# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team Slovakia(round 1 ) Team Iceland(round 2 ) Argentina Live Chess(round 3 ) Team France(round 4 ) Srbija Tim(round 5 ) Team Kazakhstan(round 6 ) Team Russia(round 7 ) Srbija Tim(round 8 ) Team Iceland(round 9 ) Team Russia(round 10 )
1 rainspistols 50.5 84.17 2501 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 3.5 3.5 6.0 6.0 3.5
2 balogamisha 45.5 81.25 2282 6.0 3.0 3.5 6.0 6.0 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0
3 fso 44.5 82.41 2103 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 3.0 6.0 2.0 2.5
4 romakif 44.0 84.62 2259 4.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 2.0 4.0
5 olehseagal 44.0 75.86 2309 5.0 3.5 5.5 6.0 3.5 3.0 5.5 3.5 5.0 3.5
6 bugaevsky_sergey 42.5 85.00 2224 4.0 4.0 6.0 4.5 6.0 5.0 4.0 5.5 3.5
7 leonid_starozhilov 38.5 74.04 2698 4.0 5.5 6.0 3.0 4.0 2.0 4.5 6.0 3.5
8 beefort 37.0 88.10 2161 3.0 2.0 4.5 6.0 6.0 3.0 6.0 2.0 4.5
9 alexandermatlak 37.0 71.15 2503 6.0 2.0 4.5 3.0 5.0 4.5 5.0 4.0 3.0
10 aborigen_came 37.0 68.52 2752 4.0 4.0 4.0 3.5 5.0 1.0 5.5 5.5 4.5
11 rekosheten 36.5 91.25 2334 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.0
12 skliarov_oleksandr 36.0 69.23 2607 3.5 4.5 5.0 5.0 4.5 2.5 2.5 6.0 2.5
13 art-vega 34.0 85.00 2164 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 4.0 2.5 2.0 4.5
14 novik89 33.0 66.00 2405 4.0 4.0 5.0 2.5 1.5 5.5 3.5 5.5 1.5
15 cherepzhenya 32.5 81.25 2275 4.0 4.0 4.0 4.0 5.5 5.5 5.5
16 uaartur 31.0 81.58 2190 2.0 2.0 6.0 3.0 4.0 5.0 4.0 2.0 3.0
17 kulish_vasiliy 30.5 89.71 2111 2.0 6.0 4.0 6.0 3.0 6.0 3.5
18 simpotxa777 30.5 76.25 2232 3.0 2.0 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 1.0 3.0
19 galij 30.0 88.24 2252 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0
20 novoselskyoleh 28.5 79.17 2150 1.0 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 4.0 2.0 2.5
21 mega_lodon 25.0 69.44 2289 2.5 3.0 5.0 2.5 2.0 6.0 4.0
22 alex_molchanov 24.5 68.06 2541 4.0 5.5 5.0 2.5 3.0 4.5
23 orest_vovk 24.0 92.31 2591 3.5 2.0 6.0 4.5 4.0 4.0
24 vova-79 23.5 73.44 2532 2.0 3.5 1.5 3.5 4.0 2.5 1.0 2.5 3.0
25 shchukhomet 23.0 71.88 2092 4.0 2.0 4.0 5.0 5.0 0.0 3.0
26 boyechko_o 21.0 80.77 2555 2.0 4.0 4.0 1.5 5.0 4.0 0.5
27 conormaclaud 20.5 85.42 1938 6.0 6.0 4.5 4.0
28 tushinskiy 20.5 85.42 2027 2.0 5.0 6.0 2.0 2.0 3.5
29 jaydan2009 20.5 78.85 2054 5.0 4.0 2.5 4.5 4.5
30 borsuk_konstantin 19.5 81.25 2532 5.0 5.0 5.5 4.0
31 blak_wolf 19.5 81.25 1925 5.0 5.5 5.0 4.0
32 sonegelm 19.5 81.25 1923 5.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.5
33 mikhail_golubev 19.5 69.64 2529 2.0 1.5 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 3.5 4.0 2.5
34 kostyn1964 18.5 84.09 2037 4.5 4.0 4.0 6.0
35 doiknowmyself 18.0 90.00 1811 5.0 1.0 6.0 6.0
36 kolyagros 18.0 81.82 2103 1.0 5.0 4.0 2.5 5.5
37 jaroslav98 18.0 81.82 1900 6.0 2.0 2.0 4.0 0.0 4.0
38 kykyryzka 18.0 69.23 2276 5.5 2.0 2.0 4.0 4.5
39 igorkononets 18.0 69.23 2238 4.0 4.0 1.0 2.0 3.5 3.5
40 cn_ua 18.0 64.29 2659 2.0 3.5 1.5 4.0 4.0 3.0
41 voronavlad 17.5 79.55 1614 5.0 2.0 5.0 5.5
42 kavaliro 17.5 62.50 2155 2.0 3.5 2.0 3.0 4.0 3.0 0.0
43 samenvondill 17.0 94.44 1729 6.0 6.0 5.0
44 capitan_anarchist 17.0 85.00 2144 2.0 2.0 4.0 2.0 4.0 3.0
45 tum_nik 17.0 85.00 1998 5.0 2.0 4.0 1.0 5.0
46 gross-aleks 16.0 80.00 2486 3.5 3.0 2.0 2.0 5.5
47 ruslanchessnuttree 16.0 80.00 1950 2.0 2.0 2.0 2.5 2.0 5.5
48 halfberg 15.5 86.11 1926 4.0 4.0 2.0 4.5 1.0
49 slidingknight2775 15.0 68.18 2194 4.0 3.5 2.0 2.0 3.5
50 tarasivanov 14.5 90.62 1995 5.5 3.0 6.0
51 konstantyn 14.5 90.62 2189 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 1.0
52 viktorskliarov 14.5 80.56 2599 6.0 5.0 3.5
53 aladin75aa 14.5 72.50 2117 4.0 1.0 3.0 1.0 3.5 2.0
54 pchelkinvk 14.0 87.50 2471 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
55 artem_kravchenko 14.0 77.78 2070 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
56 mihail012345 14.0 77.78 1806 4.0 6.0 4.0
57 nerses11 14.0 70.00 1840 4.0 4.0 3.0 3.0
58 motopony 14.0 70.00 1538 4.0 3.0 5.5 1.5
59 volog 13.5 96.43 1745 3.5 4.0 6.0
60 chesspokervod 13.5 67.50 2078 4.0 2.0 4.5 1.0 2.0
61 shaserch 13.0 92.86 2410 4.0 3.0 6.0
62 valik3504 13.0 81.25 2229 4.0 6.0 3.0
63 timurkeleberda 13.0 81.25 2142 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0
64 nikolagry 13.0 72.22 2608 1.5 4.0 4.0 3.5
65 dmytro9 13.0 72.22 1487 6.0 2.0 5.0
66 8integral8 12.5 69.44 1667 5.0 5.0 2.5
67 blagorod 12.0 85.71 2150 1.0 4.0 4.0 3.0
68 dmytrot 12.0 75.00 1703 3.0 5.0 4.0
69 mxgolota 12.0 75.00 1538 5.0 4.0 3.0
70 val1024 12.0 66.67 1931 3.0 2.0 4.0 3.0
71 vladnitros-2005 12.0 66.67 1866 2.0 5.0 3.0 2.0
72 uncle_ua 11.5 95.83 1855 6.0 2.0 3.5
73 kvazar07 11.5 82.14 2789 4.0 4.0 3.5
74 paragelmen 11.5 82.14 2118 5.0 2.0 4.5
75 ve-dzu 11.5 71.88 2363 2.0 4.0 4.0 1.0 0.5
76 alex_meta 11.5 71.88 1597 5.0 3.0 3.5
77 andreystarkon 11.5 63.89 2459 5.0 4.0 2.5
78 alexander_zubov 11.5 63.89 2957 2.5 5.0 4.0
79 jose_rito 11.0 91.67 2360 5.0 6.0
80 misha_chess 11.0 91.67 1878 6.0 5.0
81 nataliva 11.0 78.57 1622 4.0 2.0 3.0 2.0
82 ninifu 11.0 68.75 1811 3.5 3.0 4.5
83 olkarchess 10.5 87.50 2035 6.0 4.5
84 gburtsev 10.0 100.00 1929 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 vladislavbelokur 10.0 83.33 2102 4.0 2.0 4.0
86 oleksiy_khrinovskyi 10.0 83.33 2670 4.5 5.5
87 vital715 10.0 83.33 1611 4.0 4.0 2.0
88 lookforgood 10.0 83.33 2280 4.0 6.0 0.0
89 dolynachess 10.0 71.43 2362 2.0 4.0 4.0
90 wgmanna 9.5 95.00 2142 4.0 2.0 3.5
91 valeriygrinev 9.5 95.00 2578 4.0 5.5
92 olderson 9.5 95.00 2542 3.5 6.0
93 karina55 9.5 79.17 1766 3.5 3.0 3.0
94 semen16 9.5 79.17 2455 5.5 4.0
95 srtcomrad 9.5 67.86 1738 4.0 3.0 2.5
96 slovafn 9.5 59.38 2282 1.0 1.0 2.0 5.5
97 molodbik 9.0 90.00 2484 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0
98 konovka_ukraine 9.0 75.00 1875 2.0 5.0 2.0
99 sdavaaisya 9.0 75.00 1852 6.0 3.0
100 beno_chess 9.0 75.00 2490 4.0 1.0 4.0
101 troglodyt2017 9.0 75.00 1891 2.0 3.5 2.0 1.5 0.0
102 beast_unlished_in_rv 8.5 85.00 1730 3.5 4.0 1.0
103 ohanyaneminchess 8.5 70.83 2438 1.0 4.0 3.5
104 sono_io 8.5 70.83 1815 5.0 3.5
105 oleksandr1967 8.5 60.71 1846 0.0 4.5 4.0
106 happyman_ua 8.5 60.71 1964 2.0 2.0 2.5 1.0 1.0
107 vatashow 8.5 53.12 2366 3.5 1.0 4.0
108 ubiytza 8.5 53.12 2005 4.0 2.0 2.5
109 chenrip 8.0 100.00 2330 2.0 6.0
110 fatalispm 8.0 80.00 2420 4.0 4.0
111 playgood28 8.0 80.00 2278 1.5 1.5 2.0 3.0
112 hypnodisc 8.0 66.67 2163 3.0 3.0 2.0
113 ritanovikova 8.0 66.67 2127 2.0 4.0 2.0 0.0
114 imcoach 8.0 66.67 2567 2.0 6.0
115 gross1975 8.0 66.67 2085 5.0 3.0
116 stasonchik24 8.0 66.67 2238 2.0 4.5 1.5
117 darkness228 8.0 66.67 1905 4.0 4.0
118 zamekhovskiycm 8.0 66.67 2175 3.0 3.0 2.0
119 anuchynandrii1970 8.0 57.14 2059 4.0 3.0 1.0
120 novovolynsk 8.0 57.14 1900 2.0 2.5 3.5
121 trojnar 8.0 50.00 1881 4.0 2.0 2.0
122 gusteyksks 8.0 44.44 1865 4.0 2.0 1.0 1.0
123 semenuha_4n 7.5 75.00 1958 3.5 4.0
124 artem-vk 7.0 87.50 2171 4.0 3.0
125 zefirka 7.0 87.50 2424 4.0 3.0
126 hitaman 7.0 87.50 2668 4.0 3.0
127 lyb4yk 7.0 87.50 1450 4.0 3.0
128 yanmmm 7.0 87.50 1824 2.0 2.0 2.0 1.0
129 vlad_sid 7.0 87.50 2727 2.0 4.0 1.0
130 21101980 7.0 87.50 1404 2.0 5.0
131 man_in_black_86 7.0 70.00 1431 2.0 2.0 3.0
132 buba_kastorskiy 7.0 70.00 1778 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
133 manzhos_igor 7.0 70.00 1658 4.0 3.0
134 phaeton_1985 7.0 58.33 1497 4.0 0.5 2.5
135 zhernvlad 7.0 58.33 1803 5.0 2.0
136 krovopiyca56343 6.5 81.25 1648 4.5 2.0
137 im_golichenko 6.5 81.25 2530 4.5 2.0
138 elgasanov 6.5 65.00 2646 4.0 2.5
139 ihtiandr82 6.5 54.17 1686 6.0 0.5 0.0
140 olegira 6.5 54.17 1991 1.0 5.5
141 hungrylion84 6.0 100.00 2205 6.0
142 arcsin_1 6.0 100.00 1884 4.0 2.0
143 zipperthefly 6.0 100.00 2521 6.0
144 piliposyanrchess 6.0 100.00 2667 6.0
145 edward_kushnir 6.0 100.00 1589 2.0 4.0
146 chess111chess111 6.0 100.00 1685 2.0 4.0
147 xumepa 6.0 100.00 2078 6.0
148 danilo2008 6.0 100.00 1588 6.0
149 vanya_m 6.0 75.00 1608 2.0 4.0
150 arcsin1 6.0 75.00 1854 5.0 1.0
151 sslon 6.0 75.00 2445 1.0 5.0
152 vicsv 6.0 75.00 2182 2.0 4.0
153 kvvm82 6.0 75.00 1422 4.0 2.0
154 vetal2018 6.0 75.00 1473 2.0 4.0
155 chessboogaloo 6.0 75.00 2625 3.5 2.5
156 petromich1967 6.0 60.00 1531 2.0 1.0 3.0
157 zhenyajuly 6.0 60.00 1659 4.0 2.0
158 katty-kat 6.0 60.00 1737 6.0 0.0
159 pylypenkodmytro 6.0 60.00 1446 4.0 2.0
160 dub_maxym 6.0 60.00 2113 4.0 2.0
161 maximrubtsov 6.0 60.00 1810 3.0 3.0
162 minenko-1958 6.0 60.00 1525 4.0 2.0
163 yasenytsky 6.0 60.00 1788 2.0 4.0
164 khabichev 5.5 91.67 2049 5.5
165 metalurg_forever 5.5 91.67 1513 2.0 3.5
166 redborys 5.5 91.67 1950 2.0 3.5
167 sokidze 5.5 91.67 2376 2.0 3.5
168 lisischanets 5.5 91.67 1629 5.5
169 doctor_when 5.5 68.75 1635 3.5 2.0
170 yevgenchernetsky 5.5 68.75 1665 3.0 2.5
171 yurii13 5.5 55.00 1668 3.5 2.0 0.0
172 big_pirate 5.5 55.00 2405 2.0 3.5
173 maksymgoroshkov 5.5 55.00 2270 4.5 1.0
174 mister-berkut 5.5 55.00 1771 4.0 1.5
175 kostyazaharov 5.5 45.83 1945 2.0 0.5 1.0 2.0
176 volodymyrl 5.0 83.33 1401 2.0 3.0
177 boltonole 5.0 83.33 1625 5.0
178 yurkiv80 5.0 83.33 1823 5.0
179 bogdanlozinskiy0303 5.0 83.33 2033 5.0
180 artememelyanenko 5.0 83.33 1487 2.0 2.0 1.0
181 fanatikchess-twitch 5.0 83.33 1734 5.0
182 illya_belov 5.0 83.33 2304 2.0 3.0
183 ivankovalenko0406 5.0 83.33 1916 5.0
184 jenia84 5.0 62.50 2209 5.0 0.0
185 ztr18 5.0 62.50 1547 2.0 3.0
186 anuchynserhii2011 5.0 62.50 1498 4.0 1.0
187 lgromiak 5.0 62.50 1493 2.0 3.0
188 yushko_olga 5.0 62.50 2047 2.0 3.0
189 markgoldshtein 5.0 50.00 1663 2.0 2.0 1.0
190 oleksii_k 5.0 50.00 1795 2.0 2.0 1.0
191 gorn1981 5.0 50.00 1722 2.0 2.0 1.0
192 rymlyanyn 4.5 75.00 2137 4.5
193 pavlo_pylypenko 4.5 75.00 1512 4.5
194 alexchetverik 4.5 75.00 1976 2.0 2.0 0.5
195 andriy198922 4.5 75.00 1726 1.5 2.0 1.0
196 tolochikandrey 4.5 75.00 1707 2.0 2.5
197 nillufirag 4.5 56.25 2238 2.5 2.0
198 s_bandera 4.5 56.25 2013 1.0 3.5
199 krombyk 4.5 56.25 2372 4.0 0.5
200 alexqchess 4.5 56.25 2157 2.0 2.5
201 1477dark 4.5 56.25 2127 2.0 2.5
202 valentunhulka 4.5 56.25 2364 2.0 0.0 2.5
203 vrungele 4.5 45.00 1740 2.0 2.0 0.5
204 maxstat 4.5 45.00 1688 1.5 3.0
205 uvarov_andrey 4.5 45.00 2442 1.0 3.5
206 nazman 4.0 100.00 1484 4.0
207 nazar17 4.0 100.00 1540 4.0
208 valy02chess 4.0 100.00 2092 4.0
209 nutaras 4.0 100.00 1265 4.0
210 sspp99 4.0 100.00 1537 4.0
211 apte4nik 4.0 100.00 1423 4.0
212 artem_ua 4.0 100.00 1788 4.0
213 sashkoraketa 4.0 100.00 1618 4.0
214 yaroslav6556 4.0 100.00 1769 4.0
215 avf88 4.0 100.00 1907 4.0
216 shah-matchess 4.0 100.00 1510 4.0
217 shinerzz 4.0 100.00 1995 4.0
218 shockingbed 4.0 100.00 1597 4.0
219 grandchessinvest 4.0 100.00 1697 4.0
220 kirill27015 4.0 100.00 1839 4.0
221 kinatra32 4.0 100.00 1836 4.0
222 tipochekcdonbas 4.0 100.00 1864 2.0 2.0
223 tiger2875 4.0 100.00 1880 4.0
224 alexfoto 4.0 100.00 1857 4.0
225 wazzat 4.0 100.00 2282 4.0
226 andrey_nikolayev 4.0 100.00 1707 2.0 2.0
227 khabichess 4.0 100.00 1927 4.0
228 vasili_v_k 4.0 66.67 1746 1.0 3.0
229 david_lviv 4.0 66.67 1744 4.0
230 gora-71 4.0 66.67 1576 4.0
231 gamilkar7 4.0 66.67 1417 2.0 2.0
232 eduard_1980 4.0 66.67 1674 1.0 3.0
233 poghosyan_suren 4.0 66.67 2459 4.0
234 darynagryga 4.0 66.67 1848 4.0
235 chessboll 4.0 66.67 1970 4.0
236 acmelight 4.0 66.67 1523 2.0 2.0
237 ahead_arrow9 4.0 66.67 1844 4.0
238 vzheka 4.0 66.67 1778 4.0
239 robert_oros 4.0 66.67 2314 4.0
240 olexiybilych 4.0 50.00 2432 0.0 4.0
241 multiwebcreation 4.0 50.00 1706 4.0 0.0
242 zvk 4.0 50.00 1943 2.0 2.0
243 roman_granko 4.0 50.00 2289 2.5 1.5
244 dimas-dimas 4.0 50.00 2541 2.5 1.5
245 slavabazylev 4.0 50.00 1726 2.0 2.0
246 bukvar21 4.0 50.00 1958 3.0 1.0
247 mixastikus 3.5 87.50 1633 3.5
248 andrjywa 3.5 87.50 2441 3.5
249 dominus_et_deus 3.5 87.50 2333 3.5
250 ihor78 3.5 87.50 1367 3.5
251 zelenklen 3.5 87.50 1570 1.5 2.0
252 andrey_switchblade 3.5 87.50 2195 3.5
253 mykolau 3.5 87.50 1233 3.5
254 zazuliak 3.5 58.33 2424 2.0 1.5
255 bohdan_ch 3.5 58.33 1727 1.0 2.5
256 a13v 3.5 58.33 1566 1.5 2.0
257 zajka-molotok 3.5 58.33 2413 3.5
258 valuvsex 3.5 58.33 2283 3.5
259 rastkovs 3.5 58.33 1808 3.5
260 fozik 3.5 58.33 1772 3.5
261 kintoho 3.5 43.75 2515 2.5 1.0
262 mops_2004 3.0 75.00 2609 3.0
263 bars14 3.0 75.00 1613 3.0
264 bedzir 3.0 75.00 1876 3.0
265 mokrykr 3.0 75.00 1813 3.0
266 tovstopyat 3.0 75.00 1241 3.0
267 itsanich 3.0 75.00 1993 3.0
268 hyperfrequencies 3.0 75.00 1875 3.0
269 grinsky1973 3.0 75.00 1467 1.0 2.0
270 lighting-fast 3.0 75.00 2290 1.0 2.0
271 kherson 3.0 75.00 1964 3.0
272 vodolazs 3.0 75.00 1427 3.0
273 gerasimenyuk_miha 3.0 75.00 2371 3.0
274 mikolar 3.0 75.00 1462 3.0
275 marikua 3.0 75.00 1522 3.0
276 khrinovsky 3.0 75.00 1914 3.0
277 ygorko 3.0 75.00 1288 3.0
278 kiperman001 3.0 75.00 2182 3.0
279 denchuk10082004 3.0 75.00 1371 1.0 2.0
280 danachessukraine 3.0 75.00 1413 3.0
281 coachgunnar 3.0 75.00 2606 3.0
282 cm_rodin 3.0 75.00 2404 3.0
283 oleksandr_11 3.0 75.00 2152 3.0
284 pzs1985 3.0 75.00 1404 3.0
285 6mrhunter9 3.0 50.00 2244 3.0
286 arsi18 3.0 50.00 1467 3.0
287 mirw810i 3.0 50.00 1767 3.0
288 champion1817 3.0 50.00 2446 3.0
289 rostuslav 3.0 50.00 1668 3.0 0.0
290 jonshorter 3.0 50.00 1296 3.0
291 dima197 3.0 50.00 2001 3.0 0.0
292 dhryvastov2506 3.0 50.00 1952 2.0 0.5 0.5
293 romandmytriv 3.0 37.50 2119 2.0 1.0
294 romant06 3.0 37.50 1679 0.5 2.5
295 supernotar 2.5 62.50 2803 2.5
296 romanlemeshchuk 2.5 62.50 1478 2.5
297 rokis13 2.5 62.50 2464 2.5
298 oleg8874 2.5 62.50 1612 2.5
299 tatyanako 2.5 62.50 1712 2.5
300 djefry_rash 2.5 62.50 2241 2.5
301 vlad_dubynskyi 2.5 62.50 1955 2.5
302 blower_beliy 2.5 62.50 1417 2.5
303 artemdovgan 2.5 62.50 1538 2.5
304 bohdan-tato 2.5 62.50 1907 1.5 1.0
305 janislav 2.5 62.50 2025 2.5
306 sosevich_v 2.5 41.67 1710 2.5
307 pliukha_mikhail 2.5 41.67 2463 1.5 1.0
308 maxim_27 2.5 41.67 1762 1.5 1.0
309 zhekailya 2.5 41.67 1618 2.5
310 3crossover 2.5 41.67 2133 2.5
311 sanyok911 2.0 100.00 2179 2.0
312 evgeny235 2.0 100.00 2158 2.0
313 eljanov 2.0 100.00 2863 2.0
314 egor_serbin 2.0 100.00 1210 2.0
315 nigel_farage_turkey 2.0 100.00 2463 2.0
316 dimas20003 2.0 100.00 2648 2.0
317 frankie149 2.0 100.00 2420 2.0
318 grandcoach 2.0 100.00 1682 2.0
319 nfgrin777 2.0 100.00 1408 2.0
320 roger-ua 2.0 100.00 1685 2.0
321 ig_gy 2.0 100.00 1382 2.0
322 fantastickingsv 2.0 100.00 1807 2.0
323 tastycake123 2.0 100.00 2061 2.0
324 1prk1 2.0 100.00 1497 2.0
325 a959 2.0 100.00 1928 2.0
326 svyat14 2.0 100.00 1174 2.0
327 acbars 2.0 100.00 1503 2.0
328 alexbeginner07 2.0 100.00 1436 2.0
329 zatonskihvitaly 2.0 100.00 2184 2.0
330 bogdan2420 2.0 100.00 1321 2.0
331 cyrano-lossi 2.0 100.00 2220 2.0
332 dance_for_life 2.0 100.00 2269 2.0
333 remulzz 2.0 100.00 1850 2.0
334 uragan24 2.0 100.00 1972 2.0
335 gravitcapas 2.0 100.00 1279 2.0
336 igorbozz 2.0 100.00 1710 2.0
337 kosemen 2.0 100.00 1711 2.0
338 lubomirchik 2.0 100.00 1731 2.0
339 makszb192 2.0 100.00 1689 2.0
340 panteljuk 2.0 100.00 1283 2.0
341 mavastr 2.0 100.00 1591 2.0
342 melymuka_roman 2.0 100.00 1605 2.0
343 metal_3agle 2.0 100.00 1813 2.0
344 mirochka 2.0 100.00 2221 2.0
345 olehlysakovskyi 2.0 100.00 1909 2.0
346 myroslavl64 2.0 100.00 2086 2.0
347 nastasialalala 2.0 100.00 1202 2.0
348 kolasadze 2.0 100.00 2393 2.0
349 pillyuk 2.0 100.00 1801 2.0
350 kmc2100 2.0 100.00 1827 2.0
351 kirill_zaitsev 2.0 100.00 2325 2.0
352 radulov_roman 2.0 100.00 2088 2.0
353 konigzerstore 2.0 100.00 1979 2.0
354 egor1369 2.0 50.00 1555 2.0
355 dwerty 2.0 50.00 1774 2.0
356 witaliy1972 2.0 50.00 1822 2.0
357 romkoval 2.0 50.00 1864 0.0 2.0
358 gena02 2.0 50.00 1402 0.0 2.0
359 ukrop2019 2.0 50.00 2172 2.0
360 vultys750 2.0 50.00 1571 2.0
361 darkmax 2.0 50.00 1773 2.0
362 yurahusti 2.0 50.00 2034 2.0
363 andriy_yaremovych 2.0 50.00 1584 2.0
364 bogdanhalachinskiy 2.0 50.00 1802 2.0
365 brilliantone 2.0 50.00 2194 2.0
366 chairnercomp 2.0 50.00 1634 2.0
367 chessgamer2018 2.0 50.00 1458 2.0
368 shawshah 2.0 50.00 1335 2.0
369 davidmq 2.0 50.00 1230 2.0
370 ladanajvasylj 2.0 50.00 1833 2.0
371 leovip 2.0 50.00 1642 1.0 1.0
372 vitalik25 2.0 50.00 1930 2.0
373 miroslavchess 2.0 50.00 1527 2.0
374 mizyk 2.0 50.00 2074 2.0
375 mykolayyy 2.0 50.00 1925 2.0 0.0
376 qart2003 2.0 50.00 2225 2.0
377 kirillshevchenko 2.0 50.00 2811 2.0
378 poroxobot 2.0 50.00 2824 2.0
379 tetyana08 2.0 50.00 1432 2.0 0.0
380 v1738 2.0 50.00 1279 2.0
381 kavalira 2.0 50.00 2065 2.0
382 kolesnik_a 2.0 50.00 2252 2.0
383 ruslankoj 2.0 33.33 1489 2.0
384 scacchista83 2.0 33.33 2505 2.0
385 dim-gor 2.0 33.33 2235 2.0
386 alecs2008 2.0 33.33 1836 2.0
387 vitysikk 2.0 33.33 1846 1.0 1.0
388 vitaliy790 2.0 33.33 1447 2.0
389 mr_vol4enok 2.0 33.33 1381 2.0
390 vitaksin 2.0 33.33 1701 2.0 0.0
391 iwan1967 2.0 33.33 1997 2.0 0.0
392 olborg 2.0 25.00 2377 2.0 0.0
393 kradene_salo 2.0 25.00 1731 2.0 0.0
394 godunovivan 1.5 75.00 1669 1.5
395 mykhailokr 1.5 75.00 1453 1.5
396 talyan 1.5 75.00 1280 1.5
397 oleksandr12082008 1.5 75.00 1625 1.5
398 jaguarut 1.5 75.00 2084 1.5
399 beryslav-kyiv 1.5 75.00 1657 1.5
400 magicchess777 1.5 75.00 2111 1.5
401 orestslm 1.5 75.00 1123 1.5
402 caesar000000 1.5 75.00 1976 1.5
403 sl0m 1.5 75.00 2004 1.5
404 ukranian_boy 1.5 75.00 1496 1.5
405 vladluhina 1.5 75.00 1594 1.5
406 susvladimir 1.5 37.50 1585 0.0 1.5
407 blackdog228 1.5 37.50 2129 1.5
408 balamut4ik 1.5 37.50 2403 1.5
409 bodia_kyiv03 1.5 37.50 2506 1.5
410 platanus19 1.5 37.50 1907 1.5
411 santyaga1 1.5 37.50 2327 1.5
412 lineman90 1.5 37.50 1938 0.0 1.5
413 igorrud 1.5 37.50 1445 0.5 1.0
414 esuolc 1.5 37.50 2058 1.5
415 ucplayer 1.5 37.50 2118 1.5
416 maxim_guzyo 1.5 37.50 2112 1.5
417 prometheus911 1.5 25.00 1378 1.5
418 dnepro 1.5 25.00 1726 1.5
419 yuriy19675 1.0 50.00 1628 1.0
420 zdanevych 1.0 50.00 1465 1.0
421 watrange 1.0 50.00 1679 1.0
422 14141409 1.0 50.00 1571 1.0
423 teodorko 1.0 50.00 1117 1.0
424 dmytruk_vr 1.0 50.00 1808 1.0
425 mykola_65 1.0 50.00 1228 1.0
426 mega_baby_yoda 1.0 50.00 1442 1.0
427 maxutka2004 1.0 50.00 1206 1.0
428 matviei27 1.0 50.00 1488 1.0
429 kotnl 1.0 50.00 1269 1.0
430 konstantin454545 1.0 50.00 1977 1.0
431 kastakt 1.0 50.00 1512 1.0
432 igor2915 1.0 50.00 1358 1.0
433 epotapov75 1.0 50.00 1809 1.0
434 dino2411 1.0 50.00 2140 1.0
435 denis_ua 1.0 50.00 1404 1.0
436 chesswizard10001 1.0 50.00 1835 1.0
437 chesstreasuremap 1.0 50.00 1844 1.0
438 billy_elliot2 1.0 50.00 2145 1.0
439 aph83 1.0 50.00 1729 1.0
440 apetrenko568 1.0 50.00 1482 1.0
441 andrewjamee 1.0 50.00 1403 1.0
442 aleksandrdovzhenko 1.0 50.00 1990 1.0
443 aleck_b 1.0 50.00 1212 1.0
444 nitronstr 1.0 50.00 1749 1.0
445 maxpast 1.0 50.00 1831 1.0
446 rusnak 1.0 50.00 1771 1.0
447 scazo4nik 1.0 50.00 1651 1.0
448 syvenkyy 1.0 50.00 1557 1.0
449 picasssooo 1.0 50.00 1958 1.0
450 sobolrr 1.0 50.00 2038 1.0
451 siroghik 1.0 50.00 1371 1.0
452 nikita_alexeev 1.0 25.00 1746 1.0
453 matsash 1.0 25.00 1404 1.0 0.0
454 pawlotalgo 1.0 25.00 1124 1.0
455 anotheronebadplayer 1.0 25.00 1970 1.0
456 petya14 1.0 25.00 1401 1.0
457 strelokmasterok 1.0 25.00 1355 1.0
458 popovkinblesk 1.0 25.00 2491 1.0
459 protsiv13 1.0 25.00 1291 1.0
460 slav4ik228 1.0 25.00 1638 1.0
461 sergijkyiv 1.0 25.00 2313 1.0
462 pylypenkoradomyr 1.0 25.00 1692 1.0
463 aleks45 1.0 16.67 2598 1.0
464 d1man888 0.5 25.00 1723 0.5
465 chebakovvladimir 0.5 25.00 1886 0.5
466 pamorok 0.5 25.00 1397 0.5
467 yuwild 0.5 12.50 1779 0.5 0.0
468 ayvengo0612 0.0 0.00 1809 0.0
469 azamat19998 0.0 0.00 1127 0.0
470 truboshist 0.0 0.00 1585 0.0
471 carlsenfalsificado3 0.0 0.00 2319 0.0 0.0
472 zachsnstr 0.0 0.00 2103 0.0
473 dmitro74 0.0 0.00 1912 0.0
474 antonromashov 0.0 0.00 2076 0.0
475 sharipov_artur 0.0 0.00 2325 0.0
476 zert099 0.0 0.00 1721 0.0
477 zloy_papa 0.0 0.00 1809 0.0
478 sequenser 0.0 0.00 1343 0.0
479 dima_shevchuk 0.0 0.00 1903 0.0
480 tarasm 0.0 0.00 1760 0.0
481 dmitriy1986678 0.0 0.00 1377 0.0
482 yarynasenchyshyn 0.0 0.00 1868 0.0
483 shtymak1994 0.0 0.00 1847 0.0
484 evadzutseva 0.0 0.00 1235 0.0
485 rostislav12 0.0 0.00 2045 0.0
486 oleksandrlalak 0.0 0.00 751 0.0
487 okssa 0.0 0.00 1572 0.0 0.0
488 obolon71 0.0 0.00 2160 0.0
489 petrovskiy_vadim 0.0 0.00 2520 0.0 0.0 0.0
490 mshereng 0.0 0.00 1700 0.0
491 mongol24 0.0 0.00 1498 0.0
492 14144034 0.0 0.00 1854 0.0
493 matviy12 0.0 0.00 1938 0.0
494 ready_to_ramble 0.0 0.00 1848 0.0
495 mark_melnikov 0.0 0.00 1526 0.0
496 thebest1234567890 0.0 0.00 1866 0.0
497 liub10 0.0 0.00 1919 0.0
498 reshetkov 0.0 0.00 2616 0.0
499 richboard 0.0 0.00 1846 0.0
500 khanya_mazibuko 0.0 0.00 2184 0.0
501 katkapofanich 0.0 0.00 1925 0.0
502 robik_12 0.0 0.00 2060 0.0
503 ukrop2016 0.0 0.00 2463 0.0
504 vyaniuk 0.0 0.00 2490 0.0
505 iaroslavua 0.0 0.00 1988 0.0 0.0 0.0
506 waltzingbear 0.0 0.00 1813 0.0
507 hurkovskiy2008 0.0 0.00 1807 0.0
508 hristianin 0.0 0.00 2258 0.0
509 gennady_maksimchuk 0.0 0.00 1783 0.0
510 lobyar07 0.0 0.00 1780 0.0