# Гравець Загалом очок Бліц-рейтинг Team Slovakia(round 1 ) Team Iceland(round 2 ) Argentina Live Chess(round 3 ) Team France(round 4 ) Srbija Tim(round 5 ) Team Kazakhstan(round 6 ) Team Russia(round 7 ) Srbija Tim(round 8 ) Team Iceland(round 9 ) Team Russia(round 10 )
1 rainspistols 49.0 2501 6.0 5.0 6.0 4.5 5.0 3.5 3.5 6.0 6.0 3.5
2 balogamisha 45.5 2339 6.0 3.0 3.5 6.0 6.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0
3 fso 44.5 2026 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 2.0 2.5
4 olehseagal 44.0 2301 5.0 3.5 5.5 6.0 3.5 3.0 5.5 3.5 5.0 3.5
5 romakif 43.0 2228 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 2.0 4.0
6 bugaevsky_sergey 42.5 2304 4.0 4.0 6.0 4.5 6.0 5.0 4.0 5.5 3.5
7 leonid_starozhilov 38.5 2706 4.0 5.5 6.0 3.0 4.0 2.0 4.5 6.0 3.5
8 beefort 37.0 2224 3.0 2.0 4.5 6.0 6.0 3.0 6.0 2.0 4.5
9 rekosheten 36.5 2400 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0
10 alexandermatlak 36.0 2379 6.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.5 4.0 4.0 3.0
11 skliarov_oleksandr 36.0 2575 3.5 4.5 5.0 5.0 4.5 2.5 2.5 6.0 2.5
12 aborigen_came 36.0 2674 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 1.0 4.5 5.5 4.5
13 art-vega 34.0 2128 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 4.0 2.5 2.0 4.5
14 novik89 33.0 2418 4.0 4.0 5.0 2.5 1.5 5.5 3.5 5.5 1.5
15 cherepzhenya 32.5 2299 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
16 uaartur 31.0 2165 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0 3.0
17 simpotxa777 30.5 2184 3.0 2.0 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 1.0 3.0
18 kulish_vasiliy 30.0 1831 2.0 6.0 3.5 6.0 3.0 6.0 3.5
19 galij 28.5 2252 4.0 1.0 2.5 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
20 novoselskyoleh 26.5 2117 1.0 2.0 2.0 4.0 3.0 6.0 4.0 2.0 2.5
21 mega_lodon 24.5 2289 2.5 3.0 4.5 2.5 2.0 6.0 4.0
22 orest_vovk 24.0 2405 3.5 2.0 6.0 4.5 4.0 4.0
23 vova-79 23.5 2411 2.0 3.5 1.5 3.5 4.0 2.5 1.0 2.5 3.0
24 kavaliro 23.5 2155 2.0 3.5 2.0 3.0 4.0 3.0 6.0
25 alex_molchanov 23.0 2625 4.0 5.5 5.0 2.5 3.0 3.0
26 shchukhomet 23.0 2060 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 0.0 3.0
27 boyechko_o 21.0 2473 2.0 4.0 4.0 1.5 5.0 4.0 0.5
28 jaydan2009 20.5 2036 5.0 4.0 2.5 4.5 4.5
29 conormaclaud 20.5 1995 6.0 6.0 4.5 4.0
30 tushinskiy 20.5 1961 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 3.5
31 mikhail_golubev 19.5 2628 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.5 4.0 2.5
32 sonegelm 19.5 1922 5.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.5
33 blak_wolf 19.5 1982 5.0 5.5 5.0 4.0
34 kostyn1964 18.5 2019 4.5 4.0 4.0 6.0
35 cn_ua 18.0 2588 2.0 3.5 1.5 4.0 4.0 3.0
36 borsuk_konstantin 18.0 2497 5.0 3.5 5.5 4.0
37 kolyagros 18.0 2144 1.0 5.0 4.0 2.5 5.5
38 igorkononets 18.0 2106 4.0 4.0 1.0 2.0 3.5 3.5
39 kykyryzka 18.0 2233 5.5 2.0 2.0 4.0 4.5
40 jaroslav98 18.0 1900 6.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0
41 doiknowmyself 18.0 1811 5.0 1.0 6.0 6.0
42 voronavlad 17.5 1581 5.0 2.0 5.0 5.5
43 tum_nik 17.0 2032 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0
44 samenvondill 17.0 1665 6.0 6.0 5.0
45 capitan_anarchist 17.0 2045 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0
46 ruslanchessnuttree 16.0 1945 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 5.5
47 gross-aleks 16.0 2527 3.5 3.0 2.0 2.0 5.5
48 halfberg 15.5 2064 4.0 4.0 2.0 4.5 1.0
49 slidingknight2775 15.0 2117 4.0 3.5 2.0 2.0 3.5
50 viktorskliarov 14.5 2591 6.0 5.0 3.5
51 tarasivanov 14.5 1944 5.5 3.0 6.0
52 konstantyn 14.5 2236 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 1.0
53 aladin75aa 14.5 2090 4.0 1.0 3.0 1.0 3.5 2.0
54 pchelkinvk 14.0 2513 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 motopony 14.0 1476 4.0 3.0 5.5 1.5
56 mihail012345 14.0 1653 4.0 6.0 4.0
57 artem_kravchenko 14.0 2067 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
58 nerses11 14.0 1867 4.0 4.0 3.0 3.0
59 chesspokervod 13.5 2071 4.0 2.0 4.5 1.0 2.0
60 volog 13.5 1617 3.5 4.0 6.0
61 timurkeleberda 13.0 2097 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0
62 nikolagry 13.0 2765 1.5 4.0 4.0 3.5
63 dmytro9 13.0 1487 6.0 2.0 5.0
64 shaserch 13.0 2412 4.0 3.0 6.0
65 valik3504 13.0 2282 4.0 6.0 3.0
66 8integral8 12.5 1667 5.0 5.0 2.5
67 blagorod 12.0 2037 1.0 4.0 4.0 3.0
68 vladnitros-2005 12.0 1875 2.0 5.0 3.0 2.0
69 mxgolota 12.0 1689 5.0 4.0 3.0
70 dmytrot 12.0 1651 3.0 5.0 4.0
71 val1024 12.0 1895 3.0 2.0 4.0 3.0
72 iaroslavua 12.0 1988 4.0 2.0 6.0
73 kvazar07 11.5 2475 4.0 4.0 3.5
74 alexander_zubov 11.5 2934 2.5 5.0 4.0
75 andreystarkon 11.5 2407 5.0 4.0 2.5
76 paragelmen 11.5 2136 5.0 2.0 4.5
77 ve-dzu 11.5 2361 2.0 4.0 4.0 1.0 0.5
78 alex_meta 11.5 1626 5.0 3.0 3.5
79 uncle_ua 11.5 1914 6.0 2.0 3.5
80 misha_chess 11.0 1772 6.0 5.0
81 jose_rito 11.0 2360 5.0 6.0
82 ninifu 11.0 1793 3.5 3.0 4.5
83 nataliva 11.0 1646 4.0 2.0 3.0 2.0
84 olkarchess 10.5 2035 6.0 4.5
85 vital715 10.0 1621 4.0 4.0 2.0
86 vladislavbelokur 10.0 2082 4.0 2.0 4.0
87 gburtsev 10.0 1826 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
88 lookforgood 10.0 2112 4.0 6.0 0.0
89 dolynachess 10.0 2407 2.0 4.0 4.0
90 oleksiy_khrinovskyi 10.0 2665 4.5 5.5
91 srtcomrad 9.5 1743 4.0 3.0 2.5
92 karina55 9.5 1779 3.5 3.0 3.0
93 slovafn 9.5 2161 1.0 1.0 2.0 5.5
94 enakievo 9.5 2561 4.0 5.5
95 wgmanna 9.5 2142 4.0 2.0 3.5
96 semen16 9.5 2382 5.5 4.0
97 konovka_ukraine 9.0 1755 2.0 5.0 2.0
98 beno2009 9.0 2333 4.0 1.0 4.0
99 molodbik 9.0 2546 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
100 sdavaaisya 9.0 1801 6.0 3.0
101 troglodyt2017 9.0 1891 2.0 3.5 2.0 1.5 0.0
102 ubiytza 8.5 1958 4.0 2.0 2.5
103 happyman_ua 8.5 1904 2.0 2.0 2.5 1.0 1.0
104 sono_io 8.5 1837 5.0 3.5
105 ohanyaneminchess 8.5 2475 1.0 4.0 3.5
106 beast_unlished_in_rv 8.5 1731 3.5 4.0 1.0
107 vatashow 8.5 2434 3.5 1.0 4.0
108 oleksandr1967 8.5 1855 0.0 4.5 4.0
109 zamekhovskiycm 8.0 2145 3.0 3.0 2.0
110 stasonchik24 8.0 2180 2.0 4.5 1.5
111 fatalispm 8.0 2419 4.0 4.0
112 ritanovikova 8.0 1985 2.0 4.0 2.0 0.0
113 gross1975 8.0 1971 5.0 3.0
114 gusteyksks 8.0 1925 4.0 2.0 1.0 1.0
115 hypnodisc 8.0 2193 3.0 3.0 2.0
116 anuchynandrii1970 8.0 1894 4.0 3.0 1.0
117 imcoach 8.0 2567 2.0 6.0
118 darkness228 8.0 1908 4.0 4.0
119 novovolynsk 8.0 1813 2.0 2.5 3.5
120 playgood28 8.0 2275 1.5 1.5 2.0 3.0
121 olderson 7.5 2570 3.5 4.0
122 semenuha_4n 7.5 1978 3.5 4.0
123 zefirka 7.0 2475 4.0 3.0
124 buba_kastorskiy 7.0 1737 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
125 21101980 7.0 1404 2.0 5.0
126 lyb4yk 7.0 1437 4.0 3.0
127 yanmmm 7.0 1932 2.0 2.0 2.0 1.0
128 man_in_black_86 7.0 1600 2.0 2.0 3.0
129 manzhos_igor 7.0 1728 4.0 3.0
130 zhernvlad 7.0 1815 5.0 2.0
131 artem-vk 7.0 2102 4.0 3.0
132 hitaman 7.0 2661 4.0 3.0
133 vlad_sid 7.0 2455 2.0 4.0 1.0
134 petrovskiy_vadim 7.0 2520 2.0 2.0 3.0
135 phaeton_1985 7.0 1497 4.0 0.5 2.5
136 chenrip 7.0 2405 2.0 5.0
137 ihtiandr82 6.5 1554 6.0 0.5 0.0
138 olegira 6.5 2052 1.0 5.5
139 krovopiyca56343 6.5 1648 4.5 2.0
140 elgasanov 6.5 2659 4.0 2.5
141 im_golichenko 6.5 2561 4.5 2.0
142 xumepa 6.0 2078 6.0
143 yasenytsky 6.0 1746 2.0 4.0
144 minenko-1958 6.0 1546 4.0 2.0
145 hungrylion84 6.0 2043 6.0
146 arcsin1 6.0 1854 5.0 1.0
147 zhenyajuly 6.0 1659 4.0 2.0
148 zipperthefly 6.0 2385 6.0
149 sslon 6.0 2401 1.0 5.0
150 kvvm82 6.0 1463 4.0 2.0
151 katty-kat 6.0 1671 6.0 0.0
152 arcsin_1 6.0 1910 4.0 2.0
153 vanya_m 6.0 1538 2.0 4.0
154 chess111chess111 6.0 1680 2.0 4.0
155 vetal2018 6.0 1372 2.0 4.0
156 edward_kushnir 6.0 1589 2.0 4.0
157 trojnar 6.0 1760 4.0 2.0 0.0
158 pylypenkodmytro 6.0 1455 4.0 2.0
159 petromich1967 6.0 1568 2.0 1.0 3.0
160 chessboogaloo 6.0 2596 3.5 2.5
161 dub_maxym 6.0 1962 4.0 2.0
162 vicsv 6.0 2230 2.0 4.0
163 maximrubtsov 6.0 1739 3.0 3.0
164 piliposyanrchess 6.0 2576 6.0
165 danilo2008 6.0 1429 6.0
166 khabichev 5.5 2197 5.5
167 mister-berkut 5.5 1621 4.0 1.5
168 yurii13 5.5 1699 3.5 2.0 0.0
169 doctor_when 5.5 1769 3.5 2.0
170 kostyazaharov 5.5 1927 2.0 0.5 1.0 2.0
171 metalurg_forever 5.5 1513 2.0 3.5
172 yevgenchernetsky 5.5 1662 3.0 2.5
173 big_pirate 5.5 2426 2.0 3.5
174 redborys 5.5 1963 2.0 3.5
175 sokidze 5.5 2374 2.0 3.5
176 lisischanets 5.5 1749 5.5
177 maksymgoroshkov 5.5 2270 4.5 1.0
178 matviy12 5.0 1938 5.0
179 fanatikchess-twitch 5.0 1743 5.0
180 gorn1981 5.0 1652 2.0 2.0 1.0
181 ready_to_ramble 5.0 1848 5.0
182 jenia84 5.0 2252 5.0 0.0
183 markgoldshtein 5.0 1619 2.0 2.0 1.0
184 volodymyrl 5.0 1364 2.0 3.0
185 yushko_olga 5.0 1967 2.0 3.0
186 yurkiv80 5.0 1838 5.0
187 ivankovalenko0406 5.0 2043 5.0
188 bogdanlozinskiy0303 5.0 2033 5.0
189 oleksii_k 5.0 1750 2.0 2.0 1.0
190 illya_belov 5.0 2315 2.0 3.0
191 ztr18 5.0 1507 2.0 3.0
192 lgromiak 5.0 1493 2.0 3.0
193 boltonole 5.0 1625 5.0
194 anuchynserhii2011 5.0 1438 4.0 1.0
195 artememelyanenko 5.0 1553 2.0 2.0 1.0
196 rymlyanyn 4.5 2063 4.5
197 1477dark 4.5 2164 2.0 2.5
198 krombyk 4.5 2340 4.0 0.5
199 maxstat 4.5 1688 1.5 3.0
200 s_bandera 4.5 2010 1.0 3.5
201 alexqchess 4.5 2002 2.0 2.5
202 valentunhulka 4.5 2190 2.0 0.0 2.5
203 uvarov_andrey 4.5 2414 1.0 3.5
204 nillufirag 4.5 2147 2.5 2.0
205 alexchetverik 4.5 1990 2.0 2.0 0.5
206 andriy198922 4.5 1663 1.5 2.0 1.0
207 vrungele 4.5 1814 2.0 2.0 0.5
208 pavlo_pylypenko 4.5 1512 4.5
209 poghosyan_suren 4.0 2557 4.0
210 robert_oros 4.0 2314 4.0
211 multiwebcreation 4.0 1705 4.0 0.0
212 nutaras 4.0 1265 4.0
213 roman_granko 4.0 2304 2.5 1.5
214 nazman 4.0 1484 4.0
215 nazar17 4.0 1524 4.0
216 olexiybilych 4.0 2432 0.0 4.0
217 zvk 4.0 2015 2.0 2.0
218 sashkoraketa 4.0 1532 4.0
219 gamilkar7 4.0 1337 2.0 2.0
220 tipochekcdonbas 4.0 1929 2.0 2.0
221 eduard_1980 4.0 1731 1.0 3.0
222 dimas-dimas 4.0 2534 2.5 1.5
223 valy02chess 4.0 2124 4.0
224 kirill27015 4.0 2075 4.0
225 david_lviv 4.0 1683 4.0
226 darynagryga 4.0 1756 4.0
227 vasili_v_k 4.0 1746 1.0 3.0
228 chessboll 4.0 1988 4.0
229 carlsenfalsificado3 4.0 2319 2.0 2.0
230 bukvar21 4.0 1955 3.0 1.0
231 vzheka 4.0 1778 4.0
232 wazzat 4.0 2282 4.0
233 yaroslav6556 4.0 1730 4.0
234 avf88 4.0 1907 4.0
235 artem_ua 4.0 1804 4.0
236 apte4nik 4.0 1451 4.0
237 andrey_nikolayev 4.0 1675 2.0 2.0
238 alexfoto 4.0 1801 4.0
239 ahead_arrow9 4.0 1587 4.0
240 acmelight 4.0 1523 2.0 2.0
241 tiger2875 4.0 1933 4.0
242 sspp99 4.0 1446 4.0
243 kinatra32 4.0 1872 4.0
244 shockingbed 4.0 1389 4.0
245 khabichess 4.0 1896 4.0
246 grandchessblitz 4.0 1587 4.0
247 gora-71 4.0 1671 4.0
248 slavabazylev 4.0 1706 2.0 2.0
249 shinerzz 4.0 2025 4.0
250 shah-matchess 4.0 1449 4.0
251 dominus_et_deus 3.5 2362 3.5
252 ihor78 3.5 1385 3.5
253 demyanyuk_andrew 3.5 2170 3.5
254 mixastikus 3.5 1589 3.5
255 valuvsex 3.5 2193 3.5
256 andrjywa 3.5 2490 3.5
257 mykolau 3.5 1233 3.5
258 zajka-molotok 3.5 2474 3.5
259 kintoho 3.5 2448 2.5 1.0
260 zazuliak 3.5 2424 2.0 1.5
261 rastkovs 3.5 1867 3.5
262 zelenklen 3.5 1663 1.5 2.0
263 a13v 3.5 1382 1.5 2.0
264 fozik 3.5 1791 3.5
265 bohdan_ch 3.5 1685 1.0 2.5
266 bars14 3.0 1731 3.0
267 vodolazs 3.0 1520 3.0
268 bedzir 3.0 1917 3.0
269 gerasimenyuk_miha 3.0 2241 3.0
270 ygorko 3.0 1288 3.0
271 kherson 3.0 1964 3.0
272 khrinovsky 3.0 1919 3.0
273 arsi18 3.0 1474 3.0
274 romant06 3.0 1654 0.5 2.5
275 oleksandr_11 3.0 2267 3.0
276 rostuslav 3.0 1653 3.0 0.0
277 kiperman001 3.0 2218 3.0
278 6mrhunter9 3.0 2244 3.0
279 jonshorter 3.0 1388 3.0
280 mokrykr 3.0 1728 3.0
281 mops_2004 3.0 2651 3.0
282 lighting-fast 3.0 2264 1.0 2.0
283 marikua 3.0 1396 3.0
284 grinsky1973 3.0 1391 1.0 2.0
285 tolochikandrey 3.0 1676 2.0 1.0
286 tovstopyat 3.0 1186 3.0
287 pzs1985 3.0 1482 3.0
288 hyperfrequencies 3.0 1862 3.0
289 dima197 3.0 1950 3.0 0.0
290 mongol24 3.0 1498 3.0
291 dhryvastov2506 3.0 1889 2.0 0.5 0.5
292 denchuk10082004 3.0 1378 1.0 2.0
293 itsanich 3.0 2000 3.0
294 mikolar 3.0 1327 3.0
295 danachessukraine 3.0 1413 3.0
296 coachgunnar 3.0 2606 3.0
297 mirw810i 3.0 1948 3.0
298 cm_rodin 3.0 2326 3.0
299 romandmytriv 3.0 2037 2.0 1.0
300 champion1817 3.0 2411 3.0
301 romanlemeshchuk 2.5 1484 2.5
302 rokis13 2.5 2527 2.5
303 zhekailya 2.5 1639 2.5
304 vlad_dubynskyi 2.5 1717 2.5
305 tatyanako 2.5 1712 2.5
306 supernotar 2.5 2670 2.5
307 oleg8874 2.5 1528 2.5
308 pliukha_mikhail 2.5 2463 1.5 1.0
309 maxim_27 2.5 1854 1.5 1.0
310 artemdovgan 2.5 1534 2.5
311 blower_beliy 2.5 1417 2.5
312 djefry_rash 2.5 2223 2.5
313 3crossover 2.5 2133 2.5
314 janislav 2.5 2078 2.5
315 bohdan-tato 2.5 1954 1.5 1.0
316 nafnafmf 2.5 1658 2.5
317 olborg 2.0 2220 2.0 0.0
318 shawshah 2.0 1394 2.0
319 bogdan2420 2.0 1321 2.0
320 bogdanhalachinskiy 2.0 1782 2.0
321 iwan1967 2.0 2017 2.0 0.0
322 vultys750 2.0 1461 2.0
323 igorbozz 2.0 1666 2.0
324 brilliantone 2.0 2190 2.0
325 ig_gy 2.0 1319 2.0
326 kavalira 2.0 1978 2.0
327 kirillshevchenko 2.0 2797 2.0
328 khanya_mazibuko 2.0 2184 2.0
329 kirill_zaitsev 2.0 2293 2.0
330 gravitcapas 2.0 1273 2.0
331 scacchista83 2.0 2505 2.0
332 kmc2100 2.0 1817 2.0
333 sanyok911 2.0 2172 2.0
334 dimas20003 2.0 2648 2.0
335 kolasadze 2.0 2350 2.0
336 kolesnik_a 2.0 2028 2.0
337 konigzerstore 2.0 1916 2.0
338 ruslankoj 2.0 1496 2.0
339 kosemen 2.0 1675 2.0
340 chairnercomp 2.0 1592 2.0
341 vitysikk 2.0 1902 1.0 1.0
342 grandcoach 2.0 1652 2.0
343 cyrano-lossi 2.0 2227 2.0
344 v1738 2.0 1305 2.0
345 uragan24 2.0 1926 2.0
346 ukrop2019 2.0 2172 2.0
347 ukrop2016 2.0 2463 2.0
348 davidmq 2.0 1255 2.0
349 darkmax 2.0 1773 2.0
350 dwerty 2.0 1681 2.0
351 dance_for_life 2.0 2269 2.0
352 egor1369 2.0 1547 2.0
353 egor_serbin 2.0 1291 2.0
354 eljanov 2.0 2862 2.0
355 everdoublew 2.0 1795 2.0
356 romkoval 2.0 1903 0.0 2.0
357 tetyana08 2.0 1510 2.0 0.0
358 evgeny235 2.0 2137 2.0
359 tastycake123 2.0 1890 2.0
360 vitaksin 2.0 1505 2.0 0.0
361 fantastickingsv 2.0 1781 2.0
362 chessgamer2018 2.0 1611 2.0
363 svyat14 2.0 1174 2.0
364 frankie149 2.0 2418 2.0
365 vitalik25 2.0 1930 2.0
366 gena02 2.0 1287 0.0 2.0
367 vitaliy790 2.0 1391 2.0
368 witaliy1972 2.0 1891 2.0
369 dim-gor 2.0 2234 2.0
370 radulov_roman 2.0 2024 2.0
371 nastasialalala 2.0 1192 2.0
372 mykolayyy 2.0 1925 2.0 0.0
373 acbars 2.0 1411 2.0
374 qart2003 2.0 2259 2.0
375 mavastr 2.0 1560 2.0
376 andriy_yaremovych 2.0 1628 2.0
377 panteljuk 2.0 1244 2.0
378 alexbeginner07 2.0 1436 2.0
379 poroxobot 2.0 2824 2.0
380 zert099 2.0 1721 2.0
381 zatonskihvitaly 2.0 2271 2.0
382 alecs2008 2.0 1674 2.0
383 kradene_salo 2.0 1691 2.0 0.0
384 mr_vol4enok 2.0 1428 2.0
385 mizyk 2.0 2041 2.0
386 pillyuk 2.0 1878 2.0
387 melymuka_roman 2.0 1605 2.0
388 mirochka 2.0 2221 2.0
389 myroslavl64 2.0 2086 2.0
390 miroslavchess 2.0 1269 2.0
391 richboard 2.0 1846 2.0
392 roger-ua 2.0 1786 2.0
393 obolon71 2.0 2160 2.0
394 makszb192 2.0 1731 2.0
395 a959 2.0 1791 2.0
396 nfgrin777 2.0 1510 2.0
397 remulzz 2.0 1903 2.0
398 ladanajvasylj 2.0 1621 2.0
399 1prk1 2.0 1434 2.0
400 nigel_farage_turkey 2.0 2506 2.0
401 leovip 2.0 1582 1.0 1.0
402 yurahusti 2.0 2034 2.0
403 olehlysakovskyi 2.0 2007 2.0
404 lubomirchik 2.0 1640 2.0
405 ayvengo0612 2.0 1809 2.0
406 talyan 1.5 1315 1.5
407 dnepro 1.5 1710 1.5
408 oleksandr12082008 1.5 1390 1.5
409 mykhailokr 1.5 1435 1.5
410 thebest1234567890 1.5 1866 1.5
411 ukranian_boy 1.5 1522 1.5
412 esuolc 1.5 2127 1.5
413 orestslm 1.5 1123 1.5
414 zeitron 1.5 2146 1.5
415 balamut4ik 1.5 2302 1.5
416 santyaga1 1.5 2388 1.5
417 susvladimir 1.5 1599 0.0 1.5
418 sl0m 1.5 2004 1.5
419 belogvardeyets_kolchak 1.5 1816 1.5
420 beryslav-kyiv 1.5 1671 1.5
421 lineman90 1.5 1882 0.0 1.5
422 magicchess777 1.5 2206 1.5
423 blackdog228 1.5 2207 1.5
424 bodia_kyiv03 1.5 2506 1.5
425 igorrud 1.5 1470 0.5 1.0
426 jaguarut 1.5 2069 1.5
427 prometheus911 1.5 1401 1.5
428 godunovivan 1.5 1733 1.5
429 vladluhina 1.5 1324 1.5
430 maxim_guzyo 1.5 2100 1.5
431 caesar000000 1.5 1936 1.5
432 chesswizard10001 1.0 1375 1.0
433 apetrenko568 1.0 1461 1.0
434 zdanevych 1.0 1425 1.0
435 denis_ua 1.0 1412 1.0
436 aph83 1.0 1671 1.0
437 watrange 1.0 1552 1.0
438 billy_elliot2 1.0 2145 1.0
439 andrewjamee 1.0 1460 1.0
440 chesstreasuremap 1.0 1844 1.0
441 yuriy19675 1.0 1688 1.0
442 anotheronebadplayer 1.0 1902 1.0
443 aleks45 1.0 2598 1.0
444 aleck_b 1.0 1224 1.0
445 aleksandrdovzhenko 1.0 2062 1.0
446 14141409 1.0 1273 1.0
447 konstantin454545 1.0 1931 1.0
448 protsiv13 1.0 1272 1.0
449 petya14 1.0 1345 1.0
450 kastakt 1.0 1574 1.0
451 picasssooo 1.0 1955 1.0
452 maxutka2004 1.0 1206 1.0
453 sergijkyiv 1.0 2313 1.0
454 maxpast 1.0 1818 1.0
455 popovkinblesk 1.0 2442 1.0
456 scazo4nik 1.0 1601 1.0
457 igor2915 1.0 1358 1.0
458 rusnak 1.0 1813 1.0
459 dino2411 1.0 2182 1.0
460 14144034 1.0 1854 1.0
461 kotnl 1.0 1269 1.0
462 pylypenkoradomyr 1.0 1541 1.0
463 matviei27 1.0 1530 1.0
464 matsash 1.0 1461 1.0 0.0
465 siroghik 1.0 1390 1.0
466 slav4ik228 1.0 1768 1.0
467 teodorko 1.0 1169 1.0
468 pawlotalgo 1.0 1124 1.0
469 nitronstr 1.0 1738 1.0
470 sssemenov 1.0 1438 1.0
471 strelokmasterok 1.0 1371 1.0
472 syvenkyy 1.0 1490 1.0
473 mykola_65 1.0 1344 1.0
474 sobolrr 1.0 2044 1.0
475 epotapov75 1.0 1844 1.0
476 nikita_alexeev 1.0 1683 1.0
477 dmytruk_vr 1.0 1808 1.0
478 yuwild 0.5 1694 0.5 0.0
479 chebakovvladimir 0.5 1882 0.5
480 pamorok 0.5 1391 0.5
481 d1man888 0.5 1645 0.5
482 zloy_papa 0.0 1742 0.0
483 mark_melnikov 0.0 1527 0.0
484 zachsnstr 0.0 2103 0.0
485 oleksandrlalak 0.0 751 0.0
486 mshereng 0.0 0 0.0
487 antonromashov 0.0 2099 0.0
488 dima_shevchuk 0.0 1771 0.0
489 reshetkov 0.0 2642 0.0
490 lobyar07 0.0 1619 0.0
491 dmitriy1986678 0.0 1346 0.0
492 dmitro74 0.0 1933 0.0
493 truboshist 0.0 1621 0.0
494 evadzutseva 0.0 1251 0.0
495 tarasm 0.0 1589 0.0
496 okssa 0.0 1513 0.0 0.0
497 hristianin 0.0 2258 0.0
498 hurkovskiy2008 0.0 1675 0.0
499 shtymak1994 0.0 1830 0.0
500 katkapofanich 0.0 1914 0.0
501 sharipov_artur 0.0 2373 0.0
502 vyaniuk 0.0 2490 0.0
503 sequenser 0.0 1402 0.0
504 waltzingbear 0.0 1813 0.0
505 rostislav12 0.0 2151 0.0
506 azamat19998 0.0 1127 0.0
507 liub10 0.0 1822 0.0
508 yarynasenchyshyn 0.0 1923 0.0
509 robik_12 0.0 2060 0.0
510 gennady_maksimchuk 0.0 1854 0.0