# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team Slovakia(round 1 ) Team Iceland(round 2 ) Argentina Live Chess(round 3 ) Team France(round 4 ) Srbija Tim(round 5 ) Team Kazakhstan(round 6 ) Team Russia(round 7 ) Srbija Tim(round 8 ) Team Iceland(round 9 ) Team Russia(round 10 )
1 rainspistols 50.5 84.17 2501 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 3.5 3.5 6.0 6.0 3.5
2 balogamisha 45.5 81.25 2312 6.0 3.0 3.5 6.0 6.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0
3 fso 44.5 82.41 2063 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 2.0 2.5
4 romakif 44.0 84.62 2218 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 2.0 4.0
5 olehseagal 44.0 75.86 2337 5.0 3.5 5.5 6.0 3.5 3.0 5.5 3.5 5.0 3.5
6 bugaevsky_sergey 42.5 85.00 2235 4.0 4.0 6.0 4.5 6.0 5.0 4.0 5.5 3.5
7 leonid_starozhilov 38.5 74.04 2692 4.0 5.5 6.0 3.0 4.0 2.0 4.5 6.0 3.5
8 beefort 37.0 88.10 2206 3.0 2.0 4.5 6.0 6.0 3.0 6.0 2.0 4.5
9 alexandermatlak 37.0 71.15 2409 6.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.5 5.0 4.0 3.0
10 aborigen_came 37.0 68.52 2655 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 1.0 5.5 5.5 4.5
11 rekosheten 36.5 91.25 2400 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0
12 skliarov_oleksandr 36.0 69.23 2565 3.5 4.5 5.0 5.0 4.5 2.5 2.5 6.0 2.5
13 art-vega 34.0 85.00 2134 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 4.0 2.5 2.0 4.5
14 novik89 33.0 66.00 2401 4.0 4.0 5.0 2.5 1.5 5.5 3.5 5.5 1.5
15 cherepzhenya 32.5 81.25 2278 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
16 uaartur 31.0 81.58 2168 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0 3.0
17 kulish_vasiliy 30.5 89.71 2072 2.0 6.0 4.0 6.0 3.0 6.0 3.5
18 simpotxa777 30.5 76.25 2184 3.0 2.0 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 1.0 3.0
19 galij 30.0 88.24 2252 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
20 novoselskyoleh 28.5 79.17 2224 1.0 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 4.0 2.0 2.5
21 mega_lodon 25.0 69.44 2289 2.5 3.0 5.0 2.5 2.0 6.0 4.0
22 alex_molchanov 24.5 68.06 2625 4.0 5.5 5.0 2.5 3.0 4.5
23 orest_vovk 24.0 92.31 2582 3.5 2.0 6.0 4.5 4.0 4.0
24 vova-79 23.5 73.44 2518 2.0 3.5 1.5 3.5 4.0 2.5 1.0 2.5 3.0
25 shchukhomet 23.0 71.88 2005 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 0.0 3.0
26 boyechko_o 21.0 80.77 2565 2.0 4.0 4.0 1.5 5.0 4.0 0.5
27 conormaclaud 20.5 85.42 1930 6.0 6.0 4.5 4.0
28 tushinskiy 20.5 85.42 2034 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 3.5
29 jaydan2009 20.5 78.85 2036 5.0 4.0 2.5 4.5 4.5
30 sonegelm 19.5 81.25 1927 5.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.5
31 borsuk_konstantin 19.5 81.25 2497 5.0 5.0 5.5 4.0
32 blak_wolf 19.5 81.25 1982 5.0 5.5 5.0 4.0
33 mikhail_golubev 19.5 69.64 2615 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.5 4.0 2.5
34 kostyn1964 18.5 84.09 2037 4.5 4.0 4.0 6.0
35 doiknowmyself 18.0 90.00 1811 5.0 1.0 6.0 6.0
36 kolyagros 18.0 81.82 2123 1.0 5.0 4.0 2.5 5.5
37 jaroslav98 18.0 81.82 1900 6.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0
38 igorkononets 18.0 69.23 2111 4.0 4.0 1.0 2.0 3.5 3.5
39 kykyryzka 18.0 69.23 2301 5.5 2.0 2.0 4.0 4.5
40 cn_ua 18.0 64.29 2633 2.0 3.5 1.5 4.0 4.0 3.0
41 voronavlad 17.5 79.55 1479 5.0 2.0 5.0 5.5
42 kavaliro 17.5 62.50 2155 2.0 3.5 2.0 3.0 4.0 3.0 0.0
43 samenvondill 17.0 94.44 1796 6.0 6.0 5.0
44 capitan_anarchist 17.0 85.00 2056 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0
45 tum_nik 17.0 85.00 2035 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0
46 ruslanchessnuttree 16.0 80.00 1993 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 5.5
47 gross-aleks 16.0 80.00 2494 3.5 3.0 2.0 2.0 5.5
48 halfberg 15.5 86.11 2030 4.0 4.0 2.0 4.5 1.0
49 slidingknight2775 15.0 68.18 2143 4.0 3.5 2.0 2.0 3.5
50 tarasivanov 14.5 90.62 1924 5.5 3.0 6.0
51 konstantyn 14.5 90.62 2222 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 1.0
52 viktorskliarov 14.5 80.56 2591 6.0 5.0 3.5
53 aladin75aa 14.5 72.50 2102 4.0 1.0 3.0 1.0 3.5 2.0
54 pchelkinvk 14.0 87.50 2513 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 artem_kravchenko 14.0 77.78 2067 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
56 mihail012345 14.0 77.78 1646 4.0 6.0 4.0
57 motopony 14.0 70.00 1510 4.0 3.0 5.5 1.5
58 nerses11 14.0 70.00 1863 4.0 4.0 3.0 3.0
59 volog 13.5 96.43 1713 3.5 4.0 6.0
60 chesspokervod 13.5 67.50 2039 4.0 2.0 4.5 1.0 2.0
61 shaserch 13.0 92.86 2412 4.0 3.0 6.0
62 timurkeleberda 13.0 81.25 2097 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0
63 valik3504 13.0 81.25 2241 4.0 6.0 3.0
64 dmytro9 13.0 72.22 1487 6.0 2.0 5.0
65 nikolagry 13.0 72.22 2720 1.5 4.0 4.0 3.5
66 8integral8 12.5 69.44 1667 5.0 5.0 2.5
67 blagorod 12.0 85.71 2083 1.0 4.0 4.0 3.0
68 mxgolota 12.0 75.00 1612 5.0 4.0 3.0
69 dmytrot 12.0 75.00 1799 3.0 5.0 4.0
70 val1024 12.0 66.67 1891 3.0 2.0 4.0 3.0
71 vladnitros-2005 12.0 66.67 1886 2.0 5.0 3.0 2.0
72 uncle_ua 11.5 95.83 1914 6.0 2.0 3.5
73 kvazar07 11.5 82.14 2540 4.0 4.0 3.5
74 paragelmen 11.5 82.14 2136 5.0 2.0 4.5
75 alex_meta 11.5 71.88 1634 5.0 3.0 3.5
76 ve-dzu 11.5 71.88 2284 2.0 4.0 4.0 1.0 0.5
77 alexander_zubov 11.5 63.89 3000 2.5 5.0 4.0
78 andreystarkon 11.5 63.89 2439 5.0 4.0 2.5
79 misha_chess 11.0 91.67 1785 6.0 5.0
80 jose_rito 11.0 91.67 2360 5.0 6.0
81 nataliva 11.0 78.57 1655 4.0 2.0 3.0 2.0
82 ninifu 11.0 68.75 1809 3.5 3.0 4.5
83 olkarchess 10.5 87.50 2035 6.0 4.5
84 gburtsev 10.0 100.00 1952 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 vladislavbelokur 10.0 83.33 2082 4.0 2.0 4.0
86 lookforgood 10.0 83.33 2233 4.0 6.0 0.0
87 vital715 10.0 83.33 1561 4.0 4.0 2.0
88 oleksiy_khrinovskyi 10.0 83.33 2683 4.5 5.5
89 dolynachess 10.0 71.43 2397 2.0 4.0 4.0
90 olderson 9.5 95.00 2572 3.5 6.0
91 enakievo 9.5 95.00 2561 4.0 5.5
92 wgmanna 9.5 95.00 2142 4.0 2.0 3.5
93 semen16 9.5 79.17 2382 5.5 4.0
94 karina55 9.5 79.17 1736 3.5 3.0 3.0
95 srtcomrad 9.5 67.86 1717 4.0 3.0 2.5
96 slovafn 9.5 59.38 2155 1.0 1.0 2.0 5.5
97 molodbik 9.0 90.00 2556 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
98 sdavaaisya 9.0 75.00 1872 6.0 3.0
99 beno2009 9.0 75.00 2357 4.0 1.0 4.0
100 troglodyt2017 9.0 75.00 1891 2.0 3.5 2.0 1.5 0.0
101 konovka_ukraine 9.0 75.00 1755 2.0 5.0 2.0
102 beast_unlished_in_rv 8.5 85.00 1730 3.5 4.0 1.0
103 sono_io 8.5 70.83 1847 5.0 3.5
104 ohanyaneminchess 8.5 70.83 2516 1.0 4.0 3.5
105 happyman_ua 8.5 60.71 1880 2.0 2.0 2.5 1.0 1.0
106 oleksandr1967 8.5 60.71 1874 0.0 4.5 4.0
107 vatashow 8.5 53.12 2345 3.5 1.0 4.0
108 ubiytza 8.5 53.12 1958 4.0 2.0 2.5
109 chenrip 8.0 100.00 2370 2.0 6.0
110 fatalispm 8.0 80.00 2412 4.0 4.0
111 playgood28 8.0 80.00 2279 1.5 1.5 2.0 3.0
112 zamekhovskiycm 8.0 66.67 2145 3.0 3.0 2.0
113 darkness228 8.0 66.67 1908 4.0 4.0
114 imcoach 8.0 66.67 2567 2.0 6.0
115 ritanovikova 8.0 66.67 2003 2.0 4.0 2.0 0.0
116 gross1975 8.0 66.67 2012 5.0 3.0
117 stasonchik24 8.0 66.67 2176 2.0 4.5 1.5
118 hypnodisc 8.0 66.67 2193 3.0 3.0 2.0
119 novovolynsk 8.0 57.14 1903 2.0 2.5 3.5
120 anuchynandrii1970 8.0 57.14 1870 4.0 3.0 1.0
121 trojnar 8.0 50.00 1889 4.0 2.0 2.0
122 gusteyksks 8.0 44.44 1907 4.0 2.0 1.0 1.0
123 semenuha_4n 7.5 75.00 2007 3.5 4.0
124 21101980 7.0 87.50 1404 2.0 5.0
125 lyb4yk 7.0 87.50 1450 4.0 3.0
126 zefirka 7.0 87.50 2471 4.0 3.0
127 hitaman 7.0 87.50 2668 4.0 3.0
128 artem-vk 7.0 87.50 2048 4.0 3.0
129 yanmmm 7.0 87.50 1895 2.0 2.0 2.0 1.0
130 vlad_sid 7.0 87.50 2605 2.0 4.0 1.0
131 man_in_black_86 7.0 70.00 1423 2.0 2.0 3.0
132 manzhos_igor 7.0 70.00 1711 4.0 3.0
133 buba_kastorskiy 7.0 70.00 1710 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
134 zhernvlad 7.0 58.33 1815 5.0 2.0
135 phaeton_1985 7.0 58.33 1497 4.0 0.5 2.5
136 krovopiyca56343 6.5 81.25 1648 4.5 2.0
137 im_golichenko 6.5 81.25 2527 4.5 2.0
138 elgasanov 6.5 65.00 2690 4.0 2.5
139 olegira 6.5 54.17 2042 1.0 5.5
140 ihtiandr82 6.5 54.17 1546 6.0 0.5 0.0
141 chess111chess111 6.0 100.00 1680 2.0 4.0
142 hungrylion84 6.0 100.00 2043 6.0
143 danilo2008 6.0 100.00 1419 6.0
144 zipperthefly 6.0 100.00 2438 6.0
145 arcsin_1 6.0 100.00 1884 4.0 2.0
146 xumepa 6.0 100.00 2078 6.0
147 piliposyanrchess 6.0 100.00 2560 6.0
148 edward_kushnir 6.0 100.00 1589 2.0 4.0
149 vicsv 6.0 75.00 2226 2.0 4.0
150 chessboogaloo 6.0 75.00 2573 3.5 2.5
151 kvvm82 6.0 75.00 1421 4.0 2.0
152 arcsin1 6.0 75.00 1854 5.0 1.0
153 vetal2018 6.0 75.00 1279 2.0 4.0
154 sslon 6.0 75.00 2465 1.0 5.0
155 vanya_m 6.0 75.00 1538 2.0 4.0
156 minenko-1958 6.0 60.00 1515 4.0 2.0
157 zhenyajuly 6.0 60.00 1659 4.0 2.0
158 katty-kat 6.0 60.00 1671 6.0 0.0
159 yasenytsky 6.0 60.00 1760 2.0 4.0
160 dub_maxym 6.0 60.00 2060 4.0 2.0
161 pylypenkodmytro 6.0 60.00 1434 4.0 2.0
162 petromich1967 6.0 60.00 1668 2.0 1.0 3.0
163 maximrubtsov 6.0 60.00 1751 3.0 3.0
164 khabichev 5.5 91.67 2128 5.5
165 redborys 5.5 91.67 1968 2.0 3.5
166 metalurg_forever 5.5 91.67 1513 2.0 3.5
167 sokidze 5.5 91.67 2374 2.0 3.5
168 lisischanets 5.5 91.67 1666 5.5
169 doctor_when 5.5 68.75 1886 3.5 2.0
170 yevgenchernetsky 5.5 68.75 1675 3.0 2.5
171 big_pirate 5.5 55.00 2368 2.0 3.5
172 maksymgoroshkov 5.5 55.00 2270 4.5 1.0
173 mister-berkut 5.5 55.00 1692 4.0 1.5
174 yurii13 5.5 55.00 1663 3.5 2.0 0.0
175 kostyazaharov 5.5 45.83 1981 2.0 0.5 1.0 2.0
176 yurkiv80 5.0 83.33 1823 5.0
177 ivankovalenko0406 5.0 83.33 2043 5.0
178 artememelyanenko 5.0 83.33 1561 2.0 2.0 1.0
179 volodymyrl 5.0 83.33 1430 2.0 3.0
180 bogdanlozinskiy0303 5.0 83.33 2033 5.0
181 boltonole 5.0 83.33 1625 5.0
182 fanatikchess-twitch 5.0 83.33 1745 5.0
183 illya_belov 5.0 83.33 2286 2.0 3.0
184 ztr18 5.0 62.50 1542 2.0 3.0
185 lgromiak 5.0 62.50 1493 2.0 3.0
186 jenia84 5.0 62.50 2202 5.0 0.0
187 yushko_olga 5.0 62.50 1967 2.0 3.0
188 anuchynserhii2011 5.0 62.50 1498 4.0 1.0
189 gorn1981 5.0 50.00 1805 2.0 2.0 1.0
190 oleksii_k 5.0 50.00 1737 2.0 2.0 1.0
191 markgoldshtein 5.0 50.00 1721 2.0 2.0 1.0
192 andriy198922 4.5 75.00 1664 1.5 2.0 1.0
193 rymlyanyn 4.5 75.00 1944 4.5
194 alexchetverik 4.5 75.00 1976 2.0 2.0 0.5
195 pavlo_pylypenko 4.5 75.00 1512 4.5
196 tolochikandrey 4.5 75.00 1676 2.0 2.5
197 valentunhulka 4.5 56.25 2250 2.0 0.0 2.5
198 1477dark 4.5 56.25 2153 2.0 2.5
199 nillufirag 4.5 56.25 2147 2.5 2.0
200 krombyk 4.5 56.25 2340 4.0 0.5
201 alexqchess 4.5 56.25 2099 2.0 2.5
202 s_bandera 4.5 56.25 2023 1.0 3.5
203 maxstat 4.5 45.00 1688 1.5 3.0
204 vrungele 4.5 45.00 1783 2.0 2.0 0.5
205 uvarov_andrey 4.5 45.00 2441 1.0 3.5
206 nazman 4.0 100.00 1484 4.0
207 nutaras 4.0 100.00 1265 4.0
208 nazar17 4.0 100.00 1500 4.0
209 sashkoraketa 4.0 100.00 1498 4.0
210 tiger2875 4.0 100.00 1906 4.0
211 tipochekcdonbas 4.0 100.00 1915 2.0 2.0
212 kirill27015 4.0 100.00 1855 4.0
213 valy02chess 4.0 100.00 2107 4.0
214 wazzat 4.0 100.00 2282 4.0
215 yaroslav6556 4.0 100.00 1744 4.0
216 avf88 4.0 100.00 1907 4.0
217 artem_ua 4.0 100.00 1764 4.0
218 apte4nik 4.0 100.00 1464 4.0
219 andrey_nikolayev 4.0 100.00 1627 2.0 2.0
220 alexfoto 4.0 100.00 1876 4.0
221 sspp99 4.0 100.00 1484 4.0
222 grandchessblitz 4.0 100.00 1597 4.0
223 kinatra32 4.0 100.00 1854 4.0
224 khabichess 4.0 100.00 1896 4.0
225 shinerzz 4.0 100.00 2048 4.0
226 shockingbed 4.0 100.00 1416 4.0
227 shah-matchess 4.0 100.00 1510 4.0
228 robert_oros 4.0 66.67 2314 4.0
229 poghosyan_suren 4.0 66.67 2518 4.0
230 gora-71 4.0 66.67 1635 4.0
231 eduard_1980 4.0 66.67 1738 1.0 3.0
232 david_lviv 4.0 66.67 1746 4.0
233 darynagryga 4.0 66.67 1806 4.0
234 vasili_v_k 4.0 66.67 1746 1.0 3.0
235 chessboll 4.0 66.67 1977 4.0
236 vzheka 4.0 66.67 1778 4.0
237 ahead_arrow9 4.0 66.67 1605 4.0
238 acmelight 4.0 66.67 1523 2.0 2.0
239 gamilkar7 4.0 66.67 1389 2.0 2.0
240 olexiybilych 4.0 50.00 2432 0.0 4.0
241 roman_granko 4.0 50.00 2283 2.5 1.5
242 multiwebcreation 4.0 50.00 1705 4.0 0.0
243 zvk 4.0 50.00 2020 2.0 2.0
244 dimas-dimas 4.0 50.00 2560 2.5 1.5
245 bukvar21 4.0 50.00 1878 3.0 1.0
246 slavabazylev 4.0 50.00 1726 2.0 2.0
247 andrey_switchblade 3.5 87.50 2130 3.5
248 mykolau 3.5 87.50 1298 3.5
249 andrjywa 3.5 87.50 2456 3.5
250 ihor78 3.5 87.50 1362 3.5
251 zelenklen 3.5 87.50 1583 1.5 2.0
252 dominus_et_deus 3.5 87.50 2405 3.5
253 mixastikus 3.5 87.50 1589 3.5
254 zazuliak 3.5 58.33 2424 2.0 1.5
255 fozik 3.5 58.33 1789 3.5
256 rastkovs 3.5 58.33 1867 3.5
257 valuvsex 3.5 58.33 2227 3.5
258 zajka-molotok 3.5 58.33 2474 3.5
259 bohdan_ch 3.5 58.33 1697 1.0 2.5
260 a13v 3.5 58.33 1463 1.5 2.0
261 kintoho 3.5 43.75 2573 2.5 1.0
262 mops_2004 3.0 75.00 2522 3.0
263 khrinovsky 3.0 75.00 1919 3.0
264 bedzir 3.0 75.00 1893 3.0
265 bars14 3.0 75.00 1612 3.0
266 kherson 3.0 75.00 1964 3.0
267 vodolazs 3.0 75.00 1453 3.0
268 oleksandr_11 3.0 75.00 2216 3.0
269 ygorko 3.0 75.00 1288 3.0
270 kiperman001 3.0 75.00 2203 3.0
271 denchuk10082004 3.0 75.00 1371 1.0 2.0
272 mokrykr 3.0 75.00 1664 3.0
273 coachgunnar 3.0 75.00 2606 3.0
274 pzs1985 3.0 75.00 1318 3.0
275 itsanich 3.0 75.00 2084 3.0
276 lighting-fast 3.0 75.00 2257 1.0 2.0
277 grinsky1973 3.0 75.00 1413 1.0 2.0
278 danachessukraine 3.0 75.00 1413 3.0
279 cm_rodin 3.0 75.00 2402 3.0
280 hyperfrequencies 3.0 75.00 1875 3.0
281 mikolar 3.0 75.00 1447 3.0
282 tovstopyat 3.0 75.00 1199 3.0
283 marikua 3.0 75.00 1509 3.0
284 gerasimenyuk_miha 3.0 75.00 2355 3.0
285 arsi18 3.0 50.00 1492 3.0
286 rostuslav 3.0 50.00 1673 3.0 0.0
287 6mrhunter9 3.0 50.00 2244 3.0
288 dima197 3.0 50.00 1960 3.0 0.0
289 dhryvastov2506 3.0 50.00 1899 2.0 0.5 0.5
290 jonshorter 3.0 50.00 1310 3.0
291 champion1817 3.0 50.00 2465 3.0
292 mirw810i 3.0 50.00 1812 3.0
293 romant06 3.0 37.50 1621 0.5 2.5
294 romandmytriv 3.0 37.50 2086 2.0 1.0
295 tatyanako 2.5 62.50 1712 2.5
296 oleg8874 2.5 62.50 1615 2.5
297 supernotar 2.5 62.50 2624 2.5
298 romanlemeshchuk 2.5 62.50 1478 2.5
299 vlad_dubynskyi 2.5 62.50 1816 2.5
300 rokis13 2.5 62.50 2527 2.5
301 djefry_rash 2.5 62.50 2223 2.5
302 artemdovgan 2.5 62.50 1555 2.5
303 blower_beliy 2.5 62.50 1417 2.5
304 janislav 2.5 62.50 2078 2.5
305 bohdan-tato 2.5 62.50 1988 1.5 1.0
306 zhekailya 2.5 41.67 1618 2.5
307 pliukha_mikhail 2.5 41.67 2463 1.5 1.0
308 sosevich_v 2.5 41.67 1651 2.5
309 maxim_27 2.5 41.67 1911 1.5 1.0
310 3crossover 2.5 41.67 2133 2.5
311 bogdan2420 2.0 100.00 1321 2.0
312 konigzerstore 2.0 100.00 1854 2.0
313 kosemen 2.0 100.00 1704 2.0
314 roger-ua 2.0 100.00 1689 2.0
315 frankie149 2.0 100.00 2419 2.0
316 fantastickingsv 2.0 100.00 1770 2.0
317 remulzz 2.0 100.00 1903 2.0
318 kmc2100 2.0 100.00 1828 2.0
319 kolasadze 2.0 100.00 2360 2.0
320 svyat14 2.0 100.00 1174 2.0
321 igorbozz 2.0 100.00 1686 2.0
322 ig_gy 2.0 100.00 1247 2.0
323 cyrano-lossi 2.0 100.00 2227 2.0
324 dance_for_life 2.0 100.00 2269 2.0
325 gravitcapas 2.0 100.00 1167 2.0
326 kirill_zaitsev 2.0 100.00 2257 2.0
327 sanyok911 2.0 100.00 2179 2.0
328 grandcoach 2.0 100.00 1652 2.0
329 lubomirchik 2.0 100.00 1655 2.0
330 makszb192 2.0 100.00 1731 2.0
331 panteljuk 2.0 100.00 1314 2.0
332 eljanov 2.0 100.00 2863 2.0
333 egor_serbin 2.0 100.00 1302 2.0
334 acbars 2.0 100.00 1411 2.0
335 a959 2.0 100.00 1812 2.0
336 myroslavl64 2.0 100.00 2086 2.0
337 olehlysakovskyi 2.0 100.00 1873 2.0
338 nastasialalala 2.0 100.00 1192 2.0
339 nfgrin777 2.0 100.00 1508 2.0
340 nigel_farage_turkey 2.0 100.00 2500 2.0
341 1prk1 2.0 100.00 1431 2.0
342 mirochka 2.0 100.00 2221 2.0
343 melymuka_roman 2.0 100.00 1605 2.0
344 everdoublew 2.0 100.00 1813 2.0
345 dimas20003 2.0 100.00 2648 2.0
346 radulov_roman 2.0 100.00 2050 2.0
347 evgeny235 2.0 100.00 2141 2.0
348 tastycake123 2.0 100.00 1946 2.0
349 mavastr 2.0 100.00 1558 2.0
350 pillyuk 2.0 100.00 1840 2.0
351 uragan24 2.0 100.00 2006 2.0
352 alexbeginner07 2.0 100.00 1436 2.0
353 zatonskihvitaly 2.0 100.00 2242 2.0
354 darkmax 2.0 50.00 1773 2.0
355 romkoval 2.0 50.00 1871 0.0 2.0
356 davidmq 2.0 50.00 1258 2.0
357 witaliy1972 2.0 50.00 1816 2.0
358 ladanajvasylj 2.0 50.00 1696 2.0
359 kolesnik_a 2.0 50.00 2252 2.0
360 gena02 2.0 50.00 1287 0.0 2.0
361 vultys750 2.0 50.00 1508 2.0
362 leovip 2.0 50.00 1583 1.0 1.0
363 vitalik25 2.0 50.00 1930 2.0
364 shawshah 2.0 50.00 1349 2.0
365 chairnercomp 2.0 50.00 1564 2.0
366 brilliantone 2.0 50.00 2192 2.0
367 kavalira 2.0 50.00 1987 2.0
368 bogdanhalachinskiy 2.0 50.00 1802 2.0
369 kirillshevchenko 2.0 50.00 2834 2.0
370 chessgamer2018 2.0 50.00 1530 2.0
371 miroslavchess 2.0 50.00 1310 2.0
372 mizyk 2.0 50.00 2082 2.0
373 egor1369 2.0 50.00 1555 2.0
374 dwerty 2.0 50.00 1666 2.0
375 mykolayyy 2.0 50.00 1925 2.0 0.0
376 ukrop2019 2.0 50.00 2172 2.0
377 qart2003 2.0 50.00 2232 2.0
378 yurahusti 2.0 50.00 2034 2.0
379 v1738 2.0 50.00 1301 2.0
380 poroxobot 2.0 50.00 2824 2.0
381 andriy_yaremovych 2.0 50.00 1465 2.0
382 tetyana08 2.0 50.00 1478 2.0 0.0
383 ruslankoj 2.0 33.33 1452 2.0
384 dim-gor 2.0 33.33 2265 2.0
385 vitaliy790 2.0 33.33 1412 2.0
386 iwan1967 2.0 33.33 2034 2.0 0.0
387 vitysikk 2.0 33.33 1820 1.0 1.0
388 scacchista83 2.0 33.33 2505 2.0
389 vitaksin 2.0 33.33 1584 2.0 0.0
390 alecs2008 2.0 33.33 1686 2.0
391 mr_vol4enok 2.0 33.33 1409 2.0
392 kradene_salo 2.0 25.00 1741 2.0 0.0
393 olborg 2.0 25.00 2253 2.0 0.0
394 ukranian_boy 1.5 75.00 1522 1.5
395 talyan 1.5 75.00 1287 1.5
396 godunovivan 1.5 75.00 1784 1.5
397 sl0m 1.5 75.00 2004 1.5
398 beryslav-kyiv 1.5 75.00 1637 1.5
399 oleksandr12082008 1.5 75.00 1390 1.5
400 mykhailokr 1.5 75.00 1425 1.5
401 orestslm 1.5 75.00 1123 1.5
402 magicchess777 1.5 75.00 2206 1.5
403 jaguarut 1.5 75.00 2095 1.5
404 caesar000000 1.5 75.00 1952 1.5
405 vladluhina 1.5 75.00 1561 1.5
406 esuolc 1.5 37.50 2072 1.5
407 susvladimir 1.5 37.50 1617 0.0 1.5
408 bodia_kyiv03 1.5 37.50 2506 1.5
409 zeitron 1.5 37.50 2135 1.5
410 maxim_guzyo 1.5 37.50 2112 1.5
411 igorrud 1.5 37.50 1442 0.5 1.0
412 belogvardeyets_kolchak 1.5 37.50 1818 1.5
413 balamut4ik 1.5 37.50 2302 1.5
414 lineman90 1.5 37.50 1894 0.0 1.5
415 blackdog228 1.5 37.50 2237 1.5
416 santyaga1 1.5 37.50 2394 1.5
417 prometheus911 1.5 25.00 1401 1.5
418 dnepro 1.5 25.00 1732 1.5
419 aleksandrdovzhenko 1.0 50.00 2169 1.0
420 chesstreasuremap 1.0 50.00 1844 1.0
421 chesswizard10001 1.0 50.00 1375 1.0
422 aleck_b 1.0 50.00 1183 1.0
423 zdanevych 1.0 50.00 1422 1.0
424 billy_elliot2 1.0 50.00 2145 1.0
425 andrewjamee 1.0 50.00 1460 1.0
426 watrange 1.0 50.00 1683 1.0
427 yuriy19675 1.0 50.00 1675 1.0
428 apetrenko568 1.0 50.00 1458 1.0
429 aph83 1.0 50.00 1671 1.0
430 dmytruk_vr 1.0 50.00 1808 1.0
431 denis_ua 1.0 50.00 1428 1.0
432 dino2411 1.0 50.00 2182 1.0
433 nitronstr 1.0 50.00 1758 1.0
434 14141409 1.0 50.00 1476 1.0
435 maxutka2004 1.0 50.00 1206 1.0
436 kastakt 1.0 50.00 1512 1.0
437 maxpast 1.0 50.00 1708 1.0
438 picasssooo 1.0 50.00 1944 1.0
439 scazo4nik 1.0 50.00 1695 1.0
440 rusnak 1.0 50.00 1771 1.0
441 konstantin454545 1.0 50.00 1966 1.0
442 kotnl 1.0 50.00 1269 1.0
443 matviei27 1.0 50.00 1530 1.0
444 igor2915 1.0 50.00 1358 1.0
445 siroghik 1.0 50.00 1397 1.0
446 sobolrr 1.0 50.00 2044 1.0
447 epotapov75 1.0 50.00 1805 1.0
448 mykola_65 1.0 50.00 1315 1.0
449 syvenkyy 1.0 50.00 1546 1.0
450 sssemenov 1.0 50.00 1457 1.0
451 teodorko 1.0 50.00 1117 1.0
452 anotheronebadplayer 1.0 25.00 1868 1.0
453 slav4ik228 1.0 25.00 1686 1.0
454 petya14 1.0 25.00 1377 1.0
455 sergijkyiv 1.0 25.00 2313 1.0
456 popovkinblesk 1.0 25.00 2439 1.0
457 protsiv13 1.0 25.00 1291 1.0
458 pylypenkoradomyr 1.0 25.00 1579 1.0
459 matsash 1.0 25.00 1375 1.0 0.0
460 pawlotalgo 1.0 25.00 1124 1.0
461 strelokmasterok 1.0 25.00 1371 1.0
462 nikita_alexeev 1.0 25.00 1706 1.0
463 aleks45 1.0 16.67 2525 1.0
464 pamorok 0.5 25.00 1397 0.5
465 chebakovvladimir 0.5 25.00 1855 0.5
466 d1man888 0.5 25.00 1635 0.5
467 yuwild 0.5 12.50 1737 0.5 0.0
468 zloy_papa 0.0 0.00 1742 0.0
469 matviy12 0.0 0.00 1938 0.0
470 okssa 0.0 0.00 1558 0.0 0.0
471 yarynasenchyshyn 0.0 0.00 1878 0.0
472 antonromashov 0.0 0.00 2099 0.0
473 mshereng 0.0 0.00 0 0.0
474 14144034 0.0 0.00 1854 0.0
475 oleksandrlalak 0.0 0.00 751 0.0
476 zachsnstr 0.0 0.00 2103 0.0
477 zert099 0.0 0.00 1721 0.0
478 mongol24 0.0 0.00 1498 0.0
479 petrovskiy_vadim 0.0 0.00 2520 0.0 0.0 0.0
480 azamat19998 0.0 0.00 1127 0.0
481 ayvengo0612 0.0 0.00 1809 0.0
482 dmitro74 0.0 0.00 1933 0.0
483 mark_melnikov 0.0 0.00 1487 0.0
484 ready_to_ramble 0.0 0.00 1848 0.0
485 truboshist 0.0 0.00 1580 0.0
486 ukrop2016 0.0 0.00 2463 0.0
487 evadzutseva 0.0 0.00 1235 0.0
488 thebest1234567890 0.0 0.00 1866 0.0
489 tarasm 0.0 0.00 1628 0.0
490 dima_shevchuk 0.0 0.00 1890 0.0
491 gennady_maksimchuk 0.0 0.00 1752 0.0
492 obolon71 0.0 0.00 2160 0.0
493 hristianin 0.0 0.00 2258 0.0
494 hurkovskiy2008 0.0 0.00 1702 0.0
495 iaroslavua 0.0 0.00 1988 0.0 0.0 0.0
496 shtymak1994 0.0 0.00 1841 0.0
497 sharipov_artur 0.0 0.00 2369 0.0
498 carlsenfalsificado3 0.0 0.00 2319 0.0 0.0
499 katkapofanich 0.0 0.00 1888 0.0
500 sequenser 0.0 0.00 1393 0.0
501 khanya_mazibuko 0.0 0.00 2184 0.0
502 rostislav12 0.0 0.00 1976 0.0
503 dmitriy1986678 0.0 0.00 1371 0.0
504 vyaniuk 0.0 0.00 2490 0.0
505 liub10 0.0 0.00 1905 0.0
506 waltzingbear 0.0 0.00 1813 0.0
507 lobyar07 0.0 0.00 1669 0.0
508 richboard 0.0 0.00 1846 0.0
509 reshetkov 0.0 0.00 2638 0.0
510 robik_12 0.0 0.00 2060 0.0