# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Team Philippines United Live (r. 2) Team Peru (r. 3) IRAN. (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Russia (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 45.5 81.25 2271 1.5 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0
2 novik89 44.5 79.46 2511 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5 5.5 4.0
3 bugaevsky_sergey 44.5 74.17 2196 5.0 5.5 6.0 4.0 5.0 1.0 4.0 4.5 6.0 3.5
4 hungrylion84 43.0 89.58 2219 6.0 6.0 6.0 4.5 6.0 3.0 1.5 5.0 5.0
5 supernotar 41.5 76.85 2722 4.5 6.0 6.0 5.5 2.5 4.0 4.5 3.0 5.5
6 conormaclaud 39.0 67.24 2070 5.0 5.5 2.5 6.0 3.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
7 olehseagal 38.5 80.21 2393 5.0 6.0 4.5 5.0 5.0 4.5 5.0 3.5
8 jaydan2009 35.0 76.09 2011 6.0 3.5 5.0 6.0 4.0 3.5 2.0 5.0
9 testuvalnyk 35.0 76.09 2182 5.0 4.0 3.0 3.5 5.0 3.5 4.0 4.0 3.0
10 skliarov_oleksandr 34.5 66.35 2631 5.5 4.5 6.0 4.0 2.0 2.5 3.5 5.5 1.0
11 sonegelm 33.0 82.50 1938 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0 2.0 6.0 5.0
12 ninifu 32.5 77.38 1915 5.5 2.5 1.0 2.0 2.0 6.0 4.5 4.0 5.0
13 salimskyi 32.0 76.19 2419 3.5 6.0 3.5 4.0 3.5 2.0 6.0 3.5
14 viktorskliarov 31.0 64.58 2546 6.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.5 2.5 4.0
15 redborys 30.5 80.26 2020 5.0 5.5 4.0 2.0 4.0 6.0 4.0
16 lisandreua 29.5 77.63 1863 6.0 4.0 2.0 4.5 5.0 4.0 2.0 2.0
17 pavelchernomordik 29.0 80.56 2429 4.0 4.0 4.0 0.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
18 rekosheten 29.0 80.56 2336 4.5 6.0 4.5 5.5 6.0 2.5
19 uaartur 29.0 69.05 2243 3.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 0.0 1.5 5.5 4.5
20 happyman_ua 28.5 64.77 1938 2.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0
21 fso 28.0 60.87 2250 1.0 4.0 1.0 4.5 0.5 3.0 1.0 4.5 5.0 3.5
22 shchukhomet 27.5 76.39 2102 6.0 6.0 2.5 5.0 6.0 2.0
23 ramsayflayer 27.0 75.00 1997 6.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.5 2.0 2.5
24 marnyansky 27.0 67.50 2145 5.0 4.0 6.0 4.0 3.5 2.0 1.5 1.0
25 kostyazaharov 26.0 76.47 1922 6.0 2.0 2.0 3.5 3.0 1.0 2.0 4.0 2.5
26 pryhodko_olexander 26.0 76.47 2245 6.0 4.0 4.0 5.0 3.5 3.5
27 mikhail_golubev 25.5 79.69 2577 2.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.0 3.0 4.0 3.0
28 tum_nik 25.5 75.00 1997 2.0 2.0 5.5 3.0 5.0 4.5 3.5
29 igor-svoboda 25.0 83.33 2100 1.0 5.5 5.0 6.0 5.5 2.0
30 fisik83 25.0 83.33 2029 6.0 4.0 5.0 5.0 1.0 4.0
31 mxgolota 25.0 78.12 1623 2.0 6.0 1.0 5.5 2.0 3.0 5.5
32 dmitro74 24.5 58.33 1899 6.0 3.0 1.0 3.5 1.0 3.5 4.0 2.5
33 semen16 24.0 85.71 2456 4.0 5.0 5.5 5.5 4.0
34 rpv82 24.0 66.67 2148 4.0 5.0 4.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0
35 alexandermatlak 24.0 66.67 2502 2.0 3.0 6.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.5
36 markgoldshtein 23.0 67.65 1647 4.0 3.5 1.0 1.5 5.5 3.5 4.0
37 kulish_vasiliy 22.5 80.36 2040 5.0 5.0 5.0 4.0 3.5
38 s1ava 22.0 78.57 2107 1.5 3.0 4.0 2.0 5.5 6.0
39 oleksandr1967 22.0 78.57 1917 5.0 2.0 2.0 5.0 5.5 2.5
40 ruslanchessnuttree 22.0 55.00 1941 2.0 5.0 4.0 2.0 3.5 0.5 0.0 1.0 4.0
41 val1024 22.0 55.00 1909 1.0 1.5 2.0 4.0 5.0 4.5 3.5 0.5
42 hungrybear81 21.5 76.79 1951 5.0 4.0 5.0 2.5 5.0
43 yumart 21.5 63.24 1854 4.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.0
44 bedzir 21.5 46.74 1869 4.0 2.0 2.5 1.0 2.0 3.0 1.5 5.0 0.5
45 knight_chess 21.0 61.76 1710 2.0 3.0 2.0 0.0 4.0 4.5 1.5 4.0
46 beefort 20.0 83.33 2227 5.0 4.5 4.5 6.0
47 paragelmen 20.0 71.43 2066 3.0 2.0 4.5 0.5 6.0 4.0
48 alexbuh8 20.0 71.43 1509 1.0 2.0 4.0 4.5 0.5 2.0 6.0
49 leonid_starozhilov 20.0 55.56 2712 3.5 3.0 3.0 1.0 1.0 4.5 4.0
50 nikolagry 19.5 81.25 2700 6.0 2.0 1.0 2.5 4.0 4.0
51 olkarchess 19.5 69.64 1940 2.0 4.0 4.0 4.5 2.0 3.0
52 igorkononets 19.5 57.35 2199 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
53 lukianpro 19.0 86.36 1822 5.5 6.0 3.5 4.0
54 anato1iy22 18.5 57.81 2221 3.0 2.0 2.5 5.0 1.0 2.0 3.0
55 tuschesscm1 18.0 60.00 2457 5.0 2.5 2.0 5.5 3.0
56 bestestbp 17.5 79.55 1892 5.5 3.5 4.0 4.5
57 orest_vovk 17.0 56.67 2397 4.0 3.0 1.5 2.0 2.5 4.0
58 petromich1967 16.5 75.00 1486 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 5.5
59 syvenkyy 16.5 68.75 1530 2.0 0.0 4.0 4.5 1.0 5.0
60 anuchynandrii1970 16.5 45.83 2054 0.0 0.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.0 2.5
61 artem_becker 16.0 72.73 1684 3.5 4.5 4.0 4.0
62 vbosac 16.0 66.67 1764 4.5 2.0 5.0 2.5 2.0
63 samenvondill 16.0 66.67 1773 1.0 3.5 3.0 5.5 3.0
64 sharapovevgeny 15.5 70.45 2512 4.5 4.5 3.0 3.5
65 shinerzz 15.0 83.33 2232 4.5 6.0 4.5
66 tushinskiy 15.0 75.00 2217 5.0 4.0 3.5 1.5 1.0
67 karina55 15.0 75.00 1755 2.0 3.5 4.5 2.0 3.0
68 cambek64 15.0 75.00 2374 2.0 5.5 3.0 4.5
69 smilent 15.0 57.69 1737 1.0 1.0 5.0 2.0 3.0 3.0
70 konstvik2112 15.0 53.57 1875 3.0 3.0 1.5 2.5 2.0 2.0 1.0
71 bcstandart 14.5 80.56 1638 2.0 3.5 2.0 3.5 3.5
72 hm_anton_hlushko 14.5 80.56 1978 5.0 5.0 4.5
73 vrungele 14.5 65.91 1695 2.0 1.5 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0
74 ukrchamp 14.0 70.00 1885 3.0 4.0 2.0 5.0
75 pitnicany 14.0 58.33 2275 3.0 2.5 6.0 2.5
76 kostyn1964 13.5 84.38 2204 3.0 5.5 5.0
77 lyub-ko 13.5 75.00 1444 2.0 4.0 1.0 1.0 4.0 1.5
78 valik3504 13.5 75.00 2504 5.0 3.0 3.5 2.0
79 blak_wolf 13.5 75.00 1877 2.0 1.0 4.0 4.5 2.0
80 vsavon 13.5 67.50 1882 3.0 2.0 4.0 4.5
81 minenko-1958 13.0 59.09 1548 1.0 2.0 2.0 2.0 6.0
82 qart2003 12.5 78.12 2330 2.0 4.0 2.5 4.0
83 artem_kravchenko 12.5 69.44 2009 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0
84 kulepestin 12.5 62.50 2080 3.0 2.5 1.0 6.0
85 lub10 12.5 62.50 1891 2.5 2.0 1.0 2.0 0.5 1.0 3.5
86 saqw3r 12.5 62.50 2003 5.0 2.0 4.5 1.0
87 knjazj 12.5 56.82 2067 2.0 4.0 4.0 2.5
88 motopony 12.5 44.64 1620 3.5 2.0 0.0 4.0 1.0 2.0
89 roger-ua 12.0 66.67 1894 1.0 1.5 5.0 1.5 3.0
90 polischcuk_artem 12.0 60.00 1617 3.0 3.5 2.0 3.5
91 novoselskyoleh 12.0 46.15 2260 0.0 5.0 2.0 1.0 3.0 1.0
92 danilaalexandrov 11.5 82.14 2124 4.0 0.5 6.0 1.0
93 uncle_ua 11.5 82.14 1985 4.0 2.0 5.5
94 predator-ua 11.5 57.50 1717 1.0 1.0 0.0 4.0 5.5
95 nemo_ss 11.5 52.27 1793 1.0 5.0 3.0 2.5
96 dhryvastov2506 11.0 91.67 1958 5.5 2.0 3.5
97 stoiko2010 11.0 91.67 1418 5.5 5.5
98 notgodsslave 11.0 78.57 2045 4.0 4.0 3.0
99 alexander_zubov 10.5 87.50 3023 5.0 5.5
100 ivan_1968 10.5 65.62 1775 2.0 3.5 2.0 3.0
101 a959 10.5 52.50 1768 2.0 1.0 0.0 4.0 2.5 1.0
102 ghotrix 10.0 83.33 1874 6.0 4.0
103 andriy_yaremovych 10.0 71.43 1510 0.0 2.0 2.0 6.0
104 protsiv13 10.0 71.43 1437 3.0 3.0 4.0
105 volog 10.0 50.00 1726 4.0 1.0 4.0 1.0
106 martyniuk_andrey 10.0 50.00 1960 2.0 1.0 1.5 3.0 2.0 0.5
107 oleksii_k 10.0 41.67 1751 4.0 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0 0.5
108 andreysk1972 10.0 35.71 1625 1.0 0.0 2.5 4.5 2.0
109 vicsv 9.5 79.17 2214 4.0 2.5 3.0
110 tema1107 9.5 79.17 1915 5.0 4.5
111 ganimed17 9.5 59.38 2223 1.5 2.0 4.0 2.0
112 vital715 9.5 59.38 1616 2.0 2.5 1.0 4.0
113 gburtsev 9.5 59.38 2004 2.0 0.5 1.0 4.0 2.0
114 maximkris 9.5 52.78 1523 2.5 3.0 4.0
115 chessphoenix07 9.0 90.00 2377 2.0 6.0 1.0
116 borsuk_konstantin 9.0 75.00 2662 4.0 5.0
117 kintoho 9.0 75.00 2469 4.0 2.0 3.0
118 zipperthefly 9.0 75.00 2390 2.0 2.0 4.0 1.0
119 trojnar 9.0 56.25 1951 3.0 4.0 2.0
120 yurkazp 9.0 56.25 1348 2.5 3.0 3.5
121 oleg8874 9.0 50.00 1545 3.5 1.5 2.0 2.0
122 breach_the_line 8.5 85.00 1640 1.5 2.0 5.0
123 tatarinov_maxim 8.5 85.00 2387 3.5 5.0
124 viktortyutyunnik 8.5 85.00 2101 1.0 4.0 3.5
125 maxim_87 8.5 70.83 2052 1.0 3.5 2.0 2.0
126 ksivany 8.5 70.83 1865 1.0 2.0 3.5 2.0
127 tv35 8.5 70.83 1915 3.0 5.5
128 sambir_ns 8.5 70.83 1739 1.5 2.0 3.0 2.0
129 oleksandr12082008 8.0 100.00 1821 2.0 2.0 4.0
130 playfulbee 8.0 100.00 1986 4.0 4.0
131 goldenbot 8.0 80.00 1874 3.0 5.0
132 pavloolsh2007 8.0 80.00 2102 4.0 4.0
133 darius321 8.0 80.00 2384 4.0 4.0
134 fvnfvn2505 8.0 66.67 1630 3.5 2.0 2.5
135 sashkoraketa 8.0 66.67 1812 5.0 3.0
136 maximkovalenko83 8.0 66.67 2246 5.0 3.0 0.0
137 vitalii_kniazyk 8.0 57.14 1674 3.0 3.0 2.0
138 igorrud 8.0 57.14 1491 4.5 1.0 2.5
139 zelenklen 8.0 57.14 1567 2.0 3.0 1.0 2.0
140 maxsabadash 8.0 57.14 1502 3.0 3.0 2.0
141 sono_io 8.0 50.00 1853 1.0 3.0 1.0 3.0
142 2007gvv 8.0 50.00 1592 3.5 2.0 0.0 2.5
143 gmkomarov 7.5 93.75 2486 2.0 1.5 4.0
144 d_julia 7.5 75.00 1783 3.0 4.5
145 srtcomrad 7.5 62.50 1783 4.0 3.5
146 ihtiandr82 7.5 62.50 1540 4.0 3.5
147 klementev 7.5 62.50 2049 2.0 1.0 0.0 4.5
148 lvivmarko 7.5 53.57 1537 3.0 1.5 3.0
149 slava_ukr 7.0 87.50 2260 4.0 3.0
150 kykyryzka 7.0 87.50 2301 2.0 5.0
151 mykola_udovytskyi 7.0 87.50 1101 5.0 2.0
152 ariy_ariy 7.0 87.50 1622 1.0 2.0 2.0 2.0
153 valeriygrinev 7.0 70.00 2607 3.0 2.0 2.0
154 rostuslav 7.0 70.00 1700 2.0 2.0 3.0
155 vasyl770 7.0 70.00 1782 4.0 2.0 1.0
156 kuznetsov-igor 7.0 70.00 2226 4.0 3.0
157 ytubedovchenko 7.0 58.33 2079 4.5 2.5
158 chess_forester 7.0 58.33 1541 3.0 0.0 4.0
159 tashik 6.5 81.25 2484 3.5 3.0
160 vlad_sid 6.5 81.25 2579 4.0 2.5
161 stas_pentsko 6.5 81.25 1585 2.0 4.5
162 gmlm 6.5 65.00 2280 2.0 3.0 1.5
163 dolynachess 6.5 65.00 2453 4.0 2.5
164 dmytro_nikolaienko 6.5 65.00 1866 2.5 1.0 3.0
165 tarasivanov 6.5 54.17 2201 2.0 2.5 2.0
166 sergeypanchenko906 6.5 54.17 1697 2.0 1.5 0.0 3.0
167 blagorod 6.5 54.17 2226 4.5 0.0 2.0
168 piv1971 6.5 46.43 1519 0.0 0.0 2.5 4.0
169 strelokmasterok 6.5 46.43 1480 2.0 4.0 0.5
170 chenrip 6.5 46.43 2281 3.0 2.0 1.5
171 dante_nick 6.5 46.43 1442 1.0 2.0 3.5
172 dasha207 6.5 36.11 1640 3.0 3.0 0.5 0.0
173 volodya_ukraine 6.0 100.00 1840 2.0 4.0
174 dearron_fox 6.0 100.00 2028 6.0
175 andrunyk 6.0 100.00 1817 6.0
176 crazydmitreg 6.0 100.00 2322 6.0
177 chessma48 6.0 100.00 2019 6.0
178 mihail19761976 6.0 100.00 2015 6.0
179 tetyana08 6.0 100.00 1610 4.0 2.0
180 scacchista83 6.0 75.00 2459 4.0 2.0
181 illya_belov 6.0 75.00 2412 3.0 3.0
182 kvv05 6.0 75.00 1349 4.5 1.5
183 aladin75aa 6.0 75.00 2206 3.5 1.0 1.5
184 manv49 6.0 75.00 1313 4.0 2.0
185 ronskiy82 6.0 75.00 1366 0.5 2.0 3.5
186 defenderalist 6.0 60.00 1560 4.0 2.0 0.0
187 oleggal 6.0 60.00 1440 3.5 2.5
188 mshereng 6.0 60.00 1744 4.0 0.5 1.5
189 dima1986g 6.0 60.00 2012 3.5 2.5
190 vasylnikolaishin 6.0 60.00 1688 3.0 3.0
191 ahdu 6.0 50.00 1702 4.0 2.0
192 lgromiak 6.0 50.00 1877 4.0 2.0
193 ladanajvasylj 6.0 42.86 1720 1.5 3.5 1.0
194 leovip 6.0 37.50 1790 3.0 2.0 0.0 1.0
195 kuzubovyuriy 5.5 91.67 2826 2.0 3.5
196 ukrop2019 5.5 91.67 2390 5.5
197 mary_cool 5.5 91.67 1924 3.5 2.0
198 ol_bilych 5.5 91.67 2727 5.5
199 shtymak1994 5.5 68.75 1670 1.5 2.0 2.0
200 ztr18 5.5 68.75 1615 2.0 3.5
201 chuikapridi 5.5 55.00 1939 3.5 2.0
202 turbion 5.5 55.00 2580 2.5 3.0
203 bakki78 5.5 45.83 2753 1.0 2.0 2.5
204 dub_maxym 5.5 45.83 2248 3.5 2.0
205 multiwebcreation 5.5 45.83 1585 2.5 3.0
206 slav4ik228 5.5 45.83 1611 4.0 1.0 0.5
207 olegsyvenkyy 5.5 39.29 1433 1.0 0.5 4.0 0.0
208 vstrelnik 5.5 39.29 1360 1.0 3.0 1.5
209 yuwild 5.5 34.38 1813 3.0 1.0 1.5
210 eugenerysaj 5.0 83.33 1687 2.0 3.0
211 tianachess 5.0 83.33 2163 5.0
212 chessman_1984 5.0 83.33 2106 5.0
213 zolotovb12 5.0 83.33 1644 5.0
214 plahotnyy 5.0 83.33 1709 3.0 2.0
215 sokidze 5.0 83.33 2654 5.0
216 vadimer2 5.0 83.33 2222 5.0
217 xumepa 5.0 83.33 2043 5.0
218 marat_1326 5.0 83.33 1709 2.0 1.0 2.0
219 vova-79 5.0 83.33 2505 1.0 4.0
220 vorachnog 5.0 83.33 2166 5.0
221 antonromashov 5.0 83.33 2116 5.0
222 vladimirokhotnik 5.0 83.33 2603 2.0 3.0
223 anotheronebadplayer 5.0 83.33 2024 5.0
224 petya14071970 5.0 62.50 1325 1.0 4.0
225 beryslav-kyiv 5.0 62.50 1762 3.0 2.0
226 legenya1998 5.0 62.50 2377 1.0 4.0
227 lizasharad1 5.0 50.00 1569 1.0 1.0 3.0
228 igor_anikieiev 5.0 50.00 1745 1.0 4.0
229 olegshevchenko2020 5.0 41.67 1612 2.0 1.0 2.0 0.0
230 slovafn 5.0 41.67 2337 2.0 3.0
231 zakusilo86 5.0 35.71 1482 0.5 2.5 0.5 1.5
232 kyivpilotvlad 5.0 27.78 1465 3.0 1.0 1.0
233 villips 4.5 75.00 1708 2.5 2.0
234 vladyslav2008 4.5 75.00 2053 4.5
235 bravenam 4.5 75.00 2219 1.0 3.5
236 yegor100 4.5 75.00 2212 4.5
237 iwan1967 4.5 75.00 2019 4.5
238 chessboll 4.5 56.25 2080 2.5 2.0
239 mariia_yakymakha 4.5 56.25 1769 2.5 1.0 1.0
240 zybex9 4.5 56.25 1599 2.5 2.0
241 yurahusti 4.5 56.25 1993 4.0 0.5
242 mikolar 4.5 56.25 1235 2.5 2.0
243 nikaru_hikamura 4.5 37.50 1820 3.5 1.0
244 rasplata_drakona1 4.0 100.00 2002 4.0
245 salomantros 4.0 100.00 2071 4.0
246 semkivbohdan 4.0 100.00 1384 4.0
247 prytula-123 4.0 100.00 1908 4.0
248 mokrykr 4.0 100.00 1715 4.0
249 shishkin_oleksandr 4.0 100.00 1410 4.0
250 shumaaher 4.0 100.00 1535 2.0 2.0
251 shawshah 4.0 100.00 1326 4.0
252 mister-berkut 4.0 100.00 1660 4.0
253 alexriabtsev 4.0 100.00 1269 4.0
254 fechedeu15 4.0 100.00 2073 4.0
255 emirsim 4.0 100.00 1770 4.0
256 krakoziabr 4.0 100.00 2048 4.0
257 chess_english 4.0 100.00 1796 4.0
258 ihordrobit 4.0 100.00 1364 4.0
259 burum 4.0 100.00 1167 4.0
260 galaxyfy 4.0 100.00 1877 4.0
261 edgemen 4.0 100.00 2301 4.0
262 chesssaurusm 4.0 100.00 1348 2.0 2.0
263 zvk 4.0 66.67 2035 3.0 1.0
264 roman1602 4.0 66.67 1588 1.5 2.5
265 panteljuk 4.0 66.67 1376 3.0 1.0
266 vladislav_chumak 4.0 66.67 1836 4.0
267 scorpchess_1 4.0 66.67 1873 0.0 4.0
268 nick210377 4.0 66.67 2505 2.0 2.0
269 yarokalmuk 4.0 66.67 1599 4.0
270 hurkovskiy2008 4.0 66.67 1904 4.0
271 gamilkar7 4.0 66.67 1410 4.0
272 danykopy 4.0 66.67 2339 4.0
273 boltonole 4.0 66.67 1543 2.5 1.5
274 jokers20184061 4.0 66.67 2045 4.0
275 bonantagulo 4.0 66.67 1529 1.0 1.0 2.0
276 alex_molchanov 4.0 66.67 2457 1.0 3.0
277 rastkovs 4.0 50.00 1758 2.0 2.0
278 blind_turtle 4.0 50.00 1901 2.0 0.0 2.0
279 dmytrot 4.0 50.00 1612 1.0 3.0
280 atos666 4.0 50.00 1845 1.0 1.0 2.0
281 danila_chess 4.0 50.00 1485 2.0 2.0
282 epotapov75 4.0 50.00 1779 3.0 1.0
283 orion_87 4.0 40.00 1326 2.0 2.0
284 slidingknight2775 4.0 40.00 2247 2.5 1.5
285 zorrrrrro 4.0 40.00 1429 1.0 3.0
286 dfnn 4.0 40.00 1547 2.0 2.0
287 artem_ua 4.0 40.00 1850 0.0 2.0 2.0
288 pzs1985 4.0 33.33 1417 2.0 1.0 1.0
289 valerii13100 3.5 87.50 1553 3.5
290 uvarov_andrey 3.5 87.50 2424 3.5
291 vilcher 3.5 87.50 1669 3.5
292 oleksandrpulupchuk 3.5 87.50 1748 3.5
293 komsom 3.5 87.50 1488 3.5
294 egorvarchenko 3.5 87.50 1570 3.5
295 ksenia6715 3.5 87.50 1493 3.5
296 hypnodisc 3.5 87.50 2141 2.0 1.5
297 saxar85 3.5 87.50 2774 3.5
298 rostikgenya 3.5 58.33 1793 2.0 1.5
299 octopus_11 3.5 58.33 1818 3.5
300 gross-aleks 3.5 58.33 2583 3.5 0.0
301 sergeykovalyov 3.5 43.75 1558 1.0 2.5
302 roman_olegovich09 3.5 43.75 1781 1.0 2.5
303 adriano81 3.5 43.75 1236 2.0 1.5
304 valentunhulka 3.5 43.75 2611 1.0 2.5 0.0
305 tarasmokrytskyy 3.5 35.00 2113 0.5 3.0
306 alexradyan 3.0 75.00 1888 3.0
307 alexandrnikishin 3.0 75.00 1948 3.0
308 dancingkozak 3.0 75.00 1596 3.0
309 greatchikago 3.0 75.00 2315 3.0
310 hdmytro 3.0 75.00 1630 1.0 2.0
311 amigo99 3.0 75.00 1540 3.0
312 victorkovalchuk 3.0 75.00 2126 1.0 2.0
313 sanchess008 3.0 75.00 1048 3.0
314 nikzast 3.0 75.00 1556 3.0
315 shmat09 3.0 75.00 1373 3.0
316 alex77zp 3.0 75.00 1975 3.0
317 redsox1970 3.0 75.00 1227 1.0 2.0
318 taras22 3.0 75.00 1557 3.0
319 svsarsen 3.0 75.00 1182 2.0 1.0
320 svetlank 3.0 75.00 1609 3.0
321 kerriennise 3.0 75.00 1982 3.0
322 ukrwolf 3.0 75.00 1536 3.0
323 domitore 3.0 75.00 1639 3.0
324 yuralug97 3.0 75.00 1948 3.0
325 yurii998 3.0 75.00 1934 3.0
326 johnny_g 3.0 75.00 1768 3.0
327 roman25112012 3.0 50.00 1354 3.0
328 no_t_ime_to_die 3.0 50.00 2606 3.0
329 oleg_st 3.0 50.00 2063 3.0
330 rshtukovany 3.0 50.00 1854 3.0
331 serge_rain 3.0 50.00 1091 3.0
332 anisimovvlad 3.0 50.00 1597 3.0
333 warrior_sm 3.0 50.00 1506 3.0
334 pavlo_pylypenko 3.0 50.00 1565 3.0
335 tiger2505 3.0 50.00 1736 2.0 0.0 1.0
336 21101980 3.0 50.00 1481 3.0
337 romandehtiarov 3.0 50.00 2405 3.0
338 bodikpushka 3.0 50.00 1118 3.0
339 vitinio2015 3.0 50.00 1939 1.0 2.0
340 timurkeleberda 3.0 50.00 2455 2.0 1.0
341 chess_yaros 3.0 50.00 1914 3.0
342 valeriy_khabichev 3.0 37.50 2183 3.0 0.0
343 mrbezludov 3.0 37.50 1242 2.0 1.0
344 yuramol2807 3.0 21.43 1859 1.0 0.0 2.0
345 ly64yk 2.5 62.50 1540 2.5
346 magicchess777 2.5 62.50 2127 2.5
347 mozart2006 2.5 62.50 2106 2.5
348 blackoleg 2.5 62.50 1555 2.5
349 sfirsov 2.5 62.50 1833 2.5
350 halfberg 2.5 62.50 1886 1.0 1.5
351 domalchukjonasson 2.5 41.67 2336 2.5
352 nitronstr 2.5 41.67 1561 2.5
353 aleks1961 2.5 41.67 1732 1.0 1.5
354 ancient3000 2.5 41.67 2203 2.5
355 bokaunior78 2.5 41.67 2199 2.0 0.5
356 serhii_c 2.5 41.67 1687 2.5 0.0
357 sugarsp84 2.5 41.67 1546 2.5
358 gross1975 2.5 41.67 2171 2.5
359 chess111chess111 2.5 41.67 1673 1.5 1.0
360 akim55 2.5 31.25 1744 0.5 2.0
361 dmytro9 2.0 100.00 1424 2.0
362 ruslankorynenko 2.0 100.00 2079 2.0
363 shinemary27 2.0 100.00 1375 2.0
364 teslobara 2.0 100.00 1323 2.0
365 buildermoa 2.0 100.00 1532 2.0
366 tasfighter 2.0 100.00 1608 2.0
367 bogdan37 2.0 100.00 1607 2.0
368 v_a_l_e_r_a 2.0 100.00 1514 2.0
369 stanislav1973 2.0 100.00 1445 2.0
370 cimmirien 2.0 100.00 1416 2.0
371 dankov2006 2.0 100.00 1604 2.0
372 sextillione 2.0 100.00 1809 2.0
373 balera1234567 2.0 100.00 971 2.0
374 awsomerahul 2.0 100.00 1620 2.0
375 semnnay 2.0 100.00 2077 2.0
376 lubomirchik 2.0 100.00 1884 2.0
377 dedushkavania 2.0 100.00 1467 2.0
378 sem118 2.0 100.00 1327 2.0
379 as74 2.0 100.00 1820 2.0
380 vkomar 2.0 100.00 1358 2.0
381 19781981 2.0 100.00 2120 2.0
382 dzen23 2.0 100.00 2339 2.0
383 zandrig 2.0 100.00 1391 2.0
384 wgmanna 2.0 100.00 2269 2.0
385 metaleagle2017 2.0 100.00 2153 2.0
386 oskar1986 2.0 100.00 2022 2.0
387 alexshayda 2.0 100.00 1913 2.0
388 konstantin454545 2.0 100.00 1939 2.0
389 kapablankaprs 2.0 100.00 1729 2.0
390 iliabeliaev 2.0 100.00 2347 2.0
391 mrnazario 2.0 100.00 1729 2.0
392 nfgrin777 2.0 100.00 1404 2.0
393 nazargrs 2.0 100.00 1492 2.0
394 nazarenko_vital 2.0 100.00 1341 2.0
395 yuriy0961 2.0 100.00 0 2.0
396 vlad_dubynskyi 2.0 100.00 2169 2.0
397 emoner777 2.0 100.00 1590 2.0
398 vladislav_bytchek 2.0 100.00 2141 2.0
399 eugene790 2.0 100.00 2167 2.0
400 m_pank 2.0 100.00 1764 2.0
401 pylypenkodmytro 2.0 100.00 1407 2.0
402 makszb192 2.0 100.00 1814 2.0
403 vladluhina 2.0 100.00 1896 2.0
404 multifish 2.0 100.00 1969 2.0
405 galij 2.0 100.00 2241 2.0
406 zazuliak 2.0 100.00 2691 2.0
407 pillyuk 2.0 100.00 1660 2.0
408 aleksei_taranik 2.0 100.00 2192 2.0
409 vitali06 2.0 50.00 1752 2.0
410 vitaksin 2.0 50.00 1400 2.0
411 romanpakosh 2.0 50.00 1194 1.0 1.0
412 dwerty 2.0 50.00 1802 2.0
413 dt2304 2.0 50.00 1890 2.0
414 sasha77777 2.0 50.00 1980 2.0
415 boyechko_o 2.0 50.00 2667 1.0 1.0
416 supertony83 2.0 50.00 1438 2.0
417 spicy_ghost 2.0 50.00 1885 1.0 1.0
418 bayernisback 2.0 50.00 1687 2.0
419 ctrl01 2.0 50.00 2441 2.0
420 artempoliak 2.0 50.00 1742 0.0 2.0
421 shoxochesh 2.0 50.00 1402 2.0
422 shankovskyi 2.0 50.00 2511 2.0
423 verycoolnickname 2.0 50.00 2002 2.0
424 mi-sha 2.0 50.00 1817 2.0
425 goodguysalwayslose 2.0 50.00 1869 2.0
426 mihail012345 2.0 50.00 1657 2.0
427 grandcoach 2.0 50.00 2214 1.0 1.0
428 gusteyksks 2.0 50.00 1801 1.0 1.0
429 yaroslav-12 2.0 50.00 1385 2.0
430 holovatuyk7 2.0 50.00 1616 2.0
431 nillufirag 2.0 50.00 2385 2.0
432 kamila0411 2.0 50.00 2040 2.0
433 nik27555 2.0 50.00 1400 2.0
434 ilkivvasil 2.0 50.00 1723 2.0
435 yutar 2.0 50.00 1507 2.0
436 konovka_ukraine 2.0 50.00 1828 2.0
437 zasaf777 2.0 50.00 1273 0.0 2.0
438 maximgovorukha 2.0 50.00 2227 0.0 2.0
439 acm42 2.0 50.00 2324 2.0 0.0
440 lytvynec 2.0 50.00 1777 2.0
441 gerasimenyuk_miha 2.0 50.00 2356 2.0
442 kvartirant 2.0 50.00 1319 2.0
443 kupchak 2.0 50.00 1899 2.0
444 masniakyurii 2.0 50.00 1697 2.0
445 skripkochess 2.0 33.33 1594 2.0
446 chobar2903 2.0 33.33 1358 2.0
447 alisaromanchenko 2.0 33.33 1356 2.0
448 laki79 2.0 33.33 2300 2.0
449 fanatikchess-twitch 2.0 33.33 1771 1.0 1.0
450 volodymyrhubenko 2.0 33.33 1435 2.0
451 yarek 2.0 25.00 1700 1.0 1.0
452 shinkarovandrew 1.5 75.00 1610 1.5
453 sainiharkrishna1996 1.5 75.00 1936 1.5
454 voedar 1.5 75.00 1323 1.5
455 gladiatormax 1.5 75.00 1007 1.5
456 gogol57 1.5 75.00 1419 1.5
457 orest35 1.5 75.00 1315 1.5
458 yanmmm 1.5 75.00 1801 1.5
459 hamyak 1.5 75.00 1329 1.5
460 costiantyn 1.5 75.00 1909 1.5
461 evgeniy_ostapets 1.5 75.00 1515 1.5
462 mykola1602 1.5 37.50 1311 1.5
463 tarasm 1.5 37.50 1785 1.5
464 buntsev 1.5 37.50 1788 1.5
465 kolia-nikolai 1.5 37.50 1172 1.5
466 mr_weblife 1.5 37.50 1608 1.5
467 kolgosp 1.5 37.50 1738 1.5
468 baturin_yevgeniy 1.5 37.50 1713 1.5 0.0
469 rassamakha 1.5 37.50 1456 1.5
470 evgeniyhaevtsov 1.5 37.50 1975 1.5
471 pashakuz 1.5 37.50 1958 1.5 0.0
472 shpindell88 1.5 37.50 2188 1.5
473 bugurtian_ii 1.5 25.00 1635 1.5
474 chessattackerua 1.5 25.00 1801 1.5 0.0
475 ternchessopil 1.5 25.00 1519 1.0 0.5
476 malysch 1.5 25.00 2367 1.5
477 vanius 1.5 25.00 2598 1.5
478 chayka 1.5 18.75 1278 0.0 1.5 0.0
479 vetal2018 1.0 50.00 1604 1.0
480 artem_berin 1.0 50.00 2367 1.0
481 yovoklav 1.0 50.00 2430 1.0
482 aniuta_grechyshyna 1.0 50.00 1377 1.0
483 vlad1spys 1.0 50.00 2301 1.0
484 vmb9900 1.0 50.00 1502 1.0
485 wladwin1962 1.0 50.00 1816 1.0
486 volodymyrkovalskyi 1.0 50.00 1942 1.0
487 andreymasha 1.0 50.00 1300 1.0
488 andreykras 1.0 50.00 2202 1.0
489 arturo1402 1.0 50.00 1445 1.0
490 andrey_kolesnik 1.0 50.00 1389 1.0
491 balogamisha 1.0 50.00 2265 1.0
492 andreyrad 1.0 50.00 1203 1.0
493 lookforgood 1.0 50.00 2095 1.0
494 fllomaster11 1.0 50.00 1984 1.0
495 papa_1960 1.0 50.00 2485 1.0
496 dimapl99 1.0 50.00 1207 1.0
497 diverf1 1.0 50.00 1603 1.0
498 roxyzz 1.0 50.00 1577 1.0
499 romanhladun 1.0 50.00 1393 1.0
500 erikneb 1.0 50.00 1538 1.0
501 pavellavrenchuk 1.0 50.00 2035 1.0
502 pal_palych 1.0 50.00 1818 1.0
503 deniseus 1.0 50.00 1709 1.0
504 gralexv 1.0 50.00 1401 1.0
505 olexiy109921 1.0 50.00 1489 1.0
506 olegmalyi 1.0 50.00 1942 1.0
507 old_blues 1.0 50.00 1771 1.0
508 nozdrin 1.0 50.00 1614 1.0
509 igor3005 1.0 50.00 1526 1.0
510 nastyahn 1.0 50.00 2049 1.0
511 denpw0815 1.0 50.00 1786 1.0
512 dariy2013 1.0 50.00 1493 1.0
513 serhiimedchuk 1.0 50.00 1737 1.0
514 byitself 1.0 50.00 976 1.0
515 cukra 1.0 50.00 1197 1.0
516 chesslovere4-e5 1.0 50.00 1901 1.0
517 bankkeeper 1.0 25.00 2096 1.0
518 aph83 1.0 25.00 1661 1.0
519 alex_meta 1.0 25.00 1398 1.0
520 anritter 1.0 25.00 1370 1.0
521 ufnornt 1.0 25.00 1339 1.0
522 telegin_dmitriy22 1.0 25.00 1901 0.0 1.0
523 fora1113 1.0 25.00 1632 1.0
524 parter_chess04 1.0 25.00 2339 1.0
525 oleh-l 1.0 25.00 1305 1.0
526 hitaman 1.0 25.00 2729 1.0
527 jurock 1.0 25.00 1423 1.0
528 lineman90 1.0 25.00 1913 1.0
529 chibrikov_vadym 1.0 25.00 1976 1.0
530 smakiozi 1.0 25.00 1617 1.0
531 sequenser 1.0 25.00 1234 1.0 0.0
532 sergbegey19744 1.0 25.00 1601 1.0
533 vishuta 1.0 16.67 1383 1.0
534 yushko_olga 1.0 16.67 2038 1.0
535 ramla2020 1.0 16.67 2432 1.0 0.0 0.0
536 prokopowiech 1.0 12.50 1306 0.0 1.0 0.0
537 giptop14 0.5 25.00 1284 0.5
538 chameleoniasa 0.5 25.00 1463 0.5
539 imagination2005 0.5 25.00 1902 0.5
540 anik9609 0.5 25.00 1469 0.5
541 yurchenkosv 0.5 25.00 2001 0.5
542 kobramis 0.5 25.00 2129 0.5
543 ljuks68 0.5 25.00 2427 0.5
544 bazar-wokzal 0.5 12.50 2571 0.5
545 strateg19 0.5 12.50 1499 0.5
546 scazo4nik 0.5 12.50 1646 0.5
547 nayyem 0.5 12.50 1839 0.5
548 maynav 0.5 12.50 1863 0.5
549 gera1405 0.5 12.50 1882 0.5
550 broneboy 0.5 12.50 1543 0.5
551 polina_lazarenko 0.5 12.50 986 0.5
552 sakharuta 0.5 12.50 1338 0.5
553 clickmouselosehouse 0.0 0.00 1377 0.0
554 aleksey23434454 0.0 0.00 1304 0.0
555 roman28081977 0.0 0.00 2075 0.0
556 danylong1 0.0 0.00 1377 0.0
557 nazovimenyasuchkoi 0.0 0.00 1085 0.0
558 yuriy19675 0.0 0.00 1700 0.0
559 canyougiveup 0.0 0.00 2197 0.0
560 ivanetss 0.0 0.00 2399 0.0
561 artem_koval 0.0 0.00 2365 0.0
562 k_sov 0.0 0.00 969 0.0
563 senseymaster 0.0 0.00 1211 0.0
564 niehreskul 0.0 0.00 1448 0.0
565 denisq 0.0 0.00 2674 0.0
566 max_kornienko 0.0 0.00 1135 0.0
567 kt_17 0.0 0.00 1363 0.0
568 lev1791 0.0 0.00 1741 0.0
569 tavrik 0.0 0.00 2315 0.0
570 lisserg33 0.0 0.00 1144 0.0
571 delolub 0.0 0.00 1622 0.0
572 loban1973 0.0 0.00 1125 0.0
573 nerses11 0.0 0.00 1840 0.0
574 carudi 0.0 0.00 2664 0.0
575 playchesssimple 0.0 0.00 2535 0.0 0.0
576 denchik90 0.0 0.00 1914 0.0
577 fozik 0.0 0.00 1832 0.0
578 gapliakserg 0.0 0.00 1771 0.0
579 cor_leonis 0.0 0.00 1300 0.0
580 pastukhovigor 0.0 0.00 2012 0.0
581 popaduke 0.0 0.00 1527 0.0
582 vsevolodsokaluk 0.0 0.00 1720 0.0
583 shkvarchuk_illia 0.0 0.00 1729 0.0
584 sh_oleg14 0.0 0.00 1558 0.0
585 white_king_81 0.0 0.00 1579 0.0
586 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1597 0.0
587 stefanyk 0.0 0.00 1376 0.0
588 rdr22 0.0 0.00 1663 0.0
589 bayrakv 0.0 0.00 1583 0.0
590 oleksandr-kuliy 0.0 0.00 0 0.0
591 eduard_1980 0.0 0.00 1683 0.0 0.0
592 ritanovikova 0.0 0.00 2149 0.0
593 berdgross 0.0 0.00 757 0.0 0.0
594 stroitel47 0.0 0.00 1411 0.0
595 pan_naukovets 0.0 0.00 1104 0.0