# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Team Philippines United Live (r. 2) Team Peru (r. 3) IRAN. (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Russia (r. 6)
1 hungrylion84 28.5 95.00 2296 6.0 6.0 6.0 4.5 6.0
2 jaydan2009 28.0 82.35 2016 6.0 3.5 5.0 6.0 4.0 3.5
3 romankifliuk 26.5 82.81 2230 1.5 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0
4 novik89 26.5 82.81 2314 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0
5 bugaevsky_sergey 26.5 73.61 2070 5.0 5.5 6.0 4.0 5.0 1.0
6 olehseagal 25.5 85.00 2368 5.0 6.0 4.5 5.0 5.0
7 supernotar 24.5 81.67 2857 4.5 6.0 6.0 5.5 2.5
8 conormaclaud 24.0 70.59 2013 5.0 5.5 2.5 6.0 3.5 1.5
9 marnyansky 22.5 75.00 2177 5.0 4.0 6.0 4.0 3.5
10 skliarov_oleksandr 22.0 73.33 2595 5.5 4.5 6.0 4.0 2.0
11 viktorskliarov 21.0 70.00 2539 6.0 5.0 3.0 5.0 2.0
12 testuvalnyk 20.5 85.42 2175 5.0 4.0 3.0 3.5 5.0
13 happyman_ua 20.5 73.21 2040 2.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0
14 semen16 20.0 90.91 2473 4.0 5.0 5.5 5.5
15 sonegelm 20.0 90.91 1969 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0
16 beefort 20.0 83.33 2227 5.0 4.5 4.5 6.0
17 ninifu 19.0 79.17 1876 5.5 2.5 1.0 2.0 2.0 6.0
18 kulish_vasiliy 19.0 79.17 2012 5.0 5.0 5.0 4.0
19 rpv82 18.0 75.00 2209 4.0 5.0 4.0 1.5 3.5
20 igor-svoboda 17.5 87.50 2053 1.0 5.5 5.0 6.0
21 uaartur 17.5 72.92 2222 3.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0
22 salimskyi 17.0 77.27 2461 3.5 6.0 3.5 4.0
23 ruslanchessnuttree 17.0 65.38 1956 2.0 5.0 4.0 2.0 3.5 0.5
24 lisandreua 16.5 91.67 1868 6.0 4.0 2.0 4.5
25 kostyazaharov 16.5 82.50 1914 6.0 2.0 2.0 3.5 3.0
26 redborys 16.5 82.50 2053 5.0 5.5 4.0 2.0
27 hungrybear81 16.5 75.00 1900 5.0 4.0 5.0 2.5
28 anato1iy22 15.5 59.62 2161 3.0 2.0 2.5 5.0 1.0 2.0
29 fisik83 15.0 93.75 2037 6.0 4.0 5.0
30 ramsayflayer 15.0 83.33 1976 6.0 2.0 2.0 2.0 3.0
31 pavelchernomordik 15.0 68.18 2295 4.0 4.0 4.0 0.0 3.0
32 mxgolota 14.5 80.56 1723 2.0 6.0 1.0 5.5
33 alexandermatlak 14.5 80.56 2505 2.0 3.0 6.0 3.5
34 oleksandr1967 14.0 87.50 1895 5.0 2.0 2.0 5.0
35 fso 14.0 58.33 2206 1.0 4.0 1.0 4.5 0.5 3.0
36 dmitro74 13.5 61.36 1904 6.0 3.0 1.0 3.5
37 val1024 13.5 61.36 1907 1.0 1.5 2.0 4.0 5.0
38 orest_vovk 13.0 50.00 2499 4.0 3.0 1.5 2.0 2.5
39 tushinskiy 12.5 78.12 2310 5.0 4.0 3.5
40 saqw3r 12.5 62.50 2057 5.0 2.0 4.5 1.0
41 knjazj 12.5 56.82 1910 2.0 4.0 4.0 2.5
42 shchukhomet 12.0 100.00 2016 6.0 6.0
43 vbosac 11.5 82.14 1852 4.5 2.0 5.0
44 mikhail_golubev 11.5 71.88 2526 2.0 1.0 1.0 3.0 4.5
45 bedzir 11.5 47.92 1894 4.0 2.0 2.5 1.0 2.0
46 yumart 11.0 68.75 1742 4.0 4.0 3.0
47 igorkononets 11.0 61.11 2150 2.0 3.0 3.0 3.0
48 alexander_zubov 10.5 87.50 2909 5.0 5.5
49 rekosheten 10.5 87.50 2366 4.5 6.0
50 leonid_starozhilov 10.5 52.50 2672 3.5 3.0 3.0 1.0
51 pryhodko_olexander 10.0 83.33 2285 6.0 4.0
52 markgoldshtein 10.0 62.50 1643 4.0 3.5 1.0 1.5
53 konstvik2112 10.0 55.56 1891 3.0 3.0 1.5 2.5
54 paragelmen 9.5 79.17 2029 3.0 2.0 4.5
55 tum_nik 9.5 79.17 1910 2.0 2.0 5.5
56 motopony 9.5 59.38 1615 3.5 2.0 0.0 4.0
57 chessphoenix07 9.0 90.00 2271 2.0 6.0 1.0
58 nikolagry 9.0 90.00 2651 6.0 2.0 1.0
59 zipperthefly 9.0 75.00 2444 2.0 2.0 4.0 1.0
60 kintoho 9.0 75.00 2419 4.0 2.0 3.0
61 sharapovevgeny 9.0 75.00 2450 4.5 4.5
62 breach_the_line 8.5 85.00 1702 1.5 2.0 5.0
63 s1ava 8.5 70.83 2124 1.5 3.0 4.0
64 qart2003 8.5 70.83 2219 2.0 4.0 2.5
65 ksivany 8.5 70.83 1865 1.0 2.0 3.5 2.0
66 maximkovalenko83 8.0 80.00 2068 5.0 3.0
67 pavloolsh2007 8.0 80.00 2048 4.0 4.0
68 lyub-ko 8.0 66.67 1481 2.0 4.0 1.0 1.0
69 dhryvastov2506 7.5 93.75 2010 5.5 2.0
70 srtcomrad 7.5 62.50 1782 4.0 3.5
71 tuschesscm1 7.5 62.50 2419 5.0 2.5
72 kykyryzka 7.0 87.50 2252 2.0 5.0
73 petromich1967 7.0 87.50 1584 2.0 3.0 2.0
74 oleksii_k 7.0 70.00 1843 4.0 1.0 2.0
75 blak_wolf 7.0 70.00 1903 2.0 1.0 4.0
76 trojnar 7.0 70.00 2018 3.0 4.0
77 alexbuh8 7.0 70.00 1479 1.0 2.0 4.0
78 smilent 7.0 70.00 1775 1.0 1.0 5.0
79 a959 7.0 58.33 1841 2.0 1.0 0.0 4.0
80 ytubedovchenko 7.0 58.33 2200 4.5 2.5
81 novoselskyoleh 7.0 50.00 2272 0.0 5.0 2.0
82 knight_chess 7.0 43.75 1835 2.0 3.0 2.0 0.0
83 artem_kravchenko 6.5 81.25 2011 2.0 2.0 2.5
84 vicsv 6.5 81.25 2218 4.0 2.5
85 dearron_fox 6.0 100.00 2064 6.0
86 crazydmitreg 6.0 100.00 2150 6.0
87 ghotrix 6.0 100.00 1803 6.0
88 aladin75aa 6.0 75.00 2206 3.5 1.0 1.5
89 strelokmasterok 6.0 75.00 1525 2.0 4.0
90 olkarchess 6.0 75.00 1890 2.0 4.0
91 maxsabadash 6.0 60.00 1647 3.0 3.0
92 dasha207 6.0 60.00 1627 3.0 3.0
93 nemo_ss 6.0 60.00 1887 1.0 5.0
94 syvenkyy 6.0 60.00 1537 2.0 0.0 4.0
95 anuchynandrii1970 6.0 37.50 1966 0.0 0.5 3.0 2.5
96 ivan_1968 5.5 91.67 1725 2.0 3.5
97 lukianpro 5.5 91.67 1680 5.5
98 ol_bilych 5.5 91.67 2518 5.5
99 ukrop2019 5.5 91.67 2390 5.5
100 piddub435 5.5 91.67 1826 5.5
101 lub10 5.5 68.75 1809 2.5 2.0 1.0
102 vrungele 5.5 68.75 1703 2.0 1.5 2.0
103 karina55 5.5 68.75 1780 2.0 3.5
104 bcstandart 5.5 68.75 1649 2.0 3.5
105 2007gvv 5.5 55.00 1689 3.5 2.0 0.0
106 xumepa 5.0 83.33 2031 5.0
107 leovip 5.0 83.33 1784 3.0 2.0
108 ariy_ariy 5.0 83.33 1546 1.0 2.0 2.0
109 vorachnog 5.0 83.33 2066 5.0
110 gmlm 5.0 83.33 2337 2.0 3.0
111 hm_anton_hlushko 5.0 83.33 1977 5.0
112 valik3504 5.0 83.33 2333 5.0
113 tema1107 5.0 83.33 1662 5.0
114 mykola_udovytskyi 5.0 83.33 1253 5.0
115 sashkoraketa 5.0 83.33 1746 5.0
116 chessman_1984 5.0 83.33 2071 5.0
117 zelenklen 5.0 62.50 1534 2.0 3.0
118 igorrud 4.5 75.00 1517 4.5
119 samenvondill 4.5 56.25 1655 1.0 3.5
120 blagorod 4.5 56.25 2194 4.5 0.0
121 maxim_87 4.5 56.25 2113 1.0 3.5
122 tarasivanov 4.5 56.25 2058 2.0 2.5
123 martyniuk_andrey 4.5 45.00 2038 2.0 1.0 1.5
124 galaxyfy 4.0 100.00 1759 4.0
125 slava_ukr 4.0 100.00 2244 4.0
126 manv49 4.0 100.00 1357 4.0
127 vasyl770 4.0 100.00 1959 4.0
128 danilaalexandrov 4.0 100.00 2154 4.0
129 kuznetsov-igor 4.0 100.00 2293 4.0
130 krakoziabr 4.0 100.00 2155 4.0
131 slav4ik228 4.0 100.00 1608 4.0
132 salomantros 4.0 100.00 2140 4.0
133 playfulbee 4.0 100.00 1443 4.0
134 emirsim 4.0 100.00 1766 4.0
135 prytula-123 4.0 100.00 1881 4.0
136 fechedeu15 4.0 100.00 2023 4.0
137 rasplata_drakona1 4.0 100.00 1767 4.0
138 defenderalist 4.0 66.67 1805 4.0
139 rostuslav 4.0 66.67 1690 2.0 2.0
140 ihtiandr82 4.0 66.67 1546 4.0
141 darius321 4.0 66.67 2258 4.0
142 mshereng 4.0 66.67 1802 4.0
143 volog 4.0 66.67 1637 4.0
144 notgodsslave 4.0 66.67 1988 4.0
145 vladislav_chumak 4.0 66.67 1650 4.0
146 roman1602 4.0 66.67 1508 1.5 2.5
147 mary_cool 3.5 87.50 1991 3.5
148 sambir_ns 3.5 87.50 1749 1.5 2.0
149 oleggal 3.5 87.50 1493 3.5
150 vilcher 3.5 87.50 1669 3.5
151 gmkomarov 3.5 87.50 2483 2.0 1.5
152 tatarinov_maxim 3.5 87.50 2326 3.5
153 uvarov_andrey 3.5 87.50 2432 3.5
154 valerii13100 3.5 87.50 1652 3.5
155 yun_san8 3.5 58.33 1898 3.5
156 oleg8874 3.5 58.33 1581 3.5
157 artem_becker 3.5 58.33 1684 3.5
158 fvnfvn2505 3.5 58.33 1643 3.5
159 chuikapridi 3.5 58.33 1989 3.5
160 gross-aleks 3.5 58.33 2555 3.5 0.0
161 dima1986g 3.5 58.33 1973 3.5
162 valentunhulka 3.5 58.33 2500 1.0 2.5
163 plahotnyy 3.0 75.00 1556 3.0
164 chess_forester 3.0 75.00 1676 3.0
165 domitore 3.0 75.00 1639 3.0
166 panteljuk 3.0 75.00 1323 3.0
167 alexandrnikishin 3.0 75.00 1968 3.0
168 d_julia 3.0 75.00 1817 3.0
169 valeriy_khabichev 3.0 75.00 2211 3.0
170 vasylnikolaishin 3.0 75.00 1625 3.0
171 goldenbot 3.0 75.00 1724 3.0
172 sanchess008 3.0 75.00 1058 3.0
173 vsavon 3.0 75.00 1913 3.0
174 kulepestin 3.0 75.00 2170 3.0
175 kostyn1964 3.0 75.00 2149 3.0
176 klementev 3.0 75.00 2165 2.0 1.0
177 kerriennise 3.0 75.00 1944 3.0
178 zvk 3.0 75.00 1893 3.0
179 greatchikago 3.0 75.00 2273 3.0
180 amigo99 3.0 75.00 1556 3.0
181 beryslav-kyiv 3.0 75.00 1718 3.0
182 romandehtiarov 3.0 50.00 2469 3.0
183 chenrip 3.0 50.00 2360 3.0
184 epotapov75 3.0 50.00 1850 3.0
185 olegshevchenko2020 3.0 50.00 1761 2.0 1.0
186 tv35 3.0 50.00 1879 3.0
187 bodikpushka 3.0 50.00 1339 3.0
188 chess_yaros 3.0 50.00 1991 3.0
189 yuwild 3.0 50.00 1636 3.0
190 protsiv13 3.0 50.00 1430 3.0
191 ukrchamp 3.0 50.00 1450 3.0
192 21101980 3.0 50.00 1311 3.0
193 vitalii_kniazyk 3.0 50.00 1572 3.0
194 pavlo_pylypenko 3.0 50.00 1565 3.0
195 pitnicany 3.0 50.00 1912 3.0
196 lvivmarko 3.0 50.00 1555 3.0
197 kyivpilotvlad 3.0 50.00 1453 3.0
198 artemkas2009 3.0 50.00 1489 3.0
199 serge_rain 3.0 50.00 1116 3.0
200 dante_nick 3.0 37.50 1446 1.0 2.0
201 minenko-1958 3.0 37.50 1587 1.0 2.0
202 serhii_c 2.5 62.50 1833 2.5
203 mariia_yakymakha 2.5 62.50 1629 2.5
204 chessboll 2.5 62.50 2087 2.5
205 roger-ua 2.5 62.50 1740 1.0 1.5
206 gburtsev 2.5 62.50 1966 2.0 0.5
207 ronskiy85 2.5 62.50 1370 0.5 2.0
208 dmytro_nikolaienko 2.5 62.50 1772 2.5
209 mozart2006 2.5 62.50 2132 2.5
210 multiwebcreation 2.5 41.67 1554 2.5
211 turbion 2.5 41.67 2535 2.5
212 yurkazp 2.5 41.67 1418 2.5
213 maximkris 2.5 41.67 1509 2.5
214 sugarsp84 2.5 41.67 1329 2.5
215 mikolar 2.5 41.67 1407 2.5
216 svsarsen 2.0 100.00 1182 2.0
217 vladislav_bytchek 2.0 100.00 2054 2.0
218 teslobara 2.0 100.00 1323 2.0
219 wgmanna 2.0 100.00 2269 2.0
220 shumaaher 2.0 100.00 1480 2.0
221 volodya_ukraine 2.0 100.00 1852 2.0
222 vlad_dubynskyi 2.0 100.00 2098 2.0
223 zandrig 2.0 100.00 1419 2.0
224 ruslankorynenko 2.0 100.00 2094 2.0
225 19781981 2.0 100.00 2078 2.0
226 multifish 2.0 100.00 1969 2.0
227 awsomerahul 2.0 100.00 1706 2.0
228 blind_turtle 2.0 100.00 1871 2.0
229 marat_1326 2.0 100.00 1286 2.0
230 kuzubovyuriy 2.0 100.00 2868 2.0
231 nick210377 2.0 100.00 2429 2.0
232 chesssaurusm 2.0 100.00 1348 2.0
233 hypnodisc 2.0 100.00 2122 2.0
234 dzen23 2.0 100.00 2224 2.0
235 galij 2.0 100.00 2241 2.0
236 nazargrs 2.0 100.00 1453 2.0
237 metaleagle2017 2.0 100.00 2137 2.0
238 pylypenkodmytro 2.0 100.00 1320 2.0
239 acm42 2.0 100.00 2175 2.0
240 aleksei_taranik 2.0 100.00 2228 2.0
241 pillyuk 2.0 100.00 1672 2.0
242 oskar1986 2.0 100.00 2066 2.0
243 alexshayda 2.0 100.00 1855 2.0
244 eugenerysaj 2.0 100.00 1711 2.0
245 timurkeleberda 2.0 50.00 2124 2.0
246 vital715 2.0 50.00 1630 2.0
247 yaroslav-12 2.0 50.00 1162 2.0
248 sergeypanchenko906 2.0 50.00 1618 2.0
249 shankovskyi 2.0 50.00 2466 2.0
250 tiger2505 2.0 50.00 1553 2.0 0.0
251 cambek64 2.0 50.00 2324 2.0
252 mihail012345 2.0 50.00 1608 2.0
253 mi-sha 2.0 50.00 1760 2.0
254 maximgovorukha 2.0 50.00 2047 0.0 2.0
255 kupchak 2.0 50.00 1996 2.0
256 kamila0411 2.0 50.00 2040 2.0
257 ctrl01 2.0 50.00 2496 2.0
258 danila_chess 2.0 50.00 1579 2.0
259 pzs1985 2.0 50.00 1392 2.0
260 gusteyksks 2.0 50.00 2016 1.0 1.0
261 nillufirag 2.0 50.00 2385 2.0
262 aartemov 2.0 50.00 1694 2.0
263 atos666 2.0 50.00 1748 1.0 1.0
264 slovafn 2.0 33.33 2346 2.0
265 lizasharad1 2.0 33.33 1509 1.0 1.0
266 laki79 2.0 33.33 2157 2.0
267 chobar2903 2.0 33.33 1337 2.0
268 dfnn 2.0 33.33 1504 2.0
269 orion_87 2.0 33.33 1256 2.0
270 adriano81 2.0 33.33 1193 2.0
271 predator-ua 2.0 25.00 1607 1.0 1.0 0.0
272 ladanajvasylj 1.5 75.00 1609 1.5
273 gladiatormax 1.5 75.00 1020 1.5
274 shtymak1994 1.5 37.50 1689 1.5
275 chess111chess111 1.5 37.50 1589 1.5
276 kolia-nikolai 1.5 37.50 1125 1.5
277 arturogatty 1.5 37.50 1887 1.5 0.0
278 pasha2010 1.5 37.50 1874 1.5 0.0
279 mykola1602 1.5 37.50 1126 1.5
280 vanius 1.5 25.00 2028 1.5
281 olegsyvenkyy 1.5 25.00 1404 1.0 0.5
282 bakki78 1.0 50.00 2749 1.0
283 vmb9900 1.0 50.00 1585 1.0
284 cukra 1.0 50.00 1180 1.0
285 aleks1961 1.0 50.00 1640 1.0
286 deniseus 1.0 50.00 1872 1.0
287 alex_molchanov 1.0 50.00 2611 1.0
288 fllomaster11 1.0 50.00 1891 1.0
289 viktortyutyunnik 1.0 50.00 2150 1.0
290 vova-79 1.0 50.00 2486 1.0
291 vitinio2015 1.0 50.00 1940 1.0
292 yovoklav 1.0 50.00 2406 1.0
293 byitself 1.0 50.00 1076 1.0
294 bonantagulo 1.0 50.00 1579 1.0
295 chesslovere4-e5 1.0 50.00 1676 1.0
296 sono_io 1.0 50.00 1770 1.0
297 romanhladun 1.0 50.00 1396 1.0
298 romanpakosh 1.0 50.00 1158 1.0
299 papa_1960 1.0 50.00 2331 1.0
300 nozdrin 1.0 50.00 1680 1.0
301 sequenser 1.0 50.00 1275 1.0
302 hdmytro 1.0 50.00 1497 1.0
303 ternchessopil 1.0 50.00 1530 1.0
304 halfberg 1.0 50.00 1939 1.0
305 grandcoach 1.0 50.00 2095 1.0
306 yuramol2807 1.0 25.00 1913 1.0
307 anritter 1.0 25.00 1264 1.0
308 ramla2020 1.0 25.00 2428 1.0 0.0
309 fora1113 1.0 25.00 1675 1.0
310 roman_olegovich09 1.0 25.00 1640 1.0
311 petya14071970 1.0 25.00 1425 1.0
312 parter_chess04 1.0 25.00 2376 1.0
313 oleh-l 1.0 25.00 1323 1.0
314 sergeykovalyov 1.0 25.00 1565 1.0
315 telegin_dmitriy22 1.0 25.00 1901 0.0 1.0
316 igor_anikieiev 1.0 25.00 1662 1.0
317 hitaman 1.0 25.00 2565 1.0
318 zorrrrrro 1.0 16.67 1544 1.0
319 vstrelnik 1.0 16.67 1427 1.0
320 vishuta 1.0 16.67 1313 1.0
321 andreysk1972 1.0 10.00 1744 1.0 0.0
322 chameleoniasa 0.5 25.00 1459 0.5
323 ljuks68 0.5 25.00 2339 0.5
324 polina_lazarenko 0.5 12.50 956 0.5
325 strateg19 0.5 12.50 1557 0.5
326 scazo4nik 0.5 12.50 1655 0.5
327 zakusilo86 0.5 12.50 1516 0.5
328 tarasmokrytskyy 0.5 8.33 2096 0.5
329 piv1971 0.0 0.00 1524 0.0 0.0
330 denisq 0.0 0.00 2662 0.0
331 roman28081977 0.0 0.00 2151 0.0
332 eduard_1980 0.0 0.00 1718 0.0
333 denchik90 0.0 0.00 1884 0.0
334 playchesssimple 0.0 0.00 2488 0.0
335 zasaf777 0.0 0.00 1312 0.0
336 ritanovikova 0.0 0.00 2080 0.0
337 prokopowiech 0.0 0.00 1237 0.0
338 andriy_yaremovych 0.0 0.00 1546 0.0
339 ivanetss 0.0 0.00 2402 0.0
340 artem_ua 0.0 0.00 1859 0.0
341 oleksandr-kuliy 0.0 0.00 0 0.0
342 danylong1 0.0 0.00 1371 0.0
343 k_sov 0.0 0.00 969 0.0
344 scorpchess_1 0.0 0.00 1985 0.0
345 berdgross 0.0 0.00 804 0.0
346 fozik 0.0 0.00 1927 0.0
347 lev1791 0.0 0.00 1677 0.0
348 kt_17 0.0 0.00 1392 0.0
349 carudi 0.0 0.00 2618 0.0
350 stefanyk 0.0 0.00 1198 0.0
351 chayka 0.0 0.00 1320 0.0
352 stroitel47 0.0 0.00 1369 0.0
353 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1492 0.0
354 max_kornienko 0.0 0.00 1100 0.0