# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Team Philippines United Live (r. 2) Team Peru (r. 3) IRAN. (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Russia (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 45.5 81.25 2188 1.5 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0
2 novik89 44.5 79.46 2444 4.0 5.0 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0 4.5 5.5 4.0
3 bugaevsky_sergey 44.5 74.17 2108 5.0 5.5 6.0 4.0 5.0 1.0 4.0 4.5 6.0 3.5
4 hungrylion84 43.0 89.58 2275 6.0 6.0 6.0 4.5 6.0 3.0 1.5 5.0 5.0
5 supernotar 41.5 76.85 2827 4.5 6.0 6.0 5.5 2.5 4.0 4.5 3.0 5.5
6 conormaclaud 39.0 67.24 2164 5.0 5.5 2.5 6.0 3.5 1.5 3.0 4.0 4.0 4.0
7 olehseagal 38.5 80.21 2391 5.0 6.0 4.5 5.0 5.0 4.5 5.0 3.5
8 jaydan2009 35.0 76.09 2011 6.0 3.5 5.0 6.0 4.0 3.5 2.0 5.0
9 testuvalnyk 35.0 76.09 2182 5.0 4.0 3.0 3.5 5.0 3.5 4.0 4.0 3.0
10 skliarov_oleksandr 34.5 66.35 2593 5.5 4.5 6.0 4.0 2.0 2.5 3.5 5.5 1.0
11 sonegelm 33.0 82.50 1889 5.0 3.0 2.0 4.0 6.0 2.0 6.0 5.0
12 ninifu 32.5 77.38 1836 5.5 2.5 1.0 2.0 2.0 6.0 4.5 4.0 5.0
13 salimskyi 32.0 76.19 2435 3.5 6.0 3.5 4.0 3.5 2.0 6.0 3.5
14 viktorskliarov 31.0 64.58 2592 6.0 5.0 3.0 5.0 2.0 3.5 2.5 4.0
15 redborys 30.5 80.26 2069 5.0 5.5 4.0 2.0 4.0 6.0 4.0
16 lisandreua 29.5 77.63 1748 6.0 4.0 2.0 4.5 5.0 4.0 2.0 2.0
17 rekosheten 29.0 80.56 2403 4.5 6.0 4.5 5.5 6.0 2.5
18 pavelchernomordik 29.0 80.56 2349 4.0 4.0 4.0 0.0 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
19 uaartur 29.0 69.05 2291 3.0 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 0.0 1.5 5.5 4.5
20 happyman_ua 28.5 64.77 1938 2.0 3.0 3.5 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0 1.0
21 fso 28.0 60.87 2214 1.0 4.0 1.0 4.5 0.5 3.0 1.0 4.5 5.0 3.5
22 shchukhomet 27.5 76.39 2053 6.0 6.0 2.5 5.0 6.0 2.0
23 ramsayflayer 27.0 75.00 1989 6.0 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.5 2.0 2.5
24 marnyansky 27.0 67.50 2139 5.0 4.0 6.0 4.0 3.5 2.0 1.5 1.0
25 pryhodko_olexander 26.0 76.47 2287 6.0 4.0 4.0 5.0 3.5 3.5
26 kostyazaharov 26.0 76.47 1949 6.0 2.0 2.0 3.5 3.0 1.0 2.0 4.0 2.5
27 mikhail_golubev 25.5 79.69 2511 2.0 1.0 1.0 3.0 4.5 4.0 3.0 4.0 3.0
28 tum_nik 25.5 75.00 2043 2.0 2.0 5.5 3.0 5.0 4.5 3.5
29 igor-svoboda 25.0 83.33 2100 1.0 5.5 5.0 6.0 5.5 2.0
30 fisik83 25.0 83.33 2041 6.0 4.0 5.0 5.0 1.0 4.0
31 mxgolota 25.0 78.12 1629 2.0 6.0 1.0 5.5 2.0 3.0 5.5
32 dmitro74 24.5 58.33 1899 6.0 3.0 1.0 3.5 1.0 3.5 4.0 2.5
33 semen16 24.0 85.71 2436 4.0 5.0 5.5 5.5 4.0
34 rpv82 24.0 66.67 2223 4.0 5.0 4.0 1.5 3.5 2.0 1.0 3.0
35 alexandermatlak 24.0 66.67 2470 2.0 3.0 6.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.5
36 markgoldshtein 23.0 67.65 1772 4.0 3.5 1.0 1.5 5.5 3.5 4.0
37 kulish_vasiliy 22.5 80.36 1961 5.0 5.0 5.0 4.0 3.5
38 s1ava 22.0 78.57 2145 1.5 3.0 4.0 2.0 5.5 6.0
39 oleksandr1967 22.0 78.57 1917 5.0 2.0 2.0 5.0 5.5 2.5
40 val1024 22.0 55.00 1924 1.0 1.5 2.0 4.0 5.0 4.5 3.5 0.5
41 ruslanchessnuttree 22.0 55.00 2040 2.0 5.0 4.0 2.0 3.5 0.5 0.0 1.0 4.0
42 hungrybear81 21.5 76.79 1951 5.0 4.0 5.0 2.5 5.0
43 yumart 21.5 63.24 1768 4.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.0
44 bedzir 21.5 46.74 1971 4.0 2.0 2.5 1.0 2.0 3.0 1.5 5.0 0.5
45 knight_chess 21.0 61.76 1730 2.0 3.0 2.0 0.0 4.0 4.5 1.5 4.0
46 beefort 20.0 83.33 2227 5.0 4.5 4.5 6.0
47 alexbuh8 20.0 71.43 1509 1.0 2.0 4.0 4.5 0.5 2.0 6.0
48 paragelmen 20.0 71.43 1966 3.0 2.0 4.5 0.5 6.0 4.0
49 leonid_starozhilov 20.0 55.56 2669 3.5 3.0 3.0 1.0 1.0 4.5 4.0
50 nikolagry 19.5 81.25 2609 6.0 2.0 1.0 2.5 4.0 4.0
51 olkarchess 19.5 69.64 1900 2.0 4.0 4.0 4.5 2.0 3.0
52 igorkononets 19.5 57.35 2170 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
53 lukianpro 19.0 86.36 1759 5.5 6.0 3.5 4.0
54 anato1iy22 18.5 57.81 2187 3.0 2.0 2.5 5.0 1.0 2.0 3.0
55 tuschesscm1 18.0 60.00 2455 5.0 2.5 2.0 5.5 3.0
56 bestestbp 17.5 79.55 1815 5.5 3.5 4.0 4.5
57 orest_vovk 17.0 56.67 2435 4.0 3.0 1.5 2.0 2.5 4.0
58 petromich1967 16.5 75.00 1523 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 5.5
59 syvenkyy 16.5 68.75 1624 2.0 0.0 4.0 4.5 1.0 5.0
60 anuchynandrii1970 16.5 45.83 1979 0.0 0.5 3.0 2.5 3.0 3.0 2.0 2.5
61 artem_becker 16.0 72.73 1684 3.5 4.5 4.0 4.0
62 vbosac 16.0 66.67 1764 4.5 2.0 5.0 2.5 2.0
63 samenvondill 16.0 66.67 1734 1.0 3.5 3.0 5.5 3.0
64 sharapovevgeny 15.5 70.45 2462 4.5 4.5 3.0 3.5
65 shinerzz 15.0 83.33 2045 4.5 6.0 4.5
66 cambek64 15.0 75.00 2301 2.0 5.5 3.0 4.5
67 tushinskiy 15.0 75.00 2173 5.0 4.0 3.5 1.5 1.0
68 karina55 15.0 75.00 1761 2.0 3.5 4.5 2.0 3.0
69 smilent 15.0 57.69 1701 1.0 1.0 5.0 2.0 3.0 3.0
70 konstvik2112 15.0 53.57 1837 3.0 3.0 1.5 2.5 2.0 2.0 1.0
71 bcstandart 14.5 80.56 1671 2.0 3.5 2.0 3.5 3.5
72 hm_anton_hlushko 14.5 80.56 1981 5.0 5.0 4.5
73 vrungele 14.5 65.91 1695 2.0 1.5 2.0 4.0 2.0 2.0 1.0
74 ukrchamp 14.0 70.00 1461 3.0 4.0 2.0 5.0
75 pitnicany 14.0 58.33 2155 3.0 2.5 6.0 2.5
76 kostyn1964 13.5 84.38 2204 3.0 5.5 5.0
77 blak_wolf 13.5 75.00 1877 2.0 1.0 4.0 4.5 2.0
78 lyub-ko 13.5 75.00 1473 2.0 4.0 1.0 1.0 4.0 1.5
79 valik3504 13.5 75.00 2366 5.0 3.0 3.5 2.0
80 vsavon 13.5 67.50 1917 3.0 2.0 4.0 4.5
81 minenko-1958 13.0 59.09 1505 1.0 2.0 2.0 2.0 6.0
82 qart2003 12.5 78.12 2283 2.0 4.0 2.5 4.0
83 artem_kravchenko 12.5 69.44 1994 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0
84 lub10 12.5 62.50 1961 2.5 2.0 1.0 2.0 0.5 1.0 3.5
85 kulepestin 12.5 62.50 2232 3.0 2.5 1.0 6.0
86 saqw3r 12.5 62.50 2003 5.0 2.0 4.5 1.0
87 knjazj 12.5 56.82 1944 2.0 4.0 4.0 2.5
88 motopony 12.5 44.64 1476 3.5 2.0 0.0 4.0 1.0 2.0
89 roger-ua 12.0 66.67 1780 1.0 1.5 5.0 1.5 3.0
90 artemkas2009 12.0 60.00 1541 3.0 3.5 2.0 3.5
91 novoselskyoleh 12.0 46.15 2208 0.0 5.0 2.0 1.0 3.0 1.0
92 danilaalexandrov 11.5 82.14 2127 4.0 0.5 6.0 1.0
93 uncle_ua 11.5 82.14 1946 4.0 2.0 5.5
94 predator-ua 11.5 57.50 1836 1.0 1.0 0.0 4.0 5.5
95 nemo_ss 11.5 52.27 1917 1.0 5.0 3.0 2.5
96 dhryvastov2506 11.0 91.67 2033 5.5 2.0 3.5
97 stoiko2010 11.0 91.67 1692 5.5 5.5
98 notgodsslave 11.0 78.57 1986 4.0 4.0 3.0
99 alexander_zubov 10.5 87.50 2947 5.0 5.5
100 ivan_1968 10.5 65.62 1784 2.0 3.5 2.0 3.0
101 a959 10.5 52.50 1848 2.0 1.0 0.0 4.0 2.5 1.0
102 ghotrix 10.0 83.33 1832 6.0 4.0
103 andriy_yaremovych 10.0 71.43 1593 0.0 2.0 2.0 6.0
104 protsiv13 10.0 71.43 1451 3.0 3.0 4.0
105 martyniuk_andrey 10.0 50.00 2001 2.0 1.0 1.5 3.0 2.0 0.5
106 volog 10.0 50.00 1684 4.0 1.0 4.0 1.0
107 oleksii_k 10.0 41.67 1794 4.0 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0 0.5
108 andreysk1972 10.0 35.71 1679 1.0 0.0 2.5 4.5 2.0
109 vicsv 9.5 79.17 2211 4.0 2.5 3.0
110 tema1107 9.5 79.17 1812 5.0 4.5
111 vital715 9.5 59.38 1590 2.0 2.5 1.0 4.0
112 ganimed17 9.5 59.38 2128 1.5 2.0 4.0 2.0
113 gburtsev 9.5 59.38 2101 2.0 0.5 1.0 4.0 2.0
114 maximkris 9.5 52.78 1586 2.5 3.0 4.0
115 chessphoenix07 9.0 90.00 2195 2.0 6.0 1.0
116 kintoho 9.0 75.00 2483 4.0 2.0 3.0
117 borsuk_konstantin 9.0 75.00 2680 4.0 5.0
118 zipperthefly 9.0 75.00 2434 2.0 2.0 4.0 1.0
119 yurkazp 9.0 56.25 1407 2.5 3.0 3.5
120 trojnar 9.0 56.25 1909 3.0 4.0 2.0
121 oleg8874 9.0 50.00 1561 3.5 1.5 2.0 2.0
122 viktortyutyunnik 8.5 85.00 2184 1.0 4.0 3.5
123 breach_the_line 8.5 85.00 1702 1.5 2.0 5.0
124 tatarinov_maxim 8.5 85.00 2317 3.5 5.0
125 tv35 8.5 70.83 1912 3.0 5.5
126 ksivany 8.5 70.83 1865 1.0 2.0 3.5 2.0
127 sambir_ns 8.5 70.83 1720 1.5 2.0 3.0 2.0
128 maxim_87 8.5 70.83 2082 1.0 3.5 2.0 2.0
129 oleksandr12082008 8.0 100.00 2063 2.0 2.0 4.0
130 playfulbee 8.0 100.00 1986 4.0 4.0
131 pavloolsh2007 8.0 80.00 2047 4.0 4.0
132 goldenbot 8.0 80.00 1761 3.0 5.0
133 darius321 8.0 80.00 2270 4.0 4.0
134 maximkovalenko83 8.0 66.67 2033 5.0 3.0 0.0
135 sashkoraketa 8.0 66.67 1744 5.0 3.0
136 fvnfvn2505 8.0 66.67 1630 3.5 2.0 2.5
137 zelenklen 8.0 57.14 1651 2.0 3.0 1.0 2.0
138 maxsabadash 8.0 57.14 1479 3.0 3.0 2.0
139 vitalii_kniazyk 8.0 57.14 1394 3.0 3.0 2.0
140 igorrud 8.0 57.14 1481 4.5 1.0 2.5
141 sono_io 8.0 50.00 1780 1.0 3.0 1.0 3.0
142 2007gvv 8.0 50.00 1631 3.5 2.0 0.0 2.5
143 gmkomarov 7.5 93.75 2492 2.0 1.5 4.0
144 d_julia 7.5 75.00 1793 3.0 4.5
145 srtcomrad 7.5 62.50 1750 4.0 3.5
146 ihtiandr82 7.5 62.50 1447 4.0 3.5
147 klementev 7.5 62.50 2079 2.0 1.0 0.0 4.5
148 lvivmarko 7.5 53.57 1587 3.0 1.5 3.0
149 mykola_udovytskyi 7.0 87.50 1260 5.0 2.0
150 slava_ukr 7.0 87.50 2285 4.0 3.0
151 kykyryzka 7.0 87.50 2293 2.0 5.0
152 ariy_ariy 7.0 87.50 1594 1.0 2.0 2.0 2.0
153 kuznetsov-igor 7.0 70.00 2300 4.0 3.0
154 rostuslav 7.0 70.00 1803 2.0 2.0 3.0
155 vasyl770 7.0 70.00 1704 4.0 2.0 1.0
156 valeriygrinev 7.0 70.00 2487 3.0 2.0 2.0
157 chess_forester 7.0 58.33 1579 3.0 0.0 4.0
158 ytubedovchenko 7.0 58.33 2079 4.5 2.5
159 tashik 6.5 81.25 2452 3.5 3.0
160 stas_pentsko 6.5 81.25 1583 2.0 4.5
161 vlad_sid 6.5 81.25 2599 4.0 2.5
162 dmytro_nikolaienko 6.5 65.00 1804 2.5 1.0 3.0
163 dolynachess 6.5 65.00 2444 4.0 2.5
164 gmlm 6.5 65.00 2343 2.0 3.0 1.5
165 tarasivanov 6.5 54.17 2121 2.0 2.5 2.0
166 sergeypanchenko906 6.5 54.17 1631 2.0 1.5 0.0 3.0
167 blagorod 6.5 54.17 2199 4.5 0.0 2.0
168 dante_nick 6.5 46.43 1442 1.0 2.0 3.5
169 piv1971 6.5 46.43 1437 0.0 0.0 2.5 4.0
170 chenrip 6.5 46.43 2381 3.0 2.0 1.5
171 strelokmasterok 6.5 46.43 1480 2.0 4.0 0.5
172 dasha207 6.5 36.11 1702 3.0 3.0 0.5 0.0
173 tetyana08 6.0 100.00 1545 4.0 2.0
174 andrunyk 6.0 100.00 1873 6.0
175 mihail19761976 6.0 100.00 2036 6.0
176 crazydmitreg 6.0 100.00 2123 6.0
177 volodya_ukraine 6.0 100.00 1840 2.0 4.0
178 chessma48 6.0 100.00 2019 6.0
179 dearron_fox 6.0 100.00 2065 6.0
180 manv49 6.0 75.00 1375 4.0 2.0
181 illya_belov 6.0 75.00 2301 3.0 3.0
182 kvv05 6.0 75.00 1415 4.5 1.5
183 ronskiy82 6.0 75.00 1378 0.5 2.0 3.5
184 scacchista83 6.0 75.00 2450 4.0 2.0
185 aladin75aa 6.0 75.00 2206 3.5 1.0 1.5
186 mshereng 6.0 60.00 1814 4.0 0.5 1.5
187 vasylnikolaishin 6.0 60.00 1688 3.0 3.0
188 oleggal 6.0 60.00 1379 3.5 2.5
189 defenderalist 6.0 60.00 1659 4.0 2.0 0.0
190 dima1986g 6.0 60.00 1931 3.5 2.5
191 lgromiak 6.0 50.00 1786 4.0 2.0
192 ahdu 6.0 50.00 1693 4.0 2.0
193 ladanajvasylj 6.0 42.86 1750 1.5 3.5 1.0
194 leovip 6.0 37.50 1786 3.0 2.0 0.0 1.0
195 ukrop2019 5.5 91.67 2390 5.5
196 mary_cool 5.5 91.67 1970 3.5 2.0
197 kuzubovyuriy 5.5 91.67 2876 2.0 3.5
198 ol_bilych 5.5 91.67 2603 5.5
199 shtymak1994 5.5 68.75 1672 1.5 2.0 2.0
200 ztr18 5.5 68.75 1525 2.0 3.5
201 chuikapridi 5.5 55.00 1968 3.5 2.0
202 turbion 5.5 55.00 2580 2.5 3.0
203 bakki78 5.5 45.83 2692 1.0 2.0 2.5
204 multiwebcreation 5.5 45.83 1585 2.5 3.0
205 dub_maxym 5.5 45.83 2259 3.5 2.0
206 slav4ik228 5.5 45.83 1615 4.0 1.0 0.5
207 vstrelnik 5.5 39.29 1450 1.0 3.0 1.5
208 olegsyvenkyy 5.5 39.29 1404 1.0 0.5 4.0 0.0
209 yuwild 5.5 34.38 1714 3.0 1.0 1.5
210 anotheronebadplayer 5.0 83.33 1968 5.0
211 marat_1326 5.0 83.33 1522 2.0 1.0 2.0
212 vadimer2 5.0 83.33 2231 5.0
213 tianachess 5.0 83.33 2163 5.0
214 vorachnog 5.0 83.33 2106 5.0
215 vova-79 5.0 83.33 2439 1.0 4.0
216 sokidze 5.0 83.33 2479 5.0
217 chessman_1984 5.0 83.33 2106 5.0
218 xumepa 5.0 83.33 2031 5.0
219 antonromashov 5.0 83.33 2116 5.0
220 vladimirokhotnik 5.0 83.33 2561 2.0 3.0
221 plahotnyy 5.0 83.33 1661 3.0 2.0
222 eugenerysaj 5.0 83.33 1687 2.0 3.0
223 zolotovb12 5.0 83.33 1644 5.0
224 legenya1998 5.0 62.50 2258 1.0 4.0
225 beryslav-kyiv 5.0 62.50 1854 3.0 2.0
226 petya14071970 5.0 62.50 1325 1.0 4.0
227 lizasharad1 5.0 50.00 1521 1.0 1.0 3.0
228 igor_anikieiev 5.0 50.00 1722 1.0 4.0
229 slovafn 5.0 41.67 2305 2.0 3.0
230 olegshevchenko2020 5.0 41.67 1661 2.0 1.0 2.0 0.0
231 zakusilo86 5.0 35.71 1495 0.5 2.5 0.5 1.5
232 kyivpilotvlad 5.0 27.78 1430 3.0 1.0 1.0
233 yegor100 4.5 75.00 2114 4.5
234 villips 4.5 75.00 1767 2.5 2.0
235 vladyslav2008 4.5 75.00 1937 4.5
236 iwan1967 4.5 75.00 2034 4.5
237 bravenam 4.5 75.00 2173 1.0 3.5
238 yurahusti 4.5 56.25 2010 4.0 0.5
239 mikolar 4.5 56.25 1363 2.5 2.0
240 mariia_yakymakha 4.5 56.25 1760 2.5 1.0 1.0
241 zybex9 4.5 56.25 1513 2.5 2.0
242 chessboll 4.5 56.25 2080 2.5 2.0
243 nikaru_hikamura 4.5 37.50 1864 3.5 1.0
244 krakoziabr 4.0 100.00 2060 4.0
245 rasplata_drakona1 4.0 100.00 1746 4.0
246 prytula-123 4.0 100.00 1778 4.0
247 edgemen 4.0 100.00 2301 4.0
248 emirsim 4.0 100.00 1770 4.0
249 fechedeu15 4.0 100.00 2023 4.0
250 galaxyfy 4.0 100.00 1824 4.0
251 salomantros 4.0 100.00 2097 4.0
252 shawshah 4.0 100.00 1427 4.0
253 semkivbohdan 4.0 100.00 1375 4.0
254 mister-berkut 4.0 100.00 1750 4.0
255 alexriabtsev 4.0 100.00 1276 4.0
256 burum 4.0 100.00 1374 4.0
257 chess_english 4.0 100.00 1796 4.0
258 shumaaher 4.0 100.00 1449 2.0 2.0
259 shishkin_oleksandr 4.0 100.00 1392 4.0
260 chesssaurusm 4.0 100.00 1348 2.0 2.0
261 mokrykr 4.0 100.00 1688 4.0
262 ihor78 4.0 100.00 1354 4.0
263 danykopy 4.0 66.67 2351 4.0
264 roman1602 4.0 66.67 1523 1.5 2.5
265 scorpchess_1 4.0 66.67 1934 0.0 4.0
266 panteljuk 4.0 66.67 1365 3.0 1.0
267 gamilkar7 4.0 66.67 1431 4.0
268 nick210377 4.0 66.67 2505 2.0 2.0
269 zvk 4.0 66.67 2025 3.0 1.0
270 alex_molchanov 4.0 66.67 2548 1.0 3.0
271 yarokalmuk 4.0 66.67 1599 4.0
272 vladislav_chumak 4.0 66.67 1711 4.0
273 boltonole 4.0 66.67 1580 2.5 1.5
274 bonantagulo 4.0 66.67 1535 1.0 1.0 2.0
275 hurkovskiy2008 4.0 66.67 1786 4.0
276 jokers20184061 4.0 66.67 2004 4.0
277 rastkovs 4.0 50.00 1758 2.0 2.0
278 dmytrot 4.0 50.00 1623 1.0 3.0
279 epotapov75 4.0 50.00 1738 3.0 1.0
280 atos666 4.0 50.00 1882 1.0 1.0 2.0
281 blind_turtle 4.0 50.00 1890 2.0 0.0 2.0
282 danila_chess 4.0 50.00 1679 2.0 2.0
283 dfnn 4.0 40.00 1483 2.0 2.0
284 orion_87 4.0 40.00 1281 2.0 2.0
285 zorrrrrro 4.0 40.00 1583 1.0 3.0
286 artem_ua 4.0 40.00 1853 0.0 2.0 2.0
287 slidingknight2775 4.0 40.00 2141 2.5 1.5
288 pzs1985 4.0 33.33 1351 2.0 1.0 1.0
289 oleksandrpulupchuk 3.5 87.50 1806 3.5
290 egorvarchenko 3.5 87.50 1313 3.5
291 hypnodisc 3.5 87.50 2178 2.0 1.5
292 vilcher 3.5 87.50 1669 3.5
293 komsom 3.5 87.50 1488 3.5
294 valerii13100 3.5 87.50 1613 3.5
295 uvarov_andrey 3.5 87.50 2424 3.5
296 saxar85 3.5 87.50 2787 3.5
297 ksenia6715 3.5 87.50 1517 3.5
298 octopus_11 3.5 58.33 1818 3.5
299 gross-aleks 3.5 58.33 2500 3.5 0.0
300 rostikgenya 3.5 58.33 1820 2.0 1.5
301 sergeykovalyov 3.5 43.75 1558 1.0 2.5
302 roman_olegovich09 3.5 43.75 1741 1.0 2.5
303 valentunhulka 3.5 43.75 2562 1.0 2.5 0.0
304 adriano81 3.5 43.75 1202 2.0 1.5
305 tarasmokrytskyy 3.5 35.00 2078 0.5 3.0
306 taras22 3.0 75.00 1495 3.0
307 domitore 3.0 75.00 1639 3.0
308 victorkovalchuk 3.0 75.00 2174 1.0 2.0
309 johnny_g 3.0 75.00 1744 3.0
310 shmat09 3.0 75.00 1516 3.0
311 svetlank 3.0 75.00 1609 3.0
312 nikzast 3.0 75.00 1556 3.0
313 kerriennise 3.0 75.00 1963 3.0
314 ukrwolf 3.0 75.00 1728 3.0
315 svsarsen 3.0 75.00 1182 2.0 1.0
316 hdmytro 3.0 75.00 1468 1.0 2.0
317 redsox1970 3.0 75.00 1338 1.0 2.0
318 yurii998 3.0 75.00 1869 3.0
319 yuralug97 3.0 75.00 1948 3.0
320 alex77zp 3.0 75.00 1975 3.0
321 alexandrnikishin 3.0 75.00 1937 3.0
322 alexradyan 3.0 75.00 1938 3.0
323 sanchess008 3.0 75.00 1066 3.0
324 greatchikago 3.0 75.00 2250 3.0
325 amigo99 3.0 75.00 1511 3.0
326 dancingkozak 3.0 75.00 1596 3.0
327 21101980 3.0 50.00 1311 3.0
328 vitinio2015 3.0 50.00 1939 1.0 2.0
329 anisimovvlad 3.0 50.00 1774 3.0
330 oleg_st 3.0 50.00 2021 3.0
331 tiger2505 3.0 50.00 1654 2.0 0.0 1.0
332 timurkeleberda 3.0 50.00 2085 2.0 1.0
333 chess_yaros 3.0 50.00 1914 3.0
334 pavlo_pylypenko 3.0 50.00 1565 3.0
335 bodikpushka 3.0 50.00 1134 3.0
336 rshtukovany 3.0 50.00 1808 3.0
337 warrior_sm 3.0 50.00 1659 3.0
338 romandehtiarov 3.0 50.00 2449 3.0
339 roman25112012 3.0 50.00 1477 3.0
340 serge_rain 3.0 50.00 1150 3.0
341 danylo_biletskiy 3.0 50.00 2470 3.0
342 valeriy_khabichev 3.0 37.50 2260 3.0 0.0
343 mrbezludov 3.0 37.50 1288 2.0 1.0
344 yuramol2807 3.0 21.43 1859 1.0 0.0 2.0
345 mozart2006 2.5 62.50 2146 2.5
346 magicchess777 2.5 62.50 2266 2.5
347 blackoleg 2.5 62.50 1521 2.5
348 sfirsov 2.5 62.50 1705 2.5
349 ly64yk 2.5 62.50 1612 2.5
350 halfberg 2.5 62.50 1928 1.0 1.5
351 sugarsp84 2.5 41.67 1406 2.5
352 bokaunior78 2.5 41.67 2108 2.0 0.5
353 aleks1961 2.5 41.67 1643 1.0 1.5
354 gross1975 2.5 41.67 2126 2.5
355 domalchukjonasson 2.5 41.67 2301 2.5
356 serhii_c 2.5 41.67 1741 2.5 0.0
357 chess111chess111 2.5 41.67 1744 1.5 1.0
358 nitronstr 2.5 41.67 1551 2.5
359 ancient3000 2.5 41.67 2100 2.5
360 akim55 2.5 31.25 1763 0.5 2.0
361 cimmirien 2.0 100.00 1416 2.0
362 semnnay 2.0 100.00 2077 2.0
363 shinemary27 2.0 100.00 1185 2.0
364 buildermoa 2.0 100.00 1421 2.0
365 sem118 2.0 100.00 1297 2.0
366 stanislav1973 2.0 100.00 1559 2.0
367 tasfighter 2.0 100.00 1541 2.0
368 yuriy0961 2.0 100.00 0 2.0
369 alexshayda 2.0 100.00 1883 2.0
370 wgmanna 2.0 100.00 2269 2.0
371 aleksei_taranik 2.0 100.00 2313 2.0
372 zandrig 2.0 100.00 1553 2.0
373 zazuliak 2.0 100.00 2691 2.0
374 konstantin454545 2.0 100.00 1842 2.0
375 vladluhina 2.0 100.00 1611 2.0
376 vladislav_bytchek 2.0 100.00 2082 2.0
377 vlad_dubynskyi 2.0 100.00 2100 2.0
378 kapablankaprs 2.0 100.00 1616 2.0
379 teslobara 2.0 100.00 1323 2.0
380 bogdan37 2.0 100.00 1534 2.0
381 balera1234567 2.0 100.00 971 2.0
382 awsomerahul 2.0 100.00 1737 2.0
383 ruslankorynenko 2.0 100.00 1957 2.0
384 v_a_l_e_r_a 2.0 100.00 1489 2.0
385 as74 2.0 100.00 1820 2.0
386 vkomar 2.0 100.00 1351 2.0
387 dankov2006 2.0 100.00 1693 2.0
388 sextillione 2.0 100.00 1718 2.0
389 19781981 2.0 100.00 1975 2.0
390 m_pank 2.0 100.00 1692 2.0
391 nazarenko_vital 2.0 100.00 1243 2.0
392 lubomirchik 2.0 100.00 1982 2.0
393 nazargrs 2.0 100.00 1483 2.0
394 nfgrin777 2.0 100.00 1399 2.0
395 pillyuk 2.0 100.00 1672 2.0
396 dmytro9 2.0 100.00 1474 2.0
397 iliabeliaev 2.0 100.00 2277 2.0
398 pylypenkodmytro 2.0 100.00 1388 2.0
399 galij 2.0 100.00 2241 2.0
400 dzen23 2.0 100.00 2274 2.0
401 dedushkavania 2.0 100.00 1521 2.0
402 emoner777 2.0 100.00 1538 2.0
403 makszb192 2.0 100.00 1775 2.0
404 oskar1986 2.0 100.00 2085 2.0
405 eugene790 2.0 100.00 2114 2.0
406 mrnazario 2.0 100.00 1715 2.0
407 multifish 2.0 100.00 1969 2.0
408 metaleagle2017 2.0 100.00 2153 2.0
409 spicy_ghost 2.0 50.00 1675 1.0 1.0
410 supertony83 2.0 50.00 1451 2.0
411 sasha77777 2.0 50.00 1990 2.0
412 ctrl01 2.0 50.00 2514 2.0
413 shankovskyi 2.0 50.00 2326 2.0
414 masniakyurii 2.0 50.00 1656 2.0
415 kupchak 2.0 50.00 1963 2.0
416 yaroslav-12 2.0 50.00 1336 2.0
417 konovka_ukraine 2.0 50.00 1754 2.0
418 kamila0411 2.0 50.00 2040 2.0
419 yutar 2.0 50.00 1638 2.0
420 zasaf777 2.0 50.00 1273 0.0 2.0
421 acm42 2.0 50.00 2162 2.0 0.0
422 aartemov 2.0 50.00 1678 2.0
423 boyechko_o 2.0 50.00 2602 1.0 1.0
424 kvartirant 2.0 50.00 1379 2.0
425 artempoliak 2.0 50.00 1657 0.0 2.0
426 verycoolnickname 2.0 50.00 1783 2.0
427 vitaksin 2.0 50.00 1520 2.0
428 vitali06 2.0 50.00 1630 2.0
429 dwerty 2.0 50.00 1814 2.0
430 ilkivvasil 2.0 50.00 1723 2.0
431 dt2304 2.0 50.00 1920 2.0
432 nik27555 2.0 50.00 1400 2.0
433 dimasikin 2.0 50.00 1361 2.0
434 holovatuyk7 2.0 50.00 1639 2.0
435 nillufirag 2.0 50.00 2385 2.0
436 lytvynec 2.0 50.00 1777 2.0
437 gerasimenyuk_miha 2.0 50.00 2359 2.0
438 romanpakosh 2.0 50.00 1122 1.0 1.0
439 goodguysalwayslose 2.0 50.00 1878 2.0
440 grandcoach 2.0 50.00 2131 1.0 1.0
441 mihail012345 2.0 50.00 1679 2.0
442 mi-sha 2.0 50.00 1732 2.0
443 gusteyksks 2.0 50.00 1824 1.0 1.0
444 maximgovorukha 2.0 50.00 2134 0.0 2.0
445 chobar2903 2.0 33.33 1425 2.0
446 laki79 2.0 33.33 2157 2.0
447 skripkochess 2.0 33.33 1561 2.0
448 alisaromanchenko 2.0 33.33 1385 2.0
449 volodymyrhubenko 2.0 33.33 1545 2.0
450 fanatikchess-twitch 2.0 33.33 1815 1.0 1.0
451 yarek 2.0 25.00 1642 1.0 1.0
452 sainiharkrishna1996 1.5 75.00 1905 1.5
453 evgeniy_ostapets 1.5 75.00 1515 1.5
454 gogol57 1.5 75.00 1348 1.5
455 shinkarovandrew 1.5 75.00 1547 1.5
456 voedar 1.5 75.00 1319 1.5
457 gladiatormax 1.5 75.00 1035 1.5
458 hamyak 1.5 75.00 1329 1.5
459 costiantyn 1.5 75.00 1909 1.5
460 orest35 1.5 75.00 1301 1.5
461 yanmmm 1.5 75.00 1964 1.5
462 buntsev 1.5 37.50 1624 1.5
463 evgeniyhaevtsov 1.5 37.50 2080 1.5
464 tarasm 1.5 37.50 1590 1.5
465 arturogatty 1.5 37.50 1887 1.5 0.0
466 kolgosp 1.5 37.50 1738 1.5
467 pashakuz 1.5 37.50 1890 1.5 0.0
468 kolia-nikolai 1.5 37.50 1176 1.5
469 rassamakha 1.5 37.50 1519 1.5
470 mykola1602 1.5 37.50 1220 1.5
471 shpindell88 1.5 37.50 2168 1.5
472 mr_weblife 1.5 37.50 1590 1.5
473 bugurtian_ii 1.5 25.00 1556 1.5
474 malysch 1.5 25.00 2364 1.5
475 vanius 1.5 25.00 2338 1.5
476 ternchessopil 1.5 25.00 1519 1.0 0.5
477 chessattackerua 1.5 25.00 1770 1.5 0.0
478 chayka 1.5 18.75 1256 0.0 1.5 0.0
479 erikneb 1.0 50.00 1564 1.0
480 olegmalyi 1.0 50.00 1672 1.0
481 arturo1402 1.0 50.00 1462 1.0
482 igor3005 1.0 50.00 1409 1.0
483 gralexv 1.0 50.00 1401 1.0
484 yovoklav 1.0 50.00 2406 1.0
485 nastyahn 1.0 50.00 1865 1.0
486 nataliva 1.0 50.00 1756 1.0
487 andreymasha 1.0 50.00 1245 1.0
488 wladwin1962 1.0 50.00 1816 1.0
489 aniuta_grechyshyna 1.0 50.00 1404 1.0
490 vlad1spys 1.0 50.00 2306 1.0
491 fllomaster11 1.0 50.00 1865 1.0
492 nozdrin 1.0 50.00 1624 1.0
493 old_blues 1.0 50.00 1741 1.0
494 andreykras 1.0 50.00 2109 1.0
495 vmb9900 1.0 50.00 1642 1.0
496 vetal2018 1.0 50.00 1604 1.0
497 andrey_kolesnik 1.0 50.00 1389 1.0
498 volodymyrkovalskyi 1.0 50.00 1872 1.0
499 artem_berin 1.0 50.00 2306 1.0
500 andreyrad 1.0 50.00 1264 1.0
501 olexiy109921 1.0 50.00 1489 1.0
502 lookforgood 1.0 50.00 2105 1.0
503 pavellavrenchuk 1.0 50.00 2068 1.0
504 cukra 1.0 50.00 1180 1.0
505 deniseus 1.0 50.00 1872 1.0
506 byitself 1.0 50.00 1024 1.0
507 denpw0815 1.0 50.00 1727 1.0
508 chesslovere4-e5 1.0 50.00 1703 1.0
509 romanhladun 1.0 50.00 1414 1.0
510 diverf1 1.0 50.00 1630 1.0
511 dariy2013 1.0 50.00 1452 1.0
512 balogamisha 1.0 50.00 2265 1.0
513 dimapl99 1.0 50.00 1315 1.0
514 roxyzz 1.0 50.00 1537 1.0
515 pal_palych 1.0 50.00 1818 1.0
516 papa_1960 1.0 50.00 2252 1.0
517 oleh-l 1.0 25.00 1333 1.0
518 alex_meta 1.0 25.00 1606 1.0
519 fora1113 1.0 25.00 1675 1.0
520 anritter 1.0 25.00 1250 1.0
521 aph83 1.0 25.00 1661 1.0
522 hitaman 1.0 25.00 2565 1.0
523 smakiozi 1.0 25.00 1630 1.0
524 jurock 1.0 25.00 1444 1.0
525 lineman90 1.0 25.00 1881 1.0
526 sequenser 1.0 25.00 1218 1.0 0.0
527 ufnornt 1.0 25.00 1407 1.0
528 bankkeeper 1.0 25.00 2110 1.0
529 sergbegey19744 1.0 25.00 1601 1.0
530 parter_chess04 1.0 25.00 2410 1.0
531 chibrikov_vadym 1.0 25.00 1834 1.0
532 telegin_dmitriy22 1.0 25.00 1901 0.0 1.0
533 yushko_olga 1.0 16.67 2099 1.0
534 vishuta 1.0 16.67 1320 1.0
535 ramla2020 1.0 16.67 2478 1.0 0.0 0.0
536 prokopowiech 1.0 12.50 1308 0.0 1.0 0.0
537 giptop14 0.5 25.00 1006 0.5
538 chameleoniasa 0.5 25.00 1468 0.5
539 imagination2005 0.5 25.00 1808 0.5
540 yurchenkosv 0.5 25.00 1985 0.5
541 anik9609 0.5 25.00 1629 0.5
542 ljuks68 0.5 25.00 2386 0.5
543 kobramis 0.5 25.00 2125 0.5
544 gera1405 0.5 12.50 1910 0.5
545 bazar-wokzal 0.5 12.50 2565 0.5
546 nayyem 0.5 12.50 1758 0.5
547 sakharuta 0.5 12.50 1416 0.5
548 strateg19 0.5 12.50 1522 0.5
549 scazo4nik 0.5 12.50 1606 0.5
550 polina_lazarenko 0.5 12.50 925 0.5
551 broneboy 0.5 12.50 1538 0.5
552 maynav 0.5 12.50 1860 0.5
553 aleksey23434454 0.0 0.00 1323 0.0
554 denchik90 0.0 0.00 1895 0.0
555 ritanovikova 0.0 0.00 2176 0.0
556 delolub 0.0 0.00 1721 0.0
557 kt_17 0.0 0.00 1363 0.0
558 yuriy19675 0.0 0.00 1711 0.0
559 loban1973 0.0 0.00 1125 0.0
560 clickmouselosehouse 0.0 0.00 1541 0.0
561 senseymaster 0.0 0.00 1334 0.0
562 cor_leonis 0.0 0.00 1305 0.0
563 roman28081977 0.0 0.00 2075 0.0
564 ivanetss 0.0 0.00 2435 0.0
565 danylong1 0.0 0.00 1405 0.0
566 eduard_1980 0.0 0.00 1732 0.0 0.0
567 max_kornienko 0.0 0.00 1100 0.0
568 fozik 0.0 0.00 1819 0.0
569 bayrakv 0.0 0.00 1600 0.0
570 oleksandr-kuliy 0.0 0.00 0 0.0
571 berdgross 0.0 0.00 800 0.0 0.0
572 pan_naukovets 0.0 0.00 1104 0.0
573 pastukhovigor 0.0 0.00 1995 0.0
574 artem_koval 0.0 0.00 2345 0.0
575 tavrik 0.0 0.00 2267 0.0
576 playchesssimple 0.0 0.00 2499 0.0 0.0
577 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1550 0.0
578 popaduke 0.0 0.00 1527 0.0
579 stroitel47 0.0 0.00 1404 0.0
580 stefanyk 0.0 0.00 1367 0.0
581 canyougiveup 0.0 0.00 2205 0.0
582 rdr22 0.0 0.00 1581 0.0
583 carudi 0.0 0.00 2697 0.0
584 k_sov 0.0 0.00 969 0.0
585 lev1791 0.0 0.00 1648 0.0
586 shkvarchuk_illia 0.0 0.00 1729 0.0
587 niehreskul 0.0 0.00 1448 0.0
588 nerses11 0.0 0.00 1840 0.0
589 gapliakserg 0.0 0.00 1771 0.0
590 vsevolodsokaluk 0.0 0.00 1720 0.0
591 nazovimenyasuchkoi 0.0 0.00 1220 0.0
592 lisserg33 0.0 0.00 1070 0.0
593 sh_oleg14 0.0 0.00 1557 0.0
594 white_king_81 0.0 0.00 1542 0.0
595 denisq 0.0 0.00 2659 0.0