# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Team Philippines United Live (r. 2) Team Peru (r. 3) IRAN. (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Russia (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 45.5 81.25 2264 1.5 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0
2 novik89 44.5 79.46 2430 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5 5.5 4.0
3 bugaevsky_sergey 44.5 74.17 2108 5.0 5.5 6.0 4.0 5.0 1.0 4.0 4.5 6.0 3.5
4 hungrylion84 43.0 89.58 2275 6.0 6.0 6.0 4.5 6.0 3.0 1.5 5.0 5.0
5 supernotar 41.5 76.85 2670 4.5 6.0 6.0 5.5 2.5 4.0 4.5 3.0 5.5
6 conormaclaud 39.0 67.24 2143 5.0 5.5 2.5 6.0 3.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
7 olehseagal 38.5 80.21 2393 5.0 6.0 4.5 5.0 5.0 4.5 5.0 3.5
8 testuvalnyk 35.0 76.09 2182 5.0 4.0 3.0 3.5 5.0 3.5 4.0 4.0 3.0
9 jaydan2009 35.0 76.09 2011 6.0 3.5 5.0 6.0 4.0 3.5 2.0 5.0
10 skliarov_oleksandr 34.5 66.35 2640 5.5 4.5 6.0 4.0 2.0 2.5 3.5 5.5 1.0
11 sonegelm 33.0 82.50 1959 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0 2.0 6.0 5.0
12 ninifu 32.5 77.38 1783 5.5 2.5 1.0 2.0 2.0 6.0 4.5 4.0 5.0
13 salimskyi 32.0 76.19 2391 3.5 6.0 3.5 4.0 3.5 2.0 6.0 3.5
14 viktorskliarov 31.0 64.58 2552 6.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.5 2.5 4.0
15 redborys 30.5 80.26 2177 5.0 5.5 4.0 2.0 4.0 6.0 4.0
16 lisandreua 29.5 77.63 1826 6.0 4.0 2.0 4.5 5.0 4.0 2.0 2.0
17 pavelchernomordik 29.0 80.56 2367 4.0 4.0 4.0 0.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
18 rekosheten 29.0 80.56 2358 4.5 6.0 4.5 5.5 6.0 2.5
19 uaartur 29.0 69.05 2279 3.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 0.0 1.5 5.5 4.5
20 happyman_ua 28.5 64.77 1938 2.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0
21 fso 28.0 60.87 2292 1.0 4.0 1.0 4.5 0.5 3.0 1.0 4.5 5.0 3.5
22 shchukhomet 27.5 76.39 2102 6.0 6.0 2.5 5.0 6.0 2.0
23 ramsayflayer 27.0 75.00 1975 6.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.5 2.0 2.5
24 marnyansky 27.0 67.50 2145 5.0 4.0 6.0 4.0 3.5 2.0 1.5 1.0
25 pryhodko_olexander 26.0 76.47 2293 6.0 4.0 4.0 5.0 3.5 3.5
26 kostyazaharov 26.0 76.47 1923 6.0 2.0 2.0 3.5 3.0 1.0 2.0 4.0 2.5
27 mikhail_golubev 25.5 79.69 2568 2.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.0 3.0 4.0 3.0
28 tum_nik 25.5 75.00 1983 2.0 2.0 5.5 3.0 5.0 4.5 3.5
29 fisik83 25.0 83.33 2087 6.0 4.0 5.0 5.0 1.0 4.0
30 igor-svoboda 25.0 83.33 2105 1.0 5.5 5.0 6.0 5.5 2.0
31 mxgolota 25.0 78.12 1665 2.0 6.0 1.0 5.5 2.0 3.0 5.5
32 dmitro74 24.5 58.33 1899 6.0 3.0 1.0 3.5 1.0 3.5 4.0 2.5
33 semen16 24.0 85.71 2456 4.0 5.0 5.5 5.5 4.0
34 alexandermatlak 24.0 66.67 2502 2.0 3.0 6.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.5
35 rpv82 24.0 66.67 2148 4.0 5.0 4.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0
36 markgoldshtein 23.0 67.65 1752 4.0 3.5 1.0 1.5 5.5 3.5 4.0
37 kulish_vasiliy 22.5 80.36 2030 5.0 5.0 5.0 4.0 3.5
38 oleksandr1967 22.0 78.57 1917 5.0 2.0 2.0 5.0 5.5 2.5
39 s1ava 22.0 78.57 2157 1.5 3.0 4.0 2.0 5.5 6.0
40 ruslanchessnuttree 22.0 55.00 2020 2.0 5.0 4.0 2.0 3.5 0.5 0.0 1.0 4.0
41 val1024 22.0 55.00 1915 1.0 1.5 2.0 4.0 5.0 4.5 3.5 0.5
42 hungrybear81 21.5 76.79 1951 5.0 4.0 5.0 2.5 5.0
43 yumart 21.5 63.24 1793 4.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.0
44 bedzir 21.5 46.74 1885 4.0 2.0 2.5 1.0 2.0 3.0 1.5 5.0 0.5
45 knight_chess 21.0 61.76 1845 2.0 3.0 2.0 0.0 4.0 4.5 1.5 4.0
46 beefort 20.0 83.33 2227 5.0 4.5 4.5 6.0
47 alexbuh8 20.0 71.43 1509 1.0 2.0 4.0 4.5 0.5 2.0 6.0
48 paragelmen 20.0 71.43 1995 3.0 2.0 4.5 0.5 6.0 4.0
49 leonid_starozhilov 20.0 55.56 2650 3.5 3.0 3.0 1.0 1.0 4.5 4.0
50 nikolagry 19.5 81.25 2702 6.0 2.0 1.0 2.5 4.0 4.0
51 olkarchess 19.5 69.64 1991 2.0 4.0 4.0 4.5 2.0 3.0
52 igorkononets 19.5 57.35 2148 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
53 lukianpro 19.0 86.36 1920 5.5 6.0 3.5 4.0
54 anato1iy22 18.5 57.81 2048 3.0 2.0 2.5 5.0 1.0 2.0 3.0
55 tuschesscm1 18.0 60.00 2402 5.0 2.5 2.0 5.5 3.0
56 bestestbp 17.5 79.55 1892 5.5 3.5 4.0 4.5
57 orest_vovk 17.0 56.67 2440 4.0 3.0 1.5 2.0 2.5 4.0
58 petromich1967 16.5 75.00 1505 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 5.5
59 syvenkyy 16.5 68.75 1598 2.0 0.0 4.0 4.5 1.0 5.0
60 anuchynandrii1970 16.5 45.83 1937 0.0 0.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.0 2.5
61 artem_becker 16.0 72.73 1684 3.5 4.5 4.0 4.0
62 samenvondill 16.0 66.67 1706 1.0 3.5 3.0 5.5 3.0
63 vbosac 16.0 66.67 1764 4.5 2.0 5.0 2.5 2.0
64 sharapovevgeny 15.5 70.45 2491 4.5 4.5 3.0 3.5
65 shinerzz 15.0 83.33 2212 4.5 6.0 4.5
66 tushinskiy 15.0 75.00 2144 5.0 4.0 3.5 1.5 1.0
67 cambek64 15.0 75.00 2477 2.0 5.5 3.0 4.5
68 karina55 15.0 75.00 1755 2.0 3.5 4.5 2.0 3.0
69 smilent 15.0 57.69 1670 1.0 1.0 5.0 2.0 3.0 3.0
70 konstvik2112 15.0 53.57 1891 3.0 3.0 1.5 2.5 2.0 2.0 1.0
71 hm_anton_hlushko 14.5 80.56 1996 5.0 5.0 4.5
72 bcstandart 14.5 80.56 1658 2.0 3.5 2.0 3.5 3.5
73 vrungele 14.5 65.91 1695 2.0 1.5 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0
74 ukrchamp 14.0 70.00 1752 3.0 4.0 2.0 5.0
75 pitnicany 14.0 58.33 2201 3.0 2.5 6.0 2.5
76 kostyn1964 13.5 84.38 2204 3.0 5.5 5.0
77 blak_wolf 13.5 75.00 1877 2.0 1.0 4.0 4.5 2.0
78 lyub-ko 13.5 75.00 1445 2.0 4.0 1.0 1.0 4.0 1.5
79 valik3504 13.5 75.00 2423 5.0 3.0 3.5 2.0
80 vsavon 13.5 67.50 1770 3.0 2.0 4.0 4.5
81 minenko-1958 13.0 59.09 1454 1.0 2.0 2.0 2.0 6.0
82 qart2003 12.5 78.12 2305 2.0 4.0 2.5 4.0
83 artem_kravchenko 12.5 69.44 1905 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0
84 lub10 12.5 62.50 1943 2.5 2.0 1.0 2.0 0.5 1.0 3.5
85 saqw3r 12.5 62.50 2003 5.0 2.0 4.5 1.0
86 kulepestin 12.5 62.50 2090 3.0 2.5 1.0 6.0
87 knjazj 12.5 56.82 1929 2.0 4.0 4.0 2.5
88 motopony 12.5 44.64 1496 3.5 2.0 0.0 4.0 1.0 2.0
89 roger-ua 12.0 66.67 1838 1.0 1.5 5.0 1.5 3.0
90 polischcuk_artem 12.0 60.00 1578 3.0 3.5 2.0 3.5
91 novoselskyoleh 12.0 46.15 2260 0.0 5.0 2.0 1.0 3.0 1.0
92 uncle_ua 11.5 82.14 1985 4.0 2.0 5.5
93 danilaalexandrov 11.5 82.14 2138 4.0 0.5 6.0 1.0
94 predator-ua 11.5 57.50 1668 1.0 1.0 0.0 4.0 5.5
95 nemo_ss 11.5 52.27 1847 1.0 5.0 3.0 2.5
96 dhryvastov2506 11.0 91.67 1976 5.5 2.0 3.5
97 stoiko2010 11.0 91.67 1416 5.5 5.5
98 notgodsslave 11.0 78.57 2082 4.0 4.0 3.0
99 alexander_zubov 10.5 87.50 3013 5.0 5.5
100 ivan_1968 10.5 65.62 1836 2.0 3.5 2.0 3.0
101 a959 10.5 52.50 1714 2.0 1.0 0.0 4.0 2.5 1.0
102 ghotrix 10.0 83.33 1801 6.0 4.0
103 protsiv13 10.0 71.43 1403 3.0 3.0 4.0
104 andriy_yaremovych 10.0 71.43 1613 0.0 2.0 2.0 6.0
105 volog 10.0 50.00 1697 4.0 1.0 4.0 1.0
106 martyniuk_andrey 10.0 50.00 1967 2.0 1.0 1.5 3.0 2.0 0.5
107 oleksii_k 10.0 41.67 1751 4.0 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0 0.5
108 andreysk1972 10.0 35.71 1626 1.0 0.0 2.5 4.5 2.0
109 vicsv 9.5 79.17 2214 4.0 2.5 3.0
110 tema1107 9.5 79.17 1842 5.0 4.5
111 ganimed17 9.5 59.38 2223 1.5 2.0 4.0 2.0
112 gburtsev 9.5 59.38 1915 2.0 0.5 1.0 4.0 2.0
113 vital715 9.5 59.38 1746 2.0 2.5 1.0 4.0
114 maximkris 9.5 52.78 1592 2.5 3.0 4.0
115 chessphoenix07 9.0 90.00 2302 2.0 6.0 1.0
116 zipperthefly 9.0 75.00 2390 2.0 2.0 4.0 1.0
117 kintoho 9.0 75.00 2472 4.0 2.0 3.0
118 borsuk_konstantin 9.0 75.00 2702 4.0 5.0
119 trojnar 9.0 56.25 1989 3.0 4.0 2.0
120 yurkazp 9.0 56.25 1335 2.5 3.0 3.5
121 oleg8874 9.0 50.00 1561 3.5 1.5 2.0 2.0
122 tatarinov_maxim 8.5 85.00 2328 3.5 5.0
123 viktortyutyunnik 8.5 85.00 2184 1.0 4.0 3.5
124 breach_the_line 8.5 85.00 1702 1.5 2.0 5.0
125 maxim_87 8.5 70.83 2078 1.0 3.5 2.0 2.0
126 ksivany 8.5 70.83 1865 1.0 2.0 3.5 2.0
127 tv35 8.5 70.83 1880 3.0 5.5
128 sambir_ns 8.5 70.83 1718 1.5 2.0 3.0 2.0
129 playfulbee 8.0 100.00 1986 4.0 4.0
130 oleksandr12082008 8.0 100.00 1878 2.0 2.0 4.0
131 pavloolsh2007 8.0 80.00 2049 4.0 4.0
132 darius321 8.0 80.00 2286 4.0 4.0
133 goldenbot 8.0 80.00 1877 3.0 5.0
134 fvnfvn2505 8.0 66.67 1606 3.5 2.0 2.5
135 sashkoraketa 8.0 66.67 1765 5.0 3.0
136 maximkovalenko83 8.0 66.67 2272 5.0 3.0 0.0
137 vitalii_kniazyk 8.0 57.14 1345 3.0 3.0 2.0
138 zelenklen 8.0 57.14 1591 2.0 3.0 1.0 2.0
139 maxsabadash 8.0 57.14 1518 3.0 3.0 2.0
140 igorrud 8.0 57.14 1495 4.5 1.0 2.5
141 2007gvv 8.0 50.00 1578 3.5 2.0 0.0 2.5
142 sono_io 8.0 50.00 1879 1.0 3.0 1.0 3.0
143 gmkomarov 7.5 93.75 2486 2.0 1.5 4.0
144 d_julia 7.5 75.00 1846 3.0 4.5
145 klementev 7.5 62.50 2075 2.0 1.0 0.0 4.5
146 ihtiandr82 7.5 62.50 1479 4.0 3.5
147 srtcomrad 7.5 62.50 1857 4.0 3.5
148 lvivmarko 7.5 53.57 1545 3.0 1.5 3.0
149 ariy_ariy 7.0 87.50 1598 1.0 2.0 2.0 2.0
150 slava_ukr 7.0 87.50 2285 4.0 3.0
151 kykyryzka 7.0 87.50 2204 2.0 5.0
152 mykola_udovytskyi 7.0 87.50 1183 5.0 2.0
153 vasyl770 7.0 70.00 1782 4.0 2.0 1.0
154 rostuslav 7.0 70.00 1739 2.0 2.0 3.0
155 valeriygrinev 7.0 70.00 2630 3.0 2.0 2.0
156 kuznetsov-igor 7.0 70.00 2214 4.0 3.0
157 ytubedovchenko 7.0 58.33 2079 4.5 2.5
158 chess_forester 7.0 58.33 1631 3.0 0.0 4.0
159 vlad_sid 6.5 81.25 2706 4.0 2.5
160 tashik 6.5 81.25 2480 3.5 3.0
161 stas_pentsko 6.5 81.25 1627 2.0 4.5
162 gmlm 6.5 65.00 2280 2.0 3.0 1.5
163 dolynachess 6.5 65.00 2432 4.0 2.5
164 dmytro_nikolaienko 6.5 65.00 1831 2.5 1.0 3.0
165 blagorod 6.5 54.17 2207 4.5 0.0 2.0
166 tarasivanov 6.5 54.17 2129 2.0 2.5 2.0
167 sergeypanchenko906 6.5 54.17 1598 2.0 1.5 0.0 3.0
168 dante_nick 6.5 46.43 1442 1.0 2.0 3.5
169 chenrip 6.5 46.43 2430 3.0 2.0 1.5
170 strelokmasterok 6.5 46.43 1480 2.0 4.0 0.5
171 piv1971 6.5 46.43 1519 0.0 0.0 2.5 4.0
172 dasha207 6.5 36.11 1693 3.0 3.0 0.5 0.0
173 volodya_ukraine 6.0 100.00 1840 2.0 4.0
174 tetyana08 6.0 100.00 1489 4.0 2.0
175 crazydmitreg 6.0 100.00 2317 6.0
176 mihail19761976 6.0 100.00 2015 6.0
177 chessma48 6.0 100.00 2019 6.0
178 dearron_fox 6.0 100.00 2077 6.0
179 andrunyk 6.0 100.00 1817 6.0
180 scacchista83 6.0 75.00 2459 4.0 2.0
181 aladin75aa 6.0 75.00 2206 3.5 1.0 1.5
182 manv49 6.0 75.00 1343 4.0 2.0
183 illya_belov 6.0 75.00 2403 3.0 3.0
184 ronskiy82 6.0 75.00 1302 0.5 2.0 3.5
185 kvv05 6.0 75.00 1349 4.5 1.5
186 oleggal 6.0 60.00 1379 3.5 2.5
187 dima1986g 6.0 60.00 2034 3.5 2.5
188 mshereng 6.0 60.00 1814 4.0 0.5 1.5
189 defenderalist 6.0 60.00 1607 4.0 2.0 0.0
190 vasylnikolaishin 6.0 60.00 1631 3.0 3.0
191 ahdu 6.0 50.00 1702 4.0 2.0
192 lgromiak 6.0 50.00 1872 4.0 2.0
193 ladanajvasylj 6.0 42.86 1698 1.5 3.5 1.0
194 leovip 6.0 37.50 1895 3.0 2.0 0.0 1.0
195 kuzubovyuriy 5.5 91.67 2844 2.0 3.5
196 ol_bilych 5.5 91.67 2715 5.5
197 ukrop2019 5.5 91.67 2390 5.5
198 mary_cool 5.5 91.67 1924 3.5 2.0
199 ztr18 5.5 68.75 1597 2.0 3.5
200 shtymak1994 5.5 68.75 1658 1.5 2.0 2.0
201 chuikapridi 5.5 55.00 1939 3.5 2.0
202 turbion 5.5 55.00 2580 2.5 3.0
203 dub_maxym 5.5 45.83 2231 3.5 2.0
204 slav4ik228 5.5 45.83 1665 4.0 1.0 0.5
205 bakki78 5.5 45.83 2781 1.0 2.0 2.5
206 multiwebcreation 5.5 45.83 1585 2.5 3.0
207 vstrelnik 5.5 39.29 1473 1.0 3.0 1.5
208 olegsyvenkyy 5.5 39.29 1445 1.0 0.5 4.0 0.0
209 yuwild 5.5 34.38 1587 3.0 1.0 1.5
210 zolotovb12 5.0 83.33 1644 5.0
211 sokidze 5.0 83.33 2714 5.0
212 vova-79 5.0 83.33 2537 1.0 4.0
213 vladimirokhotnik 5.0 83.33 2584 2.0 3.0
214 plahotnyy 5.0 83.33 1623 3.0 2.0
215 anotheronebadplayer 5.0 83.33 2014 5.0
216 marat_1326 5.0 83.33 1759 2.0 1.0 2.0
217 eugenerysaj 5.0 83.33 1687 2.0 3.0
218 xumepa 5.0 83.33 2043 5.0
219 vorachnog 5.0 83.33 2155 5.0
220 tianachess 5.0 83.33 2163 5.0
221 antonromashov 5.0 83.33 2116 5.0
222 chessman_1984 5.0 83.33 2106 5.0
223 vadimer2 5.0 83.33 2320 5.0
224 legenya1998 5.0 62.50 2229 1.0 4.0
225 petya14071970 5.0 62.50 1325 1.0 4.0
226 beryslav-kyiv 5.0 62.50 1781 3.0 2.0
227 lizasharad1 5.0 50.00 1552 1.0 1.0 3.0
228 igor_anikieiev 5.0 50.00 1729 1.0 4.0
229 slovafn 5.0 41.67 2351 2.0 3.0
230 olegshevchenko2020 5.0 41.67 1620 2.0 1.0 2.0 0.0
231 zakusilo86 5.0 35.71 1482 0.5 2.5 0.5 1.5
232 kyivpilotvlad 5.0 27.78 1465 3.0 1.0 1.0
233 vladyslav2008 4.5 75.00 1870 4.5
234 yegor100 4.5 75.00 2173 4.5
235 villips 4.5 75.00 1731 2.5 2.0
236 bravenam 4.5 75.00 2219 1.0 3.5
237 iwan1967 4.5 75.00 1967 4.5
238 yurahusti 4.5 56.25 2002 4.0 0.5
239 mikolar 4.5 56.25 1288 2.5 2.0
240 mariia_yakymakha 4.5 56.25 1769 2.5 1.0 1.0
241 zybex9 4.5 56.25 1582 2.5 2.0
242 chessboll 4.5 56.25 2088 2.5 2.0
243 nikaru_hikamura 4.5 37.50 1820 3.5 1.0
244 salomantros 4.0 100.00 2105 4.0
245 ihordrobit 4.0 100.00 1390 4.0
246 chess_english 4.0 100.00 1796 4.0
247 semkivbohdan 4.0 100.00 1384 4.0
248 mokrykr 4.0 100.00 1705 4.0
249 mister-berkut 4.0 100.00 1683 4.0
250 burum 4.0 100.00 1142 4.0
251 fechedeu15 4.0 100.00 2023 4.0
252 shawshah 4.0 100.00 1427 4.0
253 shumaaher 4.0 100.00 1518 2.0 2.0
254 chesssaurusm 4.0 100.00 1348 2.0 2.0
255 rasplata_drakona1 4.0 100.00 1838 4.0
256 edgemen 4.0 100.00 2301 4.0
257 krakoziabr 4.0 100.00 2048 4.0
258 emirsim 4.0 100.00 1770 4.0
259 galaxyfy 4.0 100.00 1877 4.0
260 alexriabtsev 4.0 100.00 1309 4.0
261 prytula-123 4.0 100.00 1875 4.0
262 shishkin_oleksandr 4.0 100.00 1410 4.0
263 hurkovskiy2008 4.0 66.67 1817 4.0
264 roman1602 4.0 66.67 1526 1.5 2.5
265 danykopy 4.0 66.67 2339 4.0
266 boltonole 4.0 66.67 1548 2.5 1.5
267 scorpchess_1 4.0 66.67 1873 0.0 4.0
268 bonantagulo 4.0 66.67 1500 1.0 1.0 2.0
269 zvk 4.0 66.67 2035 3.0 1.0
270 panteljuk 4.0 66.67 1279 3.0 1.0
271 alex_molchanov 4.0 66.67 2497 1.0 3.0
272 yarokalmuk 4.0 66.67 1599 4.0
273 gamilkar7 4.0 66.67 1328 4.0
274 jokers20184061 4.0 66.67 2045 4.0
275 vladislav_chumak 4.0 66.67 1802 4.0
276 nick210377 4.0 66.67 2505 2.0 2.0
277 atos666 4.0 50.00 1775 1.0 1.0 2.0
278 blind_turtle 4.0 50.00 1901 2.0 0.0 2.0
279 danila_chess 4.0 50.00 1523 2.0 2.0
280 rastkovs 4.0 50.00 1758 2.0 2.0
281 epotapov75 4.0 50.00 1794 3.0 1.0
282 dmytrot 4.0 50.00 1672 1.0 3.0
283 slidingknight2775 4.0 40.00 2257 2.5 1.5
284 artem_ua 4.0 40.00 1854 0.0 2.0 2.0
285 zorrrrrro 4.0 40.00 1460 1.0 3.0
286 orion_87 4.0 40.00 1352 2.0 2.0
287 dfnn 4.0 40.00 1466 2.0 2.0
288 pzs1985 4.0 33.33 1382 2.0 1.0 1.0
289 saxar85 3.5 87.50 2770 3.5
290 egorvarchenko 3.5 87.50 1599 3.5
291 ksenia6715 3.5 87.50 1517 3.5
292 oleksandrpulupchuk 3.5 87.50 1776 3.5
293 komsom 3.5 87.50 1488 3.5
294 valerii13100 3.5 87.50 1541 3.5
295 hypnodisc 3.5 87.50 2176 2.0 1.5
296 vilcher 3.5 87.50 1669 3.5
297 uvarov_andrey 3.5 87.50 2424 3.5
298 gross-aleks 3.5 58.33 2568 3.5 0.0
299 octopus_11 3.5 58.33 1818 3.5
300 rostikgenya 3.5 58.33 1793 2.0 1.5
301 sergeykovalyov 3.5 43.75 1558 1.0 2.5
302 roman_olegovich09 3.5 43.75 1741 1.0 2.5
303 adriano81 3.5 43.75 1218 2.0 1.5
304 valentunhulka 3.5 43.75 2610 1.0 2.5 0.0
305 tarasmokrytskyy 3.5 35.00 2070 0.5 3.0
306 domitore 3.0 75.00 1639 3.0
307 amigo99 3.0 75.00 1540 3.0
308 alexradyan 3.0 75.00 1987 3.0
309 alexandrnikishin 3.0 75.00 1984 3.0
310 alex77zp 3.0 75.00 1975 3.0
311 yuralug97 3.0 75.00 1948 3.0
312 yurii998 3.0 75.00 1891 3.0
313 shmat09 3.0 75.00 1492 3.0
314 victorkovalchuk 3.0 75.00 2172 1.0 2.0
315 svetlank 3.0 75.00 1609 3.0
316 svsarsen 3.0 75.00 1182 2.0 1.0
317 taras22 3.0 75.00 1409 3.0
318 sanchess008 3.0 75.00 1066 3.0
319 ukrwolf 3.0 75.00 1698 3.0
320 redsox1970 3.0 75.00 1318 1.0 2.0
321 dancingkozak 3.0 75.00 1525 3.0
322 kerriennise 3.0 75.00 1988 3.0
323 hdmytro 3.0 75.00 1665 1.0 2.0
324 nikzast 3.0 75.00 1556 3.0
325 johnny_g 3.0 75.00 1768 3.0
326 greatchikago 3.0 75.00 2307 3.0
327 vitinio2015 3.0 50.00 1939 1.0 2.0
328 pavlo_pylypenko 3.0 50.00 1565 3.0
329 warrior_sm 3.0 50.00 1659 3.0
330 21101980 3.0 50.00 1311 3.0
331 anisimovvlad 3.0 50.00 1639 3.0
332 timurkeleberda 3.0 50.00 2326 2.0 1.0
333 serge_rain 3.0 50.00 1030 3.0
334 tiger2505 3.0 50.00 1708 2.0 0.0 1.0
335 bodikpushka 3.0 50.00 1209 3.0
336 rshtukovany 3.0 50.00 1774 3.0
337 danylo_biletskiy 3.0 50.00 2442 3.0
338 romandehtiarov 3.0 50.00 2405 3.0
339 roman25112012 3.0 50.00 1477 3.0
340 chess_yaros 3.0 50.00 1914 3.0
341 oleg_st 3.0 50.00 2069 3.0
342 valeriy_khabichev 3.0 37.50 2182 3.0 0.0
343 mrbezludov 3.0 37.50 1192 2.0 1.0
344 yuramol2807 3.0 21.43 1859 1.0 0.0 2.0
345 ly64yk 2.5 62.50 1540 2.5
346 magicchess777 2.5 62.50 2142 2.5
347 halfberg 2.5 62.50 1901 1.0 1.5
348 mozart2006 2.5 62.50 2157 2.5
349 sfirsov 2.5 62.50 1820 2.5
350 blackoleg 2.5 62.50 1468 2.5
351 bokaunior78 2.5 41.67 2068 2.0 0.5
352 domalchukjonasson 2.5 41.67 2267 2.5
353 sugarsp84 2.5 41.67 1546 2.5
354 nitronstr 2.5 41.67 1520 2.5
355 ancient3000 2.5 41.67 2109 2.5
356 chess111chess111 2.5 41.67 1700 1.5 1.0
357 gross1975 2.5 41.67 2114 2.5
358 aleks1961 2.5 41.67 1608 1.0 1.5
359 serhii_c 2.5 41.67 1781 2.5 0.0
360 akim55 2.5 31.25 1772 0.5 2.0
361 shinemary27 2.0 100.00 1343 2.0
362 makszb192 2.0 100.00 1847 2.0
363 iliabeliaev 2.0 100.00 2277 2.0
364 bogdan37 2.0 100.00 1527 2.0
365 semnnay 2.0 100.00 2077 2.0
366 teslobara 2.0 100.00 1323 2.0
367 cimmirien 2.0 100.00 1416 2.0
368 tasfighter 2.0 100.00 1608 2.0
369 sextillione 2.0 100.00 1809 2.0
370 metaleagle2017 2.0 100.00 2153 2.0
371 buildermoa 2.0 100.00 1430 2.0
372 stanislav1973 2.0 100.00 1510 2.0
373 awsomerahul 2.0 100.00 1737 2.0
374 m_pank 2.0 100.00 1764 2.0
375 kapablankaprs 2.0 100.00 1637 2.0
376 yuriy0961 2.0 100.00 0 2.0
377 aleksei_taranik 2.0 100.00 2208 2.0
378 zandrig 2.0 100.00 1556 2.0
379 zazuliak 2.0 100.00 2691 2.0
380 konstantin454545 2.0 100.00 1916 2.0
381 wgmanna 2.0 100.00 2269 2.0
382 balera1234567 2.0 100.00 971 2.0
383 alexshayda 2.0 100.00 1860 2.0
384 v_a_l_e_r_a 2.0 100.00 1530 2.0
385 as74 2.0 100.00 1820 2.0
386 lubomirchik 2.0 100.00 1982 2.0
387 vkomar 2.0 100.00 1358 2.0
388 vlad_dubynskyi 2.0 100.00 2200 2.0
389 vladislav_bytchek 2.0 100.00 2112 2.0
390 vladluhina 2.0 100.00 1794 2.0
391 sem118 2.0 100.00 1297 2.0
392 19781981 2.0 100.00 2101 2.0
393 pillyuk 2.0 100.00 1660 2.0
394 eugene790 2.0 100.00 2167 2.0
395 ruslankorynenko 2.0 100.00 1974 2.0
396 dzen23 2.0 100.00 2339 2.0
397 dmytro9 2.0 100.00 1424 2.0
398 emoner777 2.0 100.00 1538 2.0
399 dedushkavania 2.0 100.00 1451 2.0
400 nazarenko_vital 2.0 100.00 1337 2.0
401 nazargrs 2.0 100.00 1468 2.0
402 oskar1986 2.0 100.00 2022 2.0
403 pylypenkodmytro 2.0 100.00 1318 2.0
404 galij 2.0 100.00 2241 2.0
405 nfgrin777 2.0 100.00 1404 2.0
406 dankov2006 2.0 100.00 1668 2.0
407 mrnazario 2.0 100.00 1606 2.0
408 multifish 2.0 100.00 1969 2.0
409 gusteyksks 2.0 50.00 1902 1.0 1.0
410 shoxochesh 2.0 50.00 1380 2.0
411 holovatuyk7 2.0 50.00 1653 2.0
412 boyechko_o 2.0 50.00 2667 1.0 1.0
413 masniakyurii 2.0 50.00 1690 2.0
414 mi-sha 2.0 50.00 1817 2.0
415 maximgovorukha 2.0 50.00 2204 0.0 2.0
416 mihail012345 2.0 50.00 1620 2.0
417 supertony83 2.0 50.00 1444 2.0
418 grandcoach 2.0 50.00 2246 1.0 1.0
419 spicy_ghost 2.0 50.00 1906 1.0 1.0
420 shankovskyi 2.0 50.00 2409 2.0
421 kamila0411 2.0 50.00 2040 2.0
422 yaroslav-12 2.0 50.00 1359 2.0
423 yutar 2.0 50.00 1502 2.0
424 zasaf777 2.0 50.00 1273 0.0 2.0
425 kvartirant 2.0 50.00 1336 2.0
426 acm42 2.0 50.00 2160 2.0 0.0
427 aartemov 2.0 50.00 1666 2.0
428 konovka_ukraine 2.0 50.00 1834 2.0
429 kupchak 2.0 50.00 1899 2.0
430 ilkivvasil 2.0 50.00 1723 2.0
431 lytvynec 2.0 50.00 1777 2.0
432 artempoliak 2.0 50.00 1715 0.0 2.0
433 verycoolnickname 2.0 50.00 1862 2.0
434 vitaksin 2.0 50.00 1549 2.0
435 vitali06 2.0 50.00 1644 2.0
436 nillufirag 2.0 50.00 2385 2.0
437 dt2304 2.0 50.00 1962 2.0
438 nik27555 2.0 50.00 1400 2.0
439 gerasimenyuk_miha 2.0 50.00 2404 2.0
440 romanpakosh 2.0 50.00 1137 1.0 1.0
441 ctrl01 2.0 50.00 2542 2.0
442 goodguysalwayslose 2.0 50.00 1869 2.0
443 sasha77777 2.0 50.00 2015 2.0
444 dwerty 2.0 50.00 1727 2.0
445 chobar2903 2.0 33.33 1479 2.0
446 skripkochess 2.0 33.33 1599 2.0
447 laki79 2.0 33.33 2132 2.0
448 volodymyrhubenko 2.0 33.33 1457 2.0
449 alisaromanchenko 2.0 33.33 1340 2.0
450 fanatikchess-twitch 2.0 33.33 1815 1.0 1.0
451 yarek 2.0 25.00 1700 1.0 1.0
452 voedar 1.5 75.00 1364 1.5
453 hamyak 1.5 75.00 1329 1.5
454 gogol57 1.5 75.00 1348 1.5
455 orest35 1.5 75.00 1315 1.5
456 costiantyn 1.5 75.00 1909 1.5
457 yanmmm 1.5 75.00 1846 1.5
458 gladiatormax 1.5 75.00 990 1.5
459 sainiharkrishna1996 1.5 75.00 1936 1.5
460 shinkarovandrew 1.5 75.00 1563 1.5
461 evgeniy_ostapets 1.5 75.00 1515 1.5
462 buntsev 1.5 37.50 1788 1.5
463 kolia-nikolai 1.5 37.50 1184 1.5
464 kolgosp 1.5 37.50 1738 1.5
465 evgeniyhaevtsov 1.5 37.50 1968 1.5
466 mr_weblife 1.5 37.50 1590 1.5
467 baturin_yevgeniy 1.5 37.50 1705 1.5 0.0
468 rassamakha 1.5 37.50 1456 1.5
469 tarasm 1.5 37.50 1722 1.5
470 pashakuz 1.5 37.50 1931 1.5 0.0
471 shpindell88 1.5 37.50 2179 1.5
472 mykola1602 1.5 37.50 1293 1.5
473 bugurtian_ii 1.5 25.00 1609 1.5
474 ternchessopil 1.5 25.00 1519 1.0 0.5
475 malysch 1.5 25.00 2406 1.5
476 vanius 1.5 25.00 2408 1.5
477 chessattackerua 1.5 25.00 1770 1.5 0.0
478 chayka 1.5 18.75 1256 0.0 1.5 0.0
479 balogamisha 1.0 50.00 2265 1.0
480 lookforgood 1.0 50.00 2261 1.0
481 diverf1 1.0 50.00 1646 1.0
482 pavellavrenchuk 1.0 50.00 2140 1.0
483 volodymyrkovalskyi 1.0 50.00 1967 1.0
484 vetal2018 1.0 50.00 1604 1.0
485 artem_berin 1.0 50.00 2310 1.0
486 vmb9900 1.0 50.00 1478 1.0
487 andreymasha 1.0 50.00 1300 1.0
488 vlad1spys 1.0 50.00 2291 1.0
489 aniuta_grechyshyna 1.0 50.00 1377 1.0
490 andreykras 1.0 50.00 2186 1.0
491 andreyrad 1.0 50.00 1264 1.0
492 andrey_kolesnik 1.0 50.00 1389 1.0
493 dimapl99 1.0 50.00 1289 1.0
494 arturo1402 1.0 50.00 1508 1.0
495 denpw0815 1.0 50.00 1786 1.0
496 erikneb 1.0 50.00 1546 1.0
497 nastyahn 1.0 50.00 1865 1.0
498 olexiy109921 1.0 50.00 1489 1.0
499 old_blues 1.0 50.00 1741 1.0
500 roxyzz 1.0 50.00 1525 1.0
501 fllomaster11 1.0 50.00 1905 1.0
502 chesslovere4-e5 1.0 50.00 1798 1.0
503 cukra 1.0 50.00 1197 1.0
504 serhiimedchuk 1.0 50.00 1659 1.0
505 gralexv 1.0 50.00 1401 1.0
506 dariy2013 1.0 50.00 1493 1.0
507 olegmalyi 1.0 50.00 1864 1.0
508 pal_palych 1.0 50.00 1818 1.0
509 wladwin1962 1.0 50.00 1816 1.0
510 igor3005 1.0 50.00 1568 1.0
511 deniseus 1.0 50.00 1709 1.0
512 papa_1960 1.0 50.00 2465 1.0
513 yovoklav 1.0 50.00 2466 1.0
514 romanhladun 1.0 50.00 1431 1.0
515 nozdrin 1.0 50.00 1691 1.0
516 byitself 1.0 50.00 976 1.0
517 bankkeeper 1.0 25.00 2096 1.0
518 ufnornt 1.0 25.00 1362 1.0
519 aph83 1.0 25.00 1661 1.0
520 lineman90 1.0 25.00 1936 1.0
521 jurock 1.0 25.00 1423 1.0
522 anritter 1.0 25.00 1238 1.0
523 chibrikov_vadym 1.0 25.00 1826 1.0
524 smakiozi 1.0 25.00 1607 1.0
525 oleh-l 1.0 25.00 1331 1.0
526 sergbegey19744 1.0 25.00 1601 1.0
527 sequenser 1.0 25.00 1218 1.0 0.0
528 parter_chess04 1.0 25.00 2376 1.0
529 telegin_dmitriy22 1.0 25.00 1901 0.0 1.0
530 hitaman 1.0 25.00 2729 1.0
531 alex_meta 1.0 25.00 1628 1.0
532 fora1113 1.0 25.00 1675 1.0
533 vishuta 1.0 16.67 1428 1.0
534 ramla2020 1.0 16.67 2364 1.0 0.0 0.0
535 yushko_olga 1.0 16.67 1990 1.0
536 prokopowiech 1.0 12.50 1421 0.0 1.0 0.0
537 yurchenkosv 0.5 25.00 2005 0.5
538 kobramis 0.5 25.00 2040 0.5
539 anik9609 0.5 25.00 1538 0.5
540 chameleoniasa 0.5 25.00 1458 0.5
541 giptop14 0.5 25.00 1333 0.5
542 imagination2005 0.5 25.00 1844 0.5
543 ljuks68 0.5 25.00 2422 0.5
544 scazo4nik 0.5 12.50 1702 0.5
545 sakharuta 0.5 12.50 1367 0.5
546 nayyem 0.5 12.50 1742 0.5
547 strateg19 0.5 12.50 1564 0.5
548 bazar-wokzal 0.5 12.50 2705 0.5
549 gera1405 0.5 12.50 1910 0.5
550 maynav 0.5 12.50 1876 0.5
551 broneboy 0.5 12.50 1538 0.5
552 polina_lazarenko 0.5 12.50 986 0.5
553 yuriy19675 0.0 0.00 1700 0.0
554 max_kornienko 0.0 0.00 1135 0.0
555 aleksey23434454 0.0 0.00 1304 0.0
556 nazovimenyasuchkoi 0.0 0.00 1178 0.0
557 roman28081977 0.0 0.00 2075 0.0
558 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1538 0.0
559 stroitel47 0.0 0.00 1411 0.0
560 oleksandr-kuliy 0.0 0.00 0 0.0
561 sh_oleg14 0.0 0.00 1558 0.0
562 stefanyk 0.0 0.00 1440 0.0
563 canyougiveup 0.0 0.00 2159 0.0
564 senseymaster 0.0 0.00 1267 0.0
565 delolub 0.0 0.00 1756 0.0
566 danylong1 0.0 0.00 1405 0.0
567 kt_17 0.0 0.00 1363 0.0
568 shkvarchuk_illia 0.0 0.00 1729 0.0
569 clickmouselosehouse 0.0 0.00 1475 0.0
570 fozik 0.0 0.00 1813 0.0
571 ritanovikova 0.0 0.00 2147 0.0
572 pastukhovigor 0.0 0.00 2012 0.0
573 gapliakserg 0.0 0.00 1771 0.0
574 loban1973 0.0 0.00 1125 0.0
575 lisserg33 0.0 0.00 1144 0.0
576 artem_koval 0.0 0.00 2177 0.0
577 popaduke 0.0 0.00 1527 0.0
578 ivanetss 0.0 0.00 2399 0.0
579 niehreskul 0.0 0.00 1448 0.0
580 cor_leonis 0.0 0.00 1227 0.0
581 eduard_1980 0.0 0.00 1662 0.0 0.0
582 bayrakv 0.0 0.00 1620 0.0
583 berdgross 0.0 0.00 818 0.0 0.0
584 pan_naukovets 0.0 0.00 1104 0.0
585 vsevolodsokaluk 0.0 0.00 1720 0.0
586 lev1791 0.0 0.00 1785 0.0
587 k_sov 0.0 0.00 969 0.0
588 denisq 0.0 0.00 2632 0.0
589 white_king_81 0.0 0.00 1572 0.0
590 nerses11 0.0 0.00 1840 0.0
591 rdr22 0.0 0.00 1697 0.0
592 tavrik 0.0 0.00 2355 0.0
593 denchik90 0.0 0.00 1908 0.0
594 playchesssimple 0.0 0.00 2535 0.0 0.0
595 carudi 0.0 0.00 2712 0.0