# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Team Philippines United Live (r. 2) Team Peru (r. 3) IRAN. (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Russia (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 45.5 81.25 2206 1.5 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0
2 novik89 44.5 79.46 2444 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5 5.5 4.0
3 bugaevsky_sergey 44.5 74.17 2108 5.0 5.5 6.0 4.0 5.0 1.0 4.0 4.5 6.0 3.5
4 hungrylion84 43.0 89.58 2275 6.0 6.0 6.0 4.5 6.0 3.0 1.5 5.0 5.0
5 supernotar 41.5 76.85 2705 4.5 6.0 6.0 5.5 2.5 4.0 4.5 3.0 5.5
6 conormaclaud 39.0 67.24 2159 5.0 5.5 2.5 6.0 3.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
7 olehseagal 38.5 80.21 2393 5.0 6.0 4.5 5.0 5.0 4.5 5.0 3.5
8 jaydan2009 35.0 76.09 2011 6.0 3.5 5.0 6.0 4.0 3.5 2.0 5.0
9 testuvalnyk 35.0 76.09 2182 5.0 4.0 3.0 3.5 5.0 3.5 4.0 4.0 3.0
10 skliarov_oleksandr 34.5 66.35 2595 5.5 4.5 6.0 4.0 2.0 2.5 3.5 5.5 1.0
11 sonegelm 33.0 82.50 1878 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0 2.0 6.0 5.0
12 ninifu 32.5 77.38 1736 5.5 2.5 1.0 2.0 2.0 6.0 4.5 4.0 5.0
13 salimskyi 32.0 76.19 2450 3.5 6.0 3.5 4.0 3.5 2.0 6.0 3.5
14 viktorskliarov 31.0 64.58 2580 6.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.5 2.5 4.0
15 redborys 30.5 80.26 2130 5.0 5.5 4.0 2.0 4.0 6.0 4.0
16 lisandreua 29.5 77.63 1736 6.0 4.0 2.0 4.5 5.0 4.0 2.0 2.0
17 rekosheten 29.0 80.56 2403 4.5 6.0 4.5 5.5 6.0 2.5
18 pavelchernomordik 29.0 80.56 2399 4.0 4.0 4.0 0.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
19 uaartur 29.0 69.05 2210 3.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 0.0 1.5 5.5 4.5
20 happyman_ua 28.5 64.77 1938 2.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0
21 fso 28.0 60.87 2308 1.0 4.0 1.0 4.5 0.5 3.0 1.0 4.5 5.0 3.5
22 shchukhomet 27.5 76.39 2105 6.0 6.0 2.5 5.0 6.0 2.0
23 ramsayflayer 27.0 75.00 1935 6.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.5 2.0 2.5
24 marnyansky 27.0 67.50 2139 5.0 4.0 6.0 4.0 3.5 2.0 1.5 1.0
25 pryhodko_olexander 26.0 76.47 2293 6.0 4.0 4.0 5.0 3.5 3.5
26 kostyazaharov 26.0 76.47 1957 6.0 2.0 2.0 3.5 3.0 1.0 2.0 4.0 2.5
27 mikhail_golubev 25.5 79.69 2585 2.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.0 3.0 4.0 3.0
28 tum_nik 25.5 75.00 1994 2.0 2.0 5.5 3.0 5.0 4.5 3.5
29 igor-svoboda 25.0 83.33 2133 1.0 5.5 5.0 6.0 5.5 2.0
30 fisik83 25.0 83.33 2078 6.0 4.0 5.0 5.0 1.0 4.0
31 mxgolota 25.0 78.12 1665 2.0 6.0 1.0 5.5 2.0 3.0 5.5
32 dmitro74 24.5 58.33 1899 6.0 3.0 1.0 3.5 1.0 3.5 4.0 2.5
33 semen16 24.0 85.71 2456 4.0 5.0 5.5 5.5 4.0
34 rpv82 24.0 66.67 2213 4.0 5.0 4.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0
35 alexandermatlak 24.0 66.67 2502 2.0 3.0 6.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.5
36 markgoldshtein 23.0 67.65 1673 4.0 3.5 1.0 1.5 5.5 3.5 4.0
37 kulish_vasiliy 22.5 80.36 2030 5.0 5.0 5.0 4.0 3.5
38 s1ava 22.0 78.57 2138 1.5 3.0 4.0 2.0 5.5 6.0
39 oleksandr1967 22.0 78.57 1917 5.0 2.0 2.0 5.0 5.5 2.5
40 val1024 22.0 55.00 1908 1.0 1.5 2.0 4.0 5.0 4.5 3.5 0.5
41 ruslanchessnuttree 22.0 55.00 2091 2.0 5.0 4.0 2.0 3.5 0.5 0.0 1.0 4.0
42 hungrybear81 21.5 76.79 1951 5.0 4.0 5.0 2.5 5.0
43 yumart 21.5 63.24 1723 4.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.0
44 bedzir 21.5 46.74 1882 4.0 2.0 2.5 1.0 2.0 3.0 1.5 5.0 0.5
45 knight_chess 21.0 61.76 1731 2.0 3.0 2.0 0.0 4.0 4.5 1.5 4.0
46 beefort 20.0 83.33 2227 5.0 4.5 4.5 6.0
47 alexbuh8 20.0 71.43 1509 1.0 2.0 4.0 4.5 0.5 2.0 6.0
48 paragelmen 20.0 71.43 1959 3.0 2.0 4.5 0.5 6.0 4.0
49 leonid_starozhilov 20.0 55.56 2690 3.5 3.0 3.0 1.0 1.0 4.5 4.0
50 nikolagry 19.5 81.25 2625 6.0 2.0 1.0 2.5 4.0 4.0
51 olkarchess 19.5 69.64 1950 2.0 4.0 4.0 4.5 2.0 3.0
52 igorkononets 19.5 57.35 2170 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
53 lukianpro 19.0 86.36 1920 5.5 6.0 3.5 4.0
54 anato1iy22 18.5 57.81 2141 3.0 2.0 2.5 5.0 1.0 2.0 3.0
55 tuschesscm1 18.0 60.00 2415 5.0 2.5 2.0 5.5 3.0
56 bestestbp 17.5 79.55 1900 5.5 3.5 4.0 4.5
57 orest_vovk 17.0 56.67 2605 4.0 3.0 1.5 2.0 2.5 4.0
58 petromich1967 16.5 75.00 1507 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 5.5
59 syvenkyy 16.5 68.75 1551 2.0 0.0 4.0 4.5 1.0 5.0
60 anuchynandrii1970 16.5 45.83 1947 0.0 0.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.0 2.5
61 artem_becker 16.0 72.73 1684 3.5 4.5 4.0 4.0
62 vbosac 16.0 66.67 1764 4.5 2.0 5.0 2.5 2.0
63 samenvondill 16.0 66.67 1697 1.0 3.5 3.0 5.5 3.0
64 sharapovevgeny 15.5 70.45 2460 4.5 4.5 3.0 3.5
65 shinerzz 15.0 83.33 2226 4.5 6.0 4.5
66 cambek64 15.0 75.00 2365 2.0 5.5 3.0 4.5
67 tushinskiy 15.0 75.00 2266 5.0 4.0 3.5 1.5 1.0
68 karina55 15.0 75.00 1755 2.0 3.5 4.5 2.0 3.0
69 smilent 15.0 57.69 1718 1.0 1.0 5.0 2.0 3.0 3.0
70 konstvik2112 15.0 53.57 1948 3.0 3.0 1.5 2.5 2.0 2.0 1.0
71 bcstandart 14.5 80.56 1658 2.0 3.5 2.0 3.5 3.5
72 hm_anton_hlushko 14.5 80.56 2000 5.0 5.0 4.5
73 vrungele 14.5 65.91 1695 2.0 1.5 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0
74 ukrchamp 14.0 70.00 1486 3.0 4.0 2.0 5.0
75 pitnicany 14.0 58.33 2207 3.0 2.5 6.0 2.5
76 kostyn1964 13.5 84.38 2204 3.0 5.5 5.0
77 blak_wolf 13.5 75.00 1877 2.0 1.0 4.0 4.5 2.0
78 lyub-ko 13.5 75.00 1456 2.0 4.0 1.0 1.0 4.0 1.5
79 valik3504 13.5 75.00 2385 5.0 3.0 3.5 2.0
80 vsavon 13.5 67.50 1769 3.0 2.0 4.0 4.5
81 minenko-1958 13.0 59.09 1498 1.0 2.0 2.0 2.0 6.0
82 qart2003 12.5 78.12 2274 2.0 4.0 2.5 4.0
83 artem_kravchenko 12.5 69.44 1946 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0
84 lub10 12.5 62.50 1966 2.5 2.0 1.0 2.0 0.5 1.0 3.5
85 kulepestin 12.5 62.50 2154 3.0 2.5 1.0 6.0
86 saqw3r 12.5 62.50 2003 5.0 2.0 4.5 1.0
87 knjazj 12.5 56.82 1986 2.0 4.0 4.0 2.5
88 motopony 12.5 44.64 1481 3.5 2.0 0.0 4.0 1.0 2.0
89 roger-ua 12.0 66.67 1796 1.0 1.5 5.0 1.5 3.0
90 artemkas2009 12.0 60.00 1534 3.0 3.5 2.0 3.5
91 novoselskyoleh 12.0 46.15 2260 0.0 5.0 2.0 1.0 3.0 1.0
92 danilaalexandrov 11.5 82.14 2127 4.0 0.5 6.0 1.0
93 uncle_ua 11.5 82.14 1946 4.0 2.0 5.5
94 predator-ua 11.5 57.50 1751 1.0 1.0 0.0 4.0 5.5
95 nemo_ss 11.5 52.27 1890 1.0 5.0 3.0 2.5
96 dhryvastov2506 11.0 91.67 2003 5.5 2.0 3.5
97 stoiko2010 11.0 91.67 1607 5.5 5.5
98 notgodsslave 11.0 78.57 2047 4.0 4.0 3.0
99 alexander_zubov 10.5 87.50 2980 5.0 5.5
100 ivan_1968 10.5 65.62 1765 2.0 3.5 2.0 3.0
101 a959 10.5 52.50 1824 2.0 1.0 0.0 4.0 2.5 1.0
102 ghotrix 10.0 83.33 1832 6.0 4.0
103 andriy_yaremovych 10.0 71.43 1593 0.0 2.0 2.0 6.0
104 protsiv13 10.0 71.43 1390 3.0 3.0 4.0
105 martyniuk_andrey 10.0 50.00 2045 2.0 1.0 1.5 3.0 2.0 0.5
106 volog 10.0 50.00 1684 4.0 1.0 4.0 1.0
107 oleksii_k 10.0 41.67 1751 4.0 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0 0.5
108 andreysk1972 10.0 35.71 1657 1.0 0.0 2.5 4.5 2.0
109 vicsv 9.5 79.17 2214 4.0 2.5 3.0
110 tema1107 9.5 79.17 1803 5.0 4.5
111 vital715 9.5 59.38 1685 2.0 2.5 1.0 4.0
112 ganimed17 9.5 59.38 2140 1.5 2.0 4.0 2.0
113 gburtsev 9.5 59.38 1982 2.0 0.5 1.0 4.0 2.0
114 maximkris 9.5 52.78 1591 2.5 3.0 4.0
115 chessphoenix07 9.0 90.00 2241 2.0 6.0 1.0
116 kintoho 9.0 75.00 2525 4.0 2.0 3.0
117 borsuk_konstantin 9.0 75.00 2665 4.0 5.0
118 zipperthefly 9.0 75.00 2434 2.0 2.0 4.0 1.0
119 yurkazp 9.0 56.25 1427 2.5 3.0 3.5
120 trojnar 9.0 56.25 1935 3.0 4.0 2.0
121 oleg8874 9.0 50.00 1567 3.5 1.5 2.0 2.0
122 viktortyutyunnik 8.5 85.00 2184 1.0 4.0 3.5
123 breach_the_line 8.5 85.00 1702 1.5 2.0 5.0
124 tatarinov_maxim 8.5 85.00 2374 3.5 5.0
125 tv35 8.5 70.83 1906 3.0 5.5
126 ksivany 8.5 70.83 1865 1.0 2.0 3.5 2.0
127 sambir_ns 8.5 70.83 1784 1.5 2.0 3.0 2.0
128 maxim_87 8.5 70.83 1981 1.0 3.5 2.0 2.0
129 oleksandr12082008 8.0 100.00 1981 2.0 2.0 4.0
130 playfulbee 8.0 100.00 1986 4.0 4.0
131 pavloolsh2007 8.0 80.00 2025 4.0 4.0
132 goldenbot 8.0 80.00 1877 3.0 5.0
133 darius321 8.0 80.00 2313 4.0 4.0
134 maximkovalenko83 8.0 66.67 2194 5.0 3.0 0.0
135 sashkoraketa 8.0 66.67 1753 5.0 3.0
136 fvnfvn2505 8.0 66.67 1630 3.5 2.0 2.5
137 zelenklen 8.0 57.14 1651 2.0 3.0 1.0 2.0
138 maxsabadash 8.0 57.14 1580 3.0 3.0 2.0
139 vitalii_kniazyk 8.0 57.14 1448 3.0 3.0 2.0
140 igorrud 8.0 57.14 1552 4.5 1.0 2.5
141 sono_io 8.0 50.00 1835 1.0 3.0 1.0 3.0
142 2007gvv 8.0 50.00 1616 3.5 2.0 0.0 2.5
143 gmkomarov 7.5 93.75 2486 2.0 1.5 4.0
144 d_julia 7.5 75.00 1816 3.0 4.5
145 srtcomrad 7.5 62.50 1725 4.0 3.5
146 ihtiandr82 7.5 62.50 1506 4.0 3.5
147 klementev 7.5 62.50 2088 2.0 1.0 0.0 4.5
148 lvivmarko 7.5 53.57 1602 3.0 1.5 3.0
149 mykola_udovytskyi 7.0 87.50 1241 5.0 2.0
150 slava_ukr 7.0 87.50 2285 4.0 3.0
151 kykyryzka 7.0 87.50 2252 2.0 5.0
152 ariy_ariy 7.0 87.50 1630 1.0 2.0 2.0 2.0
153 kuznetsov-igor 7.0 70.00 2268 4.0 3.0
154 rostuslav 7.0 70.00 1827 2.0 2.0 3.0
155 vasyl770 7.0 70.00 1704 4.0 2.0 1.0
156 valeriygrinev 7.0 70.00 2561 3.0 2.0 2.0
157 chess_forester 7.0 58.33 1571 3.0 0.0 4.0
158 ytubedovchenko 7.0 58.33 2079 4.5 2.5
159 tashik 6.5 81.25 2462 3.5 3.0
160 stas_pentsko 6.5 81.25 1597 2.0 4.5
161 vlad_sid 6.5 81.25 2561 4.0 2.5
162 dmytro_nikolaienko 6.5 65.00 1831 2.5 1.0 3.0
163 dolynachess 6.5 65.00 2415 4.0 2.5
164 gmlm 6.5 65.00 2343 2.0 3.0 1.5
165 tarasivanov 6.5 54.17 2054 2.0 2.5 2.0
166 sergeypanchenko906 6.5 54.17 1646 2.0 1.5 0.0 3.0
167 blagorod 6.5 54.17 2207 4.5 0.0 2.0
168 dante_nick 6.5 46.43 1442 1.0 2.0 3.5
169 piv1971 6.5 46.43 1514 0.0 0.0 2.5 4.0
170 chenrip 6.5 46.43 2395 3.0 2.0 1.5
171 strelokmasterok 6.5 46.43 1480 2.0 4.0 0.5
172 dasha207 6.5 36.11 1693 3.0 3.0 0.5 0.0
173 tetyana08 6.0 100.00 1483 4.0 2.0
174 andrunyk 6.0 100.00 1947 6.0
175 mihail19761976 6.0 100.00 2015 6.0
176 crazydmitreg 6.0 100.00 2123 6.0
177 volodya_ukraine 6.0 100.00 1840 2.0 4.0
178 chessma48 6.0 100.00 2019 6.0
179 dearron_fox 6.0 100.00 2077 6.0
180 manv49 6.0 75.00 1376 4.0 2.0
181 illya_belov 6.0 75.00 2342 3.0 3.0
182 kvv05 6.0 75.00 1380 4.5 1.5
183 ronskiy82 6.0 75.00 1405 0.5 2.0 3.5
184 scacchista83 6.0 75.00 2450 4.0 2.0
185 aladin75aa 6.0 75.00 2206 3.5 1.0 1.5
186 mshereng 6.0 60.00 1814 4.0 0.5 1.5
187 vasylnikolaishin 6.0 60.00 1688 3.0 3.0
188 oleggal 6.0 60.00 1379 3.5 2.5
189 defenderalist 6.0 60.00 1642 4.0 2.0 0.0
190 dima1986g 6.0 60.00 2051 3.5 2.5
191 lgromiak 6.0 50.00 1831 4.0 2.0
192 ahdu 6.0 50.00 1702 4.0 2.0
193 ladanajvasylj 6.0 42.86 1680 1.5 3.5 1.0
194 leovip 6.0 37.50 1721 3.0 2.0 0.0 1.0
195 ukrop2019 5.5 91.67 2390 5.5
196 mary_cool 5.5 91.67 1970 3.5 2.0
197 kuzubovyuriy 5.5 91.67 2895 2.0 3.5
198 ol_bilych 5.5 91.67 2697 5.5
199 shtymak1994 5.5 68.75 1676 1.5 2.0 2.0
200 ztr18 5.5 68.75 1500 2.0 3.5
201 chuikapridi 5.5 55.00 1938 3.5 2.0
202 turbion 5.5 55.00 2580 2.5 3.0
203 bakki78 5.5 45.83 2772 1.0 2.0 2.5
204 multiwebcreation 5.5 45.83 1585 2.5 3.0
205 dub_maxym 5.5 45.83 2224 3.5 2.0
206 slav4ik228 5.5 45.83 1686 4.0 1.0 0.5
207 vstrelnik 5.5 39.29 1473 1.0 3.0 1.5
208 olegsyvenkyy 5.5 39.29 1445 1.0 0.5 4.0 0.0
209 yuwild 5.5 34.38 1551 3.0 1.0 1.5
210 anotheronebadplayer 5.0 83.33 2053 5.0
211 marat_1326 5.0 83.33 1552 2.0 1.0 2.0
212 vadimer2 5.0 83.33 2290 5.0
213 tianachess 5.0 83.33 2163 5.0
214 vorachnog 5.0 83.33 2155 5.0
215 vova-79 5.0 83.33 2500 1.0 4.0
216 sokidze 5.0 83.33 2654 5.0
217 chessman_1984 5.0 83.33 2106 5.0
218 xumepa 5.0 83.33 2031 5.0
219 antonromashov 5.0 83.33 2116 5.0
220 vladimirokhotnik 5.0 83.33 2600 2.0 3.0
221 plahotnyy 5.0 83.33 1720 3.0 2.0
222 eugenerysaj 5.0 83.33 1687 2.0 3.0
223 zolotovb12 5.0 83.33 1644 5.0
224 legenya1998 5.0 62.50 2272 1.0 4.0
225 beryslav-kyiv 5.0 62.50 1775 3.0 2.0
226 petya14071970 5.0 62.50 1325 1.0 4.0
227 lizasharad1 5.0 50.00 1552 1.0 1.0 3.0
228 igor_anikieiev 5.0 50.00 1733 1.0 4.0
229 slovafn 5.0 41.67 2305 2.0 3.0
230 olegshevchenko2020 5.0 41.67 1661 2.0 1.0 2.0 0.0
231 zakusilo86 5.0 35.71 1482 0.5 2.5 0.5 1.5
232 kyivpilotvlad 5.0 27.78 1441 3.0 1.0 1.0
233 yegor100 4.5 75.00 2102 4.5
234 villips 4.5 75.00 1769 2.5 2.0
235 vladyslav2008 4.5 75.00 1904 4.5
236 iwan1967 4.5 75.00 2043 4.5
237 bravenam 4.5 75.00 2219 1.0 3.5
238 yurahusti 4.5 56.25 2035 4.0 0.5
239 mikolar 4.5 56.25 1314 2.5 2.0
240 mariia_yakymakha 4.5 56.25 1769 2.5 1.0 1.0
241 zybex9 4.5 56.25 1592 2.5 2.0
242 chessboll 4.5 56.25 2055 2.5 2.0
243 nikaru_hikamura 4.5 37.50 1864 3.5 1.0
244 krakoziabr 4.0 100.00 2048 4.0
245 rasplata_drakona1 4.0 100.00 1789 4.0
246 prytula-123 4.0 100.00 1778 4.0
247 edgemen 4.0 100.00 2301 4.0
248 emirsim 4.0 100.00 1770 4.0
249 fechedeu15 4.0 100.00 2023 4.0
250 galaxyfy 4.0 100.00 1855 4.0
251 shawshah 4.0 100.00 1427 4.0
252 semkivbohdan 4.0 100.00 1384 4.0
253 mister-berkut 4.0 100.00 1710 4.0
254 alexriabtsev 4.0 100.00 1270 4.0
255 burum 4.0 100.00 1368 4.0
256 chess_english 4.0 100.00 1796 4.0
257 shumaaher 4.0 100.00 1499 2.0 2.0
258 shishkin_oleksandr 4.0 100.00 1410 4.0
259 chesssaurusm 4.0 100.00 1348 2.0 2.0
260 mokrykr 4.0 100.00 1724 4.0
261 salomantros 4.0 100.00 2135 4.0
262 ihordrobit 4.0 100.00 1352 4.0
263 danykopy 4.0 66.67 2351 4.0
264 roman1602 4.0 66.67 1526 1.5 2.5
265 scorpchess_1 4.0 66.67 1862 0.0 4.0
266 panteljuk 4.0 66.67 1329 3.0 1.0
267 gamilkar7 4.0 66.67 1414 4.0
268 nick210377 4.0 66.67 2505 2.0 2.0
269 zvk 4.0 66.67 2035 3.0 1.0
270 alex_molchanov 4.0 66.67 2434 1.0 3.0
271 yarokalmuk 4.0 66.67 1599 4.0
272 vladislav_chumak 4.0 66.67 1711 4.0
273 boltonole 4.0 66.67 1563 2.5 1.5
274 bonantagulo 4.0 66.67 1577 1.0 1.0 2.0
275 hurkovskiy2008 4.0 66.67 1792 4.0
276 jokers20184061 4.0 66.67 2033 4.0
277 rastkovs 4.0 50.00 1758 2.0 2.0
278 dmytrot 4.0 50.00 1802 1.0 3.0
279 epotapov75 4.0 50.00 1716 3.0 1.0
280 danila_chess 4.0 50.00 1661 2.0 2.0
281 atos666 4.0 50.00 1837 1.0 1.0 2.0
282 blind_turtle 4.0 50.00 1898 2.0 0.0 2.0
283 dfnn 4.0 40.00 1481 2.0 2.0
284 orion_87 4.0 40.00 1344 2.0 2.0
285 zorrrrrro 4.0 40.00 1485 1.0 3.0
286 artem_ua 4.0 40.00 1909 0.0 2.0 2.0
287 slidingknight2775 4.0 40.00 2152 2.5 1.5
288 pzs1985 4.0 33.33 1351 2.0 1.0 1.0
289 egorvarchenko 3.5 87.50 1301 3.5
290 hypnodisc 3.5 87.50 2182 2.0 1.5
291 vilcher 3.5 87.50 1669 3.5
292 valerii13100 3.5 87.50 1621 3.5
293 oleksandrpulupchuk 3.5 87.50 1822 3.5
294 uvarov_andrey 3.5 87.50 2424 3.5
295 komsom 3.5 87.50 1488 3.5
296 saxar85 3.5 87.50 2796 3.5
297 ksenia6715 3.5 87.50 1517 3.5
298 octopus_11 3.5 58.33 1818 3.5
299 rostikgenya 3.5 58.33 1793 2.0 1.5
300 gross-aleks 3.5 58.33 2579 3.5 0.0
301 valentunhulka 3.5 43.75 2540 1.0 2.5 0.0
302 sergeykovalyov 3.5 43.75 1558 1.0 2.5
303 roman_olegovich09 3.5 43.75 1805 1.0 2.5
304 adriano81 3.5 43.75 1217 2.0 1.5
305 tarasmokrytskyy 3.5 35.00 2066 0.5 3.0
306 victorkovalchuk 3.0 75.00 2146 1.0 2.0
307 hdmytro 3.0 75.00 1468 1.0 2.0
308 shmat09 3.0 75.00 1492 3.0
309 svetlank 3.0 75.00 1609 3.0
310 svsarsen 3.0 75.00 1182 2.0 1.0
311 redsox1970 3.0 75.00 1382 1.0 2.0
312 taras22 3.0 75.00 1475 3.0
313 domitore 3.0 75.00 1639 3.0
314 greatchikago 3.0 75.00 2284 3.0
315 kerriennise 3.0 75.00 1963 3.0
316 nikzast 3.0 75.00 1556 3.0
317 johnny_g 3.0 75.00 1727 3.0
318 alexandrnikishin 3.0 75.00 1937 3.0
319 yurii998 3.0 75.00 1874 3.0
320 yuralug97 3.0 75.00 1948 3.0
321 alex77zp 3.0 75.00 1975 3.0
322 dancingkozak 3.0 75.00 1461 3.0
323 sanchess008 3.0 75.00 1066 3.0
324 ukrwolf 3.0 75.00 1684 3.0
325 alexradyan 3.0 75.00 1841 3.0
326 amigo99 3.0 75.00 1540 3.0
327 timurkeleberda 3.0 50.00 2319 2.0 1.0
328 vitinio2015 3.0 50.00 1939 1.0 2.0
329 chess_yaros 3.0 50.00 1914 3.0
330 anisimovvlad 3.0 50.00 1699 3.0
331 oleg_st 3.0 50.00 2053 3.0
332 pavlo_pylypenko 3.0 50.00 1565 3.0
333 tiger2505 3.0 50.00 1671 2.0 0.0 1.0
334 bodikpushka 3.0 50.00 1217 3.0
335 warrior_sm 3.0 50.00 1659 3.0
336 rshtukovany 3.0 50.00 1767 3.0
337 danylo_biletskiy 3.0 50.00 2466 3.0
338 romandehtiarov 3.0 50.00 2449 3.0
339 21101980 3.0 50.00 1311 3.0
340 roman25112012 3.0 50.00 1477 3.0
341 serge_rain 3.0 50.00 1174 3.0
342 valeriy_khabichev 3.0 37.50 2238 3.0 0.0
343 mrbezludov 3.0 37.50 1243 2.0 1.0
344 yuramol2807 3.0 21.43 1859 1.0 0.0 2.0
345 sfirsov 2.5 62.50 1776 2.5
346 halfberg 2.5 62.50 1901 1.0 1.5
347 ly64yk 2.5 62.50 1612 2.5
348 magicchess777 2.5 62.50 2266 2.5
349 blackoleg 2.5 62.50 1501 2.5
350 mozart2006 2.5 62.50 2157 2.5
351 sugarsp84 2.5 41.67 1429 2.5
352 domalchukjonasson 2.5 41.67 2298 2.5
353 chess111chess111 2.5 41.67 1732 1.5 1.0
354 bokaunior78 2.5 41.67 2020 2.0 0.5
355 gross1975 2.5 41.67 2122 2.5
356 serhii_c 2.5 41.67 1853 2.5 0.0
357 aleks1961 2.5 41.67 1644 1.0 1.5
358 nitronstr 2.5 41.67 1520 2.5
359 ancient3000 2.5 41.67 2128 2.5
360 akim55 2.5 31.25 1737 0.5 2.0
361 balera1234567 2.0 100.00 971 2.0
362 vlad_dubynskyi 2.0 100.00 2099 2.0
363 shinemary27 2.0 100.00 1271 2.0
364 vladislav_bytchek 2.0 100.00 2112 2.0
365 vladluhina 2.0 100.00 1748 2.0
366 cimmirien 2.0 100.00 1416 2.0
367 alexshayda 2.0 100.00 1860 2.0
368 semnnay 2.0 100.00 2077 2.0
369 wgmanna 2.0 100.00 2269 2.0
370 sem118 2.0 100.00 1297 2.0
371 konstantin454545 2.0 100.00 1909 2.0
372 yuriy0961 2.0 100.00 0 2.0
373 vkomar 2.0 100.00 1358 2.0
374 aleksei_taranik 2.0 100.00 2267 2.0
375 zazuliak 2.0 100.00 2691 2.0
376 v_a_l_e_r_a 2.0 100.00 1574 2.0
377 bogdan37 2.0 100.00 1558 2.0
378 awsomerahul 2.0 100.00 1737 2.0
379 dankov2006 2.0 100.00 1668 2.0
380 teslobara 2.0 100.00 1323 2.0
381 kapablankaprs 2.0 100.00 1614 2.0
382 tasfighter 2.0 100.00 1619 2.0
383 as74 2.0 100.00 1820 2.0
384 zandrig 2.0 100.00 1436 2.0
385 buildermoa 2.0 100.00 1421 2.0
386 stanislav1973 2.0 100.00 1433 2.0
387 sextillione 2.0 100.00 1762 2.0
388 ruslankorynenko 2.0 100.00 2051 2.0
389 dzen23 2.0 100.00 2274 2.0
390 eugene790 2.0 100.00 2125 2.0
391 emoner777 2.0 100.00 1538 2.0
392 makszb192 2.0 100.00 1781 2.0
393 oskar1986 2.0 100.00 2107 2.0
394 m_pank 2.0 100.00 1692 2.0
395 pillyuk 2.0 100.00 1660 2.0
396 dmytro9 2.0 100.00 1424 2.0
397 pylypenkodmytro 2.0 100.00 1353 2.0
398 galij 2.0 100.00 2241 2.0
399 nfgrin777 2.0 100.00 1404 2.0
400 nazargrs 2.0 100.00 1483 2.0
401 nazarenko_vital 2.0 100.00 1314 2.0
402 multifish 2.0 100.00 1969 2.0
403 mrnazario 2.0 100.00 1726 2.0
404 metaleagle2017 2.0 100.00 2153 2.0
405 iliabeliaev 2.0 100.00 2277 2.0
406 19781981 2.0 100.00 1943 2.0
407 lubomirchik 2.0 100.00 1982 2.0
408 dedushkavania 2.0 100.00 1549 2.0
409 shankovskyi 2.0 50.00 2245 2.0
410 kupchak 2.0 50.00 1963 2.0
411 sasha77777 2.0 50.00 1989 2.0
412 ctrl01 2.0 50.00 2561 2.0
413 yutar 2.0 50.00 1638 2.0
414 yaroslav-12 2.0 50.00 1275 2.0
415 konovka_ukraine 2.0 50.00 1799 2.0
416 vitali06 2.0 50.00 1695 2.0
417 spicy_ghost 2.0 50.00 1604 1.0 1.0
418 boyechko_o 2.0 50.00 2602 1.0 1.0
419 kvartirant 2.0 50.00 1350 2.0
420 kamila0411 2.0 50.00 2040 2.0
421 zasaf777 2.0 50.00 1273 0.0 2.0
422 acm42 2.0 50.00 2157 2.0 0.0
423 aartemov 2.0 50.00 1678 2.0
424 artempoliak 2.0 50.00 1646 0.0 2.0
425 verycoolnickname 2.0 50.00 1851 2.0
426 supertony83 2.0 50.00 1433 2.0
427 vitaksin 2.0 50.00 1629 2.0
428 masniakyurii 2.0 50.00 1649 2.0
429 dwerty 2.0 50.00 1907 2.0
430 ilkivvasil 2.0 50.00 1723 2.0
431 dt2304 2.0 50.00 1897 2.0
432 dimasikin 2.0 50.00 1339 2.0
433 lytvynec 2.0 50.00 1777 2.0
434 nillufirag 2.0 50.00 2385 2.0
435 holovatuyk7 2.0 50.00 1645 2.0
436 nik27555 2.0 50.00 1400 2.0
437 gerasimenyuk_miha 2.0 50.00 2409 2.0
438 goodguysalwayslose 2.0 50.00 1869 2.0
439 grandcoach 2.0 50.00 2233 1.0 1.0
440 mihail012345 2.0 50.00 1615 2.0
441 mi-sha 2.0 50.00 1836 2.0
442 gusteyksks 2.0 50.00 1847 1.0 1.0
443 maximgovorukha 2.0 50.00 2175 0.0 2.0
444 romanpakosh 2.0 50.00 1161 1.0 1.0
445 alisaromanchenko 2.0 33.33 1328 2.0
446 chobar2903 2.0 33.33 1402 2.0
447 volodymyrhubenko 2.0 33.33 1519 2.0
448 skripkochess 2.0 33.33 1561 2.0
449 laki79 2.0 33.33 2173 2.0
450 fanatikchess-twitch 2.0 33.33 1815 1.0 1.0
451 yarek 2.0 25.00 1715 1.0 1.0
452 evgeniy_ostapets 1.5 75.00 1515 1.5
453 yanmmm 1.5 75.00 1933 1.5
454 sainiharkrishna1996 1.5 75.00 1936 1.5
455 costiantyn 1.5 75.00 1909 1.5
456 gladiatormax 1.5 75.00 978 1.5
457 shinkarovandrew 1.5 75.00 1614 1.5
458 gogol57 1.5 75.00 1348 1.5
459 hamyak 1.5 75.00 1329 1.5
460 orest35 1.5 75.00 1315 1.5
461 voedar 1.5 75.00 1400 1.5
462 kolia-nikolai 1.5 37.50 1191 1.5
463 buntsev 1.5 37.50 1766 1.5
464 kolgosp 1.5 37.50 1738 1.5
465 mykola1602 1.5 37.50 1293 1.5
466 tarasm 1.5 37.50 1578 1.5
467 baturin_yevgeniy 1.5 37.50 1671 1.5 0.0
468 mr_weblife 1.5 37.50 1590 1.5
469 evgeniyhaevtsov 1.5 37.50 2057 1.5
470 pashakuz 1.5 37.50 1890 1.5 0.0
471 shpindell88 1.5 37.50 2169 1.5
472 rassamakha 1.5 37.50 1455 1.5
473 vanius 1.5 25.00 2364 1.5
474 malysch 1.5 25.00 2372 1.5
475 bugurtian_ii 1.5 25.00 1600 1.5
476 chessattackerua 1.5 25.00 1770 1.5 0.0
477 ternchessopil 1.5 25.00 1519 1.0 0.5
478 chayka 1.5 18.75 1256 0.0 1.5 0.0
479 aniuta_grechyshyna 1.0 50.00 1399 1.0
480 olegmalyi 1.0 50.00 1816 1.0
481 artem_berin 1.0 50.00 2199 1.0
482 vetal2018 1.0 50.00 1604 1.0
483 old_blues 1.0 50.00 1741 1.0
484 arturo1402 1.0 50.00 1462 1.0
485 erikneb 1.0 50.00 1631 1.0
486 igor3005 1.0 50.00 1394 1.0
487 andreykras 1.0 50.00 2155 1.0
488 nozdrin 1.0 50.00 1690 1.0
489 fllomaster11 1.0 50.00 1870 1.0
490 lookforgood 1.0 50.00 2168 1.0
491 roxyzz 1.0 50.00 1616 1.0
492 cukra 1.0 50.00 1180 1.0
493 gralexv 1.0 50.00 1401 1.0
494 dariy2013 1.0 50.00 1493 1.0
495 yovoklav 1.0 50.00 2405 1.0
496 nastyahn 1.0 50.00 1865 1.0
497 wladwin1962 1.0 50.00 1816 1.0
498 romanhladun 1.0 50.00 1455 1.0
499 volodymyrkovalskyi 1.0 50.00 1932 1.0
500 andrey_kolesnik 1.0 50.00 1389 1.0
501 vmb9900 1.0 50.00 1547 1.0
502 andreymasha 1.0 50.00 1272 1.0
503 andreyrad 1.0 50.00 1264 1.0
504 vlad1spys 1.0 50.00 2306 1.0
505 olexiy109921 1.0 50.00 1489 1.0
506 pal_palych 1.0 50.00 1818 1.0
507 deniseus 1.0 50.00 1709 1.0
508 serhiimedchuk 1.0 50.00 1666 1.0
509 pavellavrenchuk 1.0 50.00 2156 1.0
510 byitself 1.0 50.00 1018 1.0
511 dimapl99 1.0 50.00 1293 1.0
512 diverf1 1.0 50.00 1660 1.0
513 papa_1960 1.0 50.00 2482 1.0
514 denpw0815 1.0 50.00 1727 1.0
515 chesslovere4-e5 1.0 50.00 1703 1.0
516 balogamisha 1.0 50.00 2265 1.0
517 anritter 1.0 25.00 1250 1.0
518 sequenser 1.0 25.00 1218 1.0 0.0
519 aph83 1.0 25.00 1661 1.0
520 oleh-l 1.0 25.00 1316 1.0
521 alex_meta 1.0 25.00 1570 1.0
522 hitaman 1.0 25.00 2565 1.0
523 fora1113 1.0 25.00 1675 1.0
524 sergbegey19744 1.0 25.00 1601 1.0
525 lineman90 1.0 25.00 1947 1.0
526 telegin_dmitriy22 1.0 25.00 1901 0.0 1.0
527 smakiozi 1.0 25.00 1612 1.0
528 parter_chess04 1.0 25.00 2390 1.0
529 jurock 1.0 25.00 1413 1.0
530 ufnornt 1.0 25.00 1407 1.0
531 chibrikov_vadym 1.0 25.00 1874 1.0
532 bankkeeper 1.0 25.00 2096 1.0
533 vishuta 1.0 16.67 1479 1.0
534 yushko_olga 1.0 16.67 2021 1.0
535 ramla2020 1.0 16.67 2422 1.0 0.0 0.0
536 prokopowiech 1.0 12.50 1339 0.0 1.0 0.0
537 ljuks68 0.5 25.00 2456 0.5
538 giptop14 0.5 25.00 1328 0.5
539 chameleoniasa 0.5 25.00 1458 0.5
540 yurchenkosv 0.5 25.00 1945 0.5
541 anik9609 0.5 25.00 1576 0.5
542 imagination2005 0.5 25.00 1773 0.5
543 kobramis 0.5 25.00 2110 0.5
544 maynav 0.5 12.50 1869 0.5
545 scazo4nik 0.5 12.50 1614 0.5
546 strateg19 0.5 12.50 1564 0.5
547 sakharuta 0.5 12.50 1313 0.5
548 gera1405 0.5 12.50 1910 0.5
549 nayyem 0.5 12.50 1752 0.5
550 polina_lazarenko 0.5 12.50 971 0.5
551 bazar-wokzal 0.5 12.50 2545 0.5
552 broneboy 0.5 12.50 1538 0.5
553 playchesssimple 0.0 0.00 2499 0.0 0.0
554 delolub 0.0 0.00 1748 0.0
555 pastukhovigor 0.0 0.00 2012 0.0
556 ritanovikova 0.0 0.00 2161 0.0
557 lisserg33 0.0 0.00 1154 0.0
558 pan_naukovets 0.0 0.00 1104 0.0
559 yuriy19675 0.0 0.00 1700 0.0
560 k_sov 0.0 0.00 969 0.0
561 artem_koval 0.0 0.00 2226 0.0
562 aleksey23434454 0.0 0.00 1323 0.0
563 berdgross 0.0 0.00 791 0.0 0.0
564 lev1791 0.0 0.00 1620 0.0
565 danylong1 0.0 0.00 1385 0.0
566 bayrakv 0.0 0.00 1619 0.0
567 denisq 0.0 0.00 2639 0.0
568 shkvarchuk_illia 0.0 0.00 1729 0.0
569 kt_17 0.0 0.00 1363 0.0
570 loban1973 0.0 0.00 1125 0.0
571 oleksandr-kuliy 0.0 0.00 0 0.0
572 denchik90 0.0 0.00 1947 0.0
573 canyougiveup 0.0 0.00 2177 0.0
574 carudi 0.0 0.00 2767 0.0
575 ivanetss 0.0 0.00 2431 0.0
576 popaduke 0.0 0.00 1527 0.0
577 clickmouselosehouse 0.0 0.00 1496 0.0
578 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1588 0.0
579 rdr22 0.0 0.00 1571 0.0
580 niehreskul 0.0 0.00 1448 0.0
581 eduard_1980 0.0 0.00 1732 0.0 0.0
582 sh_oleg14 0.0 0.00 1570 0.0
583 nerses11 0.0 0.00 1840 0.0
584 vsevolodsokaluk 0.0 0.00 1720 0.0
585 gapliakserg 0.0 0.00 1771 0.0
586 nazovimenyasuchkoi 0.0 0.00 1220 0.0
587 roman28081977 0.0 0.00 2075 0.0
588 white_king_81 0.0 0.00 1540 0.0
589 cor_leonis 0.0 0.00 1257 0.0
590 fozik 0.0 0.00 1798 0.0
591 max_kornienko 0.0 0.00 1100 0.0
592 stefanyk 0.0 0.00 1272 0.0
593 tavrik 0.0 0.00 2259 0.0
594 senseymaster 0.0 0.00 1280 0.0
595 stroitel47 0.0 0.00 1411 0.0