# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team Slovakia(round 1 ) Team Iceland(round 2 ) Argentina Live Chess(round 3 ) Team France(round 4 ) Srbija Tim(round 5 ) Team Kazakhstan(round 6 ) Team Russia(round 7 ) Srbija Tim(round 8 ) Team Iceland(round 9 ) Team Russia(round 10 )
1 rainspistols 50.5 84.17 2501 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 3.5 3.5 6.0 6.0 3.5
2 balogamisha 45.5 81.25 2251 6.0 3.0 3.5 6.0 6.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0
3 fso 44.5 82.41 2123 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 2.0 2.5
4 romakif 44.0 84.62 2166 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 2.0 4.0
5 olehseagal 44.0 75.86 2318 5.0 3.5 5.5 6.0 3.5 3.0 5.5 3.5 5.0 3.5
6 bugaevsky_sergey 42.5 85.00 2268 4.0 4.0 6.0 4.5 6.0 5.0 4.0 5.5 3.5
7 leonid_starozhilov 38.5 74.04 2681 4.0 5.5 6.0 3.0 4.0 2.0 4.5 6.0 3.5
8 beefort 37.0 88.10 2213 3.0 2.0 4.5 6.0 6.0 3.0 6.0 2.0 4.5
9 alexandermatlak 37.0 71.15 2500 6.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.5 5.0 4.0 3.0
10 aborigen_came 37.0 68.52 2755 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 1.0 5.5 5.5 4.5
11 rekosheten 36.5 91.25 2313 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0
12 skliarov_oleksandr 36.0 69.23 2506 3.5 4.5 5.0 5.0 4.5 2.5 2.5 6.0 2.5
13 art-vega 34.0 85.00 2178 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 4.0 2.5 2.0 4.5
14 novik89 33.0 66.00 2421 4.0 4.0 5.0 2.5 1.5 5.5 3.5 5.5 1.5
15 cherepzhenya 32.5 81.25 2281 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
16 uaartur 31.0 81.58 2248 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0 3.0
17 kulish_vasiliy 30.5 89.71 2096 2.0 6.0 4.0 6.0 3.0 6.0 3.5
18 simpotxa777 30.5 76.25 2241 3.0 2.0 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 1.0 3.0
19 galij 30.0 88.24 2259 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
20 novoselskyoleh 28.5 79.17 2129 1.0 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 4.0 2.0 2.5
21 mega_lodon 25.0 69.44 2280 2.5 3.0 5.0 2.5 2.0 6.0 4.0
22 alex_molchanov 24.5 68.06 2562 4.0 5.5 5.0 2.5 3.0 4.5
23 orest_vovk 24.0 92.31 2482 3.5 2.0 6.0 4.5 4.0 4.0
24 vova-79 23.5 73.44 2529 2.0 3.5 1.5 3.5 4.0 2.5 1.0 2.5 3.0
25 shchukhomet 23.0 71.88 2100 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 0.0 3.0
26 boyechko_o 21.0 80.77 2562 2.0 4.0 4.0 1.5 5.0 4.0 0.5
27 conormaclaud 20.5 85.42 1996 6.0 6.0 4.5 4.0
28 tushinskiy 20.5 85.42 2151 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 3.5
29 jaydan2009 20.5 78.85 1926 5.0 4.0 2.5 4.5 4.5
30 blak_wolf 19.5 81.25 1938 5.0 5.5 5.0 4.0
31 borsuk_konstantin 19.5 81.25 2502 5.0 5.0 5.5 4.0
32 sonegelm 19.5 81.25 1910 5.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.5
33 mikhail_golubev 19.5 69.64 2518 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.5 4.0 2.5
34 kostyn1964 18.5 84.09 2037 4.5 4.0 4.0 6.0
35 doiknowmyself 18.0 90.00 1811 5.0 1.0 6.0 6.0
36 jaroslav98 18.0 81.82 1900 6.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0
37 kolyagros 18.0 81.82 2084 1.0 5.0 4.0 2.5 5.5
38 igorkononets 18.0 69.23 2129 4.0 4.0 1.0 2.0 3.5 3.5
39 kykyryzka 18.0 69.23 2169 5.5 2.0 2.0 4.0 4.5
40 cn_ua 18.0 64.29 2659 2.0 3.5 1.5 4.0 4.0 3.0
41 voronavlad 17.5 79.55 1704 5.0 2.0 5.0 5.5
42 kavaliro 17.5 62.50 2155 2.0 3.5 2.0 3.0 4.0 3.0 0.0
43 samenvondill 17.0 94.44 1689 6.0 6.0 5.0
44 capitan_anarchist 17.0 85.00 2144 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0
45 tum_nik 17.0 85.00 2012 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0
46 ruslanchessnuttree 16.0 80.00 2018 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 5.5
47 gross-aleks 16.0 80.00 2520 3.5 3.0 2.0 2.0 5.5
48 halfberg 15.5 86.11 1880 4.0 4.0 2.0 4.5 1.0
49 slidingknight2775 15.0 68.18 2088 4.0 3.5 2.0 2.0 3.5
50 tarasivanov 14.5 90.62 2014 5.5 3.0 6.0
51 konstantyn 14.5 90.62 2190 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 1.0
52 viktorskliarov 14.5 80.56 2642 6.0 5.0 3.5
53 aladin75aa 14.5 72.50 2108 4.0 1.0 3.0 1.0 3.5 2.0
54 pchelkinvk 14.0 87.50 2471 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 artem_kravchenko 14.0 77.78 2036 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
56 mihail012345 14.0 77.78 1742 4.0 6.0 4.0
57 nerses11 14.0 70.00 1830 4.0 4.0 3.0 3.0
58 motopony 14.0 70.00 1580 4.0 3.0 5.5 1.5
59 volog 13.5 96.43 1809 3.5 4.0 6.0
60 chesspokervod 13.5 67.50 2110 4.0 2.0 4.5 1.0 2.0
61 shaserch 13.0 92.86 2410 4.0 3.0 6.0
62 timurkeleberda 13.0 81.25 2050 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0
63 valik3504 13.0 81.25 2205 4.0 6.0 3.0
64 dmytro9 13.0 72.22 1487 6.0 2.0 5.0
65 nikolagry 13.0 72.22 2700 1.5 4.0 4.0 3.5
66 8integral8 12.5 69.44 1667 5.0 5.0 2.5
67 blagorod 12.0 85.71 2106 1.0 4.0 4.0 3.0
68 dmytrot 12.0 75.00 1685 3.0 5.0 4.0
69 mxgolota 12.0 75.00 1676 5.0 4.0 3.0
70 vladnitros-2005 12.0 66.67 1954 2.0 5.0 3.0 2.0
71 val1024 12.0 66.67 1928 3.0 2.0 4.0 3.0
72 uncle_ua 11.5 95.83 1951 6.0 2.0 3.5
73 kvazar07 11.5 82.14 2789 4.0 4.0 3.5
74 paragelmen 11.5 82.14 2025 5.0 2.0 4.5
75 alex_meta 11.5 71.88 1570 5.0 3.0 3.5
76 ve-dzu 11.5 71.88 2366 2.0 4.0 4.0 1.0 0.5
77 alexander_zubov 11.5 63.89 2874 2.5 5.0 4.0
78 andreystarkon 11.5 63.89 2442 5.0 4.0 2.5
79 misha_chess 11.0 91.67 1886 6.0 5.0
80 jose_rito 11.0 91.67 2360 5.0 6.0
81 nataliva 11.0 78.57 1656 4.0 2.0 3.0 2.0
82 ninifu 11.0 68.75 1794 3.5 3.0 4.5
83 olkarchess 10.5 87.50 1857 6.0 4.5
84 gburtsev 10.0 100.00 1938 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 lookforgood 10.0 83.33 2231 4.0 6.0 0.0
86 testuvalnyk 10.0 83.33 2157 4.0 2.0 4.0
87 oleksiy_khrinovskyi 10.0 83.33 2606 4.5 5.5
88 vital715 10.0 83.33 1560 4.0 4.0 2.0
89 dolynachess 10.0 71.43 2394 2.0 4.0 4.0
90 valeriygrinev 9.5 95.00 2528 4.0 5.5
91 olderson 9.5 95.00 2535 3.5 6.0
92 wgmanna 9.5 95.00 2168 4.0 2.0 3.5
93 karina55 9.5 79.17 1740 3.5 3.0 3.0
94 semen16 9.5 79.17 2407 5.5 4.0
95 srtcomrad 9.5 67.86 1747 4.0 3.0 2.5
96 slovafn 9.5 59.38 2261 1.0 1.0 2.0 5.5
97 molodbik 9.0 90.00 2428 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
98 troglodyt2017 9.0 75.00 1818 2.0 3.5 2.0 1.5 0.0
99 sdavaaisya 9.0 75.00 1896 6.0 3.0
100 konovka_ukraine 9.0 75.00 1877 2.0 5.0 2.0
101 beno_chess 9.0 75.00 2495 4.0 1.0 4.0
102 beast_unlished_in_rv 8.5 85.00 1688 3.5 4.0 1.0
103 sono_io 8.5 70.83 1768 5.0 3.5
104 ohanyaneminchess 8.5 70.83 2617 1.0 4.0 3.5
105 oleksandr1967 8.5 60.71 1983 0.0 4.5 4.0
106 happyman_ua 8.5 60.71 1950 2.0 2.0 2.5 1.0 1.0
107 ubiytza 8.5 53.12 2003 4.0 2.0 2.5
108 vatashow 8.5 53.12 2365 3.5 1.0 4.0
109 chenrip 8.0 100.00 2395 2.0 6.0
110 playgood28 8.0 80.00 2247 1.5 1.5 2.0 3.0
111 fatalispm 8.0 80.00 2420 4.0 4.0
112 gross1975 8.0 66.67 2085 5.0 3.0
113 zamekhovskiycm 8.0 66.67 2036 3.0 3.0 2.0
114 ritanovikova 8.0 66.67 2127 2.0 4.0 2.0 0.0
115 imcoach 8.0 66.67 2529 2.0 6.0
116 darkness228 8.0 66.67 1832 4.0 4.0
117 hypnodisc 8.0 66.67 2067 3.0 3.0 2.0
118 stasonchik24 8.0 66.67 2224 2.0 4.5 1.5
119 anuchynandrii1970 8.0 57.14 2027 4.0 3.0 1.0
120 novovolynsk 8.0 57.14 1894 2.0 2.5 3.5
121 trojnar 8.0 50.00 1891 4.0 2.0 2.0
122 gusteyksks 8.0 44.44 1894 4.0 2.0 1.0 1.0
123 semenuha_4n 7.5 75.00 2031 3.5 4.0
124 21101980 7.0 87.50 1373 2.0 5.0
125 zefirka 7.0 87.50 2414 4.0 3.0
126 yanmmm 7.0 87.50 1808 2.0 2.0 2.0 1.0
127 vlad_sid 7.0 87.50 2670 2.0 4.0 1.0
128 artem-vk 7.0 87.50 2168 4.0 3.0
129 lyb4yk 7.0 87.50 1467 4.0 3.0
130 hitaman 7.0 87.50 2664 4.0 3.0
131 blind_turtle 7.0 70.00 1733 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
132 manzhos_igor 7.0 70.00 1673 4.0 3.0
133 man_in_black_86 7.0 70.00 1504 2.0 2.0 3.0
134 zhernvlad 7.0 58.33 1717 5.0 2.0
135 phaeton_1985 7.0 58.33 1545 4.0 0.5 2.5
136 im_golichenko 6.5 81.25 2538 4.5 2.0
137 krovopiyca56343 6.5 81.25 1648 4.5 2.0
138 elgasanov 6.5 65.00 2700 4.0 2.5
139 ihtiandr82 6.5 54.17 1655 6.0 0.5 0.0
140 olegira 6.5 54.17 2062 1.0 5.5
141 hungrylion84 6.0 100.00 2182 6.0
142 piliposyanrchess 6.0 100.00 2667 6.0
143 danilo2008 6.0 100.00 1581 6.0
144 zipperthefly 6.0 100.00 2441 6.0
145 xumepa 6.0 100.00 2097 6.0
146 arcsin_1 6.0 100.00 1884 4.0 2.0
147 chess111chess111 6.0 100.00 1645 2.0 4.0
148 edward_kushnir 6.0 100.00 1589 2.0 4.0
149 kvvm82 6.0 75.00 1458 4.0 2.0
150 arcsin1 6.0 75.00 1854 5.0 1.0
151 vicsv 6.0 75.00 2182 2.0 4.0
152 vetal2018 6.0 75.00 1404 2.0 4.0
153 vanya_m 6.0 75.00 1713 2.0 4.0
154 chessboogaloo 6.0 75.00 2579 3.5 2.5
155 sslon 6.0 75.00 2436 1.0 5.0
156 katty-kat 6.0 60.00 1852 6.0 0.0
157 petromich1967 6.0 60.00 1535 2.0 1.0 3.0
158 zhenyajuly 6.0 60.00 1659 4.0 2.0
159 yasenytsky 6.0 60.00 1797 2.0 4.0
160 maximrubtsov 6.0 60.00 1851 3.0 3.0
161 pylypenkodmytro 6.0 60.00 1432 4.0 2.0
162 minenko-1958 6.0 60.00 1526 4.0 2.0
163 dub_maxym 6.0 60.00 2113 4.0 2.0
164 lisischanets 5.5 91.67 1670 5.5
165 khabichev 5.5 91.67 2077 5.5
166 redborys 5.5 91.67 2011 2.0 3.5
167 metalurg_forever 5.5 91.67 1513 2.0 3.5
168 sokidze 5.5 91.67 2401 2.0 3.5
169 yevgenchernetsky 5.5 68.75 1665 3.0 2.5
170 doctor_when 5.5 68.75 1859 3.5 2.0
171 yurii13 5.5 55.00 1687 3.5 2.0 0.0
172 big_pirate 5.5 55.00 2405 2.0 3.5
173 maksymgoroshkov 5.5 55.00 2278 4.5 1.0
174 mister-berkut 5.5 55.00 1736 4.0 1.5
175 kostyazaharov 5.5 45.83 1907 2.0 0.5 1.0 2.0
176 yurkiv80 5.0 83.33 1801 5.0
177 ivankovalenko0406 5.0 83.33 1916 5.0
178 illya_belov 5.0 83.33 2321 2.0 3.0
179 volodymyrl 5.0 83.33 1354 2.0 3.0
180 artememelyanenko 5.0 83.33 1492 2.0 2.0 1.0
181 fanatikchess-twitch 5.0 83.33 1775 5.0
182 bogdanlozinskiy0303 5.0 83.33 2258 5.0
183 boltonole 5.0 83.33 1560 5.0
184 yushko_olga 5.0 62.50 2052 2.0 3.0
185 jenia84 5.0 62.50 2394 5.0 0.0
186 ztr18 5.0 62.50 1565 2.0 3.0
187 lgromiak 5.0 62.50 1666 2.0 3.0
188 anuchynserhii2011 5.0 62.50 1509 4.0 1.0
189 markgoldshtein 5.0 50.00 1717 2.0 2.0 1.0
190 gorn1981 5.0 50.00 1738 2.0 2.0 1.0
191 oleksii_k 5.0 50.00 1812 2.0 2.0 1.0
192 andriy198922 4.5 75.00 1779 1.5 2.0 1.0
193 alexchetverik 4.5 75.00 1976 2.0 2.0 0.5
194 rymlyanyn 4.5 75.00 2179 4.5
195 tolochikandrey 4.5 75.00 1707 2.0 2.5
196 pavlo_pylypenko 4.5 75.00 1512 4.5
197 krombyk 4.5 56.25 2411 4.0 0.5
198 valentunhulka 4.5 56.25 2402 2.0 0.0 2.5
199 s_bandera 4.5 56.25 2013 1.0 3.5
200 alexandrasamaganova 4.5 56.25 2155 2.0 2.5
201 nillufirag 4.5 56.25 2238 2.5 2.0
202 1477dark 4.5 56.25 2172 2.0 2.5
203 maxstat 4.5 45.00 1700 1.5 3.0
204 vrungele 4.5 45.00 1749 2.0 2.0 0.5
205 uvarov_andrey 4.5 45.00 2401 1.0 3.5
206 wazzat 4.0 100.00 2282 4.0
207 yaroslav6556 4.0 100.00 1735 4.0
208 valy02chess 4.0 100.00 2092 4.0
209 sspp99 4.0 100.00 1452 4.0
210 tipochekcdonbas 4.0 100.00 1864 2.0 2.0
211 tiger2875 4.0 100.00 1852 4.0
212 nazar17 4.0 100.00 1638 4.0
213 shockingbed 4.0 100.00 1574 4.0
214 shinerzz 4.0 100.00 1989 4.0
215 sashkoraketa 4.0 100.00 1654 4.0
216 nutaras 4.0 100.00 1265 4.0
217 nazman 4.0 100.00 1484 4.0
218 shah-matchess 4.0 100.00 1510 4.0
219 avf88 4.0 100.00 1895 4.0
220 kirill27015 4.0 100.00 1839 4.0
221 andrey_nikolayev 4.0 100.00 1754 2.0 2.0
222 alexfoto 4.0 100.00 1825 4.0
223 kinatra32 4.0 100.00 1852 4.0
224 artem_ua 4.0 100.00 1830 4.0
225 grandchessinvest 4.0 100.00 1637 4.0
226 khabichess 4.0 100.00 1927 4.0
227 apte4nik 4.0 100.00 1491 4.0
228 vzheka 4.0 66.67 1778 4.0
229 vasili_v_k 4.0 66.67 1746 1.0 3.0
230 robert_oros 4.0 66.67 2314 4.0
231 poghosyan_suren 4.0 66.67 2535 4.0
232 david_lviv 4.0 66.67 1707 4.0
233 acmelight 4.0 66.67 1523 2.0 2.0
234 gamilkar7 4.0 66.67 1424 2.0 2.0
235 chessboll 4.0 66.67 2061 4.0
236 ahead_arrow9 4.0 66.67 2113 4.0
237 eduard_1980 4.0 66.67 1717 1.0 3.0
238 gora-71 4.0 66.67 1608 4.0
239 darynagryga 4.0 66.67 2042 4.0
240 multiwebcreation 4.0 50.00 1565 4.0 0.0
241 slavabazylev 4.0 50.00 1726 2.0 2.0
242 roman_granko 4.0 50.00 2312 2.5 1.5
243 olexiybilych 4.0 50.00 2432 0.0 4.0
244 zvk 4.0 50.00 2001 2.0 2.0
245 dimas-dimas 4.0 50.00 2603 2.5 1.5
246 bukvar21 4.0 50.00 1962 3.0 1.0
247 andrjywa 3.5 87.50 2441 3.5
248 ihor78 3.5 87.50 1417 3.5
249 mixastikus 3.5 87.50 1633 3.5
250 mykola_udovytskyi 3.5 87.50 1237 3.5
251 dominus_et_deus 3.5 87.50 2304 3.5
252 andrey_switchblade 3.5 87.50 2106 3.5
253 zelenklen 3.5 87.50 1570 1.5 2.0
254 fozik 3.5 58.33 1844 3.5
255 bohdan_ch 3.5 58.33 1714 1.0 2.5
256 valuvsex 3.5 58.33 2257 3.5
257 zajka-molotok 3.5 58.33 2382 3.5
258 rastkovs 3.5 58.33 1751 3.5
259 a13v 3.5 58.33 1502 1.5 2.0
260 zazuliak 3.5 58.33 2457 2.0 1.5
261 kintoho 3.5 43.75 2519 2.5 1.0
262 bedzir 3.0 75.00 1864 3.0
263 gerasimenyuk_miha 3.0 75.00 2339 3.0
264 denchuk10082004 3.0 75.00 1371 1.0 2.0
265 hyperfrequencies 3.0 75.00 1921 3.0
266 itsanich 3.0 75.00 1980 3.0
267 danachessukraine 3.0 75.00 1413 3.0
268 tovstopyat 3.0 75.00 1339 3.0
269 oleksandr_11 3.0 75.00 2284 3.0
270 grinsky1973 3.0 75.00 1541 1.0 2.0
271 coachgunnar 3.0 75.00 2605 3.0
272 cm_rodin 3.0 75.00 2404 3.0
273 bars14 3.0 75.00 1639 3.0
274 ygorko 3.0 75.00 1377 3.0
275 mops_2004 3.0 75.00 2519 3.0
276 kiperman001 3.0 75.00 2110 3.0
277 mikolar 3.0 75.00 1402 3.0
278 khrinovsky 3.0 75.00 1953 3.0
279 kherson 3.0 75.00 1964 3.0
280 vodolazs 3.0 75.00 1458 3.0
281 marikua 3.0 75.00 1424 3.0
282 pzs1985 3.0 75.00 1451 3.0
283 mokrykr 3.0 75.00 1770 3.0
284 lighting-fast 3.0 75.00 2270 1.0 2.0
285 dhryvastov2506 3.0 50.00 1930 2.0 0.5 0.5
286 jonshorter 3.0 50.00 1296 3.0
287 dima197 3.0 50.00 1987 3.0 0.0
288 champion1817 3.0 50.00 2446 3.0
289 rostuslav 3.0 50.00 1693 3.0 0.0
290 arsi18 3.0 50.00 1453 3.0
291 mirw810i 3.0 50.00 1813 3.0
292 6mrhunter9 3.0 50.00 2145 3.0
293 romandmytriv 3.0 37.50 2103 2.0 1.0
294 romant06 3.0 37.50 1700 0.5 2.5
295 rokis13 2.5 62.50 2464 2.5
296 tatyanako 2.5 62.50 1740 2.5
297 supernotar 2.5 62.50 2809 2.5
298 oleg8874 2.5 62.50 1542 2.5
299 artemdovgan 2.5 62.50 1620 2.5
300 vlad_dubynskyi 2.5 62.50 2010 2.5
301 janislav 2.5 62.50 2049 2.5
302 blower_beliy 2.5 62.50 1417 2.5
303 djefry_rash 2.5 62.50 2241 2.5
304 bohdan-tato 2.5 62.50 1931 1.5 1.0
305 romanlemeshchuk 2.5 62.50 1663 2.5
306 sosevich_v 2.5 41.67 1719 2.5
307 zhekailya 2.5 41.67 1618 2.5
308 maxim_27 2.5 41.67 1762 1.5 1.0
309 3crossover 2.5 41.67 2133 2.5
310 pliukha_mikhail 2.5 41.67 2408 1.5 1.0
311 dimas20003 2.0 100.00 2648 2.0
312 sanyok911 2.0 100.00 2213 2.0
313 roger-ua 2.0 100.00 1690 2.0
314 dance_for_life 2.0 100.00 2269 2.0
315 1prk1 2.0 100.00 1442 2.0
316 a959 2.0 100.00 1848 2.0
317 zatonskihvitaly 2.0 100.00 2184 2.0
318 acbars 2.0 100.00 1759 2.0
319 alexbeginner07 2.0 100.00 1436 2.0
320 bogdan2420 2.0 100.00 1330 2.0
321 uragan24 2.0 100.00 1941 2.0
322 egor_serbin 2.0 100.00 1428 2.0
323 tastycake123 2.0 100.00 1905 2.0
324 svyat14 2.0 100.00 1174 2.0
325 cyrano-lossi 2.0 100.00 2220 2.0
326 remulzz 2.0 100.00 1850 2.0
327 eljanov 2.0 100.00 2863 2.0
328 mirochka 2.0 100.00 2258 2.0
329 fantastickingsv 2.0 100.00 1743 2.0
330 frankie149 2.0 100.00 2403 2.0
331 myroslavl64 2.0 100.00 2086 2.0
332 nastasialalala 2.0 100.00 1208 2.0
333 panteljuk 2.0 100.00 1296 2.0
334 nfgrin777 2.0 100.00 1450 2.0
335 nigel_farage_turkey 2.0 100.00 2449 2.0
336 grandcoach 2.0 100.00 1802 2.0
337 igorbozz 2.0 100.00 1685 2.0
338 ig_gy 2.0 100.00 1263 2.0
339 gravitcapas 2.0 100.00 1305 2.0
340 pillyuk 2.0 100.00 1832 2.0
341 metal_3agle 2.0 100.00 1813 2.0
342 kosemen 2.0 100.00 1756 2.0
343 radulov_roman 2.0 100.00 2096 2.0
344 lubomirchik 2.0 100.00 1725 2.0
345 konigzerstore 2.0 100.00 1979 2.0
346 makszb192 2.0 100.00 1701 2.0
347 melymuka_roman 2.0 100.00 1605 2.0
348 kolasadze 2.0 100.00 2441 2.0
349 kmc2100 2.0 100.00 1836 2.0
350 evgeny235 2.0 100.00 2165 2.0
351 mavastr 2.0 100.00 1509 2.0
352 kirill_zaitsev 2.0 100.00 2349 2.0
353 olehlysakovskyi 2.0 100.00 1900 2.0
354 dwerty 2.0 50.00 1784 2.0
355 egor1369 2.0 50.00 1530 2.0
356 shawshah 2.0 50.00 1378 2.0
357 davidmq 2.0 50.00 1247 2.0
358 romkoval 2.0 50.00 1808 0.0 2.0
359 ukrop2019 2.0 50.00 2244 2.0
360 darkmax 2.0 50.00 1773 2.0
361 yurahusti 2.0 50.00 2012 2.0
362 witaliy1972 2.0 50.00 1892 2.0
363 andriy_yaremovych 2.0 50.00 1573 2.0
364 vultys750 2.0 50.00 1571 2.0
365 vitalik25 2.0 50.00 1897 2.0
366 v1738 2.0 50.00 1248 2.0
367 bogdanhalachinskiy 2.0 50.00 1802 2.0
368 brilliantone 2.0 50.00 2200 2.0
369 chairnercomp 2.0 50.00 1634 2.0
370 tetyana08 2.0 50.00 1556 2.0 0.0
371 chessgamer2018 2.0 50.00 1506 2.0
372 ladanajvasylj 2.0 50.00 1858 2.0
373 miroslavchess 2.0 50.00 1602 2.0
374 mizyk 2.0 50.00 2134 2.0
375 mykolayyy 2.0 50.00 1925 2.0 0.0
376 gena02 2.0 50.00 1481 0.0 2.0
377 kavalira 2.0 50.00 1970 2.0
378 kirillshevchenko 2.0 50.00 2904 2.0
379 leovip 2.0 50.00 1596 1.0 1.0
380 qart2003 2.0 50.00 2219 2.0
381 kolesnik_a 2.0 50.00 2252 2.0
382 poroxobot 2.0 50.00 2824 2.0
383 scacchista83 2.0 33.33 2473 2.0
384 dim-gor 2.0 33.33 2184 2.0
385 ruslankoj 2.0 33.33 1489 2.0
386 vitysikk 2.0 33.33 1896 1.0 1.0
387 vitaliy790 2.0 33.33 1470 2.0
388 vitaksin 2.0 33.33 1558 2.0 0.0
389 mr_vol4enok 2.0 33.33 1371 2.0
390 iwan1967 2.0 33.33 2092 2.0 0.0
391 oleksandrkhayrullin 2.0 33.33 2031 2.0
392 kradene_salo 2.0 25.00 1730 2.0 0.0
393 olborg 2.0 25.00 2320 2.0 0.0
394 ukranian_boy 1.5 75.00 1494 1.5
395 beryslav-kyiv 1.5 75.00 1657 1.5
396 magicchess777 1.5 75.00 2120 1.5
397 jaguarut 1.5 75.00 2184 1.5
398 mykhailokr 1.5 75.00 1390 1.5
399 talyan 1.5 75.00 1187 1.5
400 vladluhina 1.5 75.00 1602 1.5
401 caesar000000 1.5 75.00 1955 1.5
402 orestslm 1.5 75.00 1123 1.5
403 sl0m 1.5 75.00 2004 1.5
404 oleksandr12082008 1.5 75.00 1690 1.5
405 godunovivan 1.5 75.00 1652 1.5
406 blackdog228 1.5 37.50 2107 1.5
407 ucplayer 1.5 37.50 2210 1.5
408 bodia_kyiv03 1.5 37.50 2506 1.5
409 igorrud 1.5 37.50 1511 0.5 1.0
410 susvladimir 1.5 37.50 1589 0.0 1.5
411 maxim_guzyo 1.5 37.50 2100 1.5
412 lineman90 1.5 37.50 1938 0.0 1.5
413 balamut4ik 1.5 37.50 2403 1.5
414 santyaga1 1.5 37.50 2327 1.5
415 platanus19 1.5 37.50 1910 1.5
416 esuolc 1.5 37.50 2007 1.5
417 dnepro 1.5 25.00 1707 1.5
418 prometheus911 1.5 25.00 1441 1.5
419 picasssooo 1.0 50.00 1971 1.0
420 dmytruk_vr 1.0 50.00 1827 1.0
421 watrange 1.0 50.00 1605 1.0
422 maxutka2004 1.0 50.00 1206 1.0
423 aph83 1.0 50.00 1660 1.0
424 apetrenko568 1.0 50.00 1482 1.0
425 chesswizard10001 1.0 50.00 1840 1.0
426 dino2411 1.0 50.00 2101 1.0
427 maxpast 1.0 50.00 1792 1.0
428 rusnak 1.0 50.00 1742 1.0
429 sssemenov 1.0 50.00 1389 1.0
430 billy_elliot2 1.0 50.00 2145 1.0
431 matviei27 1.0 50.00 1585 1.0
432 andrewjamee 1.0 50.00 1362 1.0
433 aleksandrdovzhenko 1.0 50.00 2126 1.0
434 aleck_b 1.0 50.00 1260 1.0
435 yuriy19675 1.0 50.00 1664 1.0
436 zdanevych 1.0 50.00 1497 1.0
437 konstantin454545 1.0 50.00 1966 1.0
438 epotapov75 1.0 50.00 1895 1.0
439 kotnl 1.0 50.00 1250 1.0
440 kastakt 1.0 50.00 1512 1.0
441 scazo4nik 1.0 50.00 1722 1.0
442 denis_ua 1.0 50.00 1404 1.0
443 syvenkyy 1.0 50.00 1564 1.0
444 chesstreasuremap 1.0 50.00 1844 1.0
445 teodorko 1.0 50.00 1122 1.0
446 igor2915 1.0 50.00 1351 1.0
447 sobolrr 1.0 50.00 2053 1.0
448 nitronstr 1.0 50.00 1643 1.0
449 siroghik 1.0 50.00 1408 1.0
450 14141409 1.0 50.00 1654 1.0
451 mykola_65 1.0 50.00 1326 1.0
452 anotheronebadplayer 1.0 25.00 2063 1.0
453 petya14 1.0 25.00 1401 1.0
454 matsash 1.0 25.00 1374 1.0 0.0
455 popovkinblesk 1.0 25.00 2345 1.0
456 protsiv13 1.0 25.00 1387 1.0
457 pylypenkoradomyr 1.0 25.00 1638 1.0
458 sergijkyiv 1.0 25.00 2313 1.0
459 strelokmasterok 1.0 25.00 1355 1.0
460 nikita_alexeev 1.0 25.00 1796 1.0
461 slav4ik228 1.0 25.00 1583 1.0
462 pawlotalgo 1.0 25.00 1124 1.0
463 aleks45 1.0 16.67 2578 1.0
464 chebakovvladimir 0.5 25.00 1805 0.5
465 pamorok 0.5 25.00 1397 0.5
466 d1man888 0.5 25.00 1671 0.5
467 yuwild 0.5 12.50 1669 0.5 0.0
468 gennady_maksimchuk 0.0 0.00 1736 0.0
469 robik_12 0.0 0.00 2060 0.0
470 petrovskiy_vadim 0.0 0.00 2520 0.0 0.0 0.0
471 obolon71 0.0 0.00 2160 0.0
472 okssa 0.0 0.00 1572 0.0 0.0
473 zachsnstr 0.0 0.00 2103 0.0
474 tarasm 0.0 0.00 1740 0.0
475 mshereng 0.0 0.00 1735 0.0
476 hristianin 0.0 0.00 2258 0.0
477 katkapofanich 0.0 0.00 1904 0.0
478 evadzutseva 0.0 0.00 1235 0.0
479 lobyar07 0.0 0.00 1768 0.0
480 zert099 0.0 0.00 1721 0.0
481 liub10 0.0 0.00 1892 0.0
482 hurkovskiy2008 0.0 0.00 1655 0.0
483 richboard 0.0 0.00 1846 0.0
484 sequenser 0.0 0.00 1326 0.0
485 zloy_papa 0.0 0.00 1809 0.0
486 reshetkov 0.0 0.00 2546 0.0
487 iaroslavua 0.0 0.00 1988 0.0 0.0 0.0
488 thebest1234567890 0.0 0.00 1866 0.0
489 mark_melnikov 0.0 0.00 1568 0.0
490 oleksandrlalak 0.0 0.00 751 0.0
491 dmitriy1986678 0.0 0.00 1355 0.0
492 dmitro74 0.0 0.00 1868 0.0
493 shtymak1994 0.0 0.00 1864 0.0
494 ukrop2016 0.0 0.00 2463 0.0
495 14144034 0.0 0.00 1854 0.0
496 antonromashov 0.0 0.00 2121 0.0
497 mongol24 0.0 0.00 1498 0.0
498 truboshist 0.0 0.00 1604 0.0
499 vyaniuk 0.0 0.00 2490 0.0
500 ready_to_ramble 0.0 0.00 1848 0.0
501 waltzingbear 0.0 0.00 1813 0.0
502 carlsenfalsificado3 0.0 0.00 2319 0.0 0.0
503 sharipov_artur 0.0 0.00 2289 0.0
504 dima_shevchuk 0.0 0.00 1838 0.0
505 ayvengo0612 0.0 0.00 1809 0.0
506 azamat19998 0.0 0.00 1037 0.0
507 rostislav12 0.0 0.00 2045 0.0
508 yarynasenchyshyn 0.0 0.00 1953 0.0
509 khanya_mazibuko 0.0 0.00 2184 0.0
510 matviy12 0.0 0.00 1938 0.0