# Гравець Турнір #1 Турнір #2 Турнір #3 Турнір #4 Турнір #5 Турнір #6 Турнір #7 Турнір #8 Турнір #9 Загалом очок КБ
1 lukianpro 5.00 6.50 6.50 8.00 7.50 8.00 7.00 5.00 53.5 250.5
2 dasha207 4.50 5.00 6.00 6.00 6.00 4.50 5.00 5.00 6.00 48.0 200.75
3 danilo2008 5.00 5.00 6.00 5.50 5.00 6.00 6.50 8.00 47.0 203.5
4 slav4ik228 5.00 3.50 7.00 5.50 5.00 5.00 5.50 6.00 4.50 47.0 194.75
5 sachakiver 5.00 5.50 6.00 7.00 4.00 4.50 5.50 6.00 43.5 182.5
6 makli243 4.00 7.00 6.50 5.50 6.50 5.00 7.00 41.5 181.5
7 mi-sha 5.50 4.50 7.50 5.50 6.50 5.50 4.50 39.5 174.5
8 vartanianroman 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 39.0 152.5
9 egor_serbin 3.50 4.00 3.00 4.50 4.00 5.00 6.50 7.50 38.0 152.75
10 slava2612 3.50 2.50 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 4.00 4.50 37.5 128.25
11 andriy_vakulich 3.00 6.00 6.50 6.50 5.50 3.50 6.00 37.0 156.0
12 andreymarchenko2008 7.00 6.00 4.00 4.50 6.50 8.50 36.5 184.25
13 larchikov 5.00 5.00 7.00 5.00 7.00 7.00 36.0 172.5
14 ukrchamp 3.00 3.00 5.50 5.00 6.00 5.00 3.50 4.50 35.5 130.25
15 tema1107 3.00 3.50 2.50 5.00 5.50 4.50 5.50 6.00 35.5 119.0
16 helios_grante 2.00 5.50 5.50 6.50 5.50 4.50 5.50 35.0 129.25
17 yom7102 4.00 5.00 3.00 5.00 3.50 4.50 5.50 4.50 35.0 115.75
18 mariia_yakymakha 4.50 7.00 5.00 6.50 0.00 6.00 5.50 34.5 158.75
19 yumi_mint 4.00 4.00 5.00 5.50 6.00 4.50 5.00 34.0 115.5
20 2007gvv 4.00 6.00 4.50 7.00 4.00 5.00 3.00 33.5 121.25
21 nitronstr 1.50 6.00 4.00 5.50 5.00 4.50 2.00 5.00 33.5 120.0
22 polischcuk_artem 6.00 1.50 6.00 4.00 4.50 3.50 4.00 3.00 32.5 109.25
23 yarokalmuk 5.50 5.00 4.50 5.00 6.00 6.00 32.0 128.0
24 panochk 3.00 3.50 4.00 5.00 0.00 6.00 5.00 5.50 32.0 100.5
25 romanlemeshchuk 6.00 3.00 3.00 6.00 5.50 7.00 30.5 122.5
26 lizasharad1 5.50 4.00 4.50 5.00 5.50 5.50 30.0 111.75
27 hdmytro 4.00 2.50 5.50 6.00 5.50 6.00 29.5 112.75
28 danilkinkon 1.00 3.00 7.00 5.00 5.50 3.00 4.50 29.0 117.75
29 oleg_makarov 2.50 4.00 6.00 5.00 1.00 5.00 5.00 28.5 106.0
30 miky777 4.00 3.50 5.50 5.00 4.00 4.50 1.00 27.5 85.0
31 bestestbp 4.50 5.00 5.50 6.00 6.00 27.0 120.25
32 sashkoraketa 3.00 2.00 5.00 6.50 4.50 6.00 27.0 97.5
33 alisayamshchikova 4.50 3.50 2.50 6.50 4.00 5.00 26.0 99.75
34 m_pank 4.00 3.00 5.00 6.00 2.00 6.00 26.0 96.5
35 baracuda168 3.00 4.00 4.00 4.00 6.50 4.50 26.0 91.75
36 volodia09 4.00 0.00 5.00 5.50 3.50 4.00 4.00 26.0 87.25
37 alisaromanchenko 4.00 2.00 3.50 4.00 3.00 4.00 2.50 3.00 26.0 64.0
38 tobix309 5.50 4.50 5.50 5.00 5.00 25.5 89.25
39 roman1602 2.50 5.50 3.00 1.00 3.50 5.00 5.00 25.5 81.5
40 maximkris 3.00 3.50 5.00 4.00 4.50 5.00 25.0 89.75
41 aniuta_grechyshyna 4.50 4.00 2.50 3.50 2.00 4.00 4.50 25.0 68.25
42 velychkosemen 2.00 4.00 5.00 4.50 6.00 3.00 24.5 84.0
43 dima1107 4.50 1.00 4.00 5.00 5.00 5.00 24.5 75.0
44 timakl 4.50 3.50 3.50 4.00 4.00 5.00 24.5 71.5
45 dmytroveselov 5.50 5.00 4.50 4.50 4.50 24.0 86.0
46 dim_dimych 2.00 1.00 5.00 2.50 4.00 4.00 5.50 24.0 73.25
47 lobyar07 5.00 5.00 4.50 4.00 5.00 23.5 81.0
48 dimka2 1.50 2.00 4.00 4.50 4.00 3.50 4.00 23.5 49.0
49 hurkovskiy2008 3.50 4.00 5.50 4.50 5.50 23.0 101.0
50 yaroslav7883 5.00 0.00 6.00 5.50 6.50 23.0 91.75
51 manzhula007 3.50 0.00 4.00 4.00 3.00 0.00 5.50 3.00 23.0 74.25
52 maksum_lehinovych 4.00 5.50 1.00 5.00 7.00 22.5 95.0
53 vo_va 4.00 5.00 1.00 5.00 4.00 3.50 22.5 79.75
54 vladyslav2008 4.00 3.50 2.00 5.00 1.00 4.00 3.00 22.5 76.0
55 yegorkur 2.50 5.50 5.00 2.50 3.00 1.50 2.00 22.0 57.25
56 gotien 4.00 4.50 6.00 7.00 21.5 88.25
57 vanya20104 4.00 4.00 5.50 3.00 5.00 21.5 69.25
58 sssemenov 3.50 0.00 5.00 2.50 5.50 5.00 21.5 58.5
59 danylozv 3.50 6.00 5.50 6.00 21.0 87.25
60 dkhimichenko 4.00 3.00 4.00 5.50 4.50 21.0 62.0
61 chesssaurusm 4.00 2.50 5.00 3.50 2.50 3.50 21.0 54.75
62 sofiiyonok 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 21.0 54.0
63 velychkosofia 3.00 4.00 4.50 3.50 3.00 3.00 21.0 50.5
64 maryna-p 5.00 0.00 8.00 7.00 20.0 92.0
65 egor1369 3.00 4.00 0.00 5.50 7.50 20.0 78.75
66 savitch333 4.00 6.00 5.00 4.50 19.5 74.0
67 marchenko-amelia 5.00 5.00 4.00 5.50 19.5 66.5
68 anisimovvlad 2.00 4.00 5.00 4.00 4.50 19.5 66.0
69 vsp_secgorous 5.00 3.50 2.00 3.00 6.00 19.5 54.5
70 vadym787 5.00 7.00 7.00 19.0 94.25
71 nazargrs 3.00 4.00 5.00 5.50 1.50 19.0 58.25
72 danik_rakubovchuk 3.00 3.50 3.00 6.00 3.00 18.5 60.5
73 fvnfvn2505 3.50 5.00 4.00 6.00 18.5 60.0
74 yuriyb27 5.00 3.50 4.00 2.00 4.00 18.5 53.5
75 valerii13100 4.50 6.50 2.00 5.00 18.0 69.5
76 bova2010 4.00 5.00 4.00 5.00 18.0 50.75
77 klimenkovladimir01 7.00 5.00 5.50 17.5 58.75
78 anna_2009 4.00 1.00 2.00 5.50 5.00 17.5 53.75
79 lovrand 4.00 5.00 4.00 4.50 17.5 47.0
80 volodimirivanchenko 5.00 4.00 8.00 17.0 71.5
81 mpreall 1.00 4.00 7.00 5.00 17.0 65.75
82 kt_17 2.00 0.00 4.50 5.00 5.50 17.0 55.0
83 yaroslav548 3.50 4.50 5.00 0.00 3.00 16.0 46.5
84 vikazdor999 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 1.00 16.0 45.5
85 viktor20091508 3.00 2.50 3.50 2.50 3.50 0.00 1.00 16.0 38.75
86 denisonopriichuk 3.00 2.00 3.50 1.00 1.00 4.50 1.00 16.0 29.0
87 14141409 6.00 5.50 4.00 15.5 56.5
88 anna-mari4ka 2.00 3.00 4.00 4.00 2.50 15.5 38.0
89 markgoldshtein 7.00 2.00 6.00 15.0 61.0
90 sheva911 5.50 4.50 5.00 15.0 59.25
91 ivan20102009 3.00 3.00 4.50 4.50 15.0 52.5
92 nazar500 7.50 7.00 14.5 72.75
93 antongromosyak 4.00 4.00 6.50 14.5 55.75
94 littlebishopsonic 4.50 3.00 3.00 3.50 14.0 45.0
95 sashape09 1.50 1.00 3.50 2.50 2.50 3.00 14.0 43.25
96 rus_mary 4.00 4.00 6.00 14.0 41.25
97 kavun_anna 1.00 2.00 0.00 3.00 4.00 4.00 14.0 29.75
98 smaugdraggon 3.50 5.00 5.00 13.5 48.75
99 taras-25 1.50 3.00 4.00 5.00 13.5 36.25
100 timati05 1.00 3.00 3.00 3.00 3.50 13.5 27.75
101 sergeypanchenko906 5.00 8.00 13.0 57.75
102 stas_2008 4.50 4.50 4.00 13.0 39.25
103 markiyan_gavker 3.00 4.00 3.00 3.00 13.0 35.5
104 danielivanitski 3.00 4.00 3.00 3.00 13.0 31.0
105 maxsim05 6.00 6.50 12.5 55.25
106 x_your_angel_x 6.50 6.00 12.5 53.25
107 jarik997 4.00 4.50 4.00 12.5 43.5
108 stas71fcdk2009 1.00 0.00 4.00 3.00 4.50 12.5 38.5
109 sashaskor123 3.00 2.50 7.00 12.5 38.25
110 myhas2011 4.00 3.50 4.50 12.0 43.25
111 sofiyonok 4.00 5.00 3.00 12.0 30.0
112 killergod1 6.50 5.00 11.5 45.75
113 andreysim2010 0.00 0.00 4.00 2.50 5.00 11.5 38.75
114 bohdan73 5.50 1.00 5.00 11.5 34.0
115 klym05 3.00 5.00 0.50 3.00 11.5 30.75
116 viteaakimochkin 3.50 4.00 4.00 11.5 30.5
117 vadim2708 2.00 3.00 4.50 2.00 11.5 25.75
118 petromich1967 2.50 4.00 3.00 2.00 11.5 25.0
119 pashakuz 4.50 6.50 0.00 11.0 49.75
120 vladaltman2007 7.00 4.00 11.0 44.5
121 limur868 3.00 4.50 3.50 11.0 41.5
122 dianasss 3.00 3.50 4.50 11.0 36.5
123 arielka-spanielka 3.00 3.50 4.50 11.0 34.75
124 maximilian4012 3.50 3.50 4.00 11.0 31.0
125 chessbz_2010 7.50 3.00 10.5 44.25
126 andriy_dudko 4.50 6.00 10.5 42.0
127 denisfisenko 4.00 6.50 10.5 42.0
128 semen_2010 5.00 5.50 10.5 37.75
129 svjytik2 5.00 5.50 10.5 31.25
130 stas_pentsko 6.00 4.00 10.0 38.5
131 markian-michael 2.50 7.00 0.50 10.0 35.0
132 nayyem 3.00 0.00 3.00 3.00 1.00 10.0 29.5
133 mixa3 3.00 3.00 2.00 2.00 10.0 25.5
134 danil1509 0.00 3.50 2.50 4.00 10.0 20.25
135 leovip 1.00 3.00 2.00 4.00 10.0 12.0
136 kokkomikoz 4.50 5.00 9.5 36.25
137 artemovandrey 6.50 3.00 9.5 35.75
138 husheddent 4.00 5.50 9.5 35.25
139 stul473 4.50 5.00 9.5 34.25
140 r_romaniv 3.50 6.00 9.5 33.75
141 snowboardiss2020 5.00 4.50 9.5 31.25
142 maks_kozyharev 3.50 5.50 9.0 37.75
143 antetokounmpo_g 3.00 6.00 9.0 37.0
144 hnatyukalexey 2.50 6.50 9.0 37.0
145 makim1787 6.00 3.00 9.0 32.0
146 tigeremik 2.00 5.00 2.00 9.0 28.5
147 chess_forester 0.00 5.00 4.00 9.0 27.5
148 vanya1kat 4.00 5.00 9.0 25.5
149 andriy_franchuk 3.00 3.00 3.00 9.0 18.0
150 yurii_ch11 2.50 2.50 4.00 9.0 18.0
151 pr4dator 3.00 2.00 1.00 3.00 9.0 16.0
152 kolysemm 8.50 8.5 45.75
153 bohdana_123 4.50 4.00 8.5 27.25
154 denis_tsyb 1.50 4.00 3.00 8.5 26.25
155 maks_z 4.50 4.00 8.5 26.25
156 adreyd 5.00 3.50 8.5 25.75
157 danilavramenko 4.00 4.50 8.5 25.25
158 smilent 3.50 5.00 8.5 23.75
159 artemk2009 3.00 3.00 1.50 1.00 0.00 8.5 20.5
160 nazarkuzmak 3.50 3.00 0.00 2.00 8.5 17.0
161 yonkayura 3.00 2.50 3.00 8.5 16.5
162 zimat3 3.00 0.00 2.50 3.00 8.5 15.0
163 sashachigarevtopone 8.00 8.0 44.0
164 gedizov 8.00 8.0 41.0
165 maks2306 2.00 6.00 0.00 8.0 33.0
166 andriana_476 4.00 4.00 8.0 25.0
167 ihorzhuk 4.00 4.00 8.0 25.0
168 111110000000 4.00 4.00 8.0 22.0
169 kyivpilotvlad 4.00 4.00 8.0 21.25
170 panzakharkyiv 3.00 2.00 2.00 1.00 8.0 13.0
171 markiianba 0.50 2.50 2.00 0.00 3.00 8.0 12.5
172 irynchikkk_13 0.00 1.00 5.50 1.00 7.5 26.75
173 ermolenko007 4.50 3.00 7.5 23.25
174 vlad_domitrak 3.00 4.50 7.5 23.0
175 maks_pech 2.50 5.00 7.5 22.25
176 mafplay 3.50 4.00 7.5 21.0
177 stanis8 2.50 5.00 7.5 18.25
178 mishka_train 1.50 3.00 3.00 7.5 15.75
179 mr_gleb 1.50 2.00 1.00 3.00 7.5 15.25
180 katykat11 7.00 7.0 40.5
181 ilyayurkov 7.00 7.0 34.5
182 arkasha2010 7.00 7.0 26.5
183 yura91 5.00 2.00 7.0 26.5
184 daniktroyan 3.00 4.00 7.0 24.5
185 maks735 4.00 3.00 7.0 24.5
186 artemov_andriy 0.00 2.00 5.00 7.0 24.0
187 01kompartem11 1.00 5.00 1.00 7.0 20.0
188 nastia12 3.00 4.00 7.0 19.75
189 andreychess09 3.00 4.00 7.0 18.75
190 bogdanbug 3.00 4.00 7.0 18.5
191 ssssstanislava 3.00 4.00 7.0 17.0
192 pylypenkoradomyr 0.00 1.00 3.50 2.50 7.0 9.0
193 zlatik21 6.50 6.5 33.25
194 akim55 6.50 6.5 32.25
195 vmalinovskiy2009 6.50 6.5 31.0
196 tetyana08 6.50 6.5 28.0
197 vshafir1 6.50 6.5 25.0
198 adelaidaa 6.50 6.5 24.75
199 krasilnik67 3.50 3.00 6.5 19.5
200 sergeykovalyov 3.50 3.00 6.5 15.25
201 andriistrilchuk09 1.50 5.00 6.5 14.25
202 oleksiygromosyak 2.00 4.50 6.5 14.0
203 matviei27 6.00 6.0 31.25
204 cinar3549 6.00 6.0 31.0
205 kirill200706 6.00 6.0 26.5
206 ksenia6715 6.00 6.0 26.5
207 vovachka228 6.00 6.0 26.0
208 piv1971 6.00 6.0 25.5
209 stoiko2010 6.00 6.0 25.0
210 pashanyk 6.00 6.0 24.5
211 kitlev2005 6.00 6.0 24.0
212 oleksandr12082008 6.00 6.0 23.5
213 george_kir 6.00 6.0 22.0
214 osa250 4.50 1.50 6.0 21.75
215 dmytro321b 3.00 2.50 0.50 6.0 19.5
216 igrik000 5.00 1.00 6.0 18.0
217 nazarbod 3.00 3.00 6.0 18.0
218 danylong1 3.00 3.00 6.0 17.5
219 mykhailokr 3.50 2.50 6.0 17.25
220 maksim-v 2.00 4.00 6.0 13.0
221 vstrelnik 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 6.0 13.0
222 franchukvolodymyr 3.00 3.00 6.0 11.0
223 nikitoskokos7 3.00 3.00 6.0 8.75
224 ruzhuk 5.50 5.5 23.75
225 elizarovv 5.50 5.5 23.25
226 stepan123123 5.50 5.5 22.75
227 danmrok 5.50 5.5 22.25
228 dennyyz 5.50 5.5 22.25
229 muron94 5.50 5.5 22.25
230 tarasabc1 5.50 5.5 22.0
231 dmitriys3 5.50 5.5 21.0
232 yura22 5.50 5.5 20.75
233 annyta7 5.50 0.00 5.5 19.75
234 vbosac 5.50 5.5 19.75
235 1-0-2-0-3-0 2.50 3.00 5.5 19.0
236 serhii_c 4.50 1.00 5.5 19.0
237 kulepestin 5.50 5.5 18.75
238 timamykhailovski 1.50 4.00 5.5 17.0
239 ulvi-707 5.50 5.5 16.75
240 dankov2006 5.50 5.5 15.75
241 frodonim 1.00 3.50 1.00 5.5 13.5
242 vlados2003 5.50 5.5 13.5
243 canyougiveup 1.00 4.00 0.50 5.5 12.75
244 samenvondill 5.00 5.0 26.5
245 susvladimir 5.00 5.0 25.5
246 mtal35 5.00 5.0 23.0
247 sashakorniichuk2002 5.00 5.0 21.75
248 tesla2009 5.00 5.0 19.25
249 danielkerzhner 5.00 5.0 19.0
250 mirror_sasha 5.00 5.0 19.0
251 danyadk 5.00 5.0 18.0
252 oleg132 5.00 5.0 17.5
253 andriy_yaremovych 5.00 5.0 17.0
254 sofastar2007 5.00 5.0 16.75
255 zloy_domovoy 5.00 5.0 16.75
256 peshkanchik 5.00 5.0 16.0
257 sashadima 5.00 5.0 16.0
258 1prk1 5.00 5.0 15.5
259 tulendinovdimash 5.00 5.0 15.5
260 levon3000 5.00 5.0 14.0
261 kramarenko_ivan 5.00 5.0 13.0
262 tuzpik 5.00 5.0 13.0
263 marchenko-liza 5.00 5.0 12.5
264 tod3338502 1.50 3.50 5.0 11.75
265 kirillius2009 2.00 2.50 0.50 5.0 11.5
266 appled1 3.50 1.50 5.0 11.0
267 storm_time 2.50 2.00 0.50 5.0 8.5
268 nazar2007 3.00 2.00 5.0 7.75
269 topchess7 4.00 1.00 5.0 4.5
270 ihorfedak 4.50 4.5 19.75
271 svjatik 4.50 4.5 19.5
272 melnyk_dasha 4.50 4.5 18.25
273 madagascar_king 2.50 2.00 4.5 17.75
274 stanislav_pentsko 4.50 4.5 16.25
275 alandzan 2.00 2.50 4.5 15.25
276 k_kirill 4.50 4.5 13.25
277 artyr_kaissa 4.00 0.50 4.5 12.5
278 yarik2007 4.50 4.5 12.25
279 n-a-z-a-r18947741 0.50 1.00 3.00 4.5 11.75
280 yaroslav39 1.00 3.50 4.5 8.75
281 knight_chess 4.50 4.5 7.0
282 romanhladun 4.00 4.0 14.5
283 nazar2019 4.00 4.0 14.25
284 andrey161208 4.00 4.0 14.0
285 max_ege 4.00 4.0 14.0
286 shumaaher 4.00 4.0 13.5
287 kostyavelikiy 4.00 4.0 13.25
288 denizanakk 4.00 4.0 13.0
289 ivkevych-ivan2008 4.00 4.0 13.0
290 leshch2205 0.00 4.00 4.0 13.0
291 natalyabelova 2.00 2.00 4.0 13.0
292 oleggal 4.00 4.0 12.5
293 bovkunivan 1.00 3.00 4.0 12.0
294 hrabinska 4.00 4.0 12.0
295 mark_melnikov 4.00 4.0 12.0
296 maryvitko 4.00 4.0 12.0
297 daniafo 4.00 4.0 11.5
298 petro-der 4.00 4.0 11.5
299 maksymv 4.00 4.0 10.5
300 dugd_nitkin 4.00 4.0 10.0
301 svyatoslavrak 0.00 4.00 4.0 10.0
302 braveboy2009 4.00 4.0 9.0
303 harryzare 0.00 4.00 4.0 9.0
304 nastya_kravchenko 3.00 1.00 4.0 9.0
305 viktorchebelec 4.00 4.0 9.0
306 davidspector2012 4.00 0.00 4.0 8.5
307 ibra586 4.00 4.0 8.5
308 asu95 2.50 1.50 4.0 8.25
309 lemolime555 4.00 4.0 8.25
310 deeklee 4.00 4.0 8.0
311 solor512 4.00 4.0 8.0
312 tohanic_yt 4.00 4.0 7.5
313 klim2009 2.00 2.00 4.0 7.0
314 sofia_zyaya 3.00 1.00 4.0 5.25
315 georgeon 2.00 2.00 4.0 3.5
316 shyra2020 3.50 3.5 13.75
317 anna0704 3.50 3.5 13.5
318 kolya5 3.50 3.5 13.25
319 ronskiy 0.00 3.50 0.00 3.5 13.25
320 maksykobra 0.00 3.50 3.5 11.25
321 yummysilver 3.50 3.5 11.25
322 vyura 3.50 3.5 10.75
323 evaboholiubova 3.50 3.5 10.5
324 ukrainiangirl1 3.50 3.5 10.25
325 bybytravel 3.50 3.5 9.75
326 alexz0205 3.50 3.5 9.25
327 tim_007 3.50 3.5 9.0
328 chayka 3.50 3.5 7.75
329 irina09 0.00 3.50 3.5 7.75
330 denikboy 3.50 3.5 7.25
331 mishabars 3.50 3.5 7.0
332 nadvornyy 3.50 3.5 7.0
333 zhania123 3.50 3.5 6.75
334 elisey2281337 0.00 1.00 2.00 0.50 3.5 5.5
335 batya77713 3.00 3.0 13.5
336 alwaez 3.00 3.0 12.0
337 ilyamuzyka 3.00 3.0 12.0
338 samoilenko_nikita 3.00 3.0 12.0
339 andrey926 3.00 3.0 10.75
340 ivanchezz2010 3.00 3.0 10.5
341 alonsoukr 3.00 3.0 10.0
342 2008den 1.00 2.00 3.0 9.0
343 ikramar 3.00 0.00 3.0 9.0
344 maksim3333dx 3.00 3.0 9.0
345 mokrykr 3.00 3.0 9.0
346 davidmq 3.00 3.0 8.5
347 meps7773 3.00 3.0 8.0
348 ihor4ik 3.00 3.0 7.5
349 ochmanillia 3.00 3.0 7.5
350 evi_linka 3.00 3.0 7.0
351 svyat2121 3.00 3.0 7.0
352 yaroslav788 3.00 3.0 7.0
353 emillyg 3.00 3.0 6.5
354 gari_poter 3.00 3.0 6.5
355 lisitzova 3.00 0.00 0.00 3.0 6.0
356 man_in_black_86 3.00 3.0 6.0
357 mykhailob 3.00 3.0 6.0
358 serj-12 3.00 3.0 6.0
359 yuriy_zubarev325 3.00 3.0 6.0
360 artemdovgan 3.00 3.0 5.5
361 nikitoc6755 3.00 3.0 5.5
362 andreyartemov22 3.00 3.0 4.5
363 valentin4567 3.00 0.00 3.0 4.5
364 yunna_pozniak 2.50 0.50 3.0 4.0
365 anastasiia007 0.00 3.00 3.0 3.0
366 makarov_oleg_2005 2.00 1.00 3.0 3.0
367 markizin 2.00 1.00 3.0 3.0
368 turbolaft 3.00 0.00 3.0 3.0
369 fmaxmax 3.00 3.0 2.5
370 kiribian 1.00 2.00 3.0 2.0
371 akoshpal 3.00 0.00 3.0 1.0
372 andriy0_3 1.00 2.00 3.0 1.0
373 baninakatya 2.50 2.5 8.0
374 oleksandra9 2.50 2.5 7.75
375 13092008 2.50 2.5 7.25
376 animeshnik2018 2.50 2.5 6.75
377 senatorua 2.50 2.5 6.75
378 mishac75 2.50 2.5 6.5
379 troyandanylo 2.50 2.5 6.25
380 ostap_petriv 2.50 2.5 5.25
381 stifstifanovich 2.50 2.5 5.25
382 teodorko 2.50 0.00 2.5 5.25
383 luiza0309 2.50 2.5 3.75
384 nastyashy 2.50 2.5 3.5
385 ermak2286 2.50 0.00 0.00 2.5 3.25
386 alexey6 2.50 2.5 2.75
387 sasha200999 2.00 0.50 2.5 1.25
388 bratanoff 0.00 2.00 2.0 9.5
389 illlia11 2.00 2.0 8.0
390 andriyandrusevych 2.00 2.0 7.5
391 chessking7788 2.00 2.0 6.0
392 koly2012 2.00 2.0 6.0
393 rrr004 2.00 2.0 6.0
394 sofia3100 2.00 2.0 5.75
395 ivanfed228337 2.00 2.0 4.5
396 elizabethelena 2.00 2.0 4.25
397 dimapl99 2.00 2.0 4.0
398 nekit2007 2.00 2.0 4.0
399 stonith 2.00 2.0 4.0
400 archangelmichael15 2.00 2.0 3.5
401 zeynebov12 2.00 2.0 3.5
402 diamax2008 2.00 2.0 3.0
403 kovrat 0.00 2.00 2.0 3.0
404 yulia1912 2.00 2.0 3.0
405 svetlank 2.00 2.0 2.5
406 xansaid 2.00 2.0 2.5
407 danqwerty6163 2.00 2.0 2.0
408 denispasichnik 2.00 2.0 2.0
409 markolviv 2.00 2.0 2.0
410 svyatiknenoobik 2.00 2.0 2.0
411 maynav 2.00 2.0 1.5
412 nikitoc675555 2.00 2.0 1.5
413 alex200911 2.00 2.0 1.0
414 alisa-fox 2.00 2.0 1.0
415 miroslavos 2.00 2.0 1.0
416 mykola_65 2.00 2.0 1.0
417 niknameok 1.00 1.00 2.0 1.0
418 repeyehor 2.00 2.0 1.0
419 volo2008 2.00 2.0 1.0
420 aleck_b 2.00 2.0 0.5
421 pr3dator1552 2.00 2.0 0.5
422 chesslovere4-e5 1.00 1.00 0.00 2.0 0.0
423 emiliakuzmak 1.50 1.5 5.5
424 pzs1985 1.50 1.5 3.75
425 bogdan20072018 1.50 1.5 2.25
426 burum 1.50 1.5 1.75
427 mc_bodya 0.50 1.00 1.5 1.5
428 anatoliialexandrov 1.50 1.5 0.75
429 ihtiandr82 1.50 1.5 0.75
430 ivanparoha 1.50 1.5 0.25
431 alexey200206 0.00 1.00 1.0 3.0
432 nasgo 1.00 1.0 1.5
433 tiger2505 1.00 1.0 1.0
434 vlad_nazarchuk2011 1.00 1.0 1.0
435 vladnashko 0.00 1.00 1.0 1.0
436 yuliana_6 1.00 1.0 1.0
437 retards0n 1.00 1.0 0.5
438 vadikm2012 1.00 1.0 0.5
439 andriy45-2000 1.00 1.0 0.0
440 andrtal 1.00 1.0 0.0
441 bogdan7520 1.00 1.0 0.0
442 crashtop 1.00 1.0 0.0
443 egor2917 1.00 1.0 0.0
444 fgjggnki 0.00 1.00 1.0 0.0
445 ivanmuz 1.00 1.0 0.0
446 kushnir2011 1.00 1.0 0.0
447 matviyivanov13 1.00 1.0 0.0
448 mikhail_fomin8808 1.00 1.0 0.0
449 misharodin 1.00 1.0 0.0
450 mykola_udovytskyi 1.00 1.0 0.0
451 myroslav_serdyuk 1.00 1.0 0.0
452 pavlo789 1.00 0.00 1.0 0.0
453 pylypenkodmytro 0.00 1.00 1.0 0.0
454 taras12054 1.00 1.0 0.0
455 yagatsko 1.00 1.0 0.0
456 yurabilatura1905 1.00 1.0 0.0
457 artemiy0808081 0.50 0.5 1.75
458 sofiyavas 0.50 0.5 1.75
459 vaheslavv 0.50 0.5 1.75
460 fisssh 0.50 0.5 1.25
461 aliktalik 0.50 0.00 0.5 1.0
462 motopony 0.50 0.5 0.25
463 octaviajw 0.50 0.5 0.25
464 vomash 0.50 0.5 0.25
465 01barcafan10 0.00 0.0 0.0
466 720111 0.00 0.0 0.0
467 a13v 0.00 0.0 0.0
468 aleksl1977 0.00 0.0 0.0
469 aljedi-cat 0.00 0.0 0.0
470 artemldr2009 0.00 0.0 0.0
471 artemov0728 0.00 0.0 0.0
472 babagalya 0.00 0.0 0.0
473 bogdan1310 0.00 0.0 0.0
474 bohdan_ch 0.00 0.00 0.0 0.0
475 corona_extra 0.00 0.0 0.0
476 daaniafomin 0.00 0.0 0.0
477 danya3224 0.00 0.0 0.0
478 danyabest 0.00 0.0 0.0
479 danys081 0.00 0.0 0.0
480 djdih 0.00 0.0 0.0
481 dkart5 0.00 0.0 0.0
482 dralosasha 0.00 0.0 0.0
483 eldar29 0.00 0.0 0.0
484 erpegerpg 0.00 0.0 0.0
485 gidroman 0.00 0.0 0.0
486 hi_tech_1 0.00 0.0 0.0
487 ivan_2008387 0.00 0.0 0.0
488 kateriin 0.00 0.0 0.0
489 kuzminandrij29 0.00 0.0 0.0
490 ly64yk 0.00 0.0 0.0
491 makcums 0.00 0.0 0.0
492 milanost 0.00 0.0 0.0
493 miron_kniazian 0.00 0.0 0.0
494 misha10martynuk 0.00 0.0 0.0
495 mishechka0 0.00 0.0 0.0
496 mongraal_classic 0.00 0.0 0.0
497 nicholas_2009 0.00 0.0 0.0
498 niehreskul 0.00 0.0 0.0
499 olegg4886 0.00 0.0 0.0
500 phinneas 0.00 0.0 0.0
501 ponyrko 0.00 0.0 0.0
502 rostuslav 0.00 0.0 0.0
503 santa3721 0.00 0.0 0.0
504 semkivbohdan 0.00 0.0 0.0
505 shevchik76 0.00 0.00 0.0 0.0
506 shevchukiliya 0.00 0.0 0.0
507 sincerechart 0.00 0.0 0.0
508 skochko2009 0.00 0.0 0.0
509 slava_nazarchuk2010 0.00 0.0 0.0
510 tupoibobr 0.00 0.0 0.0
511 vaself1 0.00 0.0 0.0
512 vayv 0.00 0.0 0.0
513 veronn999 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
514 viktoria1403 0.00 0.0 0.0
515 voronavlad 0.00 0.00 0.0 0.0
516 yurazolotukhin 0.00 0.0 0.0
517 yurkazp 0.00 0.0 0.0
518 zurabi1973 0.00 0.0 0.0
index username points tie_break Загалом КБ rnk
round_id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 234 lukianpro 5.00 6.50 6.50 8.00 7.50 8.00 7.00 5.00 15.00 35.50 28.75 47.00 35.25 42.50 31.00 15.50 53.5 250.50 1
1 116 dasha207 4.50 5.00 6.00 6.00 6.00 4.50 5.00 5.00 6.00 12.25 17.75 26.50 28.50 30.50 15.75 24.00 25.00 20.50 48.0 200.75 2
2 106 danilo2008 5.00 5.00 6.00 5.50 5.00 6.00 6.50 8.00 13.50 18.50 24.75 19.50 21.50 31.00 29.00 45.75 47.0 203.50 3
3 391 slav4ik228 5.00 3.50 7.00 5.50 5.00 5.00 5.50 6.00 4.50 16.00 9.25 42.00 27.25 17.25 20.50 19.75 21.50 21.25 47.0 194.75 4
4 365 sachakiver 5.00 5.50 6.00 7.00 4.00 4.50 5.50 6.00 18.50 22.25 29.50 34.00 17.25 16.75 24.75 19.50 43.5 182.50 5
5 242 makli243 4.00 7.00 6.50 5.50 6.50 5.00 7.00 9.50 28.50 33.00 21.25 32.25 22.00 35.00 41.5 181.50 6
6 277 mi-sha 5.50 4.50 7.50 5.50 6.50 5.50 4.50 18.25 18.50 37.75 28.75 28.00 26.00 17.25 39.5 174.50 7
7 457 vartanianroman 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 11.00 24.00 23.50 25.50 28.00 15.00 25.50 39.0 152.50 8
8 143 egor_serbin 3.50 4.00 3.00 4.50 4.00 5.00 6.50 7.50 10.25 10.00 9.50 16.75 14.00 22.50 28.75 41.00 38.0 152.75 9
9 392 slava2612 3.50 2.50 3.50 4.00 4.50 5.00 6.00 4.00 4.50 10.75 5.25 6.25 13.75 21.25 19.00 20.00 11.00 21.00 37.5 128.25 10
10 43 andriy_vakulich 3.00 6.00 6.50 6.50 5.50 3.50 6.00 4.00 28.00 30.50 32.75 25.25 10.25 25.25 37.0 156.00 11
11 35 andreymarchenko2008 7.00 6.00 4.00 4.50 6.50 8.50 25.00 28.00 18.75 24.75 35.25 52.50 36.5 184.25 12
12 222 larchikov 5.00 5.00 7.00 5.00 7.00 7.00 22.50 17.50 40.00 22.50 36.00 34.00 36.0 172.50 13
13 447 ukrchamp 3.00 3.00 5.50 5.00 6.00 5.00 3.50 4.50 8.25 9.75 21.75 16.50 31.00 18.25 8.25 16.50 35.5 130.25 14
14 427 tema1107 3.00 3.50 2.50 5.00 5.50 4.50 5.50 6.00 6.00 8.25 3.25 19.00 22.75 16.75 21.50 21.50 35.5 119.00 15
15 169 helios_grante 2.00 5.50 5.50 6.50 5.50 4.50 5.50 8.50 23.00 17.75 28.50 17.75 9.50 24.25 35.0 129.25 16
16 497 yom7102 4.00 5.00 3.00 5.00 3.50 4.50 5.50 4.50 14.00 20.50 4.00 18.25 7.50 18.25 17.25 16.00 35.0 115.75 17
17 257 mariia_yakymakha 4.50 7.00 5.00 6.50 0.00 6.00 5.50 16.75 35.00 22.25 32.25 0.00 27.75 24.75 34.5 158.75 18
18 501 yumi_mint 4.00 4.00 5.00 5.50 6.00 4.50 5.00 15.75 11.50 12.00 25.25 21.50 16.50 13.00 34.0 115.50 19
19 7 2007gvv 4.00 6.00 4.50 7.00 4.00 5.00 3.00 10.50 19.00 15.25 29.00 16.00 22.00 9.50 33.5 121.25 20
20 325 nitronstr 1.50 6.00 4.00 5.50 5.00 4.50 2.00 5.00 5.25 26.00 13.50 19.75 17.00 13.00 4.00 21.50 33.5 120.00 21
21 347 polischcuk_artem 6.00 1.50 6.00 4.00 4.50 3.50 4.00 3.00 21.50 3.25 27.00 12.00 12.25 7.75 15.50 10.00 32.5 109.25 22
22 491 yarokalmuk 5.50 5.00 4.50 5.00 6.00 6.00 23.50 18.00 18.25 19.00 26.25 23.00 32.0 128.00 23
23 337 panochk 3.00 3.50 4.00 5.00 0.00 6.00 5.00 5.50 6.00 8.25 12.00 17.00 0.00 22.75 16.00 18.50 32.0 100.50 24
24 359 romanlemeshchuk 6.00 3.00 3.00 6.00 5.50 7.00 20.25 13.00 2.00 30.25 26.00 31.00 30.5 122.50 25
25 230 lizasharad1 5.50 4.00 4.50 5.00 5.50 5.50 26.25 13.50 14.00 17.00 18.50 22.50 30.0 111.75 26
26 168 hdmytro 4.00 2.50 5.50 6.00 5.50 6.00 11.00 8.25 22.25 25.00 20.00 26.25 29.5 112.75 27
27 105 danilkinkon 1.00 3.00 7.00 5.00 5.50 3.00 4.50 0.00 8.00 35.00 18.00 26.50 12.00 18.25 29.0 117.75 28
28 329 oleg_makarov 2.50 4.00 6.00 5.00 1.00 5.00 5.00 9.50 14.00 25.00 16.50 0.00 21.50 19.50 28.5 106.00 29
29 279 miky777 4.00 3.50 5.50 5.00 4.00 4.50 1.00 12.00 10.25 20.00 17.00 12.00 12.75 1.00 27.5 85.00 30
30 73 bestestbp 4.50 5.00 5.50 6.00 6.00 14.50 19.50 23.25 34.00 29.00 27.0 120.25 31
31 375 sashkoraketa 3.00 2.00 5.00 6.50 4.50 6.00 8.50 2.00 14.50 32.50 13.25 26.75 27.0 97.50 32
32 25 alisayamshchikova 4.50 3.50 2.50 6.50 4.00 5.00 11.50 13.25 7.75 29.00 18.50 19.75 26.0 99.75 33
33 236 m_pank 4.00 3.00 5.00 6.00 2.00 6.00 10.50 10.50 17.50 26.00 5.50 26.50 26.0 96.50 34
34 71 baracuda168 3.00 4.00 4.00 4.00 6.50 4.50 6.50 13.00 11.00 16.00 31.00 14.25 26.0 91.75 35
35 478 volodia09 4.00 0.00 5.00 5.50 3.50 4.00 4.00 10.00 0.00 12.50 21.00 8.25 17.00 18.50 26.0 87.25 36
36 24 alisaromanchenko 4.00 2.00 3.50 4.00 3.00 4.00 2.50 3.00 13.00 4.00 6.50 8.00 11.50 8.50 5.50 7.00 26.0 64.00 37
37 437 tobix309 5.50 4.50 5.50 5.00 5.00 20.25 17.25 17.75 21.00 13.00 25.5 89.25 38
38 357 roman1602 2.50 5.50 3.00 1.00 3.50 5.00 5.00 4.00 19.50 11.50 0.00 8.00 22.50 16.00 25.5 81.50 39
39 271 maximkris 3.00 3.50 5.00 4.00 4.50 5.00 11.50 11.75 16.50 21.00 12.75 16.25 25.0 89.75 40
40 49 aniuta_grechyshyna 4.50 4.00 2.50 3.50 2.00 4.00 4.50 11.75 10.50 7.00 9.00 2.50 12.50 15.00 25.0 68.25 41
41 461 velychkosemen 2.00 4.00 5.00 4.50 6.00 3.00 7.00 15.50 21.00 16.75 22.75 1.00 24.5 84.00 42
42 130 dima1107 4.50 1.00 4.00 5.00 5.00 5.00 12.50 0.00 10.50 18.00 21.00 13.00 24.5 75.00 43
43 434 timakl 4.50 3.50 3.50 4.00 4.00 5.00 14.25 10.25 12.50 10.00 10.25 14.25 24.5 71.50 44
44 138 dmytroveselov 5.50 5.00 4.50 4.50 4.50 26.25 17.50 12.75 14.75 14.75 24.0 86.00 45
45 129 dim_dimych 2.00 1.00 5.00 2.50 4.00 4.00 5.50 3.00 0.00 21.50 4.50 9.00 14.00 21.25 24.0 73.25 46
46 231 lobyar07 5.00 5.00 4.50 4.00 5.00 17.00 19.00 18.25 10.50 16.25 23.5 81.00 47
47 132 dimka2 1.50 2.00 4.00 4.50 4.00 3.50 4.00 2.75 0.00 10.50 9.50 13.00 6.25 7.00 23.5 49.00 48
48 173 hurkovskiy2008 3.50 4.00 5.50 4.50 5.50 13.00 14.50 24.50 20.25 28.75 23.0 101.00 49
49 495 yaroslav7883 5.00 0.00 6.00 5.50 6.50 20.00 0.00 19.00 26.25 26.50 23.0 91.75 50
50 254 manzhula007 3.50 0.00 4.00 4.00 3.00 0.00 5.50 3.00 10.00 0.00 10.25 13.50 8.75 0.00 24.25 7.50 23.0 74.25 51
51 250 maksum_lehinovych 4.00 5.50 1.00 5.00 7.00 14.00 19.00 3.00 21.50 37.50 22.5 95.00 52
52 476 vo_va 4.00 5.00 1.00 5.00 4.00 3.50 13.50 13.00 1.00 26.00 15.25 11.00 22.5 79.75 53
53 474 vladyslav2008 4.00 3.50 2.00 5.00 1.00 4.00 3.00 11.50 12.00 2.00 25.00 1.50 19.50 4.50 22.5 76.00 54
54 496 yegorkur 2.50 5.50 5.00 2.50 3.00 1.50 2.00 5.50 20.75 15.00 3.50 7.75 1.25 3.50 22.0 57.25 55
55 166 gotien 4.00 4.50 6.00 7.00 10.50 17.50 26.50 33.75 21.5 88.25 56
56 456 vanya20104 4.00 4.00 5.50 3.00 5.00 10.00 14.00 21.25 5.50 18.50 21.5 69.25 57
57 404 sssemenov 3.50 0.00 5.00 2.50 5.50 5.00 6.25 0.00 14.00 7.50 14.25 16.50 21.5 58.50 58
58 114 danylozv 3.50 6.00 5.50 6.00 7.25 33.25 22.25 24.50 21.0 87.25 59
59 135 dkhimichenko 4.00 3.00 4.00 5.50 4.50 11.50 7.00 13.00 19.75 10.75 21.0 62.00 60
60 93 chesssaurusm 4.00 2.50 5.00 3.50 2.50 3.50 12.50 4.75 18.75 7.75 4.75 6.25 21.0 54.75 61
61 400 sofiiyonok 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 8.50 7.50 19.00 5.00 9.00 5.00 21.0 54.00 62
62 462 velychkosofia 3.00 4.00 4.50 3.50 3.00 3.00 5.75 16.00 14.25 7.00 3.50 4.00 21.0 50.50 63
63 265 maryna-p 5.00 0.00 8.00 7.00 14.00 0.00 42.00 36.00 20.0 92.00 64
64 141 egor1369 3.00 4.00 0.00 5.50 7.50 4.50 15.00 0.00 18.25 41.00 20.0 78.75 65
65 376 savitch333 4.00 6.00 5.00 4.50 12.00 21.00 21.00 20.00 19.5 74.00 66
66 255 marchenko-amelia 5.00 5.00 4.00 5.50 13.75 17.75 14.75 20.25 19.5 66.50 67
67 48 anisimovvlad 2.00 4.00 5.00 4.00 4.50 2.00 13.00 21.50 11.50 18.00 19.5 66.00 68
68 484 vsp_secgorous 5.00 3.50 2.00 3.00 6.00 19.50 7.00 2.00 2.00 24.00 19.5 54.50 69
69 451 vadym787 5.00 7.00 7.00 20.00 34.00 40.25 19.0 94.25 70
70 316 nazargrs 3.00 4.00 5.00 5.50 1.50 4.50 13.50 17.00 22.00 1.25 19.0 58.25 71
71 101 danik_rakubovchuk 3.00 3.50 3.00 6.00 3.00 6.50 15.25 7.00 25.75 6.00 18.5 60.50 72
72 160 fvnfvn2505 3.50 5.00 4.00 6.00 9.50 17.50 14.00 19.00 18.5 60.00 73
73 510 yuriyb27 5.00 3.50 4.00 2.00 4.00 15.50 10.50 17.50 0.50 9.50 18.5 53.50 74
74 454 valerii13100 4.50 6.50 2.00 5.00 14.75 29.25 0.00 25.50 18.0 69.50 75
75 81 bova2010 4.00 5.00 4.00 5.00 10.00 14.50 8.25 18.00 18.0 50.75 76
76 205 klimenkovladimir01 7.00 5.00 5.50 24.00 17.50 17.25 17.5 58.75 77
77 52 anna_2009 4.00 1.00 2.00 5.50 5.00 8.00 0.00 3.00 20.75 22.00 17.5 53.75 78
78 232 lovrand 4.00 5.00 4.00 4.50 9.50 13.00 10.50 14.00 17.5 47.00 79
79 479 volodimirivanchenko 5.00 4.00 8.00 15.50 13.00 43.00 17.0 71.50 80
80 294 mpreall 1.00 4.00 7.00 5.00 5.50 11.50 38.25 10.50 17.0 65.75 81
81 217 kt_17 2.00 0.00 4.50 5.00 5.50 3.00 0.00 18.50 19.50 14.00 17.0 55.00 82
82 493 yaroslav548 3.50 4.50 5.00 0.00 3.00 15.50 11.75 13.25 0.00 6.00 16.0 46.50 83
83 464 vikazdor999 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 1.00 10.50 14.00 8.00 7.00 5.00 1.00 16.0 45.50 84
84 465 viktor20091508 3.00 2.50 3.50 2.50 3.50 0.00 1.00 7.00 3.25 4.75 9.75 9.50 0.00 4.50 16.0 38.75 85
85 123 denisonopriichuk 3.00 2.00 3.50 1.00 1.00 4.50 1.00 3.00 3.50 8.25 1.00 0.00 13.25 0.00 16.0 29.00 86
86 5 14141409 6.00 5.50 4.00 24.50 20.00 12.00 15.5 56.50 87
87 50 anna-mari4ka 2.00 3.00 4.00 4.00 2.50 3.00 8.00 11.50 11.00 4.50 15.5 38.00 88
88 259 markgoldshtein 7.00 2.00 6.00 31.00 3.50 26.50 15.0 61.00 89
89 384 sheva911 5.50 4.50 5.00 21.75 17.50 20.00 15.0 59.25 90
90 187 ivan20102009 3.00 3.00 4.50 4.50 12.00 7.75 12.00 20.75 15.0 52.50 91
91 314 nazar500 7.50 7.00 34.75 38.00 14.5 72.75 92
92 55 antongromosyak 4.00 4.00 6.50 12.50 11.00 32.25 14.5 55.75 93
93 229 littlebishopsonic 4.50 3.00 3.00 3.50 17.25 7.75 14.00 6.00 14.0 45.00 94
94 373 sashape09 1.50 1.00 3.50 2.50 2.50 3.00 4.25 1.00 14.25 6.00 8.25 9.50 14.0 43.25 95
95 363 rus_mary 4.00 4.00 6.00 10.00 9.00 22.25 14.0 41.25 96
96 198 kavun_anna 1.00 2.00 0.00 3.00 4.00 4.00 0.00 1.00 0.00 7.50 7.00 14.25 14.0 29.75 97
97 394 smaugdraggon 3.50 5.00 5.00 10.75 18.75 19.25 13.5 48.75 98
98 424 taras-25 1.50 3.00 4.00 5.00 5.25 6.00 11.00 14.00 13.5 36.25 99
99 436 timati05 1.00 3.00 3.00 3.00 3.50 1.00 3.75 6.00 6.00 11.00 13.5 27.75 100
100 381 sergeypanchenko906 5.00 8.00 18.00 39.75 13.0 57.75 101
101 409 stas_2008 4.50 4.50 4.00 13.25 14.25 11.75 13.0 39.25 102
102 262 markiyan_gavker 3.00 4.00 3.00 3.00 9.75 9.50 7.25 9.00 13.0 35.50 103
103 99 danielivanitski 3.00 4.00 3.00 3.00 5.75 15.25 4.00 6.00 13.0 31.00 104
104 272 maxsim05 6.00 6.50 26.00 29.25 12.5 55.25 105
105 487 x_your_angel_x 6.50 6.00 25.75 27.50 12.5 53.25 106
106 194 jarik997 4.00 4.50 4.00 12.50 19.00 12.00 12.5 43.50 107
107 408 stas71fcdk2009 1.00 0.00 4.00 3.00 4.50 2.00 0.00 13.25 9.00 14.25 12.5 38.50 108
108 374 sashaskor123 3.00 2.50 7.00 6.00 2.75 29.50 12.5 38.25 109
109 298 myhas2011 4.00 3.50 4.50 11.00 10.25 22.00 12.0 43.25 110
110 402 sofiyonok 4.00 5.00 3.00 9.50 12.00 8.50 12.0 30.00 111
111 199 killergod1 6.50 5.00 27.75 18.00 11.5 45.75 112
112 36 andreysim2010 0.00 0.00 4.00 2.50 5.00 0.00 0.00 14.00 7.25 17.50 11.5 38.75 113
113 78 bohdan73 5.50 1.00 5.00 19.50 0.50 14.00 11.5 34.00 114
114 206 klym05 3.00 5.00 0.50 3.00 8.25 12.50 0.75 9.25 11.5 30.75 115
115 468 viteaakimochkin 3.50 4.00 4.00 7.75 15.25 7.50 11.5 30.50 116
116 450 vadim2708 2.00 3.00 4.50 2.00 0.50 7.50 14.75 3.00 11.5 25.75 117
117 344 petromich1967 2.50 4.00 3.00 2.00 6.25 12.50 3.50 2.75 11.5 25.00 118
118 339 pashakuz 4.50 6.50 0.00 15.25 34.50 0.00 11.0 49.75 119
119 471 vladaltman2007 7.00 4.00 29.50 15.00 11.0 44.50 120
120 227 limur868 3.00 4.50 3.50 8.50 17.50 15.50 11.0 41.50 121
121 128 dianasss 3.00 3.50 4.50 5.00 13.25 18.25 11.0 36.50 122
122 58 arielka-spanielka 3.00 3.50 4.50 6.00 11.25 17.50 11.0 34.75 123
123 270 maximilian4012 3.50 3.50 4.00 9.50 7.50 14.00 11.0 31.00 124
124 90 chessbz_2010 7.50 3.00 42.25 2.00 10.5 44.25 125
125 41 andriy_dudko 4.50 6.00 17.00 25.00 10.5 42.00 126
126 122 denisfisenko 4.00 6.50 13.50 28.50 10.5 42.00 127
127 377 semen_2010 5.00 5.50 15.50 22.25 10.5 37.75 128
128 420 svjytik2 5.00 5.50 15.00 16.25 10.5 31.25 129
129 410 stas_pentsko 6.00 4.00 23.25 15.25 10.0 38.50 130
130 260 markian-michael 2.50 7.00 0.50 2.25 32.50 0.25 10.0 35.00 131
131 311 nayyem 3.00 0.00 3.00 3.00 1.00 8.50 0.00 11.00 9.00 1.00 10.0 29.50 132
132 290 mixa3 3.00 3.00 2.00 2.00 7.50 11.50 4.50 2.00 10.0 25.50 133
133 103 danil1509 0.00 3.50 2.50 4.00 0.00 7.00 1.50 11.75 10.0 20.25 134
134 224 leovip 1.00 3.00 2.00 4.00 0.00 4.00 2.00 6.00 10.0 12.00 135
135 208 kokkomikoz 4.50 5.00 16.25 20.00 9.5 36.25 136
136 66 artemovandrey 6.50 3.00 28.75 7.00 9.5 35.75 137
137 174 husheddent 4.00 5.50 13.00 22.25 9.5 35.25 138
138 416 stul473 4.50 5.00 12.25 22.00 9.5 34.25 139
139 354 r_romaniv 3.50 6.00 12.25 21.50 9.5 33.75 140
140 396 snowboardiss2020 5.00 4.50 17.00 14.25 9.5 31.25 141
141 245 maks_kozyharev 3.50 5.50 16.50 21.25 9.0 37.75 142
142 54 antetokounmpo_g 3.00 6.00 7.00 30.00 9.0 37.00 143
143 171 hnatyukalexey 2.50 6.50 4.25 32.75 9.0 37.00 144
144 241 makim1787 6.00 3.00 26.50 5.50 9.0 32.00 145
145 432 tigeremik 2.00 5.00 2.00 5.00 17.50 6.00 9.0 28.50 146
146 89 chess_forester 0.00 5.00 4.00 0.00 19.00 8.50 9.0 27.50 147
147 455 vanya1kat 4.00 5.00 10.00 15.50 9.0 25.50 148
148 42 andriy_franchuk 3.00 3.00 3.00 4.50 7.00 6.50 9.0 18.00 149
149 508 yurii_ch11 2.50 2.50 4.00 5.75 2.75 9.50 9.0 18.00 150
150 350 pr4dator 3.00 2.00 1.00 3.00 7.00 2.00 3.00 4.00 9.0 16.00 151
151 211 kolysemm 8.50 45.75 8.5 45.75 152
152 80 bohdana_123 4.50 4.00 15.75 11.50 8.5 27.25 153
153 121 denis_tsyb 1.50 4.00 3.00 5.75 11.75 8.75 8.5 26.25 154
154 247 maks_z 4.50 4.00 16.75 9.50 8.5 26.25 155
155 12 adreyd 5.00 3.50 17.50 8.25 8.5 25.75 156
156 104 danilavramenko 4.00 4.50 7.50 17.75 8.5 25.25 157
157 395 smilent 3.50 5.00 9.75 14.00 8.5 23.75 158
158 62 artemk2009 3.00 3.00 1.50 1.00 0.00 8.50 8.50 3.50 0.00 0.00 8.5 20.50 159
159 317 nazarkuzmak 3.50 3.00 0.00 2.00 9.25 7.25 0.00 0.50 8.5 17.00 160
160 498 yonkayura 3.00 2.50 3.00 4.50 4.00 8.00 8.5 16.50 161
161 514 zimat3 3.00 0.00 2.50 3.00 5.50 0.00 3.50 6.00 8.5 15.00 162
162 370 sashachigarevtopone 8.00 44.00 8.0 44.00 163
163 162 gedizov 8.00 41.00 8.0 41.00 164
164 243 maks2306 2.00 6.00 0.00 1.50 31.50 0.00 8.0 33.00 165
165 37 andriana_476 4.00 4.00 13.00 12.00 8.0 25.00 166
166 179 ihorzhuk 4.00 4.00 11.00 14.00 8.0 25.00 167
167 3 111110000000 4.00 4.00 11.00 11.00 8.0 22.00 168
168 221 kyivpilotvlad 4.00 4.00 9.00 12.25 8.0 21.25 169
169 338 panzakharkyiv 3.00 2.00 2.00 1.00 6.50 5.50 1.00 0.00 8.0 13.00 170
170 261 markiianba 0.50 2.50 2.00 0.00 3.00 1.75 4.75 0.00 0.00 6.00 8.0 12.50 171
171 186 irynchikkk_13 0.00 1.00 5.50 1.00 0.00 6.00 20.75 0.00 7.5 26.75 172
172 151 ermolenko007 4.50 3.00 16.75 6.50 7.5 23.25 173
173 469 vlad_domitrak 3.00 4.50 7.50 15.50 7.5 23.00 174
174 246 maks_pech 2.50 5.00 4.75 17.50 7.5 22.25 175
175 238 mafplay 3.50 4.00 10.00 11.00 7.5 21.00 176
176 406 stanis8 2.50 5.00 5.25 13.00 7.5 18.25 177
177 289 mishka_train 1.50 3.00 3.00 4.00 6.00 5.75 7.5 15.75 178
178 295 mr_gleb 1.50 2.00 1.00 3.00 1.25 4.50 1.00 8.50 7.5 15.25 179
179 197 katykat11 7.00 40.50 7.0 40.50 180
180 184 ilyayurkov 7.00 34.50 7.0 34.50 181
181 59 arkasha2010 7.00 26.50 7.0 26.50 182
182 505 yura91 5.00 2.00 21.50 5.00 7.0 26.50 183
183 102 daniktroyan 3.00 4.00 15.50 9.00 7.0 24.50 184
184 244 maks735 4.00 3.00 10.50 14.00 7.0 24.50 185
185 65 artemov_andriy 0.00 2.00 5.00 0.00 3.00 21.00 7.0 24.00 186
186 1 01kompartem11 1.00 5.00 1.00 4.00 14.00 2.00 7.0 20.00 187
187 307 nastia12 3.00 4.00 4.75 15.00 7.0 19.75 188
188 34 andreychess09 3.00 4.00 7.25 11.50 7.0 18.75 189
189 77 bogdanbug 3.00 4.00 8.50 10.00 7.0 18.50 190
190 405 ssssstanislava 3.00 4.00 4.50 12.50 7.0 17.00 191
191 352 pylypenkoradomyr 0.00 1.00 3.50 2.50 0.00 0.00 6.75 2.25 7.0 9.00 192
192 515 zlatik21 6.50 33.25 6.5 33.25 193
193 13 akim55 6.50 32.25 6.5 32.25 194
194 475 vmalinovskiy2009 6.50 31.00 6.5 31.00 195
195 430 tetyana08 6.50 28.00 6.5 28.00 196
196 483 vshafir1 6.50 25.00 6.5 25.00 197
197 11 adelaidaa 6.50 24.75 6.5 24.75 198
198 215 krasilnik67 3.50 3.00 12.50 7.00 6.5 19.50 199
199 380 sergeykovalyov 3.50 3.00 9.25 6.00 6.5 15.25 200
200 38 andriistrilchuk09 1.50 5.00 2.75 11.50 6.5 14.25 201
201 334 oleksiygromosyak 2.00 4.50 2.00 12.00 6.5 14.00 202
202 267 matviei27 6.00 31.25 6.0 31.25 203
203 94 cinar3549 6.00 31.00 6.0 31.00 204
204 201 kirill200706 6.00 26.50 6.0 26.50 205
205 216 ksenia6715 6.00 26.50 6.0 26.50 206
206 482 vovachka228 6.00 26.00 6.0 26.00 207
207 346 piv1971 6.00 25.50 6.0 25.50 208
208 413 stoiko2010 6.00 25.00 6.0 25.00 209
209 340 pashanyk 6.00 24.50 6.0 24.50 210
210 203 kitlev2005 6.00 24.00 6.0 24.00 211
211 332 oleksandr12082008 6.00 23.50 6.0 23.50 212
212 163 george_kir 6.00 22.00 6.0 22.00 213
213 335 osa250 4.50 1.50 20.00 1.75 6.0 21.75 214
214 137 dmytro321b 3.00 2.50 0.50 8.00 11.25 0.25 6.0 19.50 215
215 176 igrik000 5.00 1.00 17.00 1.00 6.0 18.00 216
216 315 nazarbod 3.00 3.00 6.00 12.00 6.0 18.00 217
217 113 danylong1 3.00 3.00 11.00 6.50 6.0 17.50 218
218 300 mykhailokr 3.50 2.50 9.25 8.00 6.0 17.25 219
219 248 maksim-v 2.00 4.00 2.50 10.50 6.0 13.00 220
220 485 vstrelnik 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 9.00 0.00 0.00 2.00 6.0 13.00 221
221 158 franchukvolodymyr 3.00 3.00 4.00 7.00 6.0 11.00 222
222 323 nikitoskokos7 3.00 3.00 5.25 3.50 6.0 8.75 223
223 364 ruzhuk 5.50 23.75 5.5 23.75 224
224 147 elizarovv 5.50 23.25 5.5 23.25 225
225 411 stepan123123 5.50 22.75 5.5 22.75 226
226 108 danmrok 5.50 22.25 5.5 22.25 227
227 126 dennyyz 5.50 22.25 5.5 22.25 228
228 297 muron94 5.50 22.25 5.5 22.25 229
229 426 tarasabc1 5.50 22.00 5.5 22.00 230
230 136 dmitriys3 5.50 21.00 5.5 21.00 231
231 504 yura22 5.50 20.75 5.5 20.75 232
232 53 annyta7 5.50 0.00 19.75 0.00 5.5 19.75 233
233 460 vbosac 5.50 19.75 5.5 19.75 234
234 2 1-0-2-0-3-0 2.50 3.00 9.50 9.50 5.5 19.00 235
235 382 serhii_c 4.50 1.00 16.00 3.00 5.5 19.00 236
236 218 kulepestin 5.50 18.75 5.5 18.75 237
237 435 timamykhailovski 1.50 4.00 2.00 15.00 5.5 17.00 238
238 448 ulvi-707 5.50 16.75 5.5 16.75 239
239 107 dankov2006 5.50 15.75 5.5 15.75 240
240 159 frodonim 1.00 3.50 1.00 0.00 12.50 1.00 5.5 13.50 241
241 473 vlados2003 5.50 13.50 5.5 13.50 242
242 87 canyougiveup 1.00 4.00 0.50 0.00 12.50 0.25 5.5 12.75 243
243 366 samenvondill 5.00 26.50 5.0 26.50 244
244 417 susvladimir 5.00 25.50 5.0 25.50 245
245 296 mtal35 5.00 23.00 5.0 23.00 246
246 372 sashakorniichuk2002 5.00 21.75 5.0 21.75 247
247 429 tesla2009 5.00 19.25 5.0 19.25 248
248 100 danielkerzhner 5.00 19.00 5.0 19.00 249
249 283 mirror_sasha 5.00 19.00 5.0 19.00 250
250 112 danyadk 5.00 18.00 5.0 18.00 251
251 328 oleg132 5.00 17.50 5.0 17.50 252
252 44 andriy_yaremovych 5.00 17.00 5.0 17.00 253
253 397 sofastar2007 5.00 16.75 5.0 16.75 254
254 516 zloy_domovoy 5.00 16.75 5.0 16.75 255
255 342 peshkanchik 5.00 16.00 5.0 16.00 256
256 371 sashadima 5.00 16.00 5.0 16.00 257
257 6 1prk1 5.00 15.50 5.0 15.50 258
258 442 tulendinovdimash 5.00 15.50 5.0 15.50 259
259 226 levon3000 5.00 14.00 5.0 14.00 260
260 214 kramarenko_ivan 5.00 13.00 5.0 13.00 261
261 445 tuzpik 5.00 13.00 5.0 13.00 262
262 256 marchenko-liza 5.00 12.50 5.0 12.50 263
263 438 tod3338502 1.50 3.50 1.75 10.00 5.0 11.75 264
264 202 kirillius2009 2.00 2.50 0.50 3.00 8.25 0.25 5.0 11.50 265
265 56 appled1 3.50 1.50 8.00 3.00 5.0 11.00 266
266 415 storm_time 2.50 2.00 0.50 3.25 5.00 0.25 5.0 8.50 267
267 312 nazar2007 3.00 2.00 6.75 1.00 5.0 7.75 268
268 440 topchess7 4.00 1.00 4.50 0.00 5.0 4.50 269
269 178 ihorfedak 4.50 19.75 4.5 19.75 270
270 419 svjatik 4.50 19.50 4.5 19.50 271
271 275 melnyk_dasha 4.50 18.25 4.5 18.25 272
272 237 madagascar_king 2.50 2.00 11.75 6.00 4.5 17.75 273
273 407 stanislav_pentsko 4.50 16.25 4.5 16.25 274
274 15 alandzan 2.00 2.50 3.50 11.75 4.5 15.25 275
275 195 k_kirill 4.50 13.25 4.5 13.25 276
276 67 artyr_kaissa 4.00 0.50 12.25 0.25 4.5 12.50 277
277 490 yarik2007 4.50 12.25 4.5 12.25 278
278 304 n-a-z-a-r18947741 0.50 1.00 3.00 0.00 0.00 11.75 4.5 11.75 279
279 492 yaroslav39 1.00 3.50 2.00 6.75 4.5 8.75 280
280 207 knight_chess 4.50 7.00 4.5 7.00 281
281 358 romanhladun 4.00 14.50 4.0 14.50 282
282 313 nazar2019 4.00 14.25 4.0 14.25 283
283 31 andrey161208 4.00 14.00 4.0 14.00 284
284 269 max_ege 4.00 14.00 4.0 14.00 285
285 387 shumaaher 4.00 13.50 4.0 13.50 286
286 212 kostyavelikiy 4.00 13.25 4.0 13.25 287
287 125 denizanakk 4.00 13.00 4.0 13.00 288
288 193 ivkevych-ivan2008 4.00 13.00 4.0 13.00 289
289 225 leshch2205 0.00 4.00 0.00 13.00 4.0 13.00 290
290 310 natalyabelova 2.00 2.00 6.50 6.50 4.0 13.00 291
291 331 oleggal 4.00 12.50 4.0 12.50 292
292 82 bovkunivan 1.00 3.00 1.00 11.00 4.0 12.00 293
293 172 hrabinska 4.00 12.00 4.0 12.00 294
294 258 mark_melnikov 4.00 12.00 4.0 12.00 295
295 266 maryvitko 4.00 12.00 4.0 12.00 296
296 98 daniafo 4.00 11.50 4.0 11.50 297
297 343 petro-der 4.00 11.50 4.0 11.50 298
298 252 maksymv 4.00 10.50 4.0 10.50 299
299 140 dugd_nitkin 4.00 10.00 4.0 10.00 300
300 423 svyatoslavrak 0.00 4.00 0.00 10.00 4.0 10.00 301
301 84 braveboy2009 4.00 9.00 4.0 9.00 302
302 167 harryzare 0.00 4.00 0.00 9.00 4.0 9.00 303
303 308 nastya_kravchenko 3.00 1.00 5.00 4.00 4.0 9.00 304
304 466 viktorchebelec 4.00 9.00 4.0 9.00 305
305 118 davidspector2012 4.00 0.00 8.50 0.00 4.0 8.50 306
306 175 ibra586 4.00 8.50 4.0 8.50 307
307 68 asu95 2.50 1.50 6.75 1.50 4.0 8.25 308
308 223 lemolime555 4.00 8.25 4.0 8.25 309
309 119 deeklee 4.00 8.00 4.0 8.00 310
310 403 solor512 4.00 8.00 4.0 8.00 311
311 439 tohanic_yt 4.00 7.50 4.0 7.50 312
312 204 klim2009 2.00 2.00 6.00 1.00 4.0 7.00 313
313 399 sofia_zyaya 3.00 1.00 4.25 1.00 4.0 5.25 314
314 164 georgeon 2.00 2.00 3.00 0.50 4.0 3.50 315
315 388 shyra2020 3.50 13.75 3.5 13.75 316
316 51 anna0704 3.50 13.50 3.5 13.50 317
317 210 kolya5 3.50 13.25 3.5 13.25 318
318 360 ronskiy 0.00 3.50 0.00 0.00 13.25 0.00 3.5 13.25 319
319 251 maksykobra 0.00 3.50 0.00 11.25 3.5 11.25 320
320 502 yummysilver 3.50 11.25 3.5 11.25 321
321 486 vyura 3.50 10.75 3.5 10.75 322
322 153 evaboholiubova 3.50 10.50 3.5 10.50 323
323 446 ukrainiangirl1 3.50 10.25 3.5 10.25 324
324 86 bybytravel 3.50 9.75 3.5 9.75 325
325 21 alexz0205 3.50 9.25 3.5 9.25 326
326 433 tim_007 3.50 9.00 3.5 9.00 327
327 88 chayka 3.50 7.75 3.5 7.75 328
328 185 irina09 0.00 3.50 0.00 7.75 3.5 7.75 329
329 120 denikboy 3.50 7.25 3.5 7.25 330
330 285 mishabars 3.50 7.00 3.5 7.00 331
331 305 nadvornyy 3.50 7.00 3.5 7.00 332
332 513 zhania123 3.50 6.75 3.5 6.75 333
333 145 elisey2281337 0.00 1.00 2.00 0.50 0.00 0.00 3.25 2.25 3.5 5.50 334
334 72 batya77713 3.00 13.50 3.0 13.50 335
335 28 alwaez 3.00 12.00 3.0 12.00 336
336 183 ilyamuzyka 3.00 12.00 3.0 12.00 337
337 367 samoilenko_nikita 3.00 12.00 3.0 12.00 338
338 32 andrey926 3.00 10.75 3.0 10.75 339
339 189 ivanchezz2010 3.00 10.50 3.0 10.50 340
340 27 alonsoukr 3.00 10.00 3.0 10.00 341
341 8 2008den 1.00 2.00 4.00 5.00 3.0 9.00 342
342 181 ikramar 3.00 0.00 9.00 0.00 3.0 9.00 343
343 249 maksim3333dx 3.00 9.00 3.0 9.00 344
344 291 mokrykr 3.00 9.00 3.0 9.00 345
345 117 davidmq 3.00 8.50 3.0 8.50 346
346 276 meps7773 3.00 8.00 3.0 8.00 347
347 177 ihor4ik 3.00 7.50 3.0 7.50 348
348 326 ochmanillia 3.00 7.50 3.0 7.50 349
349 154 evi_linka 3.00 7.00 3.0 7.00 350
350 421 svyat2121 3.00 7.00 3.0 7.00 351
351 494 yaroslav788 3.00 7.00 3.0 7.00 352
352 149 emillyg 3.00 6.50 3.0 6.50 353
353 161 gari_poter 3.00 6.50 3.0 6.50 354
354 228 lisitzova 3.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 3.0 6.00 355
355 253 man_in_black_86 3.00 6.00 3.0 6.00 356
356 299 mykhailob 3.00 6.00 3.0 6.00 357
357 383 serj-12 3.00 6.00 3.0 6.00 358
358 509 yuriy_zubarev325 3.00 6.00 3.0 6.00 359
359 60 artemdovgan 3.00 5.50 3.0 5.50 360
360 321 nikitoc6755 3.00 5.50 3.0 5.50 361
361 33 andreyartemov22 3.00 4.50 3.0 4.50 362
362 453 valentin4567 3.00 0.00 4.50 0.00 3.0 4.50 363
363 503 yunna_pozniak 2.50 0.50 3.50 0.50 3.0 4.00 364
364 29 anastasiia007 0.00 3.00 0.00 3.00 3.0 3.00 365
365 239 makarov_oleg_2005 2.00 1.00 3.00 0.00 3.0 3.00 366
366 263 markizin 2.00 1.00 0.00 3.00 3.0 3.00 367
367 444 turbolaft 3.00 0.00 3.00 0.00 3.0 3.00 368
368 157 fmaxmax 3.00 2.50 3.0 2.50 369
369 200 kiribian 1.00 2.00 0.00 2.00 3.0 2.00 370
370 14 akoshpal 3.00 0.00 1.00 0.00 3.0 1.00 371
371 39 andriy0_3 1.00 2.00 0.00 1.00 3.0 1.00 372
372 70 baninakatya 2.50 8.00 2.5 8.00 373
373 333 oleksandra9 2.50 7.75 2.5 7.75 374
374 4 13092008 2.50 7.25 2.5 7.25 375
375 47 animeshnik2018 2.50 6.75 2.5 6.75 376
376 379 senatorua 2.50 6.75 2.5 6.75 377
377 286 mishac75 2.50 6.50 2.5 6.50 378
378 441 troyandanylo 2.50 6.25 2.5 6.25 379
379 336 ostap_petriv 2.50 5.25 2.5 5.25 380
380 412 stifstifanovich 2.50 5.25 2.5 5.25 381
381 428 teodorko 2.50 0.00 5.25 0.00 2.5 5.25 382
382 233 luiza0309 2.50 3.75 2.5 3.75 383
383 309 nastyashy 2.50 3.50 2.5 3.50 384
384 150 ermak2286 2.50 0.00 0.00 3.25 0.00 0.00 2.5 3.25 385
385 20 alexey6 2.50 2.75 2.5 2.75 386
386 369 sasha200999 2.00 0.50 1.00 0.25 2.5 1.25 387
387 83 bratanoff 0.00 2.00 0.00 9.50 2.0 9.50 388
388 182 illlia11 2.00 8.00 2.0 8.00 389
389 45 andriyandrusevych 2.00 7.50 2.0 7.50 390
390 91 chessking7788 2.00 6.00 2.0 6.00 391
391 209 koly2012 2.00 6.00 2.0 6.00 392
392 362 rrr004 2.00 6.00 2.0 6.00 393
393 398 sofia3100 2.00 5.75 2.0 5.75 394
394 190 ivanfed228337 2.00 4.50 2.0 4.50 395
395 146 elizabethelena 2.00 4.25 2.0 4.25 396
396 131 dimapl99 2.00 4.00 2.0 4.00 397
397 318 nekit2007 2.00 4.00 2.0 4.00 398
398 414 stonith 2.00 4.00 2.0 4.00 399
399 57 archangelmichael15 2.00 3.50 2.0 3.50 400
400 512 zeynebov12 2.00 3.50 2.0 3.50 401
401 127 diamax2008 2.00 3.00 2.0 3.00 402
402 213 kovrat 0.00 2.00 0.00 3.00 2.0 3.00 403
403 499 yulia1912 2.00 3.00 2.0 3.00 404
404 418 svetlank 2.00 2.50 2.0 2.50 405
405 488 xansaid 2.00 2.50 2.0 2.50 406
406 109 danqwerty6163 2.00 2.00 2.0 2.00 407
407 124 denispasichnik 2.00 2.00 2.0 2.00 408
408 264 markolviv 2.00 2.00 2.0 2.00 409
409 422 svyatiknenoobik 2.00 2.00 2.0 2.00 410
410 273 maynav 2.00 1.50 2.0 1.50 411
411 322 nikitoc675555 2.00 1.50 2.0 1.50 412
412 18 alex200911 2.00 1.00 2.0 1.00 413
413 23 alisa-fox 2.00 1.00 2.0 1.00 414
414 282 miroslavos 2.00 1.00 2.0 1.00 415
415 301 mykola_65 2.00 1.00 2.0 1.00 416
416 324 niknameok 1.00 1.00 1.00 0.00 2.0 1.00 417
417 355 repeyehor 2.00 1.00 2.0 1.00 418
418 477 volo2008 2.00 1.00 2.0 1.00 419
419 16 aleck_b 2.00 0.50 2.0 0.50 420
420 349 pr3dator1552 2.00 0.50 2.0 0.50 421
421 92 chesslovere4-e5 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.0 0.00 422
422 148 emiliakuzmak 1.50 5.50 1.5 5.50 423
423 353 pzs1985 1.50 3.75 1.5 3.75 424
424 75 bogdan20072018 1.50 2.25 1.5 2.25 425
425 85 burum 1.50 1.75 1.5 1.75 426
426 274 mc_bodya 0.50 1.00 0.00 1.50 1.5 1.50 427
427 30 anatoliialexandrov 1.50 0.75 1.5 0.75 428
428 180 ihtiandr82 1.50 0.75 1.5 0.75 429
429 192 ivanparoha 1.50 0.25 1.5 0.25 430
430 19 alexey200206 0.00 1.00 0.00 3.00 1.0 3.00 431
431 306 nasgo 1.00 1.50 1.0 1.50 432
432 431 tiger2505 1.00 1.00 1.0 1.00 433
433 470 vlad_nazarchuk2011 1.00 1.00 1.0 1.00 434
434 472 vladnashko 0.00 1.00 0.00 1.00 1.0 1.00 435
435 500 yuliana_6 1.00 1.00 1.0 1.00 436
436 356 retards0n 1.00 0.50 1.0 0.50 437
437 449 vadikm2012 1.00 0.50 1.0 0.50 438
438 40 andriy45-2000 1.00 0.00 1.0 0.00 439
439 46 andrtal 1.00 0.00 1.0 0.00 440
440 76 bogdan7520 1.00 0.00 1.0 0.00 441
441 96 crashtop 1.00 0.00 1.0 0.00 442
442 142 egor2917 1.00 0.00 1.0 0.00 443
443 155 fgjggnki 0.00 1.00 0.00 0.00 1.0 0.00 444
444 191 ivanmuz 1.00 0.00 1.0 0.00 445
445 219 kushnir2011 1.00 0.00 1.0 0.00 446
446 268 matviyivanov13 1.00 0.00 1.0 0.00 447
447 278 mikhail_fomin8808 1.00 0.00 1.0 0.00 448
448 287 misharodin 1.00 0.00 1.0 0.00 449
449 302 mykola_udovytskyi 1.00 0.00 1.0 0.00 450
450 303 myroslav_serdyuk 1.00 0.00 1.0 0.00 451
451 341 pavlo789 1.00 0.00 0.00 0.00 1.0 0.00 452
452 351 pylypenkodmytro 0.00 1.00 0.00 0.00 1.0 0.00 453
453 425 taras12054 1.00 0.00 1.0 0.00 454
454 489 yagatsko 1.00 0.00 1.0 0.00 455
455 506 yurabilatura1905 1.00 0.00 1.0 0.00 456
456 61 artemiy0808081 0.50 1.75 0.5 1.75 457
457 401 sofiyavas 0.50 1.75 0.5 1.75 458
458 452 vaheslavv 0.50 1.75 0.5 1.75 459
459 156 fisssh 0.50 1.25 0.5 1.25 460
460 22 aliktalik 0.50 0.00 1.00 0.00 0.5 1.00 461
461 293 motopony 0.50 0.25 0.5 0.25 462
462 327 octaviajw 0.50 0.25 0.5 0.25 463
463 480 vomash 0.50 0.25 0.5 0.25 464
464 0 01barcafan10 0.00 0.00 0.0 0.00 465
465 9 720111 0.00 0.00 0.0 0.00 466
466 10 a13v 0.00 0.00 0.0 0.00 467
467 17 aleksl1977 0.00 0.00 0.0 0.00 468
468 26 aljedi-cat 0.00 0.00 0.0 0.00 469
469 63 artemldr2009 0.00 0.00 0.0 0.00 470
470 64 artemov0728 0.00 0.00 0.0 0.00 471
471 69 babagalya 0.00 0.00 0.0 0.00 472
472 74 bogdan1310 0.00 0.00 0.0 0.00 473
473 79 bohdan_ch 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 474
474 95 corona_extra 0.00 0.00 0.0 0.00 475
475 97 daaniafomin 0.00 0.00 0.0 0.00 476
476 110 danya3224 0.00 0.00 0.0 0.00 477
477 111 danyabest 0.00 0.00 0.0 0.00 478
478 115 danys081 0.00 0.00 0.0 0.00 479
479 133 djdih 0.00 0.00 0.0 0.00 480
480 134 dkart5 0.00 0.00 0.0 0.00 481
481 139 dralosasha 0.00 0.00 0.0 0.00 482
482 144 eldar29 0.00 0.00 0.0 0.00 483
483 152 erpegerpg 0.00 0.00 0.0 0.00 484
484 165 gidroman 0.00 0.00 0.0 0.00 485
485 170 hi_tech_1 0.00 0.00 0.0 0.00 486
486 188 ivan_2008387 0.00 0.00 0.0 0.00 487
487 196 kateriin 0.00 0.00 0.0 0.00 488
488 220 kuzminandrij29 0.00 0.00 0.0 0.00 489
489 235 ly64yk 0.00 0.00 0.0 0.00 490
490 240 makcums 0.00 0.00 0.0 0.00 491
491 280 milanost 0.00 0.00 0.0 0.00 492
492 281 miron_kniazian 0.00 0.00 0.0 0.00 493
493 284 misha10martynuk 0.00 0.00 0.0 0.00 494
494 288 mishechka0 0.00 0.00 0.0 0.00 495
495 292 mongraal_classic 0.00 0.00 0.0 0.00 496
496 319 nicholas_2009 0.00 0.00 0.0 0.00 497
497 320 niehreskul 0.00 0.00 0.0 0.00 498
498 330 olegg4886 0.00 0.00 0.0 0.00 499
499 345 phinneas 0.00 0.00 0.0 0.00 500
500 348 ponyrko 0.00 0.00 0.0 0.00 501
501 361 rostuslav 0.00 0.00 0.0 0.00 502
502 368 santa3721 0.00 0.00 0.0 0.00 503
503 378 semkivbohdan 0.00 0.00 0.0 0.00 504
504 385 shevchik76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 505
505 386 shevchukiliya 0.00 0.00 0.0 0.00 506
506 389 sincerechart 0.00 0.00 0.0 0.00 507
507 390 skochko2009 0.00 0.00 0.0 0.00 508
508 393 slava_nazarchuk2010 0.00 0.00 0.0 0.00 509
509 443 tupoibobr 0.00 0.00 0.0 0.00 510
510 458 vaself1 0.00 0.00 0.0 0.00 511
511 459 vayv 0.00 0.00 0.0 0.00 512
512 463 veronn999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 513
513 467 viktoria1403 0.00 0.00 0.0 0.00 514
514 481 voronavlad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 515
515 507 yurazolotukhin 0.00 0.00 0.0 0.00 516
516 511 yurkazp 0.00 0.00 0.0 0.00 517
517 517 zurabi1973 0.00 0.00 0.0 0.00 518