# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team Slovakia(round 1 ) Team Iceland(round 2 ) Argentina Live Chess(round 3 ) Team France(round 4 ) Srbija Tim(round 5 ) Team Kazakhstan(round 6 ) Team Russia(round 7 ) Srbija Tim(round 8 ) Team Iceland(round 9 ) Team Russia(round 10 )
1 rainspistols 50.5 84.17 2501 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 3.5 3.5 6.0 6.0 3.5
2 balogamisha 45.5 81.25 2211 6.0 3.0 3.5 6.0 6.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0
3 fso 44.5 82.41 2203 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 2.0 2.5
4 romankifliuk 44.0 84.62 2252 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 2.0 4.0
5 olehseagal 44.0 75.86 2344 5.0 3.5 5.5 6.0 3.5 3.0 5.5 3.5 5.0 3.5
6 bugaevsky_sergey 42.5 85.00 2191 4.0 4.0 6.0 4.5 6.0 5.0 4.0 5.5 3.5
7 leonid_starozhilov 38.5 74.04 2670 4.0 5.5 6.0 3.0 4.0 2.0 4.5 6.0 3.5
8 beefort 37.0 88.10 2230 3.0 2.0 4.5 6.0 6.0 3.0 6.0 2.0 4.5
9 alexandermatlak 37.0 71.15 2460 6.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.5 5.0 4.0 3.0
10 aborigen_came 37.0 68.52 2714 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 1.0 5.5 5.5 4.5
11 rekosheten 36.5 91.25 2324 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0
12 skliarov_oleksandr 36.0 69.23 2596 3.5 4.5 5.0 5.0 4.5 2.5 2.5 6.0 2.5
13 art-vega 34.0 85.00 2176 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 4.0 2.5 2.0 4.5
14 novik89 33.0 66.00 2444 4.0 4.0 5.0 2.5 1.5 5.5 3.5 5.5 1.5
15 putinh-lo 32.5 81.25 2433 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
16 uaartur 31.0 81.58 2188 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0 3.0
17 kulish_vasiliy 30.5 89.71 2051 2.0 6.0 4.0 6.0 3.0 6.0 3.5
18 simpotxa777 30.5 76.25 2236 3.0 2.0 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 1.0 3.0
19 galij 30.0 88.24 2226 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
20 novoselskyoleh 28.5 79.17 2286 1.0 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 4.0 2.0 2.5
21 mega_lodon 25.0 69.44 2280 2.5 3.0 5.0 2.5 2.0 6.0 4.0
22 alex_molchanov 24.5 68.06 2501 4.0 5.5 5.0 2.5 3.0 4.5
23 orest_vovk 24.0 92.31 2527 3.5 2.0 6.0 4.5 4.0 4.0
24 vova-79 23.5 73.44 2453 2.0 3.5 1.5 3.5 4.0 2.5 1.0 2.5 3.0
25 shchukhomet 23.0 71.88 2006 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 0.0 3.0
26 boyechko_o 21.0 80.77 2620 2.0 4.0 4.0 1.5 5.0 4.0 0.5
27 tushinskiy 20.5 85.42 2141 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 3.5
28 conormaclaud 20.5 85.42 1996 6.0 6.0 4.5 4.0
29 jaydan2009 20.5 78.85 2016 5.0 4.0 2.5 4.5 4.5
30 borsuk_konstantin 19.5 81.25 2565 5.0 5.0 5.5 4.0
31 sonegelm 19.5 81.25 1963 5.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.5
32 blak_wolf 19.5 81.25 1949 5.0 5.5 5.0 4.0
33 mikhail_golubev 19.5 69.64 2605 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.5 4.0 2.5
34 kostyn1964 18.5 84.09 2162 4.5 4.0 4.0 6.0
35 doiknowmyself 18.0 90.00 1811 5.0 1.0 6.0 6.0
36 jaroslav98 18.0 81.82 1820 6.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0
37 kolyagros 18.0 81.82 2103 1.0 5.0 4.0 2.5 5.5
38 kykyryzka 18.0 69.23 2215 5.5 2.0 2.0 4.0 4.5
39 igorkononets 18.0 69.23 2174 4.0 4.0 1.0 2.0 3.5 3.5
40 cn_ua 18.0 64.29 2659 2.0 3.5 1.5 4.0 4.0 3.0
41 voronavlad 17.5 79.55 1617 5.0 2.0 5.0 5.5
42 kavaliro 17.5 62.50 2155 2.0 3.5 2.0 3.0 4.0 3.0 0.0
43 samenvondill 17.0 94.44 1665 6.0 6.0 5.0
44 tum_nik 17.0 85.00 1927 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0
45 capitan_anarchist 17.0 85.00 2232 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0
46 gross-aleks 16.0 80.00 2602 3.5 3.0 2.0 2.0 5.5
47 ruslanchessnuttree 16.0 80.00 1949 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 5.5
48 halfberg 15.5 86.11 1953 4.0 4.0 2.0 4.5 1.0
49 slidingknight2775 15.0 68.18 2112 4.0 3.5 2.0 2.0 3.5
50 tarasivanov 14.5 90.62 1998 5.5 3.0 6.0
51 konstantyn 14.5 90.62 2196 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 1.0
52 viktorskliarov 14.5 80.56 2606 6.0 5.0 3.5
53 aladin75aa 14.5 72.50 2174 4.0 1.0 3.0 1.0 3.5 2.0
54 pchelkinvk 14.0 87.50 2509 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 artem_kravchenko 14.0 77.78 1942 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
56 mihail012345 14.0 77.78 1722 4.0 6.0 4.0
57 motopony 14.0 70.00 1600 4.0 3.0 5.5 1.5
58 nerses11 14.0 70.00 1840 4.0 4.0 3.0 3.0
59 volog 13.5 96.43 1762 3.5 4.0 6.0
60 fustov35nazarii 13.5 67.50 2024 4.0 2.0 4.5 1.0 2.0
61 shaserch 13.0 92.86 2401 4.0 3.0 6.0
62 timurkeleberda 13.0 81.25 2159 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0
63 valik3504 13.0 81.25 2302 4.0 6.0 3.0
64 dmytro9 13.0 72.22 1473 6.0 2.0 5.0
65 nikolagry 13.0 72.22 2623 1.5 4.0 4.0 3.5
66 8integral8 12.5 69.44 1667 5.0 5.0 2.5
67 blagorod 12.0 85.71 2128 1.0 4.0 4.0 3.0
68 mxgolota 12.0 75.00 1589 5.0 4.0 3.0
69 dmytrot 12.0 75.00 1703 3.0 5.0 4.0
70 val1024 12.0 66.67 1928 3.0 2.0 4.0 3.0
71 vladnitros-2005 12.0 66.67 1940 2.0 5.0 3.0 2.0
72 uncle_ua 11.5 95.83 1847 6.0 2.0 3.5
73 paragelmen 11.5 82.14 2076 5.0 2.0 4.5
74 kvazar07 11.5 82.14 2789 4.0 4.0 3.5
75 alex_meta 11.5 71.88 1543 5.0 3.0 3.5
76 ve-dzu 11.5 71.88 2394 2.0 4.0 4.0 1.0 0.5
77 andreystarkon 11.5 63.89 2434 5.0 4.0 2.5
78 alexander_zubov 11.5 63.89 2827 2.5 5.0 4.0
79 misha_chess 11.0 91.67 1864 6.0 5.0
80 jose_rito 11.0 91.67 2360 5.0 6.0
81 nataliva 11.0 78.57 1687 4.0 2.0 3.0 2.0
82 ninifu 11.0 68.75 1824 3.5 3.0 4.5
83 olkarchess 10.5 87.50 1625 6.0 4.5
84 gburtsev 10.0 100.00 1937 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 lookforgood 10.0 83.33 2044 4.0 6.0 0.0
86 testuvalnyk 10.0 83.33 2108 4.0 2.0 4.0
87 oleksiy_khrinovskyi 10.0 83.33 2411 4.5 5.5
88 vital715 10.0 83.33 1599 4.0 4.0 2.0
89 dolynachess 10.0 71.43 2456 2.0 4.0 4.0
90 olderson 9.5 95.00 2557 3.5 6.0
91 wgmanna 9.5 95.00 2227 4.0 2.0 3.5
92 valeriygrinev 9.5 95.00 2622 4.0 5.5
93 karina55 9.5 79.17 1744 3.5 3.0 3.0
94 semen16 9.5 79.17 2411 5.5 4.0
95 srtcomrad 9.5 67.86 1754 4.0 3.0 2.5
96 slovafn 9.5 59.38 2270 1.0 1.0 2.0 5.5
97 artem_koval 9.0 90.00 2407 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
98 sdavaaisya 9.0 75.00 1881 6.0 3.0
99 konovka_ukraine 9.0 75.00 1827 2.0 5.0 2.0
100 beno_chess 9.0 75.00 2485 4.0 1.0 4.0
101 troglodyt2017 9.0 75.00 1891 2.0 3.5 2.0 1.5 0.0
102 beast_unlished_in_rv 8.5 85.00 1742 3.5 4.0 1.0
103 ohanyaneminchess 8.5 70.83 2423 1.0 4.0 3.5
104 sono_io 8.5 70.83 1759 5.0 3.5
105 oleksandr1967 8.5 60.71 1832 0.0 4.5 4.0
106 happyman_ua 8.5 60.71 2002 2.0 2.0 2.5 1.0 1.0
107 ubiytza 8.5 53.12 1897 4.0 2.0 2.5
108 vatashow 8.5 53.12 2285 3.5 1.0 4.0
109 chenrip 8.0 100.00 2408 2.0 6.0
110 fatalispm 8.0 80.00 2543 4.0 4.0
111 playgood28 8.0 80.00 2281 1.5 1.5 2.0 3.0
112 zamekhovskiycm 8.0 66.67 2042 3.0 3.0 2.0
113 hypnodisc 8.0 66.67 2124 3.0 3.0 2.0
114 gross1975 8.0 66.67 2160 5.0 3.0
115 imcoach 8.0 66.67 2522 2.0 6.0
116 ritanovikova 8.0 66.67 2121 2.0 4.0 2.0 0.0
117 stasonchik24 8.0 66.67 2261 2.0 4.5 1.5
118 darkness228 8.0 66.67 1936 4.0 4.0
119 novovolynsk 8.0 57.14 1777 2.0 2.5 3.5
120 anuchynandrii1970 8.0 57.14 1985 4.0 3.0 1.0
121 trojnar 8.0 50.00 1879 4.0 2.0 2.0
122 gusteyksks 8.0 44.44 1909 4.0 2.0 1.0 1.0
123 semenuha_4n 7.5 75.00 2124 3.5 4.0
124 hitaman 7.0 87.50 2577 4.0 3.0
125 artem-vk 7.0 87.50 2198 4.0 3.0
126 vlad_sid 7.0 87.50 2532 2.0 4.0 1.0
127 yanmmm 7.0 87.50 1878 2.0 2.0 2.0 1.0
128 21101980 7.0 87.50 1373 2.0 5.0
129 ly64yk 7.0 87.50 1555 4.0 3.0
130 zefirka 7.0 87.50 2452 4.0 3.0
131 man_in_black_86 7.0 70.00 1730 2.0 2.0 3.0
132 manzhos_igor 7.0 70.00 1711 4.0 3.0
133 blind_turtle 7.0 70.00 1904 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
134 phaeton_1985 7.0 58.33 1456 4.0 0.5 2.5
135 zhernvlad 7.0 58.33 1761 5.0 2.0
136 krovopiyca56343 6.5 81.25 1648 4.5 2.0
137 im_golichenko 6.5 81.25 2492 4.5 2.0
138 elgasanov 6.5 65.00 2752 4.0 2.5
139 olegira 6.5 54.17 1965 1.0 5.5
140 ihtiandr82 6.5 54.17 1601 6.0 0.5 0.0
141 hungrylion84 6.0 100.00 2289 6.0
142 chess111chess111 6.0 100.00 1677 2.0 4.0
143 arcsin_1 6.0 100.00 1863 4.0 2.0
144 xumepa 6.0 100.00 2035 6.0
145 danilo2008 6.0 100.00 1681 6.0
146 edward_kushnir 6.0 100.00 1532 2.0 4.0
147 zipperthefly 6.0 100.00 2441 6.0
148 piliposyanrchess 6.0 100.00 2667 6.0
149 vetal2018 6.0 75.00 1499 2.0 4.0
150 maynav 6.0 75.00 1794 2.0 4.0
151 vicsv 6.0 75.00 2208 2.0 4.0
152 chessboogaloo 6.0 75.00 2595 3.5 2.5
153 arcsin1 6.0 75.00 1854 5.0 1.0
154 kvvm82 6.0 75.00 1546 4.0 2.0
155 pavelchernomordik 6.0 75.00 2351 1.0 5.0
156 x_poseidon_x 6.0 60.00 1948 3.0 3.0
157 katty-kat 6.0 60.00 1826 6.0 0.0
158 minenko-1958 6.0 60.00 1542 4.0 2.0
159 zhenyajuly 6.0 60.00 1741 4.0 2.0
160 petromich1967 6.0 60.00 1557 2.0 1.0 3.0
161 yasenytsky 6.0 60.00 1883 2.0 4.0
162 dub_maxym 6.0 60.00 2138 4.0 2.0
163 pylypenkodmytro 6.0 60.00 1443 4.0 2.0
164 lisischanets 5.5 91.67 1757 5.5
165 sokidze 5.5 91.67 2454 2.0 3.5
166 metalurg_forever 5.5 91.67 1529 2.0 3.5
167 redborys 5.5 91.67 2075 2.0 3.5
168 valeriy_khabichev 5.5 91.67 2245 5.5
169 doctor_when 5.5 68.75 1643 3.5 2.0
170 yevgenchernetsky 5.5 68.75 1546 3.0 2.5
171 yurii13 5.5 55.00 1763 3.5 2.0 0.0
172 big_pirate 5.5 55.00 2431 2.0 3.5
173 mister-berkut 5.5 55.00 1678 4.0 1.5
174 maksymgoroshkov 5.5 55.00 2278 4.5 1.0
175 kostyazaharov 5.5 45.83 1850 2.0 0.5 1.0 2.0
176 fanatikchess-twitch 5.0 83.33 1859 5.0
177 artememelyanenko 5.0 83.33 1557 2.0 2.0 1.0
178 boltonole 5.0 83.33 1503 5.0
179 volodymyrl 5.0 83.33 1310 2.0 3.0
180 yurkiv80 5.0 83.33 1908 5.0
181 bogdan_lozynskyi228 5.0 83.33 2224 5.0
182 ivankovalenko0406 5.0 83.33 2011 5.0
183 illya_belov 5.0 83.33 2338 2.0 3.0
184 jenia84 5.0 62.50 2329 5.0 0.0
185 kleversever 5.0 62.50 1503 4.0 1.0
186 yushko_olga 5.0 62.50 2111 2.0 3.0
187 ztr18 5.0 62.50 1582 2.0 3.0
188 lgromiak 5.0 62.50 1734 2.0 3.0
189 oleksii_k 5.0 50.00 1814 2.0 2.0 1.0
190 markgoldshtein 5.0 50.00 1748 2.0 2.0 1.0
191 gorn1981 5.0 50.00 1697 2.0 2.0 1.0
192 andriy198922 4.5 75.00 1826 1.5 2.0 1.0
193 alexchetverik 4.5 75.00 1976 2.0 2.0 0.5
194 rymlyanyn 4.5 75.00 2201 4.5
195 pavlo_pylypenko 4.5 75.00 1569 4.5
196 tolochikandrey 4.5 75.00 1728 2.0 2.5
197 1477dark 4.5 56.25 2109 2.0 2.5
198 krombyk 4.5 56.25 2376 4.0 0.5
199 s_bandera 4.5 56.25 2013 1.0 3.5
200 alexandrasamaganova 4.5 56.25 2164 2.0 2.5
201 nillufirag 4.5 56.25 2367 2.5 2.0
202 valentunhulka 4.5 56.25 2466 2.0 0.0 2.5
203 maxstat 4.5 45.00 1728 1.5 3.0
204 vrungele 4.5 45.00 1749 2.0 2.0 0.5
205 uvarov_andrey 4.5 45.00 2423 1.0 3.5
206 yaroslav6556 4.0 100.00 1735 4.0
207 sashkoraketa 4.0 100.00 1654 4.0
208 shah-matchess 4.0 100.00 1510 4.0
209 shinerzz 4.0 100.00 2027 4.0
210 valy02chess 4.0 100.00 2092 4.0
211 nazar17 4.0 100.00 1695 4.0
212 tiger2875 4.0 100.00 1992 4.0
213 sspp99 4.0 100.00 1490 4.0
214 shockingbed 4.0 100.00 1574 4.0
215 tipochekcdonbas 4.0 100.00 1864 2.0 2.0
216 wazzat 4.0 100.00 2282 4.0
217 nazman 4.0 100.00 1591 4.0
218 nutaras 4.0 100.00 1265 4.0
219 artem_ua 4.0 100.00 1881 4.0
220 kinatra32 4.0 100.00 1935 4.0
221 avf88 4.0 100.00 2009 4.0
222 alexfoto 4.0 100.00 1737 4.0
223 khabichess 4.0 100.00 1916 4.0
224 apte4nik 4.0 100.00 1436 4.0
225 grandchessinvest 4.0 100.00 1535 4.0
226 kirill27015 4.0 100.00 1839 4.0
227 andrey_nikolayev 4.0 100.00 1754 2.0 2.0
228 robert_oros 4.0 66.67 2314 4.0
229 poghosyan_suren 4.0 66.67 2455 4.0
230 vasili_v_k 4.0 66.67 1721 1.0 3.0
231 vzheka 4.0 66.67 1752 4.0
232 ahead_arrow9 4.0 66.67 2456 4.0
233 chessboll 4.0 66.67 2040 4.0
234 darynagryga 4.0 66.67 2039 4.0
235 acmelight 4.0 66.67 1382 2.0 2.0
236 david_lviv 4.0 66.67 1646 4.0
237 gora-71 4.0 66.67 1627 4.0
238 gamilkar7 4.0 66.67 1424 2.0 2.0
239 eduard_1980 4.0 66.67 1744 1.0 3.0
240 multiwebcreation 4.0 50.00 1553 4.0 0.0
241 olexiybilych 4.0 50.00 2432 0.0 4.0
242 roman_granko 4.0 50.00 2403 2.5 1.5
243 slavabazylev 4.0 50.00 1656 2.0 2.0
244 zvk 4.0 50.00 2034 2.0 2.0
245 bukvar21 4.0 50.00 1943 3.0 1.0
246 dimas-dimas 4.0 50.00 2431 2.5 1.5
247 mixastikus 3.5 87.50 1604 3.5
248 dominus_et_deus 3.5 87.50 2346 3.5
249 mykola_udovytskyi 3.5 87.50 1209 3.5
250 ihor78 3.5 87.50 1380 3.5
251 andrey_switchblade 3.5 87.50 2102 3.5
252 andrjywa 3.5 87.50 2410 3.5
253 zelenklen 3.5 87.50 1544 1.5 2.0
254 valuvsex 3.5 58.33 2150 3.5
255 bohdan_ch 3.5 58.33 1771 1.0 2.5
256 fozik 3.5 58.33 1853 3.5
257 rastkovs 3.5 58.33 1763 3.5
258 zazuliak 3.5 58.33 2691 2.0 1.5
259 zajka-molotok 3.5 58.33 2431 3.5
260 a13v 3.5 58.33 1419 1.5 2.0
261 kintoho 3.5 43.75 2412 2.5 1.0
262 ygorko 3.0 75.00 1385 3.0
263 denchuk10082004 3.0 75.00 1371 1.0 2.0
264 grinsky1973 3.0 75.00 1388 1.0 2.0
265 marikua 3.0 75.00 1222 3.0
266 gerasimenyuk_miha 3.0 75.00 2357 3.0
267 danachessukraine 3.0 75.00 1413 3.0
268 oleksandr_11 3.0 75.00 2276 3.0
269 hyperfrequencies 3.0 75.00 1935 3.0
270 itsanich 3.0 75.00 1930 3.0
271 tovstopyat 3.0 75.00 1363 3.0
272 cm_rodin 3.0 75.00 2404 3.0
273 andnar 3.0 75.00 2608 3.0
274 kiperman001 3.0 75.00 2168 3.0
275 mokrykr 3.0 75.00 1759 3.0
276 pzs1985 3.0 75.00 1413 3.0
277 mikolar 3.0 75.00 1401 3.0
278 bedzir 3.0 75.00 2082 3.0
279 lighting-fast 3.0 75.00 2197 1.0 2.0
280 vodolazs 3.0 75.00 1408 3.0
281 mops_2004 3.0 75.00 2601 3.0
282 bars14 3.0 75.00 1773 3.0
283 khrinovsky 3.0 75.00 1913 3.0
284 kherson 3.0 75.00 2000 3.0
285 arsi18 3.0 50.00 1456 3.0
286 dima197 3.0 50.00 1979 3.0 0.0
287 dhryvastov2506 3.0 50.00 1934 2.0 0.5 0.5
288 jonshorter 3.0 50.00 1296 3.0
289 champion1817 3.0 50.00 2446 3.0
290 dima_horielov 3.0 50.00 2387 3.0
291 rostuslav 3.0 50.00 1574 3.0 0.0
292 mirw810i 3.0 50.00 1813 3.0
293 romandmytriv 3.0 37.50 2022 2.0 1.0
294 verycoolnickname 3.0 37.50 1712 0.5 2.5
295 djefry_rash 2.5 62.50 2264 2.5
296 romanlemeshchuk 2.5 62.50 1587 2.5
297 rokis13 2.5 62.50 2464 2.5
298 supernotar 2.5 62.50 2713 2.5
299 oleg8874 2.5 62.50 1541 2.5
300 tatyanako 2.5 62.50 1740 2.5
301 blower_beliy 2.5 62.50 1375 2.5
302 artemdovgan 2.5 62.50 1604 2.5
303 janislav 2.5 62.50 2041 2.5
304 vlad_dubynskyi 2.5 62.50 1958 2.5
305 bohdan-tato 2.5 62.50 1953 1.5 1.0
306 llefthand 2.5 41.67 2133 2.5
307 pliukha_mikhail 2.5 41.67 2380 1.5 1.0
308 zhekailya 2.5 41.67 1618 2.5
309 sosevich_v 2.5 41.67 1734 2.5
310 maxim_27 2.5 41.67 1749 1.5 1.0
311 a959 2.0 100.00 1894 2.0
312 svyat14 2.0 100.00 1174 2.0
313 dimas20003 2.0 100.00 2678 2.0
314 1prk1 2.0 100.00 1333 2.0
315 roger-ua 2.0 100.00 1737 2.0
316 egor_serbin 2.0 100.00 1481 2.0
317 remulzz 2.0 100.00 1850 2.0
318 alexbeginner07 2.0 100.00 1436 2.0
319 cyrano-lossi 2.0 100.00 2303 2.0
320 zatonskihvitaly 2.0 100.00 2194 2.0
321 trickyfortem 2.0 100.00 2450 2.0
322 dance_for_life 2.0 100.00 2269 2.0
323 eljanov 2.0 100.00 2806 2.0
324 tastycake123 2.0 100.00 2033 2.0
325 uragan24 2.0 100.00 1921 2.0
326 bogdan2420 2.0 100.00 1330 2.0
327 acbars 2.0 100.00 1972 2.0
328 nfgrin777 2.0 100.00 1480 2.0
329 myroslavl64 2.0 100.00 2086 2.0
330 mavastr 2.0 100.00 1554 2.0
331 igorbozz 2.0 100.00 1686 2.0
332 panteljuk 2.0 100.00 1379 2.0
333 kolasadze 2.0 100.00 2323 2.0
334 grandcoach 2.0 100.00 2110 2.0
335 gravitcapas 2.0 100.00 1233 2.0
336 kmc2100 2.0 100.00 1876 2.0
337 melymuka_roman 2.0 100.00 1605 2.0
338 metal_3agle 2.0 100.00 1830 2.0
339 oleksandr_khabichev 2.0 100.00 2158 2.0
340 kirill_zaitsev 2.0 100.00 2383 2.0
341 olehlysakovskyi 2.0 100.00 2013 2.0
342 ig_gy 2.0 100.00 1352 2.0
343 mirochka 2.0 100.00 2131 2.0
344 konigzerstore 2.0 100.00 1909 2.0
345 evgeny235 2.0 100.00 2236 2.0
346 kosemen 2.0 100.00 1652 2.0
347 fantastickingsv 2.0 100.00 1706 2.0
348 lubomirchik 2.0 100.00 1724 2.0
349 pillyuk 2.0 100.00 1818 2.0
350 makszb192 2.0 100.00 1858 2.0
351 radulov_roman 2.0 100.00 2096 2.0
352 nigel_farage_turkey 2.0 100.00 2429 2.0
353 nastasialalala 2.0 100.00 1208 2.0
354 romkoval 2.0 50.00 2098 0.0 2.0
355 witaliy1972 2.0 50.00 1974 2.0
356 andriy_yaremovych 2.0 50.00 1563 2.0
357 vitalik25 2.0 50.00 1871 2.0
358 dwerty 2.0 50.00 1781 2.0
359 vultys750 2.0 50.00 1534 2.0
360 egor1369 2.0 50.00 1601 2.0
361 yurahusti 2.0 50.00 1971 2.0
362 tetyana08 2.0 50.00 1491 2.0 0.0
363 chessgamer2018 2.0 50.00 1609 2.0
364 chairnercomp 2.0 50.00 1619 2.0
365 darkmax 2.0 50.00 1773 2.0
366 davidmq 2.0 50.00 1247 2.0
367 bogdanhalachinskiy 2.0 50.00 1802 2.0
368 v1738 2.0 50.00 1295 2.0
369 shawshah 2.0 50.00 1408 2.0
370 ukrop2019 2.0 50.00 2300 2.0
371 leovip 2.0 50.00 1752 1.0 1.0
372 kolesnik_a 2.0 50.00 2252 2.0
373 mykolayyy 2.0 50.00 1925 2.0 0.0
374 numismaticsandchess 2.0 50.00 2142 2.0
375 kirillshevchenko 2.0 50.00 2886 2.0
376 miroslavchess 2.0 50.00 1632 2.0
377 mizyk 2.0 50.00 2133 2.0
378 gena02 2.0 50.00 1488 0.0 2.0
379 qart2003 2.0 50.00 2210 2.0
380 poroxobot 2.0 50.00 2824 2.0
381 kavalira 2.0 50.00 2018 2.0
382 ladanajvasylj 2.0 50.00 1841 2.0
383 scacchista83 2.0 33.33 2416 2.0
384 ruslankoj 2.0 33.33 1532 2.0
385 vitaliy790 2.0 33.33 1485 2.0
386 vitysikk 2.0 33.33 1751 1.0 1.0
387 vitaksin 2.0 33.33 1544 2.0 0.0
388 dim-gor 2.0 33.33 2178 2.0
389 oleksandrkhayrullin 2.0 33.33 1869 2.0
390 mr_vol4enok 2.0 33.33 1306 2.0
391 iwan1967 2.0 33.33 2066 2.0 0.0
392 olborg 2.0 25.00 2334 2.0 0.0
393 kradene_salo 2.0 25.00 1784 2.0 0.0
394 oleksandr12082008 1.5 75.00 1946 1.5
395 talyan 1.5 75.00 1225 1.5
396 beryslav-kyiv 1.5 75.00 1718 1.5
397 vladluhina 1.5 75.00 1537 1.5
398 magicchess777 1.5 75.00 2127 1.5
399 ukranian_boy 1.5 75.00 1503 1.5
400 jaguarut 1.5 75.00 2154 1.5
401 godunovivan 1.5 75.00 1659 1.5
402 orestslm 1.5 75.00 957 1.5
403 sl0m 1.5 75.00 2117 1.5
404 caesar000000 1.5 75.00 1940 1.5
405 mykhailokr 1.5 75.00 1609 1.5
406 susvladimir 1.5 37.50 1519 0.0 1.5
407 balamut4ik 1.5 37.50 2403 1.5
408 lineman90 1.5 37.50 1911 0.0 1.5
409 esuolc 1.5 37.50 2000 1.5
410 banditogangsterito 1.5 37.50 1910 1.5
411 ucplayer 1.5 37.50 2187 1.5
412 bodia_kyiv03 1.5 37.50 2506 1.5
413 santyaga1 1.5 37.50 2327 1.5
414 maxim_guzyo 1.5 37.50 2301 1.5
415 blackdog228 1.5 37.50 2045 1.5
416 igorrud 1.5 37.50 1450 0.5 1.0
417 dnepro 1.5 25.00 1654 1.5
418 prometheus911 1.5 25.00 1467 1.5
419 billy_elliot2 1.0 50.00 2197 1.0
420 mykola_65 1.0 50.00 1289 1.0
421 epotapov75 1.0 50.00 1899 1.0
422 kirill_katz 1.0 50.00 2175 1.0
423 aph83 1.0 50.00 1693 1.0
424 kotnl 1.0 50.00 1318 1.0
425 zdanevych 1.0 50.00 1448 1.0
426 konstantin454545 1.0 50.00 1855 1.0
427 aleck_b 1.0 50.00 1176 1.0
428 yuriy19675 1.0 50.00 1668 1.0
429 aleksandrdovzhenko 1.0 50.00 2117 1.0
430 matviei27 1.0 50.00 1762 1.0
431 andrewjamee 1.0 50.00 1485 1.0
432 maxpast 1.0 50.00 1825 1.0
433 watrange 1.0 50.00 1766 1.0
434 maxutka2004 1.0 50.00 1206 1.0
435 kastakt 1.0 50.00 1508 1.0
436 apetrenko568 1.0 50.00 1482 1.0
437 14141409 1.0 50.00 1735 1.0
438 sssemenov 1.0 50.00 1443 1.0
439 scazo4nik 1.0 50.00 1558 1.0
440 siroghik 1.0 50.00 1324 1.0
441 rusnak 1.0 50.00 1646 1.0
442 sobolrr 1.0 50.00 2132 1.0
443 picasssooo 1.0 50.00 1929 1.0
444 denis_ua 1.0 50.00 1404 1.0
445 igor2915 1.0 50.00 1320 1.0
446 syvenkyy 1.0 50.00 1553 1.0
447 dmytruk_vr 1.0 50.00 1816 1.0
448 nitronstr 1.0 50.00 1511 1.0
449 chesswizard10001 1.0 50.00 1840 1.0
450 chesstreasuremap 1.0 50.00 1803 1.0
451 teodorko 1.0 50.00 1019 1.0
452 matsash 1.0 25.00 1336 1.0 0.0
453 anotheronebadplayer 1.0 25.00 2082 1.0
454 strelokmasterok 1.0 25.00 1411 1.0
455 popovkinblesk 1.0 25.00 2452 1.0
456 protsiv13 1.0 25.00 1490 1.0
457 pylypenkoradomyr 1.0 25.00 1536 1.0
458 slav4ik228 1.0 25.00 1655 1.0
459 pawlotalgo 1.0 25.00 1124 1.0
460 petya14 1.0 25.00 1385 1.0
461 nikita_alexeev 1.0 25.00 1801 1.0
462 sergijkyiv 1.0 25.00 2313 1.0
463 aleks45 1.0 16.67 2565 1.0
464 pamorok 0.5 25.00 1309 0.5
465 d1man888 0.5 25.00 1793 0.5
466 chebakovvladimir 0.5 25.00 1900 0.5
467 yuwild 0.5 12.50 1672 0.5 0.0
468 petrovskiy_vadim 0.0 0.00 2520 0.0 0.0 0.0
469 dmitro74 0.0 0.00 1927 0.0
470 mark_melnikov 0.0 0.00 1955 0.0
471 dmitriy1986678 0.0 0.00 1404 0.0
472 ukrop2016 0.0 0.00 2463 0.0
473 zachsnstr 0.0 0.00 2103 0.0
474 rostislav12 0.0 0.00 2148 0.0
475 yarynasenchyshyn 0.0 0.00 1837 0.0
476 evadzutseva 0.0 0.00 1235 0.0
477 zert099 0.0 0.00 1721 0.0
478 robik_12 0.0 0.00 2085 0.0
479 lobyar07 0.0 0.00 1506 0.0
480 liub10 0.0 0.00 1939 0.0
481 richboard 0.0 0.00 1846 0.0
482 zloy_papa 0.0 0.00 1809 0.0
483 reshetkov 0.0 0.00 2511 0.0
484 gennady_maksimchuk 0.0 0.00 1784 0.0
485 waltzingbear 0.0 0.00 1813 0.0
486 sequenser 0.0 0.00 1345 0.0
487 chibrikov_vadym 0.0 0.00 1797 0.0
488 carlsenfalsificado3 0.0 0.00 2319 0.0 0.0
489 ready_to_ramble 0.0 0.00 1848 0.0
490 obolon71 0.0 0.00 2160 0.0
491 thebest1234567890 0.0 0.00 1866 0.0
492 mshereng 0.0 0.00 1795 0.0
493 okssa 0.0 0.00 1600 0.0 0.0
494 tarasm 0.0 0.00 1614 0.0
495 azamat19998 0.0 0.00 1146 0.0
496 ayvengo0612 0.0 0.00 1809 0.0
497 mongol24 0.0 0.00 1498 0.0
498 iaroslavua 0.0 0.00 1988 0.0 0.0 0.0
499 matviy12 0.0 0.00 1938 0.0
500 oleksandrlalak 0.0 0.00 751 0.0
501 14144034 0.0 0.00 1854 0.0
502 hurkovskiy2008 0.0 0.00 1644 0.0
503 hristianin 0.0 0.00 2258 0.0
504 antonromashov 0.0 0.00 2065 0.0
505 vyaniuk 0.0 0.00 2490 0.0
506 khanya_mazibuko 0.0 0.00 2184 0.0
507 shtymak1994 0.0 0.00 1860 0.0
508 sharipov_artur 0.0 0.00 2264 0.0
509 dima_shevchuk 0.0 0.00 1952 0.0
510 truboshist 0.0 0.00 1613 0.0