# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Team Philippines United Live (r. 2) Team Peru (r. 3) IRAN. (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Russia (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 45.5 81.25 2282 1.5 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0
2 novik89 44.5 79.46 2504 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5 5.5 4.0
3 bugaevsky_sergey 44.5 74.17 2185 5.0 5.5 6.0 4.0 5.0 1.0 4.0 4.5 6.0 3.5
4 hungrylion84 43.0 89.58 2219 6.0 6.0 6.0 4.5 6.0 3.0 1.5 5.0 5.0
5 supernotar 41.5 76.85 2738 4.5 6.0 6.0 5.5 2.5 4.0 4.5 3.0 5.5
6 conormaclaud 39.0 67.24 2137 5.0 5.5 2.5 6.0 3.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
7 olehseagal 38.5 80.21 2393 5.0 6.0 4.5 5.0 5.0 4.5 5.0 3.5
8 testuvalnyk 35.0 76.09 2182 5.0 4.0 3.0 3.5 5.0 3.5 4.0 4.0 3.0
9 jaydan2009 35.0 76.09 2011 6.0 3.5 5.0 6.0 4.0 3.5 2.0 5.0
10 skliarov_oleksandr 34.5 66.35 2631 5.5 4.5 6.0 4.0 2.0 2.5 3.5 5.5 1.0
11 sonegelm 33.0 82.50 1934 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0 2.0 6.0 5.0
12 ninifu 32.5 77.38 1846 5.5 2.5 1.0 2.0 2.0 6.0 4.5 4.0 5.0
13 salimskyi 32.0 76.19 2404 3.5 6.0 3.5 4.0 3.5 2.0 6.0 3.5
14 viktorskliarov 31.0 64.58 2560 6.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.5 2.5 4.0
15 redborys 30.5 80.26 2091 5.0 5.5 4.0 2.0 4.0 6.0 4.0
16 lisandreua 29.5 77.63 1877 6.0 4.0 2.0 4.5 5.0 4.0 2.0 2.0
17 rekosheten 29.0 80.56 2358 4.5 6.0 4.5 5.5 6.0 2.5
18 pavelchernomordik 29.0 80.56 2503 4.0 4.0 4.0 0.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
19 uaartur 29.0 69.05 2335 3.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 0.0 1.5 5.5 4.5
20 happyman_ua 28.5 64.77 1938 2.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0
21 fso 28.0 60.87 2244 1.0 4.0 1.0 4.5 0.5 3.0 1.0 4.5 5.0 3.5
22 shchukhomet 27.5 76.39 2102 6.0 6.0 2.5 5.0 6.0 2.0
23 ramsayflayer 27.0 75.00 2079 6.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.5 2.0 2.5
24 marnyansky 27.0 67.50 2145 5.0 4.0 6.0 4.0 3.5 2.0 1.5 1.0
25 kostyazaharov 26.0 76.47 1944 6.0 2.0 2.0 3.5 3.0 1.0 2.0 4.0 2.5
26 pryhodko_olexander 26.0 76.47 2332 6.0 4.0 4.0 5.0 3.5 3.5
27 mikhail_golubev 25.5 79.69 2515 2.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.0 3.0 4.0 3.0
28 tum_nik 25.5 75.00 1997 2.0 2.0 5.5 3.0 5.0 4.5 3.5
29 igor-svoboda 25.0 83.33 2100 1.0 5.5 5.0 6.0 5.5 2.0
30 fisik83 25.0 83.33 2063 6.0 4.0 5.0 5.0 1.0 4.0
31 mxgolota 25.0 78.12 1654 2.0 6.0 1.0 5.5 2.0 3.0 5.5
32 dmitro74 24.5 58.33 1899 6.0 3.0 1.0 3.5 1.0 3.5 4.0 2.5
33 semen16 24.0 85.71 2456 4.0 5.0 5.5 5.5 4.0
34 rpv82 24.0 66.67 2148 4.0 5.0 4.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0
35 alexandermatlak 24.0 66.67 2502 2.0 3.0 6.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.5
36 markgoldshtein 23.0 67.65 1631 4.0 3.5 1.0 1.5 5.5 3.5 4.0
37 kulish_vasiliy 22.5 80.36 2051 5.0 5.0 5.0 4.0 3.5
38 s1ava 22.0 78.57 2107 1.5 3.0 4.0 2.0 5.5 6.0
39 oleksandr1967 22.0 78.57 1917 5.0 2.0 2.0 5.0 5.5 2.5
40 ruslanchessnuttree 22.0 55.00 1941 2.0 5.0 4.0 2.0 3.5 0.5 0.0 1.0 4.0
41 val1024 22.0 55.00 1915 1.0 1.5 2.0 4.0 5.0 4.5 3.5 0.5
42 hungrybear81 21.5 76.79 1951 5.0 4.0 5.0 2.5 5.0
43 yumart 21.5 63.24 1760 4.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.0
44 bedzir 21.5 46.74 1985 4.0 2.0 2.5 1.0 2.0 3.0 1.5 5.0 0.5
45 knight_chess 21.0 61.76 1829 2.0 3.0 2.0 0.0 4.0 4.5 1.5 4.0
46 beefort 20.0 83.33 2227 5.0 4.5 4.5 6.0
47 paragelmen 20.0 71.43 2062 3.0 2.0 4.5 0.5 6.0 4.0
48 alexbuh8 20.0 71.43 1509 1.0 2.0 4.0 4.5 0.5 2.0 6.0
49 leonid_starozhilov 20.0 55.56 2696 3.5 3.0 3.0 1.0 1.0 4.5 4.0
50 nikolagry 19.5 81.25 2670 6.0 2.0 1.0 2.5 4.0 4.0
51 olkarchess 19.5 69.64 1952 2.0 4.0 4.0 4.5 2.0 3.0
52 igorkononets 19.5 57.35 2204 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
53 lukianpro 19.0 86.36 1822 5.5 6.0 3.5 4.0
54 anato1iy22 18.5 57.81 2163 3.0 2.0 2.5 5.0 1.0 2.0 3.0
55 tuschesscm1 18.0 60.00 2423 5.0 2.5 2.0 5.5 3.0
56 bestestbp 17.5 79.55 1892 5.5 3.5 4.0 4.5
57 orest_vovk 17.0 56.67 2544 4.0 3.0 1.5 2.0 2.5 4.0
58 petromich1967 16.5 75.00 1486 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 5.5
59 syvenkyy 16.5 68.75 1550 2.0 0.0 4.0 4.5 1.0 5.0
60 anuchynandrii1970 16.5 45.83 2043 0.0 0.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.0 2.5
61 artem_becker 16.0 72.73 1684 3.5 4.5 4.0 4.0
62 samenvondill 16.0 66.67 1757 1.0 3.5 3.0 5.5 3.0
63 vbosac 16.0 66.67 1764 4.5 2.0 5.0 2.5 2.0
64 sharapovevgeny 15.5 70.45 2497 4.5 4.5 3.0 3.5
65 shinerzz 15.0 83.33 2211 4.5 6.0 4.5
66 cambek64 15.0 75.00 2425 2.0 5.5 3.0 4.5
67 tushinskiy 15.0 75.00 2144 5.0 4.0 3.5 1.5 1.0
68 karina55 15.0 75.00 1755 2.0 3.5 4.5 2.0 3.0
69 smilent 15.0 57.69 1681 1.0 1.0 5.0 2.0 3.0 3.0
70 konstvik2112 15.0 53.57 1922 3.0 3.0 1.5 2.5 2.0 2.0 1.0
71 bcstandart 14.5 80.56 1638 2.0 3.5 2.0 3.5 3.5
72 hm_anton_hlushko 14.5 80.56 1880 5.0 5.0 4.5
73 vrungele 14.5 65.91 1695 2.0 1.5 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0
74 ukrchamp 14.0 70.00 1703 3.0 4.0 2.0 5.0
75 pitnicany 14.0 58.33 2178 3.0 2.5 6.0 2.5
76 kostyn1964 13.5 84.38 2204 3.0 5.5 5.0
77 blak_wolf 13.5 75.00 1877 2.0 1.0 4.0 4.5 2.0
78 lyub-ko 13.5 75.00 1455 2.0 4.0 1.0 1.0 4.0 1.5
79 valik3504 13.5 75.00 2504 5.0 3.0 3.5 2.0
80 vsavon 13.5 67.50 1857 3.0 2.0 4.0 4.5
81 minenko-1958 13.0 59.09 1548 1.0 2.0 2.0 2.0 6.0
82 qart2003 12.5 78.12 2305 2.0 4.0 2.5 4.0
83 artem_kravchenko 12.5 69.44 1986 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0
84 saqw3r 12.5 62.50 2003 5.0 2.0 4.5 1.0
85 lub10 12.5 62.50 1891 2.5 2.0 1.0 2.0 0.5 1.0 3.5
86 kulepestin 12.5 62.50 2080 3.0 2.5 1.0 6.0
87 knjazj 12.5 56.82 1993 2.0 4.0 4.0 2.5
88 motopony 12.5 44.64 1558 3.5 2.0 0.0 4.0 1.0 2.0
89 roger-ua 12.0 66.67 1871 1.0 1.5 5.0 1.5 3.0
90 polischcuk_artem 12.0 60.00 1620 3.0 3.5 2.0 3.5
91 novoselskyoleh 12.0 46.15 2260 0.0 5.0 2.0 1.0 3.0 1.0
92 uncle_ua 11.5 82.14 1985 4.0 2.0 5.5
93 danilaalexandrov 11.5 82.14 2150 4.0 0.5 6.0 1.0
94 predator-ua 11.5 57.50 1728 1.0 1.0 0.0 4.0 5.5
95 nemo_ss 11.5 52.27 1836 1.0 5.0 3.0 2.5
96 dhryvastov2506 11.0 91.67 1956 5.5 2.0 3.5
97 stoiko2010 11.0 91.67 1403 5.5 5.5
98 notgodsslave 11.0 78.57 2067 4.0 4.0 3.0
99 alexander_zubov 10.5 87.50 3006 5.0 5.5
100 ivan_1968 10.5 65.62 1817 2.0 3.5 2.0 3.0
101 a959 10.5 52.50 1686 2.0 1.0 0.0 4.0 2.5 1.0
102 ghotrix 10.0 83.33 1845 6.0 4.0
103 andriy_yaremovych 10.0 71.43 1668 0.0 2.0 2.0 6.0
104 protsiv13 10.0 71.43 1399 3.0 3.0 4.0
105 martyniuk_andrey 10.0 50.00 1991 2.0 1.0 1.5 3.0 2.0 0.5
106 volog 10.0 50.00 1722 4.0 1.0 4.0 1.0
107 oleksii_k 10.0 41.67 1751 4.0 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0 0.5
108 andreysk1972 10.0 35.71 1626 1.0 0.0 2.5 4.5 2.0
109 tema1107 9.5 79.17 1870 5.0 4.5
110 vicsv 9.5 79.17 2214 4.0 2.5 3.0
111 ganimed17 9.5 59.38 2223 1.5 2.0 4.0 2.0
112 gburtsev 9.5 59.38 2072 2.0 0.5 1.0 4.0 2.0
113 vital715 9.5 59.38 1669 2.0 2.5 1.0 4.0
114 maximkris 9.5 52.78 1589 2.5 3.0 4.0
115 chessphoenix07 9.0 90.00 2312 2.0 6.0 1.0
116 zipperthefly 9.0 75.00 2390 2.0 2.0 4.0 1.0
117 kintoho 9.0 75.00 2461 4.0 2.0 3.0
118 borsuk_konstantin 9.0 75.00 2686 4.0 5.0
119 trojnar 9.0 56.25 1989 3.0 4.0 2.0
120 yurkazp 9.0 56.25 1348 2.5 3.0 3.5
121 oleg8874 9.0 50.00 1545 3.5 1.5 2.0 2.0
122 tatarinov_maxim 8.5 85.00 2361 3.5 5.0
123 breach_the_line 8.5 85.00 1621 1.5 2.0 5.0
124 viktortyutyunnik 8.5 85.00 2184 1.0 4.0 3.5
125 maxim_87 8.5 70.83 2052 1.0 3.5 2.0 2.0
126 ksivany 8.5 70.83 1865 1.0 2.0 3.5 2.0
127 tv35 8.5 70.83 1913 3.0 5.5
128 sambir_ns 8.5 70.83 1722 1.5 2.0 3.0 2.0
129 playfulbee 8.0 100.00 1986 4.0 4.0
130 oleksandr12082008 8.0 100.00 1878 2.0 2.0 4.0
131 pavloolsh2007 8.0 80.00 2102 4.0 4.0
132 darius321 8.0 80.00 2332 4.0 4.0
133 goldenbot 8.0 80.00 1885 3.0 5.0
134 fvnfvn2505 8.0 66.67 1606 3.5 2.0 2.5
135 sashkoraketa 8.0 66.67 1749 5.0 3.0
136 maximkovalenko83 8.0 66.67 2258 5.0 3.0 0.0
137 vitalii_kniazyk 8.0 57.14 1597 3.0 3.0 2.0
138 zelenklen 8.0 57.14 1567 2.0 3.0 1.0 2.0
139 maxsabadash 8.0 57.14 1502 3.0 3.0 2.0
140 igorrud 8.0 57.14 1471 4.5 1.0 2.5
141 2007gvv 8.0 50.00 1577 3.5 2.0 0.0 2.5
142 sono_io 8.0 50.00 1840 1.0 3.0 1.0 3.0
143 gmkomarov 7.5 93.75 2486 2.0 1.5 4.0
144 d_julia 7.5 75.00 1826 3.0 4.5
145 klementev 7.5 62.50 2075 2.0 1.0 0.0 4.5
146 ihtiandr82 7.5 62.50 1514 4.0 3.5
147 srtcomrad 7.5 62.50 1800 4.0 3.5
148 lvivmarko 7.5 53.57 1528 3.0 1.5 3.0
149 ariy_ariy 7.0 87.50 1622 1.0 2.0 2.0 2.0
150 slava_ukr 7.0 87.50 2260 4.0 3.0
151 kykyryzka 7.0 87.50 2181 2.0 5.0
152 mykola_udovytskyi 7.0 87.50 1109 5.0 2.0
153 vasyl770 7.0 70.00 1782 4.0 2.0 1.0
154 rostuslav 7.0 70.00 1698 2.0 2.0 3.0
155 valeriygrinev 7.0 70.00 2596 3.0 2.0 2.0
156 kuznetsov-igor 7.0 70.00 2214 4.0 3.0
157 ytubedovchenko 7.0 58.33 2079 4.5 2.5
158 chess_forester 7.0 58.33 1486 3.0 0.0 4.0
159 vlad_sid 6.5 81.25 2601 4.0 2.5
160 tashik 6.5 81.25 2449 3.5 3.0
161 stas_pentsko 6.5 81.25 1621 2.0 4.5
162 gmlm 6.5 65.00 2280 2.0 3.0 1.5
163 dmytro_nikolaienko 6.5 65.00 1831 2.5 1.0 3.0
164 dolynachess 6.5 65.00 2440 4.0 2.5
165 sergeypanchenko906 6.5 54.17 1697 2.0 1.5 0.0 3.0
166 tarasivanov 6.5 54.17 2127 2.0 2.5 2.0
167 blagorod 6.5 54.17 2226 4.5 0.0 2.0
168 dante_nick 6.5 46.43 1442 1.0 2.0 3.5
169 strelokmasterok 6.5 46.43 1480 2.0 4.0 0.5
170 piv1971 6.5 46.43 1519 0.0 0.0 2.5 4.0
171 chenrip 6.5 46.43 2406 3.0 2.0 1.5
172 dasha207 6.5 36.11 1693 3.0 3.0 0.5 0.0
173 tetyana08 6.0 100.00 1332 4.0 2.0
174 mihail19761976 6.0 100.00 2015 6.0
175 volodya_ukraine 6.0 100.00 1840 2.0 4.0
176 crazydmitreg 6.0 100.00 2314 6.0
177 chessma48 6.0 100.00 2019 6.0
178 andrunyk 6.0 100.00 1817 6.0
179 dearron_fox 6.0 100.00 2073 6.0
180 ronskiy82 6.0 75.00 1265 0.5 2.0 3.5
181 scacchista83 6.0 75.00 2472 4.0 2.0
182 aladin75aa 6.0 75.00 2206 3.5 1.0 1.5
183 manv49 6.0 75.00 1325 4.0 2.0
184 illya_belov 6.0 75.00 2332 3.0 3.0
185 kvv05 6.0 75.00 1349 4.5 1.5
186 oleggal 6.0 60.00 1379 3.5 2.5
187 dima1986g 6.0 60.00 1999 3.5 2.5
188 defenderalist 6.0 60.00 1614 4.0 2.0 0.0
189 vasylnikolaishin 6.0 60.00 1688 3.0 3.0
190 mshereng 6.0 60.00 1765 4.0 0.5 1.5
191 lgromiak 6.0 50.00 1876 4.0 2.0
192 ahdu 6.0 50.00 1702 4.0 2.0
193 ladanajvasylj 6.0 42.86 1720 1.5 3.5 1.0
194 leovip 6.0 37.50 1816 3.0 2.0 0.0 1.0
195 ol_bilych 5.5 91.67 2714 5.5
196 kuzubovyuriy 5.5 91.67 2826 2.0 3.5
197 ukrop2019 5.5 91.67 2390 5.5
198 mary_cool 5.5 91.67 1924 3.5 2.0
199 ztr18 5.5 68.75 1603 2.0 3.5
200 shtymak1994 5.5 68.75 1634 1.5 2.0 2.0
201 chuikapridi 5.5 55.00 1939 3.5 2.0
202 turbion 5.5 55.00 2580 2.5 3.0
203 slav4ik228 5.5 45.83 1611 4.0 1.0 0.5
204 dub_maxym 5.5 45.83 2225 3.5 2.0
205 bakki78 5.5 45.83 2741 1.0 2.0 2.5
206 multiwebcreation 5.5 45.83 1585 2.5 3.0
207 olegsyvenkyy 5.5 39.29 1445 1.0 0.5 4.0 0.0
208 vstrelnik 5.5 39.29 1454 1.0 3.0 1.5
209 yuwild 5.5 34.38 1799 3.0 1.0 1.5
210 zolotovb12 5.0 83.33 1644 5.0
211 sokidze 5.0 83.33 2674 5.0
212 vova-79 5.0 83.33 2502 1.0 4.0
213 vladimirokhotnik 5.0 83.33 2603 2.0 3.0
214 chessman_1984 5.0 83.33 2106 5.0
215 eugenerysaj 5.0 83.33 1687 2.0 3.0
216 antonromashov 5.0 83.33 2116 5.0
217 plahotnyy 5.0 83.33 1623 3.0 2.0
218 vadimer2 5.0 83.33 2181 5.0
219 anotheronebadplayer 5.0 83.33 2001 5.0
220 tianachess 5.0 83.33 2163 5.0
221 vorachnog 5.0 83.33 2166 5.0
222 xumepa 5.0 83.33 2043 5.0
223 marat_1326 5.0 83.33 1727 2.0 1.0 2.0
224 legenya1998 5.0 62.50 2387 1.0 4.0
225 petya14071970 5.0 62.50 1325 1.0 4.0
226 beryslav-kyiv 5.0 62.50 1819 3.0 2.0
227 lizasharad1 5.0 50.00 1569 1.0 1.0 3.0
228 igor_anikieiev 5.0 50.00 1736 1.0 4.0
229 slovafn 5.0 41.67 2321 2.0 3.0
230 olegshevchenko2020 5.0 41.67 1612 2.0 1.0 2.0 0.0
231 zakusilo86 5.0 35.71 1482 0.5 2.5 0.5 1.5
232 kyivpilotvlad 5.0 27.78 1465 3.0 1.0 1.0
233 vladyslav2008 4.5 75.00 2024 4.5
234 yegor100 4.5 75.00 2173 4.5
235 villips 4.5 75.00 1708 2.5 2.0
236 bravenam 4.5 75.00 2219 1.0 3.5
237 iwan1967 4.5 75.00 2048 4.5
238 mikolar 4.5 56.25 1204 2.5 2.0
239 mariia_yakymakha 4.5 56.25 1769 2.5 1.0 1.0
240 yurahusti 4.5 56.25 1943 4.0 0.5
241 zybex9 4.5 56.25 1599 2.5 2.0
242 chessboll 4.5 56.25 2087 2.5 2.0
243 nikaru_hikamura 4.5 37.50 1820 3.5 1.0
244 salomantros 4.0 100.00 2097 4.0
245 ihordrobit 4.0 100.00 1405 4.0
246 chess_english 4.0 100.00 1796 4.0
247 semkivbohdan 4.0 100.00 1384 4.0
248 mokrykr 4.0 100.00 1672 4.0
249 mister-berkut 4.0 100.00 1792 4.0
250 burum 4.0 100.00 1314 4.0
251 fechedeu15 4.0 100.00 2023 4.0
252 shawshah 4.0 100.00 1449 4.0
253 shumaaher 4.0 100.00 1535 2.0 2.0
254 chesssaurusm 4.0 100.00 1348 2.0 2.0
255 rasplata_drakona1 4.0 100.00 1945 4.0
256 edgemen 4.0 100.00 2301 4.0
257 krakoziabr 4.0 100.00 2048 4.0
258 emirsim 4.0 100.00 1770 4.0
259 galaxyfy 4.0 100.00 1877 4.0
260 alexriabtsev 4.0 100.00 1259 4.0
261 prytula-123 4.0 100.00 1908 4.0
262 shishkin_oleksandr 4.0 100.00 1410 4.0
263 hurkovskiy2008 4.0 66.67 1861 4.0
264 roman1602 4.0 66.67 1588 1.5 2.5
265 danykopy 4.0 66.67 2339 4.0
266 boltonole 4.0 66.67 1384 2.5 1.5
267 scorpchess_1 4.0 66.67 1873 0.0 4.0
268 bonantagulo 4.0 66.67 1529 1.0 1.0 2.0
269 zvk 4.0 66.67 2035 3.0 1.0
270 panteljuk 4.0 66.67 1350 3.0 1.0
271 alex_molchanov 4.0 66.67 2511 1.0 3.0
272 gamilkar7 4.0 66.67 1415 4.0
273 yarokalmuk 4.0 66.67 1599 4.0
274 jokers20184061 4.0 66.67 2045 4.0
275 vladislav_chumak 4.0 66.67 1836 4.0
276 nick210377 4.0 66.67 2505 2.0 2.0
277 rastkovs 4.0 50.00 1758 2.0 2.0
278 blind_turtle 4.0 50.00 1901 2.0 0.0 2.0
279 danila_chess 4.0 50.00 1489 2.0 2.0
280 atos666 4.0 50.00 1740 1.0 1.0 2.0
281 epotapov75 4.0 50.00 1779 3.0 1.0
282 dmytrot 4.0 50.00 1648 1.0 3.0
283 slidingknight2775 4.0 40.00 2223 2.5 1.5
284 artem_ua 4.0 40.00 1856 0.0 2.0 2.0
285 zorrrrrro 4.0 40.00 1449 1.0 3.0
286 orion_87 4.0 40.00 1313 2.0 2.0
287 dfnn 4.0 40.00 1484 2.0 2.0
288 pzs1985 4.0 33.33 1417 2.0 1.0 1.0
289 saxar85 3.5 87.50 2770 3.5
290 egorvarchenko 3.5 87.50 1573 3.5
291 ksenia6715 3.5 87.50 1493 3.5
292 oleksandrpulupchuk 3.5 87.50 1776 3.5
293 komsom 3.5 87.50 1488 3.5
294 valerii13100 3.5 87.50 1553 3.5
295 hypnodisc 3.5 87.50 2219 2.0 1.5
296 vilcher 3.5 87.50 1669 3.5
297 uvarov_andrey 3.5 87.50 2424 3.5
298 gross-aleks 3.5 58.33 2560 3.5 0.0
299 octopus_11 3.5 58.33 1818 3.5
300 rostikgenya 3.5 58.33 1793 2.0 1.5
301 sergeykovalyov 3.5 43.75 1558 1.0 2.5
302 roman_olegovich09 3.5 43.75 1779 1.0 2.5
303 adriano81 3.5 43.75 1203 2.0 1.5
304 valentunhulka 3.5 43.75 2604 1.0 2.5 0.0
305 tarasmokrytskyy 3.5 35.00 1972 0.5 3.0
306 domitore 3.0 75.00 1639 3.0
307 amigo99 3.0 75.00 1540 3.0
308 alexradyan 3.0 75.00 1888 3.0
309 alexandrnikishin 3.0 75.00 1948 3.0
310 alex77zp 3.0 75.00 1975 3.0
311 yuralug97 3.0 75.00 1948 3.0
312 yurii998 3.0 75.00 1895 3.0
313 shmat09 3.0 75.00 1492 3.0
314 victorkovalchuk 3.0 75.00 2163 1.0 2.0
315 svetlank 3.0 75.00 1609 3.0
316 svsarsen 3.0 75.00 1182 2.0 1.0
317 taras22 3.0 75.00 1458 3.0
318 sanchess008 3.0 75.00 1048 3.0
319 ukrwolf 3.0 75.00 1680 3.0
320 redsox1970 3.0 75.00 1244 1.0 2.0
321 dancingkozak 3.0 75.00 1596 3.0
322 hdmytro 3.0 75.00 1650 1.0 2.0
323 nikzast 3.0 75.00 1556 3.0
324 johnny_g 3.0 75.00 1761 3.0
325 greatchikago 3.0 75.00 2307 3.0
326 kerriennise 3.0 75.00 2028 3.0
327 vitinio2015 3.0 50.00 1939 1.0 2.0
328 warrior_sm 3.0 50.00 1673 3.0
329 pavlo_pylypenko 3.0 50.00 1565 3.0
330 21101980 3.0 50.00 1481 3.0
331 anisimovvlad 3.0 50.00 1624 3.0
332 timurkeleberda 3.0 50.00 2362 2.0 1.0
333 serge_rain 3.0 50.00 1048 3.0
334 tiger2505 3.0 50.00 1736 2.0 0.0 1.0
335 bodikpushka 3.0 50.00 1128 3.0
336 rshtukovany 3.0 50.00 1882 3.0
337 danylo_biletskiy 3.0 50.00 2450 3.0
338 romandehtiarov 3.0 50.00 2405 3.0
339 roman25112012 3.0 50.00 1354 3.0
340 chess_yaros 3.0 50.00 1914 3.0
341 oleg_st 3.0 50.00 2064 3.0
342 valeriy_khabichev 3.0 37.50 2309 3.0 0.0
343 mrbezludov 3.0 37.50 1197 2.0 1.0
344 yuramol2807 3.0 21.43 1859 1.0 0.0 2.0
345 ly64yk 2.5 62.50 1540 2.5
346 magicchess777 2.5 62.50 2115 2.5
347 halfberg 2.5 62.50 1881 1.0 1.5
348 mozart2006 2.5 62.50 2106 2.5
349 sfirsov 2.5 62.50 1833 2.5
350 blackoleg 2.5 62.50 1567 2.5
351 gross1975 2.5 41.67 2034 2.5
352 bokaunior78 2.5 41.67 2070 2.0 0.5
353 domalchukjonasson 2.5 41.67 2356 2.5
354 sugarsp84 2.5 41.67 1546 2.5
355 nitronstr 2.5 41.67 1520 2.5
356 chess111chess111 2.5 41.67 1678 1.5 1.0
357 ancient3000 2.5 41.67 2208 2.5
358 aleks1961 2.5 41.67 1564 1.0 1.5
359 serhii_c 2.5 41.67 1791 2.5 0.0
360 akim55 2.5 31.25 1744 0.5 2.0
361 shinemary27 2.0 100.00 1375 2.0
362 makszb192 2.0 100.00 1806 2.0
363 iliabeliaev 2.0 100.00 2379 2.0
364 bogdan37 2.0 100.00 1607 2.0
365 semnnay 2.0 100.00 2077 2.0
366 teslobara 2.0 100.00 1323 2.0
367 cimmirien 2.0 100.00 1416 2.0
368 tasfighter 2.0 100.00 1608 2.0
369 metaleagle2017 2.0 100.00 2153 2.0
370 sextillione 2.0 100.00 1809 2.0
371 buildermoa 2.0 100.00 1483 2.0
372 stanislav1973 2.0 100.00 1445 2.0
373 balera1234567 2.0 100.00 971 2.0
374 wgmanna 2.0 100.00 2269 2.0
375 kapablankaprs 2.0 100.00 1736 2.0
376 yuriy0961 2.0 100.00 0 2.0
377 aleksei_taranik 2.0 100.00 2207 2.0
378 zandrig 2.0 100.00 1341 2.0
379 zazuliak 2.0 100.00 2691 2.0
380 konstantin454545 2.0 100.00 1992 2.0
381 alexshayda 2.0 100.00 1923 2.0
382 m_pank 2.0 100.00 1764 2.0
383 v_a_l_e_r_a 2.0 100.00 1514 2.0
384 awsomerahul 2.0 100.00 1720 2.0
385 as74 2.0 100.00 1820 2.0
386 lubomirchik 2.0 100.00 1881 2.0
387 vkomar 2.0 100.00 1358 2.0
388 vlad_dubynskyi 2.0 100.00 2145 2.0
389 vladislav_bytchek 2.0 100.00 2038 2.0
390 vladluhina 2.0 100.00 1820 2.0
391 sem118 2.0 100.00 1297 2.0
392 19781981 2.0 100.00 2093 2.0
393 dankov2006 2.0 100.00 1668 2.0
394 eugene790 2.0 100.00 2167 2.0
395 dzen23 2.0 100.00 2339 2.0
396 pillyuk 2.0 100.00 1660 2.0
397 dedushkavania 2.0 100.00 1467 2.0
398 nazarenko_vital 2.0 100.00 1327 2.0
399 emoner777 2.0 100.00 1590 2.0
400 nazargrs 2.0 100.00 1492 2.0
401 dmytro9 2.0 100.00 1424 2.0
402 nfgrin777 2.0 100.00 1404 2.0
403 pylypenkodmytro 2.0 100.00 1452 2.0
404 oskar1986 2.0 100.00 2022 2.0
405 ruslankorynenko 2.0 100.00 1954 2.0
406 mrnazario 2.0 100.00 1641 2.0
407 multifish 2.0 100.00 1969 2.0
408 galij 2.0 100.00 2241 2.0
409 grandcoach 2.0 50.00 2214 1.0 1.0
410 mi-sha 2.0 50.00 1817 2.0
411 holovatuyk7 2.0 50.00 1620 2.0
412 boyechko_o 2.0 50.00 2667 1.0 1.0
413 masniakyurii 2.0 50.00 1687 2.0
414 maximgovorukha 2.0 50.00 2205 0.0 2.0
415 shoxochesh 2.0 50.00 1392 2.0
416 supertony83 2.0 50.00 1449 2.0
417 shankovskyi 2.0 50.00 2408 2.0
418 spicy_ghost 2.0 50.00 1929 1.0 1.0
419 gusteyksks 2.0 50.00 1815 1.0 1.0
420 mihail012345 2.0 50.00 1724 2.0
421 bayernisback 2.0 50.00 1687 2.0
422 kamila0411 2.0 50.00 2040 2.0
423 yaroslav-12 2.0 50.00 1334 2.0
424 yutar 2.0 50.00 1516 2.0
425 zasaf777 2.0 50.00 1273 0.0 2.0
426 kvartirant 2.0 50.00 1336 2.0
427 acm42 2.0 50.00 2324 2.0 0.0
428 konovka_ukraine 2.0 50.00 1828 2.0
429 kupchak 2.0 50.00 1899 2.0
430 ilkivvasil 2.0 50.00 1723 2.0
431 lytvynec 2.0 50.00 1777 2.0
432 artempoliak 2.0 50.00 1742 0.0 2.0
433 verycoolnickname 2.0 50.00 1927 2.0
434 vitaksin 2.0 50.00 1449 2.0
435 vitali06 2.0 50.00 1712 2.0
436 gerasimenyuk_miha 2.0 50.00 2408 2.0
437 nillufirag 2.0 50.00 2385 2.0
438 romanpakosh 2.0 50.00 1153 1.0 1.0
439 dt2304 2.0 50.00 1948 2.0
440 nik27555 2.0 50.00 1400 2.0
441 dwerty 2.0 50.00 1799 2.0
442 goodguysalwayslose 2.0 50.00 1869 2.0
443 ctrl01 2.0 50.00 2443 2.0
444 sasha77777 2.0 50.00 1964 2.0
445 skripkochess 2.0 33.33 1664 2.0
446 chobar2903 2.0 33.33 1372 2.0
447 laki79 2.0 33.33 2068 2.0
448 alisaromanchenko 2.0 33.33 1356 2.0
449 volodymyrhubenko 2.0 33.33 1565 2.0
450 fanatikchess-twitch 2.0 33.33 1815 1.0 1.0
451 yarek 2.0 25.00 1700 1.0 1.0
452 yanmmm 1.5 75.00 1801 1.5
453 hamyak 1.5 75.00 1329 1.5
454 orest35 1.5 75.00 1315 1.5
455 costiantyn 1.5 75.00 1909 1.5
456 sainiharkrishna1996 1.5 75.00 1936 1.5
457 gogol57 1.5 75.00 1372 1.5
458 shinkarovandrew 1.5 75.00 1523 1.5
459 voedar 1.5 75.00 1289 1.5
460 gladiatormax 1.5 75.00 1010 1.5
461 evgeniy_ostapets 1.5 75.00 1515 1.5
462 baturin_yevgeniy 1.5 37.50 1671 1.5 0.0
463 pashakuz 1.5 37.50 1931 1.5 0.0
464 buntsev 1.5 37.50 1788 1.5
465 kolia-nikolai 1.5 37.50 1231 1.5
466 evgeniyhaevtsov 1.5 37.50 2054 1.5
467 kolgosp 1.5 37.50 1738 1.5
468 shpindell88 1.5 37.50 2188 1.5
469 mykola1602 1.5 37.50 1311 1.5
470 rassamakha 1.5 37.50 1456 1.5
471 tarasm 1.5 37.50 1754 1.5
472 mr_weblife 1.5 37.50 1608 1.5
473 ternchessopil 1.5 25.00 1519 1.0 0.5
474 bugurtian_ii 1.5 25.00 1609 1.5
475 vanius 1.5 25.00 2598 1.5
476 chessattackerua 1.5 25.00 1773 1.5 0.0
477 malysch 1.5 25.00 2406 1.5
478 chayka 1.5 18.75 1256 0.0 1.5 0.0
479 balogamisha 1.0 50.00 2265 1.0
480 yovoklav 1.0 50.00 2473 1.0
481 pal_palych 1.0 50.00 1818 1.0
482 dimapl99 1.0 50.00 1274 1.0
483 arturo1402 1.0 50.00 1468 1.0
484 diverf1 1.0 50.00 1619 1.0
485 wladwin1962 1.0 50.00 1816 1.0
486 vetal2018 1.0 50.00 1604 1.0
487 vmb9900 1.0 50.00 1502 1.0
488 andreymasha 1.0 50.00 1300 1.0
489 pavellavrenchuk 1.0 50.00 2068 1.0
490 volodymyrkovalskyi 1.0 50.00 1800 1.0
491 andreyrad 1.0 50.00 1203 1.0
492 andrey_kolesnik 1.0 50.00 1389 1.0
493 vlad1spys 1.0 50.00 2301 1.0
494 lookforgood 1.0 50.00 2181 1.0
495 aniuta_grechyshyna 1.0 50.00 1377 1.0
496 andreykras 1.0 50.00 2157 1.0
497 artem_berin 1.0 50.00 2367 1.0
498 papa_1960 1.0 50.00 2485 1.0
499 denpw0815 1.0 50.00 1786 1.0
500 nastyahn 1.0 50.00 2031 1.0
501 old_blues 1.0 50.00 1771 1.0
502 byitself 1.0 50.00 976 1.0
503 romanhladun 1.0 50.00 1405 1.0
504 erikneb 1.0 50.00 1560 1.0
505 olegmalyi 1.0 50.00 1788 1.0
506 dariy2013 1.0 50.00 1493 1.0
507 roxyzz 1.0 50.00 1611 1.0
508 chesslovere4-e5 1.0 50.00 1901 1.0
509 cukra 1.0 50.00 1197 1.0
510 serhiimedchuk 1.0 50.00 1690 1.0
511 gralexv 1.0 50.00 1401 1.0
512 olexiy109921 1.0 50.00 1489 1.0
513 fllomaster11 1.0 50.00 1938 1.0
514 nozdrin 1.0 50.00 1651 1.0
515 igor3005 1.0 50.00 1526 1.0
516 deniseus 1.0 50.00 1709 1.0
517 bankkeeper 1.0 25.00 2096 1.0
518 lineman90 1.0 25.00 1920 1.0
519 ufnornt 1.0 25.00 1369 1.0
520 anritter 1.0 25.00 1323 1.0
521 aph83 1.0 25.00 1661 1.0
522 parter_chess04 1.0 25.00 2359 1.0
523 jurock 1.0 25.00 1423 1.0
524 alex_meta 1.0 25.00 1457 1.0
525 smakiozi 1.0 25.00 1617 1.0
526 chibrikov_vadym 1.0 25.00 1911 1.0
527 oleh-l 1.0 25.00 1305 1.0
528 sergbegey19744 1.0 25.00 1601 1.0
529 sequenser 1.0 25.00 1220 1.0 0.0
530 hitaman 1.0 25.00 2729 1.0
531 fora1113 1.0 25.00 1675 1.0
532 telegin_dmitriy22 1.0 25.00 1901 0.0 1.0
533 vishuta 1.0 16.67 1394 1.0
534 yushko_olga 1.0 16.67 2027 1.0
535 ramla2020 1.0 16.67 2417 1.0 0.0 0.0
536 prokopowiech 1.0 12.50 1307 0.0 1.0 0.0
537 kobramis 0.5 25.00 2059 0.5
538 yurchenkosv 0.5 25.00 1995 0.5
539 giptop14 0.5 25.00 1355 0.5
540 imagination2005 0.5 25.00 1859 0.5
541 anik9609 0.5 25.00 1547 0.5
542 chameleoniasa 0.5 25.00 1463 0.5
543 ljuks68 0.5 25.00 2420 0.5
544 maynav 0.5 12.50 1876 0.5
545 nayyem 0.5 12.50 1662 0.5
546 bazar-wokzal 0.5 12.50 2586 0.5
547 gera1405 0.5 12.50 1882 0.5
548 sakharuta 0.5 12.50 1333 0.5
549 scazo4nik 0.5 12.50 1660 0.5
550 polina_lazarenko 0.5 12.50 986 0.5
551 strateg19 0.5 12.50 1564 0.5
552 broneboy 0.5 12.50 1477 0.5
553 k_sov 0.0 0.00 969 0.0
554 lev1791 0.0 0.00 1796 0.0
555 oleksandr-kuliy 0.0 0.00 0 0.0
556 yuriy19675 0.0 0.00 1700 0.0
557 aleksey23434454 0.0 0.00 1304 0.0
558 white_king_81 0.0 0.00 1579 0.0
559 pan_naukovets 0.0 0.00 1104 0.0
560 fozik 0.0 0.00 1821 0.0
561 niehreskul 0.0 0.00 1448 0.0
562 vsevolodsokaluk 0.0 0.00 1720 0.0
563 stefanyk 0.0 0.00 1376 0.0
564 delolub 0.0 0.00 1695 0.0
565 max_kornienko 0.0 0.00 1135 0.0
566 nazovimenyasuchkoi 0.0 0.00 1085 0.0
567 roman28081977 0.0 0.00 2075 0.0
568 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1536 0.0
569 stroitel47 0.0 0.00 1411 0.0
570 canyougiveup 0.0 0.00 2152 0.0
571 pastukhovigor 0.0 0.00 2012 0.0
572 danylong1 0.0 0.00 1377 0.0
573 shkvarchuk_illia 0.0 0.00 1729 0.0
574 sh_oleg14 0.0 0.00 1558 0.0
575 kt_17 0.0 0.00 1363 0.0
576 senseymaster 0.0 0.00 1234 0.0
577 clickmouselosehouse 0.0 0.00 1366 0.0
578 ritanovikova 0.0 0.00 2149 0.0
579 denchik90 0.0 0.00 1976 0.0
580 tavrik 0.0 0.00 2301 0.0
581 rdr22 0.0 0.00 1701 0.0
582 nerses11 0.0 0.00 1840 0.0
583 denisq 0.0 0.00 2646 0.0
584 berdgross 0.0 0.00 818 0.0 0.0
585 bayrakv 0.0 0.00 1528 0.0
586 cor_leonis 0.0 0.00 1307 0.0
587 ivanetss 0.0 0.00 2399 0.0
588 popaduke 0.0 0.00 1527 0.0
589 gapliakserg 0.0 0.00 1771 0.0
590 artem_koval 0.0 0.00 2324 0.0
591 loban1973 0.0 0.00 1125 0.0
592 playchesssimple 0.0 0.00 2535 0.0 0.0
593 lisserg33 0.0 0.00 1144 0.0
594 eduard_1980 0.0 0.00 1628 0.0 0.0
595 carudi 0.0 0.00 2680 0.0