# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Argentina Live Chess (r. 2) IRAN. (r. 3) Team Russia (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Peru (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 41.0 73.21 2158 5.5 3.5 5.0 1.0 3.0 4.5 5.0 5.5 4.0 4.0
2 conormaclaud 40.0 71.43 1996 5.0 6.0 5.0 3.0 0.0 4.0 3.0 3.5 6.0 4.5
3 novik89 39.5 70.54 2302 4.0 6.0 0.0 3.5 6.0 2.5 2.5 5.5 5.0 4.5
4 tushinskiy 39.0 81.25 2088 3.0 6.0 5.0 3.0 5.0 5.5 3.5 6.0 2.0
5 shinerzz 38.5 71.30 2057 6.0 6.0 4.0 4.0 0.0 5.0 2.5 2.0 6.0 3.0
6 jaydan2009 38.5 66.38 1985 6.0 6.0 6.0 1.0 4.0 5.0 3.0 0.5 4.0 3.0
7 beefort 38.0 70.37 2268 4.5 4.5 3.5 0.5 6.0 5.5 2.0 4.0 1.5 6.0
8 viktorskliarov 38.0 70.37 2570 3.0 4.0 4.0 2.0 5.0 5.5 2.5 1.5 4.5 6.0
9 ctrl01 37.0 71.15 2424 6.0 3.0 6.0 1.5 6.0 1.5 4.0 5.0 4.0
10 artem_kravchenko 36.5 79.35 1985 6.0 6.0 3.0 4.0 2.5 4.5 6.0 4.5
11 redborys 36.0 75.00 2076 3.5 4.0 6.0 1.5 2.0 6.0 1.0 3.5 4.5 4.0
12 igor-svoboda 35.5 80.68 2055 4.5 6.0 3.0 1.0 2.0 6.0 3.0 6.0 4.0
13 alexandermatlak 35.0 62.50 2405 2.0 6.0 3.5 3.0 5.0 3.0 4.0 2.5 3.0 3.0
14 semen16 34.5 78.41 2449 4.0 4.5 4.0 3.0 4.5 3.5 6.0 5.0
15 kolyagros 34.0 70.83 2103 2.0 6.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.5 3.5 2.0 4.0
16 leonid_starozhilov 33.5 69.79 2717 4.0 3.0 3.5 4.0 3.0 4.5 3.0 3.5 5.0
17 sonegelm 31.5 78.75 1964 4.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 3.0 6.0
18 blagorod 31.5 71.59 2146 6.0 4.5 2.0 3.5 3.5 3.0 6.0 3.0
19 uaartur 31.5 65.62 2091 3.5 4.0 5.0 1.0 4.5 4.0 3.0 1.0 4.0 1.5
20 fso 31.0 59.62 2138 3.5 5.0 3.0 5.0 6.0 1.0 4.5 1.0 2.0
21 testuvalnyk 30.0 83.33 2059 4.0 6.0 2.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.5
22 rekosheten 30.0 65.22 2361 2.0 6.0 4.0 1.5 0.0 5.0 4.0 1.0 4.5 2.0
23 tonkoshkuramisha 29.5 86.76 1912 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.5
24 romkoval 29.5 81.94 2078 4.0 1.0 2.0 6.0 5.0 5.5 3.5 2.5
25 happyman_ua 29.5 77.63 1954 6.0 3.5 3.5 6.0 3.5 3.0 4.0
26 shchukhomet 29.5 52.68 2001 4.0 5.0 3.5 0.0 1.0 2.0 1.5 5.0 4.0 3.5
27 olehseagal 28.5 71.25 2342 4.0 4.5 2.0 4.0 2.5 1.5 2.0 4.0 4.0
28 val1024 28.5 64.77 1896 3.0 4.5 1.0 3.0 2.0 2.5 6.0 2.0 4.5
29 alex_molchanov 28.0 77.78 2505 1.0 3.5 5.5 5.0 3.0 4.0 4.0 2.0
30 ninifu 28.0 73.68 1807 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.5 4.0 2.5
31 kulish_vasiliy 28.0 66.67 2016 2.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 5.0 2.5
32 bedzir 27.5 68.75 2071 1.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.0 3.0 3.0 5.5
33 novoselskyoleh 27.5 50.93 2132 2.5 4.0 3.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0
34 artem-vk 27.0 79.41 2189 5.5 0.0 2.0 4.0 5.5 6.0 4.0
35 galij 26.5 77.94 2226 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
36 zipperthefly 26.0 76.47 2484 1.0 1.0 0.0 3.5 6.0 4.0 6.0 4.5
37 dhryvastov2506 25.5 70.83 1899 4.0 4.0 2.0 1.5 4.0 3.0 2.0 5.0
38 supernotar 24.5 72.06 2713 4.5 5.0 4.5 2.5 4.0 4.0
39 hungrylion84 24.5 72.06 2357 3.5 2.0 3.5 4.0 1.5 6.0 4.0
40 pavelchernomordik 24.5 72.06 2265 6.0 6.0 1.0 3.0 4.0 4.5
41 skliarov_oleksandr 24.5 55.68 2528 4.5 2.5 2.0 1.0 2.0 3.5 2.5 1.5 3.0 2.0
42 oleksandr1967 24.0 75.00 1874 4.0 2.0 5.0 4.5 3.5 2.0 3.0
43 bugaevsky_sergey 24.0 66.67 2226 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 1.0 6.0 1.0
44 anuchynandrii1970 24.0 60.00 1944 4.0 1.0 1.0 3.5 5.0 0.0 4.5 5.0
45 kostyazaharov 24.0 54.55 1855 4.0 4.0 0.5 2.5 1.5 2.0 3.0 2.0 2.0 2.5
46 kemal_2007 23.0 76.67 2170 4.5 5.0 5.0 5.5 3.0
47 rekhtman_pavel 22.5 80.36 2154 3.0 4.0 5.0 6.0 4.5
48 mikhail_golubev 22.5 62.50 2541 3.5 2.5 4.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.0
49 tum_nik 22.5 56.25 1929 2.0 4.0 3.0 4.5 3.0 2.0 1.0 3.0
50 dolynachess 22.0 84.62 2361 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0
51 zazuliak 22.0 78.57 2691 1.5 3.5 4.0 4.0 3.0 6.0
52 staryjpes 22.0 73.33 2162 5.5 2.5 5.5 3.0 5.5
53 valeriygrinev 22.0 64.71 2553 4.5 4.0 5.0 3.0 2.0 3.5
54 aleksandrsavchenko 21.5 76.79 2200 4.0 4.5 4.5 2.5 6.0
55 motopony 20.5 68.33 1561 1.0 3.0 2.0 5.0 2.0 3.0 4.5
56 darius321 20.5 64.06 2200 4.5 2.0 5.0 1.5 3.0 4.5
57 igorfedak55 20.0 90.91 1961 5.5 5.5 4.0 5.0
58 mihail012345 20.0 66.67 1741 4.0 2.0 2.0 4.0 5.0 3.0
59 olkarchess 20.0 58.82 1684 2.0 0.0 5.0 4.0 3.0 2.0 4.0
60 chessboll 19.5 75.00 2016 3.0 5.0 4.5 4.0 3.0
61 alexbuh8 19.5 75.00 1506 4.0 2.0 4.5 3.0 2.0 4.0
62 vsavon 19.5 65.00 1840 4.0 2.0 1.5 1.0 2.0 4.0 5.0
63 ivan_1968 19.0 79.17 1754 4.0 4.5 5.5 2.0 3.0
64 ljuks68 19.0 63.33 2330 6.0 4.5 3.0 3.5 2.0
65 tarasivanov 18.5 71.15 1944 2.0 4.0 4.0 4.0 4.5
66 herasymenkot2019 18.5 66.07 2311 4.0 5.0 2.5 5.0 2.0
67 cherepzhenya 18.5 48.68 2370 1.0 1.5 2.0 4.0 3.5 2.0 4.5 0.0
68 dearron_fox 18.0 90.00 1996 2.0 6.0 4.5 5.5
69 slav4ik228 18.0 69.23 1607 1.0 2.0 3.5 6.0 3.5 2.0
70 crasyhealer 17.5 87.50 2145 6.0 2.0 6.0 3.5
71 dub_maxym 17.5 72.92 2106 2.0 2.0 4.5 4.0 5.0
72 qart2003 17.5 67.31 2223 2.5 1.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0
73 tarasmokrytskyy 17.0 94.44 2031 5.0 6.0 6.0
74 trojnar 17.0 65.38 1971 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
75 paragelmen 17.0 65.38 1987 5.0 3.0 3.5 2.0 3.5
76 balogamisha 17.0 50.00 2211 2.0 4.0 3.0 1.0 3.0 4.0
77 ruslanchessnuttree 16.5 75.00 1971 3.5 1.0 3.0 4.5 4.5
78 borsuk_konstantin 16.5 75.00 2570 3.0 1.0 3.0 4.0 5.5
79 markgoldshtein 16.5 51.56 1683 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 3.5 2.0 4.5
80 ritanovikova 16.0 80.00 2112 2.0 4.0 4.0 6.0
81 blak_wolf 16.0 72.73 1949 2.0 2.5 4.0 3.0 2.0 2.5
82 mxgolota 16.0 66.67 1601 2.0 2.0 2.0 0.5 2.0 4.0 3.5
83 valentunhulka 16.0 61.54 2350 2.0 5.5 1.5 4.0 3.0
84 sono_io 16.0 57.14 1716 2.0 3.0 3.0 3.5 4.5
85 ramsayflayer 16.0 53.33 1761 2.0 1.0 3.5 2.0 2.0 3.0 2.5
86 illya_belov 16.0 53.33 2290 2.0 1.5 4.0 2.5 4.0 2.0
87 kerriennise 15.5 96.88 1883 5.5 6.0 4.0
88 levon3000 15.5 86.11 2010 3.5 6.0 6.0
89 liub10 15.5 70.45 1921 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 1.0
90 vatashow 15.5 55.36 2285 4.0 1.0 4.0 3.0 0.0 3.5
91 nikolagry 15.0 75.00 2629 3.5 4.0 3.0 4.5
92 hurkovskiy2008 15.0 68.18 1675 5.5 2.0 1.5 1.0 5.0
93 orest_vovk 15.0 57.69 2389 1.5 3.0 2.5 0.0 2.0 1.5 3.0 1.5
94 glebe1 14.5 80.56 2089 5.0 5.0 4.5
95 dmitro74 14.5 60.42 1922 2.5 2.0 5.0 3.0 2.0
96 andriy_yaremovych 14.5 60.42 1520 2.0 0.0 5.0 4.5 3.0
97 aladin75aa 14.5 55.77 2069 2.0 1.5 4.0 0.0 4.0 2.0 1.0
98 sokidze 14.0 87.50 2506 4.5 6.0 3.5
99 karina55 14.0 87.50 1771 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 6.0
100 piddub435 14.0 70.00 1703 1.5 4.0 3.5 2.0 3.0
101 voronavlad 14.0 70.00 1617 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
102 smilent 14.0 50.00 1634 0.0 2.0 0.0 3.5 4.0 4.5
103 chessma48 13.5 96.43 1891 4.0 4.0 5.5
104 ukrop2019 13.5 84.38 2239 6.0 3.5 4.0
105 kamila0411 13.5 84.38 2065 2.0 2.5 5.0 4.0
106 pavloolsh2007 13.5 75.00 2041 4.0 3.5 1.0 5.0
107 artem_berin 13.5 75.00 2105 1.0 1.5 4.0 3.0 4.0
108 artem_ua 13.5 56.25 1855 1.0 2.0 2.5 4.0 0.0 4.0
109 kintoho 13.5 51.92 2387 0.5 4.0 1.0 0.0 2.0 3.0 3.0
110 egor_serbin 13.0 92.86 1481 4.0 4.0 5.0
111 yurkiv80 13.0 81.25 1864 1.0 5.0 4.0 3.0
112 martyniuk_andrey 13.0 81.25 1961 2.0 4.0 2.0 5.0
113 octopus_11 13.0 72.22 1768 4.0 3.0 2.5 3.5
114 valerii13100 13.0 72.22 1649 4.5 5.0 3.5
115 pavlov_sergey 13.0 72.22 2641 4.0 4.0 5.0
116 blind_turtle 13.0 72.22 1834 3.0 0.0 4.0 3.0 3.0
117 iwan1967 13.0 72.22 1930 4.5 4.5 4.0
118 yushko_olga 13.0 65.00 2111 2.0 4.5 4.0 2.5
119 witaliy1972 13.0 65.00 1974 0.0 4.0 4.5 4.5
120 fechedeu15 13.0 54.17 1931 5.0 6.0 2.0 0.0
121 petromich1967 13.0 54.17 1568 2.0 1.0 3.5 1.5 5.0
122 samenvondill 13.0 50.00 1762 1.0 0.5 1.0 4.5 3.5 2.5
123 svjytik2 13.0 43.33 1732 1.0 0.0 0.0 3.0 5.0 2.0 2.0
124 tarasm 12.5 89.29 1669 2.0 4.5 6.0
125 dmytro_nikolaienko 12.5 78.12 1765 2.0 3.0 3.0 1.0 3.5
126 artem_koval 12.5 78.12 2416 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.5
127 beno_chess 12.5 69.44 2485 2.5 6.0 4.0
128 oleg8874 12.5 62.50 1439 1.5 5.0 2.0 4.0
129 s1ava 12.5 52.08 1995 3.0 4.0 1.5 2.5 1.5
130 yuramol2807 12.0 100.00 1836 4.0 4.0 4.0
131 artem_becker 12.0 75.00 1711 6.0 2.0 4.0
132 epotapov75 12.0 75.00 1896 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0
133 boyechko_o 12.0 66.67 2604 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0
134 gburtsev 12.0 66.67 1982 2.0 0.0 2.0 4.0 4.0
135 vladnitros-2005 12.0 66.67 1890 2.0 5.0 2.0 1.5 1.5
136 syvenkyy 12.0 60.00 1578 1.5 4.0 3.5 3.0
137 minenko-1958 12.0 46.15 1503 2.0 1.0 3.5 4.5 1.0
138 pletsokorvet 11.5 82.14 1986 4.0 3.0 4.0 0.5
139 anotheronebadplayer 11.5 82.14 2087 2.5 4.0 5.0
140 ihtusandrew 11.5 82.14 2308 4.0 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0
141 acm42 11.5 71.88 2280 4.5 3.5 3.5
142 akim55 11.5 71.88 1784 3.5 4.0 4.0
143 gross-aleks 11.5 71.88 2556 3.5 3.5 1.5 3.0
144 pylypenkoradomyr 11.5 63.89 1556 4.0 1.5 4.0 2.0
145 ak8201 11.5 63.89 1862 1.5 0.5 0.5 3.0 4.0 2.0
146 pavellavrenchuk89 11.5 63.89 2153 2.5 1.0 3.0 5.0
147 a13v 11.5 57.50 1444 2.0 1.5 2.0 2.0 4.0
148 rymlyanyn 11.5 47.92 2128 4.0 1.0 2.0 1.0 2.5 1.0
149 liusia 11.0 68.75 1929 2.5 3.5 1.0 4.0
150 zhekaillya2006 11.0 68.75 1905 4.0 4.0 3.0
151 tashik 11.0 61.11 2430 3.5 2.0 4.0 1.5
152 ancient3000 11.0 61.11 2136 2.0 5.0 4.0
153 vicsv 11.0 61.11 2208 2.5 1.5 2.0 2.0 3.0
154 maksymchess11 11.0 61.11 1916 0.0 5.0 1.0 5.0
155 yun_san8 11.0 55.00 1947 4.0 2.0 2.0 3.0
156 new-found 10.5 75.00 2009 4.0 3.0 3.5
157 dmytrot 10.5 65.62 1737 3.5 4.0 3.0
158 vsp_secgorous 10.5 65.62 1614 3.5 3.0 4.0
159 kykyryzka 10.5 65.62 2227 1.0 2.0 4.5 3.0
160 shunkov 10.5 65.62 1888 1.5 3.0 4.0 2.0
161 konovka_ukraine 10.5 65.62 1827 3.0 1.5 3.0 3.0
162 alexander_zubov 10.5 58.33 2955 4.5 2.0 4.0
163 nikita_alexeev 10.5 58.33 1767 3.0 3.5 3.0 1.0
164 hypnodisc 10.5 58.33 2180 0.5 3.5 4.0 2.5
165 lvivmarko 10.5 58.33 1633 1.0 4.0 0.5 5.0
166 uncle_ua 10.5 58.33 1805 2.0 5.5 3.0
167 ztr18 10.5 47.73 1547 1.0 3.0 2.5 4.0
168 lakituba 10.5 43.75 2126 0.5 4.0 4.0 2.0
169 popovkinblesk 10.0 83.33 2455 1.5 3.5 5.0
170 nastyahn 10.0 83.33 1896 4.0 2.0 4.0
171 wgmanna 10.0 83.33 2258 1.0 2.0 2.0 4.0 1.0
172 volodymyrmolyboha 10.0 71.43 2419 5.0 2.0 3.0
173 igor_anikieiev 10.0 71.43 1759 2.0 4.0 4.0
174 veronn999 10.0 71.43 1672 1.5 3.0 5.5
175 maxsabadash 10.0 62.50 1579 2.0 3.5 4.5
176 bohdan_ch 10.0 62.50 1697 1.0 3.0 0.0 6.0
177 salimskyi 10.0 55.56 2373 2.0 5.0 3.0
178 rastkovs 10.0 55.56 1757 2.0 2.0 4.0 2.0
179 savitch333 10.0 55.56 1575 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0
180 maynav 10.0 55.56 1812 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0
181 roger-ua 10.0 50.00 1767 1.0 0.5 1.0 3.0 2.0 2.5
182 victorkovalchuk 10.0 50.00 1959 1.5 1.0 2.0 1.0 4.5
183 oleksandrkhayrullin 10.0 50.00 1935 1.0 1.5 3.5 4.0
184 buntsev 9.5 95.00 1770 4.0 5.5
185 grug2089 9.5 95.00 2154 4.0 5.5
186 danilo2008 9.5 79.17 1666 5.5 4.0
187 yarokalmuk 9.5 79.17 1586 5.0 4.5
188 aborigen_came 9.5 67.86 2731 2.5 5.5 1.5
189 kavalira 9.5 67.86 2043 1.5 4.0 0.0 2.0 1.0 1.0
190 vmalinovskiy2009 9.5 67.86 1682 3.0 2.5 4.0
191 khrinovsky 9.5 67.86 1888 3.0 2.0 4.5
192 ksivany 9.5 59.38 1749 3.0 3.5 2.0 1.0
193 slidingknight2775 9.5 59.38 2110 1.0 2.0 2.5 4.0
194 pillyuk 9.5 52.78 1818 1.0 2.5 2.0 0.0 3.0 1.0
195 halfberg 9.5 43.18 1890 0.0 0.5 2.0 3.5 3.5
196 mmersiorest 9.0 90.00 2017 3.0 6.0
197 berindmitry 9.0 75.00 1832 2.0 1.5 5.5
198 never_stop_dreams 9.0 75.00 2241 1.0 2.0 4.0 2.0
199 timurkeleberda 9.0 75.00 2121 3.0 6.0
200 andreystarkon 9.0 75.00 2382 4.0 5.0
201 nykolay40 9.0 75.00 1689 4.0 1.0 4.0
202 hitaman 9.0 75.00 2581 3.5 3.0 2.5
203 krombyk 9.0 64.29 2376 1.0 1.0 3.0 4.0
204 saqw3r 9.0 64.29 1978 2.5 2.0 4.5
205 leovip 9.0 64.29 1716 0.0 3.0 3.0 3.0
206 chenrip 9.0 64.29 2334 1.0 4.0 4.0
207 fozik 9.0 64.29 1875 2.0 3.0 4.0
208 matviy200812 9.0 56.25 1806 1.0 2.0 6.0
209 maxim779 9.0 56.25 1825 1.0 4.0 4.0
210 luka4 9.0 56.25 1718 1.0 1.0 2.5 4.5
211 mshereng 9.0 56.25 1785 3.5 1.5 4.0
212 fustov35nazarii 9.0 50.00 2049 4.0 0.0 1.0 4.0 0.0
213 vova-79 9.0 50.00 2375 2.5 4.0 0.5 0.0 1.0 1.0
214 igorkononets 9.0 45.00 2111 2.0 0.0 2.5 0.0 2.0 2.5
215 pylypenkodmytro 9.0 45.00 1521 1.5 2.0 1.5 4.0
216 antonromashov 8.5 85.00 2065 2.5 6.0
217 mazgol 8.5 85.00 1915 4.0 4.5
218 dkhimichenko 8.5 85.00 1484 3.0 5.5
219 mariya_zubova 8.5 70.83 2171 4.5 4.0 0.0
220 ready_to_battle 8.5 70.83 1909 4.0 4.5
221 mcfim 8.5 70.83 1800 6.0 2.5
222 alex77zp 8.5 70.83 1959 5.5 3.0
223 vusatiuk_vladimir 8.5 70.83 2318 4.5 4.0
224 roenko_artur 8.5 60.71 2279 1.5 2.0 5.0
225 zubridis 8.5 60.71 2462 2.5 4.0 2.0
226 nitronstr 8.5 60.71 1492 4.5 0.5 3.5
227 lgromiak 8.5 53.12 1863 3.0 2.0 3.5
228 olborg 8.5 53.12 2334 2.0 1.0 1.0 2.0 2.5
229 mischuk_d 8.5 42.50 2602 2.0 3.0 2.0 1.5
230 ihtiandr82 8.5 38.64 1586 2.0 2.5 3.0 1.0
231 xenasona 8.0 100.00 1833 4.0 4.0
232 semnnay 8.0 100.00 2009 4.0 2.0 2.0
233 sofastar2007 8.0 100.00 1719 4.0 4.0
234 kobramis 8.0 80.00 1941 4.0 4.0
235 dankulinets_yulia 8.0 80.00 1721 5.5 2.5
236 iliabeliaev 8.0 80.00 2189 3.5 4.5
237 crazydmitreg 8.0 80.00 2122 5.0 3.0
238 tara7ka 8.0 66.67 2010 4.5 3.5
239 big_pirate 8.0 66.67 2354 5.0 3.0
240 pultis 8.0 66.67 2724 3.5 3.0 1.5
241 olegshevchenko2020 8.0 66.67 1723 5.5 2.5
242 gmlm 8.0 66.67 2188 2.5 3.0 2.5
243 chibrikov_vadym 8.0 57.14 1862 4.0 1.0 3.0
244 vital715 8.0 57.14 1594 2.0 3.0 3.0
245 bakki78 8.0 50.00 2698 3.0 2.0 3.0
246 imcoach 8.0 50.00 2506 3.5 0.0 2.0 2.5
247 atos666 8.0 50.00 1876 3.0 1.5 1.0 2.5
248 supertony83 8.0 50.00 1394 2.0 2.0 4.0
249 zamekhovskiycm 8.0 50.00 2057 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0
250 bodikpushka 8.0 40.00 1520 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0
251 magicchess777 8.0 33.33 2134 0.5 3.0 2.0 2.5 0.0
252 denisq 7.5 93.75 2573 2.0 5.5
253 semenov_dmytro 7.5 93.75 2350 3.5 4.0
254 kapablanka013 7.5 93.75 1768 2.0 5.5
255 gogieff 7.5 75.00 2955 4.5 3.0
256 dancingkozak 7.5 75.00 1602 2.5 5.0
257 ol_bilych 7.5 62.50 2575 2.0 4.0 1.5
258 larchikov 7.5 62.50 1739 3.5 4.0
259 adjorno 7.5 62.50 2391 1.5 6.0
260 kupchak 7.5 62.50 2042 4.0 3.5
261 turbion 7.5 53.57 2320 2.5 4.0 1.0
262 khanzhonk 7.5 53.57 2112 0.5 4.0 1.0 2.0
263 dniproliza 7.0 87.50 1699 4.0 3.0
264 acbars 7.0 87.50 1972 2.0 5.0
265 beryslav-kyiv 7.0 87.50 1764 1.5 1.5 4.0
266 stepan123123 7.0 87.50 1725 2.0 3.0 2.0
267 troglodyt2017 7.0 87.50 1891 1.0 2.0 4.0
268 kostyn1964 7.0 70.00 2158 4.0 3.0
269 elgasanov 7.0 70.00 2748 2.0 5.0
270 wiking2800 7.0 70.00 2085 5.0 2.0
271 jenia84 7.0 70.00 2205 0.5 3.5 3.0
272 voyager_faraway 7.0 70.00 1754 2.0 1.0 4.0
273 gross1975 7.0 70.00 2192 2.0 0.0 5.0
274 chessmasterzt 7.0 70.00 2516 2.0 1.0 2.0 2.0
275 samokl 7.0 70.00 2210 5.0 2.0
276 ganimed17 7.0 70.00 2068 2.0 1.0 4.0
277 ve-dzu 7.0 70.00 2407 4.0 3.0
278 de_utka 7.0 70.00 1449 1.0 6.0
279 olegsyvenkyy 7.0 58.33 1456 1.0 3.0 3.0
280 miksel3 7.0 58.33 1816 2.0 3.0 2.0
281 lisandreua 7.0 58.33 1829 3.5 3.5
282 nataliva 7.0 58.33 1666 2.0 1.0 4.0
283 chesslovere4-e5 7.0 50.00 1604 0.0 1.0 2.0 4.0
284 ruzhuk 7.0 50.00 1640 0.0 4.0 3.0
285 oleksii_k 7.0 43.75 1833 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0
286 rygyjpec 7.0 43.75 1579 2.5 1.5 1.0 2.0
287 vlad_dubynskyi 7.0 38.89 1964 1.0 0.0 3.0 0.5 2.5
288 srtcomrad 7.0 35.00 1752 2.0 0.0 1.0 4.0 0.0
289 taksistchortkivskiy 6.5 81.25 2214 0.5 6.0
290 awareidea 6.5 81.25 2507 3.0 3.5
291 vasil40 6.5 81.25 2175 2.5 4.0
292 vitaksin 6.5 81.25 1527 0.5 2.0 4.0
293 ruthenianson 6.5 81.25 2473 1.5 2.0 3.0
294 kulepestin 6.5 81.25 2004 1.0 5.5
295 kirillshevchenko 6.5 81.25 2910 3.0 3.5
296 bukvar21 6.5 81.25 1922 2.0 2.5 2.0
297 ingemars_jesse 6.5 65.00 2642 1.5 5.0
298 velychkosemen 6.5 65.00 1547 2.5 4.0
299 volodymyrsimionesku 6.5 65.00 1685 1.5 5.0
300 dim-gor 6.5 65.00 2197 0.0 2.0 4.5
301 andriana_476 6.5 65.00 1436 3.0 3.5
302 vladislav_bytchek 6.5 54.17 2057 4.5 2.0 0.0
303 misha_chess 6.5 54.17 1886 2.5 4.0
304 ytubedovchenko 6.5 54.17 2203 3.5 3.0
305 chaos44 6.5 54.17 2781 2.5 0.5 3.5
306 slovafn 6.5 54.17 2213 2.0 1.0 1.0 2.5
307 bogdan_lozynskyi228 6.5 46.43 2215 3.0 1.0 2.5
308 hdmytro 6.5 46.43 1503 0.0 1.5 1.0 1.0 3.0
309 tianachess 6.5 36.11 2129 1.5 2.0 3.0
310 lukianpro 6.0 100.00 1702 6.0
311 fylht86 6.0 100.00 1471 6.0
312 knight_chess 6.0 100.00 1565 2.0 4.0
313 mozart2006 6.0 100.00 1891 6.0
314 granol 6.0 100.00 1981 6.0
315 marnyansky 6.0 100.00 2161 6.0
316 andrjywa 6.0 100.00 2411 6.0
317 carefullake 6.0 100.00 1912 6.0
318 budnikov_oleg 6.0 100.00 2515 2.0 4.0
319 ua_fischer 6.0 100.00 2106 2.0 4.0
320 viktortyutyunnik 6.0 100.00 2203 2.0 4.0
321 andrbaryshpolets 6.0 100.00 2710 6.0
322 wladwin1962 6.0 100.00 1822 6.0
323 x_r_o_n_i_k_1 6.0 100.00 1761 6.0
324 xumepa 6.0 100.00 2005 6.0
325 danylo_biletskiy 6.0 100.00 2474 2.0 4.0
326 dmytro01 6.0 100.00 1848 6.0
327 kuznetsov-igor 6.0 75.00 2247 3.0 3.0
328 pal_palych 6.0 75.00 1818 0.0 6.0
329 as74 6.0 75.00 1763 2.0 4.0
330 villips 6.0 75.00 1711 2.0 4.0
331 alexfoto 6.0 75.00 1939 2.0 0.0 4.0
332 zorrrrrro 6.0 75.00 1637 0.0 6.0
333 21072010 6.0 75.00 1805 1.0 5.0
334 panteljuk 6.0 60.00 1330 1.0 2.0 3.0
335 lineman90 6.0 60.00 1941 1.5 4.5
336 pashanyk 6.0 60.00 1766 3.0 3.0
337 sl44sl44 6.0 60.00 1520 2.0 0.0 4.0
338 apte4nik 6.0 60.00 1507 0.0 4.0 2.0
339 dasha207 6.0 60.00 1625 2.0 4.0
340 yar_chess 6.0 60.00 1961 1.0 2.0 3.0
341 egor1369 6.0 60.00 1624 2.5 3.5
342 bogdanb96 6.0 50.00 2414 2.5 3.5
343 blackdog228 6.0 50.00 2037 1.0 3.0 2.0
344 andrii_prydun 6.0 50.00 2364 0.0 2.0 4.0
345 alex_chaban 6.0 50.00 1921 3.0 3.0
346 dancewer 6.0 50.00 1866 3.5 2.5
347 mikolar 6.0 42.86 1412 0.0 2.0 4.0
348 yaroslav548 5.5 91.67 1465 5.5
349 shkvarchuk_illia 5.5 91.67 1664 5.5
350 drbergerberger 5.5 91.67 2480 5.5
351 oleg_st 5.5 91.67 2160 5.5
352 carachun1703 5.5 91.67 1894 2.0 2.0 1.5
353 andriy45-2000 5.5 91.67 1530 5.5
354 maghalashvili 5.5 91.67 2785 5.5
355 bazar-wokzal 5.5 91.67 2390 5.5
356 dimaf29 5.5 91.67 2168 5.5
357 gena1969 5.5 91.67 2060 2.0 1.5 2.0
358 vrungele 5.5 68.75 1749 2.0 1.5 2.0
359 nerses11 5.5 68.75 1840 2.0 1.0 2.5
360 anato1iy22 5.5 68.75 1926 2.5 3.0
361 andreymasha 5.5 68.75 1208 4.0 1.5
362 alex_strjuk 5.5 68.75 1605 2.5 3.0
363 svetlyov 5.5 68.75 2137 2.0 2.0 1.5 0.0
364 maxim_guzyo 5.5 68.75 2114 3.5 2.0
365 fatalispm 5.5 68.75 2589 2.5 3.0
366 zefirka 5.5 68.75 2437 2.0 3.5
367 multiwebcreation 5.5 55.00 1558 2.5 3.0
368 neonila-105 5.5 55.00 1441 3.5 2.0
369 dmytro9 5.5 55.00 1473 1.0 0.0 4.5
370 vlad_sid 5.5 55.00 2635 2.5 2.0 1.0
371 valik3504 5.5 55.00 2228 1.5 4.0
372 yurii13 5.5 55.00 1740 0.0 2.0 3.5
373 riddik 5.5 55.00 2167 2.5 2.0 1.0
374 dwerty 5.5 45.83 1760 1.0 0.0 2.5 2.0
375 zdanevych 5.5 45.83 1469 0.0 2.0 3.5
376 vbosac 5.5 39.29 1848 5.0 0.0 0.5
377 yurahusti 5.0 83.33 2033 5.0
378 lriccir 5.0 83.33 2266 5.0
379 gafkens 5.0 83.33 2382 5.0
380 kotran 5.0 83.33 1953 2.0 3.0
381 kokkomikoz 5.0 83.33 1547 2.0 3.0
382 sssemenov 5.0 83.33 1435 5.0
383 baby_legs 5.0 83.33 2645 5.0
384 magnuscarlsennad 5.0 83.33 1147 1.5 3.5
385 roman_granko 5.0 83.33 2195 3.0 2.0
386 ave_mariia 5.0 83.33 2280 1.5 2.0 1.5
387 vadym232 5.0 83.33 1797 5.0
388 rasplata_drakona1 5.0 83.33 1560 1.0 4.0
389 ilkivvasil 5.0 83.33 1778 5.0
390 artur728 5.0 83.33 1841 5.0
391 maxim0610 5.0 83.33 1637 5.0
392 bothox 5.0 83.33 1605 5.0
393 saxar85 5.0 83.33 2723 5.0
394 kherson 5.0 83.33 2000 5.0
395 kukuruza 5.0 83.33 1674 5.0
396 yonkayura 5.0 83.33 1628 5.0
397 nicknameforgame 5.0 83.33 1747 5.0
398 sir73 5.0 83.33 1431 5.0
399 mysholov 5.0 83.33 1780 5.0
400 gennady_maksimchuk 5.0 83.33 1804 5.0
401 k-kucher 5.0 83.33 2205 2.0 2.0 1.0
402 queen_iryna 5.0 83.33 2290 1.0 4.0
403 sosevich_v 5.0 83.33 1734 5.0
404 legolas113 5.0 83.33 2100 2.0 2.0 1.0
405 kambroshka2015 5.0 83.33 2565 5.0
406 aniuta_grechyshyna 5.0 62.50 1409 2.0 3.0
407 bohdan-tato 5.0 62.50 1868 0.0 1.0 4.0
408 oleksandr12082008 5.0 62.50 1901 3.0 2.0
409 tricky_king64 5.0 62.50 1630 0.0 3.0 2.0
410 fanatikchess-twitch 5.0 62.50 1775 2.0 2.0 1.0 0.0
411 2007gvv 5.0 62.50 1644 1.0 4.0
412 ghotrix 5.0 62.50 1866 3.0 2.0
413 chess_forester 5.0 62.50 1613 2.0 1.0 2.0
414 mpreall 5.0 62.50 1762 2.0 3.0
415 muchichka_serezha 5.0 62.50 2023 3.0 2.0
416 slava_ukr 5.0 62.50 2272 2.0 3.0
417 rshtukovany 5.0 50.00 1762 2.0 3.0
418 andriy198922 5.0 50.00 1826 2.0 2.0 1.0 0.0
419 chess111chess111 5.0 50.00 1697 2.0 3.0
420 mr_wolf_1 5.0 50.00 2075 3.0 0.0 2.0
421 drakubovchuk 5.0 50.00 1520 1.0 4.0
422 terek_terek 5.0 41.67 2123 3.0 2.0
423 gorn1981 5.0 41.67 1716 1.5 2.0 1.5
424 nikolay_29 5.0 41.67 1853 2.0 3.0
425 yutar 5.0 35.71 1633 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0
426 vladyslav2008 5.0 31.25 1780 0.0 3.0 2.0
427 yuralug97 4.5 75.00 1909 4.5
428 anatolii_nikulenkov 4.5 75.00 1913 4.5
429 paul_akkerman93 4.5 75.00 1703 4.5
430 yarigo 4.5 75.00 2245 2.0 2.0 0.5
431 pasha2010 4.5 75.00 1798 4.5
432 ruslanasiroff 4.5 75.00 2219 4.5
433 eldar29 4.5 75.00 1386 2.0 2.5
434 chessphoenix07 4.5 75.00 2156 4.5
435 pschenichniyvladimir 4.5 75.00 2346 4.5
436 sambir_ns 4.5 56.25 1671 1.0 3.5
437 zavgorodniy_serg 4.5 45.00 2718 0.0 1.5 3.0
438 kvartirant 4.5 45.00 1389 2.0 1.0 1.5
439 anik9609 4.5 45.00 1633 0.0 2.5 2.0
440 ayvin4 4.5 45.00 1995 0.0 1.5 3.0
441 pitnicany 4.5 45.00 1893 2.0 1.5 1.0
442 tetyana08 4.5 45.00 1560 0.0 2.0 2.5
443 yaroslav7883 4.0 100.00 1471 4.0
444 olexiy109921 4.0 100.00 1465 4.0
445 oleksiihusakov 4.0 100.00 1591 4.0
446 nick_molchanov 4.0 100.00 1470 2.0 2.0
447 mylash 4.0 100.00 1247 4.0
448 sakharovandrey 4.0 100.00 2153 4.0
449 pzs1985 4.0 100.00 1430 4.0
450 romchic2503 4.0 100.00 1908 4.0
451 romanlvivukraine 4.0 100.00 1624 4.0
452 razmenchic 4.0 100.00 2491 4.0
453 mykola-bortnyk 4.0 100.00 2910 4.0
454 tarasabc1 4.0 100.00 1675 4.0
455 vartanianroman 4.0 100.00 1641 4.0
456 viktoria1403 4.0 100.00 1430 4.0
457 quo_vadis_3 4.0 100.00 2221 4.0
458 milanost 4.0 100.00 1425 4.0
459 luckytiger 4.0 100.00 2782 4.0
460 vaself1 4.0 100.00 1350 4.0
461 vyura 4.0 100.00 1427 4.0
462 sotyast 4.0 100.00 1230 4.0
463 skzt 4.0 100.00 2475 4.0
464 benjaminhuebner 4.0 100.00 1401 4.0
465 andriychess2006 4.0 100.00 1437 4.0
466 denisfisenko 4.0 100.00 1718 4.0
467 breach_the_line 4.0 100.00 1707 4.0
468 ivan_ua 4.0 100.00 1475 4.0
469 jurock 4.0 100.00 1462 4.0
470 evgeniyhaevtsov 4.0 100.00 1772 4.0
471 bulgakov7 4.0 100.00 1666 4.0
472 albina_v 4.0 100.00 1726 4.0
473 geovin 4.0 100.00 1970 4.0
474 igor_temnik 4.0 100.00 2151 4.0
475 bonantagulo 4.0 100.00 1587 4.0
476 creativeedge 4.0 100.00 1308 4.0
477 flamaster7 4.0 100.00 2453 4.0
478 alois_ruiz 4.0 100.00 2001 4.0
479 3105yura 4.0 100.00 1884 4.0
480 galia4444 4.0 100.00 1661 4.0
481 anisimovvlad 4.0 100.00 1505 4.0
482 blower_beliy 4.0 100.00 1375 4.0
483 did_panas_1911 4.0 100.00 1952 4.0
484 nautilus1987 4.0 66.67 1945 4.0
485 sandrakonopatska 4.0 66.67 1717 4.0
486 yumart 4.0 66.67 1754 4.0
487 sevenchildren 4.0 66.67 1438 0.0 4.0
488 nick210377 4.0 66.67 2402 4.0
489 kolya5 4.0 66.67 1720 4.0
490 kotskovych60 4.0 66.67 1470 4.0
491 ruslankorynenko 4.0 66.67 1962 4.0
492 pastukhovigor 4.0 66.67 2038 4.0
493 konstvik2112 4.0 66.67 1927 2.0 2.0
494 kyrish 4.0 66.67 2016 1.0 1.0 2.0
495 malysch 4.0 66.67 2497 4.0
496 valdem85 4.0 66.67 1687 4.0
497 va_ua 4.0 66.67 1718 4.0
498 tema1107 4.0 66.67 1686 1.0 3.0
499 tastycake123 4.0 66.67 1960 1.0 3.0
500 sveta10 4.0 66.67 2313 4.0
501 vovan123456 4.0 66.67 1629 4.0
502 oleksandr_bortnyk 4.0 66.67 2960 4.0
503 vyacheslav_rogov 4.0 66.67 2078 4.0
504 mp20087 4.0 66.67 1999 2.0 2.0
505 predator-ua 4.0 66.67 1601 4.0
506 olegira 4.0 66.67 1986 4.0 0.0
507 zvk 4.0 66.67 1958 2.0 2.0
508 bogdanstamat 4.0 66.67 1496 4.0
509 gerasimenyuk_miha 4.0 66.67 2363 1.0 3.0
510 derg2010 4.0 66.67 1804 0.5 3.5
511 ischukin 4.0 66.67 1792 4.0
512 chesscoachkr 4.0 66.67 2031 4.0
513 danykopy 4.0 66.67 2401 4.0
514 domanskiy_06 4.0 66.67 1939 1.0 3.0
515 artemho 4.0 66.67 1556 4.0
516 danylong1 4.0 66.67 1354 0.0 4.0
517 aleks45 4.0 66.67 2579 4.0
518 k_kirill 4.0 66.67 1443 4.0
519 drakonchik 4.0 66.67 1935 4.0
520 fisik83 4.0 66.67 2008 4.0
521 insterburg 4.0 66.67 2244 4.0
522 bondar1983 4.0 66.67 1643 4.0
523 ifnmu 4.0 66.67 1729 4.0
524 nazman 4.0 50.00 1591 1.0 3.0
525 shin2010 4.0 50.00 1524 0.0 2.0 2.0
526 vasiliu45 4.0 50.00 1597 2.0 2.0
527 volodimirivanchenko 4.0 50.00 1864 4.0 0.0
528 playgood28 4.0 50.00 2283 3.0 1.0
529 volog 4.0 50.00 1780 0.0 4.0
530 susvladimir 4.0 50.00 1670 1.0 3.0
531 super_stock_fish_6 4.0 50.00 1099 4.0 0.0
532 stoiko2010 4.0 50.00 1491 2.0 2.0
533 pauljacobson 4.0 33.33 2023 1.0 1.0 2.0
534 nazarkuzmak 4.0 33.33 1671 1.5 2.5
535 babagalya 4.0 33.33 2005 2.0 2.0 0.0
536 knjazj 4.0 25.00 2051 2.0 0.0 1.0 1.0
537 ponichpavel 3.5 87.50 1657 3.5
538 rybka1989 3.5 87.50 2652 3.5
539 c-b-y 3.5 87.50 2011 3.5
540 mykhailokr 3.5 87.50 1543 3.5
541 sachakiver 3.5 87.50 1628 3.5
542 bepohuka 3.5 87.50 1773 3.5
543 vladkhvost 3.5 87.50 1512 3.5
544 igorkorniychyk 3.5 87.50 1581 3.5
545 danilaalexandrov 3.5 87.50 1998 3.5
546 andriy_2007 3.5 87.50 1722 3.5
547 artyr_kaissa 3.5 87.50 1848 3.5
548 bibikartem86 3.5 87.50 1483 3.5
549 zhenyajuly 3.5 87.50 1653 3.5
550 zhuikov 3.5 87.50 1405 3.5
551 kvvm82 3.5 87.50 1446 3.5
552 vkomar 3.5 87.50 1396 3.5
553 novikovpm 3.5 87.50 2657 1.5 2.0
554 khabichess 3.5 87.50 1916 3.5
555 bukovinet 3.5 87.50 1534 3.5
556 killergod1 3.5 87.50 1651 3.5
557 dima_horielov 3.5 87.50 2293 3.5
558 phinneas 3.5 87.50 1776 3.5
559 light_darkness 3.5 87.50 2167 3.5
560 jonny_dzz 3.5 87.50 1779 3.5
561 21101981 3.5 87.50 2033 1.5 2.0
562 ykozak 3.5 58.33 1443 3.5
563 shumaaher 3.5 58.33 1442 3.5
564 polasahmatistka 3.5 58.33 1870 2.0 1.0 0.5
565 sergey_kotlyarov 3.5 58.33 2067 3.5
566 shmat09 3.5 58.33 1616 3.5
567 kuznechik2006 3.5 58.33 2318 3.5
568 vladimirsharapov 3.5 58.33 1557 1.5 2.0 0.0
569 stas_pentsko 3.5 58.33 1440 3.5
570 pavlo_pylypenko 3.5 58.33 1569 3.5
571 romanovskyi_roman 3.5 58.33 1840 3.5
572 lyubkomr 3.5 43.75 1698 0.5 3.0
573 igorbozz 3.5 43.75 1686 1.0 1.5 1.0
574 miky777 3.5 43.75 1377 2.0 1.5
575 shyra2020 3.5 43.75 1754 0.0 3.5
576 mary_cool 3.5 43.75 1997 1.5 1.0 1.0
577 smaster_2012 3.5 43.75 1784 1.0 2.5
578 uvarov_andrey 3.5 43.75 2412 2.0 0.5 1.0
579 vitaliy790 3.5 43.75 1395 2.5 1.0
580 vasili_v_k 3.5 43.75 1721 1.5 0.5 1.5
581 every777 3.0 75.00 1420 3.0
582 tigeremik 3.0 75.00 1370 3.0
583 frein503 3.0 75.00 2031 3.0
584 mirochka 3.0 75.00 2174 1.0 2.0
585 vinnykmisha 3.0 75.00 1724 3.0
586 vikarus 3.0 75.00 1819 3.0
587 dmytroveselov 3.0 75.00 1481 3.0
588 andreymarchenko2008 3.0 75.00 1714 3.0
589 novovolynsk 3.0 75.00 1873 3.0
590 olexandrkh 3.0 75.00 1439 3.0
591 ard-999 3.0 75.00 1730 1.5 1.5
592 bcstandart 3.0 75.00 1516 3.0
593 dinamo223 3.0 75.00 1878 3.0
594 ufnornt 3.0 75.00 1448 3.0
595 volodya_ukraine 3.0 75.00 1826 3.0
596 gulak63 3.0 75.00 1464 3.0
597 dimon2525 3.0 75.00 1693 3.0
598 mr_vol4enok 3.0 75.00 1364 3.0
599 hm_anton_hlushko 3.0 75.00 1992 3.0
600 romanlemeshchuk 3.0 75.00 1581 3.0
601 andriy_dudko 3.0 75.00 1503 3.0
602 i7ikhik 3.0 75.00 1386 3.0
603 bankkeeper 3.0 75.00 2148 3.0
604 vitalii_stasiuk 3.0 75.00 1828 3.0
605 olha84 3.0 75.00 1465 3.0
606 yura_ant89 3.0 75.00 2004 3.0
607 larkin-vladislav 3.0 75.00 2524 1.0 2.0
608 peshkanchik 3.0 75.00 1768 3.0
609 ace9010 3.0 75.00 1962 3.0
610 vasyl770 3.0 75.00 1873 3.0
611 maksenas 3.0 75.00 1696 3.0
612 lizasolovyova 3.0 75.00 2517 3.0
613 stanislav1973 3.0 75.00 1613 3.0
614 lizasharad1 3.0 75.00 1471 3.0
615 stalkeram 3.0 75.00 1781 1.0 2.0
616 kvazimotor 3.0 75.00 1586 3.0
617 jim_chv 3.0 75.00 1440 3.0
618 jokers20184061 3.0 75.00 2024 3.0
619 limpinggrandpa 3.0 75.00 835 3.0
620 dmitrykolesetsky 3.0 75.00 1862 3.0
621 acme2005 3.0 75.00 1644 3.0
622 bravenam 3.0 75.00 2150 3.0
623 chesgamerr 3.0 75.00 1672 3.0
624 imbassador 3.0 75.00 2143 3.0
625 polina_888 3.0 75.00 1932 3.0
626 kolesnik_a 3.0 75.00 2252 1.0 2.0
627 koryav4ik 3.0 75.00 1617 3.0
628 sergeypanchenko906 3.0 75.00 1572 3.0
629 maxim_87 3.0 75.00 1967 3.0
630 dno-winster2006 3.0 75.00 1930 3.0
631 telegindima1998 3.0 75.00 1589 1.0 2.0
632 booot76 3.0 75.00 2380 3.0
633 koteykaya 3.0 75.00 2038 3.0
634 lefthand23 3.0 75.00 2152 3.0
635 kliopa 3.0 75.00 1667 3.0
636 shinkarovandrew 3.0 75.00 1552 3.0
637 makszb192 3.0 75.00 1871 3.0
638 shn1979 3.0 75.00 1354 3.0
639 bogdanlviv1991 3.0 75.00 1457 3.0
640 kotnl 3.0 75.00 1325 2.0 1.0
641 chessko_150 3.0 75.00 1966 3.0
642 sashkoraketa 3.0 50.00 1615 3.0
643 dima1107 3.0 50.00 1437 2.0 1.0
644 trifonov-oleg 3.0 50.00 1897 2.0 1.0
645 gena02 3.0 50.00 1488 2.0 1.0
646 prius777 3.0 50.00 1568 3.0
647 annyta7 3.0 50.00 1570 3.0
648 anna_2009 3.0 50.00 1526 0.0 3.0
649 nastya_rakhmangulova 3.0 50.00 2351 1.0 2.0
650 defenderalist 3.0 50.00 1655 3.0
651 tv35 3.0 50.00 1901 3.0
652 grandcoach 3.0 50.00 2085 1.0 2.0
653 grinsky1973 3.0 50.00 1417 3.0
654 asacvvg585 3.0 50.00 1625 3.0
655 danylabagrov 3.0 50.00 2463 2.0 1.0
656 fedot033 3.0 50.00 1434 3.0
657 georgeon 3.0 50.00 1611 1.0 2.0
658 fuksik 3.0 50.00 1345 1.5 1.5
659 lornyepylyp 3.0 50.00 2224 1.0 1.0 1.0
660 pasht156397 3.0 50.00 1522 1.0 2.0
661 ly64yk 3.0 50.00 1533 3.0
662 ivkevych-ivan2008 3.0 50.00 1645 3.0
663 efm13 3.0 50.00 2317 3.0
664 jaguarut 3.0 50.00 2175 3.0 0.0
665 leopolis91 3.0 50.00 1743 3.0
666 alisaromanchenko 3.0 50.00 1433 0.0 2.0 1.0
667 markian-michael 3.0 50.00 1546 3.0
668 bogdanholod 3.0 50.00 1344 3.0 0.0
669 shtymak1994 3.0 50.00 1845 3.0
670 sanbruh 3.0 37.50 2233 1.0 0.0 2.0
671 dima1986g 3.0 37.50 1879 2.0 1.0
672 vsevolodzhdyniak 3.0 37.50 1417 2.0 1.0
673 ubiytza 3.0 37.50 1940 2.0 1.0 0.0
674 vo_va 3.0 37.50 1615 2.5 0.5
675 artemdovgan 3.0 37.50 1604 1.0 2.0
676 kleversever 3.0 37.50 1503 3.0 0.0
677 alex_meta 3.0 37.50 1549 1.0 2.0
678 yasenytsky 3.0 37.50 1879 2.0 1.0
679 dakabanov 3.0 30.00 1708 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
680 yuwild 3.0 30.00 1600 1.0 1.0 0.0 1.0
681 2008den 2.5 62.50 1249 2.0 0.5
682 rapus 2.5 62.50 1466 2.5
683 asherith 2.5 62.50 2025 2.5
684 galaxyfy 2.5 62.50 1705 2.5
685 zeitron 2.5 62.50 2218 2.5
686 rassamakha 2.5 62.50 1581 2.5
687 vadimiii 2.5 62.50 2275 2.5
688 kuzubovyuriy 2.5 62.50 2769 2.5
689 numismaticsandchess 2.5 62.50 2074 2.5
690 grigjriy 2.5 62.50 1631 1.5 1.0
691 artememelyanenko 2.5 62.50 1509 2.5
692 voha55 2.5 62.50 1751 2.5
693 chayka 2.5 62.50 1315 0.5 2.0
694 maksymgoroshkov 2.5 62.50 2278 1.0 1.5
695 tdatsuk 2.5 62.50 2075 1.5 1.0
696 prokopowiech 2.5 62.50 1369 1.5 1.0
697 olderson 2.5 62.50 2557 2.5
698 successfulagent 2.5 62.50 2488 2.5
699 valentinv77 2.5 62.50 1503 2.5
700 rus_mary 2.5 62.50 1484 2.5
701 semyi77 2.5 62.50 1974 2.5
702 graflermontov 2.5 62.50 2445 2.5
703 zagrebelniy 2.5 62.50 1627 2.5
704 romant06 2.5 62.50 1744 2.5
705 julia-z 2.5 62.50 1889 2.5
706 kateryna_shkryl 2.5 41.67 1774 2.0 0.5
707 avrchess532 2.5 41.67 1789 2.5
708 robl73 2.5 41.67 1887 2.5
709 aph83 2.5 41.67 1692 2.5
710 gmkomarov 2.5 41.67 2454 2.5
711 kradene_salo 2.5 41.67 1843 0.0 2.5
712 ivanovvol 2.5 41.67 1741 2.5
713 mirror_sasha 2.5 41.67 1764 2.5 0.0
714 mishac75 2.5 41.67 1443 0.0 2.5
715 matviei27 2.5 41.67 1736 1.5 1.0
716 bars14 2.5 41.67 1664 2.5
717 valeriy_khabichev 2.5 41.67 2185 2.5
718 d_julia 2.5 41.67 1825 0.0 2.0 0.5
719 sergeich86 2.5 41.67 1971 2.5
720 chaplyn 2.5 41.67 2135 2.5
721 lev1791 2.5 41.67 1840 1.0 1.5
722 noam_vitenberg 2.5 25.00 2395 1.0 1.5
723 oles09 2.5 20.83 1565 0.0 1.0 1.5
724 poigrat 2.0 100.00 2220 2.0
725 arvids_andrejevs 2.0 100.00 2270 2.0
726 vadym787 2.0 100.00 1708 2.0
727 ra_miros 2.0 100.00 1472 2.0
728 dmitriys3 2.0 100.00 1661 2.0
729 valueru 2.0 100.00 0 2.0
730 siroghik 2.0 100.00 1324 2.0
731 chernoz 2.0 100.00 1783 2.0
732 slava2612 2.0 100.00 1406 2.0
733 svyatoslavrak 2.0 100.00 1307 2.0
734 slavabazylev 2.0 100.00 1656 2.0
735 smaugdraggon 2.0 100.00 1465 2.0
736 snjuk2 2.0 100.00 1238 2.0
737 sofia3100 2.0 100.00 1258 2.0
738 bohdana_123 2.0 100.00 1325 2.0
739 breadman74 2.0 100.00 1283 2.0
740 boss105638 2.0 100.00 1212 2.0
741 stabondarenko 2.0 100.00 2027 2.0
742 stanislav_pentsko 2.0 100.00 1765 2.0
743 stasvasyliv 2.0 100.00 1871 2.0
744 steffei94 2.0 100.00 1564 2.0
745 tasfighter 2.0 100.00 1514 2.0
746 assassin_best 2.0 100.00 1714 2.0
747 rklochenok 2.0 100.00 1518 2.0
748 deutsch42 2.0 100.00 1711 2.0
749 denikboy 2.0 100.00 1406 2.0
750 ruslan128 2.0 100.00 1999 2.0
751 baier_alex 2.0 100.00 1155 2.0
752 sasha1812 2.0 100.00 1584 2.0
753 trickyfortem 2.0 100.00 2384 2.0
754 artemkas2009 2.0 100.00 1422 2.0
755 kolya1985 2.0 100.00 2118 2.0
756 dmytruk_vr 2.0 100.00 1744 2.0
757 yevtushenkoo 2.0 100.00 1742 2.0
758 ihor78 2.0 100.00 1381 2.0
759 mc_bodya 2.0 100.00 1189 2.0
760 vua72 2.0 100.00 1388 2.0
761 mihail19761976 2.0 100.00 1953 2.0
762 andreysk1972 2.0 100.00 1483 2.0
763 mixastikus 2.0 100.00 1628 2.0
764 andrunyk 2.0 100.00 1693 2.0
765 vodolazs 2.0 100.00 1529 2.0
766 muksia 2.0 100.00 1853 2.0
767 myhas2011 2.0 100.00 1674 2.0
768 mykyta1988 2.0 100.00 1426 2.0
769 anritter 2.0 100.00 1340 2.0
770 nazar_viktor 2.0 100.00 2051 2.0
771 larisa5979 2.0 100.00 1924 2.0
772 kostyavelikiy 2.0 100.00 1419 2.0
773 zmey199 2.0 100.00 1748 2.0
774 zhylko 2.0 100.00 1397 2.0
775 kirbogdan 2.0 100.00 1162 2.0
776 zhekailyushaaaa 2.0 100.00 1261 2.0
777 zelenklen 2.0 100.00 1544 2.0
778 katerynakhomytska 2.0 100.00 1098 2.0
779 legoira 2.0 100.00 2193 2.0
780 mariia_yakymakha 2.0 100.00 1575 2.0
781 akoshpal 2.0 100.00 1279 2.0
782 alex_dol_kv 2.0 100.00 947 2.0
783 is_ludshego_goroda 2.0 100.00 1977 2.0
784 alexnewrex 2.0 100.00 2051 2.0
785 nazar_matvienko 2.0 100.00 2008 2.0
786 strelokmasterok 2.0 100.00 1411 2.0
787 arcsin1 2.0 100.00 1854 2.0
788 nillufirag 2.0 100.00 2414 2.0
789 okeanelzy89 2.0 100.00 2179 2.0
790 nonamex_x 2.0 100.00 1970 2.0
791 estdeu 2.0 100.00 1117 2.0
792 nykon03 2.0 100.00 1839 2.0
793 oleh-l 2.0 100.00 1213 2.0
794 vitaliybernadskiy 2.0 100.00 2671 2.0
795 olegblohin 2.0 100.00 1584 2.0
796 arielka-spanielka 2.0 100.00 1340 2.0
797 nazkom 2.0 100.00 1319 2.0
798 firefrog1 2.0 100.00 2095 2.0
799 arhimed84 2.0 100.00 1350 2.0
800 artas_menethil 2.0 100.00 1662 2.0
801 vanya20104 2.0 50.00 1469 2.0
802 piv1971 2.0 50.00 1528 2.0
803 dimon131 2.0 50.00 1114 2.0
804 pustovit_yaroslav 2.0 50.00 1379 2.0
805 radulov_roman 2.0 50.00 2096 2.0
806 dmitrykudasov 2.0 50.00 1294 2.0
807 dak001 2.0 50.00 1893 2.0
808 dimakovel 2.0 50.00 2465 2.0
809 bodnar111 2.0 50.00 1862 2.0
810 skripkochess 2.0 50.00 1663 1.0 1.0
811 break_a_leg03 2.0 50.00 1415 2.0
812 bolekhivchess207 2.0 50.00 1498 2.0
813 stasonchuk 2.0 50.00 2114 2.0
814 sergmessi 2.0 50.00 1517 2.0
815 dima_shevchuk 2.0 50.00 1927 2.0
816 dgidaj 2.0 50.00 1331 2.0
817 dfnn 2.0 50.00 1634 2.0
818 v_a_l_e_r_a 2.0 50.00 1381 2.0
819 romantarnovetskyi 2.0 50.00 2072 2.0
820 ronskiy 2.0 50.00 1374 2.0 0.0
821 tutanhamon1 2.0 50.00 1437 0.0 2.0
822 terrytet 2.0 50.00 1179 1.0 1.0
823 andriiskomorokh 2.0 50.00 2117 2.0
824 im_golichenko 2.0 50.00 2531 2.0
825 maximus051977 2.0 50.00 2012 2.0
826 x_poseidon_x 2.0 50.00 1948 2.0
827 vovkcoach 2.0 50.00 2733 2.0
828 vova338 2.0 50.00 1426 2.0
829 guylevin1 2.0 50.00 2490 2.0
830 grineva_marianna 2.0 50.00 2181 2.0
831 mario_z 2.0 50.00 1023 2.0
832 kapablankaprs 2.0 50.00 1416 2.0
833 kantemir 2.0 50.00 1712 2.0
834 zaratustrik 2.0 50.00 1629 2.0
835 lighting-fast 2.0 50.00 2227 2.0
836 zaetsdaryna 2.0 50.00 1786 2.0
837 jaroslav98 2.0 50.00 1842 2.0
838 aleksei_taranik 2.0 50.00 2067 2.0
839 maks_kozyharev 2.0 50.00 1428 1.0 1.0
840 nemo_ss 2.0 50.00 1790 2.0
841 oleoleole123 2.0 50.00 1279 2.0 0.0
842 nik27555 2.0 50.00 1388 0.0 2.0
843 oleksa_dovbush 2.0 50.00 1317 2.0 0.0
844 eugenerysaj 2.0 50.00 1709 2.0
845 golda17 2.0 50.00 2047 0.0 2.0
846 neolid 2.0 50.00 1519 2.0
847 gotien 2.0 50.00 1624 2.0
848 doctor_when 2.0 50.00 1633 2.0 0.0
849 oleksandr_khabichev 2.0 50.00 2216 2.0
850 oleksiy_khrinovskyi 2.0 50.00 2574 2.0
851 notgodsslave 2.0 50.00 2002 2.0
852 vitaliykorniy 2.0 50.00 1910 2.0
853 protsiv13 2.0 33.33 1401 2.0
854 shawshah 2.0 33.33 1419 2.0
855 buryshin_vasyl 2.0 33.33 2293 2.0 0.0
856 v1738 2.0 33.33 1291 1.0 1.0
857 uasasha 2.0 33.33 1289 2.0
858 rusnak 2.0 33.33 1597 0.0 0.0 2.0
859 dante_nick 2.0 33.33 1481 2.0
860 salyuk_oleksandr 2.0 33.33 1568 1.0 1.0
861 danielkerzhner 2.0 33.33 1497 2.0
862 phaeton_1985 2.0 33.33 1456 1.0 1.0
863 irynaa 2.0 33.33 1994 2.0
864 grinishak 2.0 33.33 1382 0.0 2.0
865 nastyashy 2.0 33.33 1376 0.0 2.0
866 ygorko 2.0 33.33 1377 1.0 1.0
867 konstantyn 2.0 33.33 2201 2.0
868 lobyar07 2.0 33.33 1480 1.0 1.0
869 gora-71 2.0 33.33 1591 2.0
870 fvnfvn2505 2.0 33.33 1421 0.0 2.0
871 eduard_1980 2.0 33.33 1761 1.0 1.0
872 acmelight 2.0 25.00 1382 0.0 2.0
873 erikneb 2.0 25.00 1415 0.0 0.0 2.0
874 sequenser 2.0 20.00 1324 1.0 0.0 1.0 0.0
875 mykola_udovytskyi 2.0 20.00 1178 1.0 1.0 0.0
876 konstantin454545 2.0 20.00 1873 0.5 0.0 1.5
877 lyub-ko 2.0 20.00 1491 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0
878 vstrelnik 2.0 16.67 1344 1.0 0.0 1.0
879 yuriy0961 1.5 75.00 0 1.5
880 fianketto79 1.5 75.00 2146 1.5
881 taras22 1.5 75.00 1477 1.5
882 bogart66 1.5 75.00 1826 1.5
883 janettar 1.5 75.00 2033 1.5
884 bohdan73 1.5 75.00 1571 1.5
885 bohdan28277 1.5 75.00 1263 1.5
886 eljanov 1.5 75.00 2826 1.5
887 peng_li-min 1.5 75.00 2631 1.5
888 playchesssimple 1.5 75.00 2523 1.5
889 kontosnik 1.5 75.00 2415 1.5
890 vana45 1.5 75.00 989 1.5
891 kylymar 1.5 75.00 2017 1.5
892 sveta_13 1.5 75.00 1689 1.5
893 kangaroowild 1.5 75.00 2086 1.5
894 adriano81 1.5 75.00 1199 1.5
895 andrey_kolesnik 1.5 75.00 1408 1.5
896 nadezhda10 1.5 75.00 1139 1.5
897 sdavaaisya 1.5 75.00 1886 1.5
898 ihorfedak 1.5 75.00 1785 1.5
899 west_tiger 1.5 75.00 2278 1.5
900 mykhailob 1.5 75.00 1452 1.5
901 romandehtiarov 1.5 75.00 2355 1.5
902 vikachess5 1.5 75.00 1869 1.5
903 denisonopriichuk 1.5 75.00 1508 1.5
904 x_your_angel_x 1.5 75.00 1658 1.5
905 naughtygirlanya 1.5 75.00 1287 1.5
906 ucplayer 1.5 75.00 2187 1.5
907 nastyapopova 1.5 75.00 1137 1.5
908 antoniocrusty 1.5 75.00 1984 1.5
909 victor580301 1.5 37.50 1667 1.5
910 nazargrs 1.5 37.50 1398 1.5
911 yumi_mint 1.5 37.50 1621 1.5
912 malakhovkirill 1.5 37.50 2594 1.5
913 evgeniy_ostapets 1.5 37.50 1626 1.5
914 laki79 1.5 37.50 2208 1.5
915 ramla2020 1.5 37.50 2413 0.5 1.0
916 snepoch 1.5 37.50 2328 1.5
917 igorderibas 1.5 37.50 1611 1.5
918 alexshub 1.5 37.50 1537 1.5
919 did_gavrilo 1.5 37.50 1401 1.5
920 bayrakv 1.5 37.50 1568 1.5
921 mitelshpill 1.5 37.50 2006 1.5
922 mega_lodon 1.5 37.50 2280 1.5
923 ultraplus 1.5 37.50 1962 1.5
924 vasiliy_korshak 1.5 25.00 1587 0.5 1.0
925 vasroman 1.5 25.00 1421 1.5 0.0
926 chuikapridi 1.5 25.00 1956 1.5
927 sergeykovalyov 1.5 25.00 1556 1.5
928 arcsin_1 1.0 50.00 1863 1.0
929 vovka-turok 1.0 50.00 1214 1.0
930 vovan7777 1.0 50.00 1718 1.0
931 ukranian_boy 1.0 50.00 1408 1.0
932 anteatervd 1.0 50.00 898 1.0
933 arthursu 1.0 50.00 1594 1.0
934 batasjon 1.0 50.00 1677 1.0
935 vb94 1.0 50.00 1526 1.0
936 bohdantychkiv 1.0 50.00 1643 1.0
937 yaroslav908 1.0 50.00 1941 1.0
938 tayisia 1.0 50.00 1703 1.0
939 algernoncowperwood 1.0 50.00 1227 1.0
940 blackoleg 1.0 50.00 1677 1.0
941 yaroslavkalinin 1.0 50.00 1514 1.0
942 yegorkur 1.0 50.00 1330 1.0
943 yanaladys 1.0 50.00 1277 1.0
944 alternate77 1.0 50.00 2264 1.0
945 vaheslavv 1.0 50.00 1184 1.0
946 taras-ko 1.0 50.00 1237 1.0
947 tania1606 1.0 50.00 2040 1.0
948 andrey121006 1.0 50.00 1132 1.0
949 asarhaddon 1.0 50.00 1167 1.0
950 yura91 1.0 50.00 1303 1.0
951 bc-sasha 1.0 50.00 0 1.0
952 vetal2018 1.0 50.00 1495 1.0
953 yurkazp 1.0 50.00 1356 1.0
954 batya77713 1.0 50.00 1207 1.0
955 bilous1234567 1.0 50.00 1390 1.0
956 denchik90 1.0 50.00 1744 1.0
957 gogol57 1.0 50.00 1354 1.0
958 grossboss19 1.0 50.00 1766 1.0
959 mykolasemeshko 1.0 50.00 1722 1.0
960 nastia12 1.0 50.00 1195 1.0
961 great_pedro 1.0 50.00 2346 1.0
962 bond0079 1.0 50.00 2113 1.0
963 ger_manik 1.0 50.00 1893 1.0
964 gamechanger888 1.0 50.00 1620 1.0
965 fair2 1.0 50.00 1528 1.0
966 fadro1 1.0 50.00 1709 1.0
967 kolia-nikolai 1.0 50.00 1128 1.0
968 elissweetener 1.0 50.00 0 1.0
969 dmitrymaximov 1.0 50.00 2691 1.0
970 pntstr 1.0 50.00 1198 1.0
971 popaduke 1.0 50.00 1491 1.0
972 diesel31 1.0 50.00 2041 1.0
973 roman1602 1.0 50.00 1423 1.0
974 romanhladun 1.0 50.00 1292 1.0
975 gudok_viktor 1.0 50.00 1919 1.0
976 mrdmitry93 1.0 50.00 1606 1.0
977 kostyukoff 1.0 50.00 2072 1.0
978 juliaefremova 1.0 50.00 2228 1.0
979 javors2017 1.0 50.00 2070 1.0
980 lookforgood 1.0 50.00 2112 1.0
981 lukian_chess 1.0 50.00 1664 1.0
982 maks735 1.0 50.00 1327 1.0
983 marchenko-liza 1.0 50.00 1775 1.0
984 maximkris 1.0 50.00 1446 1.0
985 maxmakeevka14 1.0 50.00 1246 1.0
986 merry_corpse 1.0 50.00 1373 1.0
987 metalurg_forever 1.0 50.00 1529 1.0
988 mischarusnak 1.0 50.00 1294 1.0
989 hyperfrequencies 1.0 50.00 1935 1.0
990 sokilmax 1.0 50.00 2584 1.0
991 shapovaligor 1.0 50.00 2116 1.0
992 shpindell88 1.0 50.00 2034 1.0
993 chukotka1980 1.0 50.00 1884 1.0
994 buildermoa 1.0 50.00 1506 1.0
995 caesar000000 1.0 50.00 1955 1.0
996 darijj 1.0 50.00 1711 1.0
997 darkness228 1.0 50.00 1914 1.0
998 sanya270610 1.0 50.00 1139 1.0
999 socievole 1.0 50.00 881 1.0
1000 coachgunnar 1.0 50.00 2605 1.0
1001 sergeylt 1.0 50.00 1377 1.0
1002 covid19-pro 1.0 50.00 1169 1.0
1003 roxyzz 1.0 50.00 1499 1.0
1004 shewki 1.0 50.00 1550 1.0
1005 archangelmichael15 1.0 25.00 1092 1.0
1006 vitaliy59 1.0 25.00 1358 1.0
1007 v0lter 1.0 25.00 1549 0.0 1.0
1008 animeshnik2018 1.0 25.00 1474 1.0
1009 arsen_p 1.0 25.00 896 1.0
1010 sviatik96 1.0 25.00 1080 1.0
1011 yager001 1.0 25.00 2029 1.0
1012 yom7102 1.0 25.00 1549 1.0
1013 alexriabtsev 1.0 25.00 1331 1.0
1014 alexgelman2007 1.0 25.00 2003 1.0
1015 alexandrus-the-great 1.0 25.00 1875 1.0
1016 emirsim 1.0 25.00 1755 1.0
1017 netochaiev 1.0 25.00 919 1.0
1018 emillyg 1.0 25.00 1255 1.0
1019 pavlo-ostrikov 1.0 25.00 1869 1.0
1020 pchelkinvk 1.0 25.00 2426 0.0 1.0
1021 princeflorizel 1.0 25.00 2083 1.0
1022 mrnazario 1.0 25.00 1744 1.0
1023 movingrandompieces 1.0 25.00 1885 1.0
1024 kolanina 1.0 25.00 1405 1.0
1025 kuchma777 1.0 25.00 2509 1.0
1026 kyivpilotvlad 1.0 25.00 1418 1.0
1027 leo1187 1.0 25.00 1542 1.0
1028 jacob_moss_ukr 1.0 25.00 1500 0.0 1.0
1029 lytvynec 1.0 25.00 1781 1.0
1030 maksym006 1.0 25.00 1504 1.0
1031 maryna-p 1.0 25.00 1735 1.0
1032 maxstat 1.0 25.00 1700 1.0 0.0
1033 igor2915 1.0 25.00 1269 0.0 1.0
1034 1477dark 1.0 25.00 2163 1.0
1035 saidhell 1.0 25.00 1404 1.0
1036 samoletove 1.0 25.00 1914 1.0
1037 scacchista83 1.0 25.00 2451 1.0
1038 capitan_anarchist 1.0 25.00 2170 1.0
1039 serega_lobunec 1.0 25.00 1525 1.0
1040 shtembuliak 1.0 25.00 2838 1.0
1041 andreysim2010 1.0 16.67 1409 0.0 1.0
1042 a959 1.0 16.67 1900 0.0 0.0 1.0
1043 valentin4567 1.0 16.67 1564 1.0 0.0
1044 aleck_b 1.0 16.67 1211 1.0
1045 veron999 1.0 16.67 1684 1.0
1046 nemiroffchess 1.0 16.67 1415 1.0
1047 oleggal 1.0 16.67 1567 1.0
1048 prometheus911 1.0 16.67 1436 1.0
1049 rokirovka25 1.0 16.67 1100 1.0
1050 ikohut 1.0 16.67 1462 1.0
1051 romanzhyk 1.0 16.67 1563 0.5 0.5
1052 serhiivolokh 1.0 16.67 1817 1.0
1053 banditogangsterito 1.0 12.50 1910 0.0 1.0
1054 man_in_black_86 1.0 12.50 1602 1.0 0.0
1055 telegin_dmitriy 0.5 25.00 1943 0.5
1056 maximilian4012 0.5 25.00 1168 0.5
1057 ivan_monich 0.5 25.00 1127 0.5
1058 aleks1961 0.5 25.00 1502 0.5
1059 n-a-z-a-r18947741 0.5 25.00 1104 0.5
1060 sha170978 0.5 25.00 1465 0.5
1061 vslynko 0.5 25.00 1801 0.5
1062 igor_kor 0.5 25.00 1670 0.5
1063 ministyle 0.5 25.00 1714 0.5
1064 cor_leonis 0.5 25.00 1374 0.5
1065 pr3dator1552 0.5 25.00 954 0.5
1066 kvv05 0.5 25.00 1274 0.5
1067 gapliakserg 0.5 12.50 1898 0.5
1068 evhen62 0.5 12.50 1788 0.5
1069 vilcher 0.5 12.50 1602 0.5
1070 marat_1326 0.5 12.50 1069 0.5
1071 marchenko-amelia 0.5 12.50 1535 0.5
1072 igrik000 0.5 12.50 1446 0.5
1073 ironman-ua 0.5 12.50 1515 0.5
1074 andrianpro228 0.5 12.50 1403 0.5
1075 andrew_counsel 0.5 12.50 1363 0.5 0.0
1076 dimapl99 0.5 12.50 1262 0.0 0.5
1077 maxpast 0.5 12.50 1804 0.5
1078 dmitryi1994 0.5 12.50 1121 0.5 0.0
1079 chesspenguin6 0.0 0.00 0 0.0
1080 maslovchessnoob 0.0 0.00 888 0.0
1081 alexshayda 0.0 0.00 1889 0.0
1082 denchuk10082004 0.0 0.00 1371 0.0
1083 maximirmmm8 0.0 0.00 2030 0.0
1084 chessrook5t1 0.0 0.00 2236 0.0
1085 ihorzhuk 0.0 0.00 1449 0.0
1086 aliktalik 0.0 0.00 1285 0.0
1087 yaremchik 0.0 0.00 1916 0.0
1088 markuscool 0.0 0.00 933 0.0
1089 maximkovalenko83 0.0 0.00 1960 0.0
1090 bodyabodiem 0.0 0.00 1877 0.0
1091 alonsoukr 0.0 0.00 1362 0.0
1092 chesssaurusm 0.0 0.00 1304 0.0
1093 ihorkov 0.0 0.00 993 0.0
1094 ambassador_chess 0.0 0.00 1799 0.0
1095 anatolkhimich 0.0 0.00 1914 0.0
1096 white_king_81 0.0 0.00 1427 0.0
1097 maxsaint22 0.0 0.00 1018 0.0
1098 irenbern 0.0 0.00 941 0.0
1099 maksim-v 0.0 0.00 1374 0.0
1100 markiyankhomichak 0.0 0.00 911 0.0
1101 mariia2007 0.0 0.00 1394 0.0
1102 kantata31 0.0 0.00 1042 0.0
1103 kayrom 0.0 0.00 1490 0.0
1104 kecha53 0.0 0.00 2123 0.0
1105 kiperman001 0.0 0.00 2137 0.0
1106 kuharigor1959 0.0 0.00 1011 0.0
1107 stanis8 0.0 0.00 1376 0.0
1108 krav62 0.0 0.00 765 0.0
1109 zimat3 0.0 0.00 1290 0.0
1110 kozhan_evgenii 0.0 0.00 1899 0.0
1111 zirconium_yt 0.0 0.00 1427 0.0 0.0
1112 starlex13 0.0 0.00 1186 0.0
1113 zodiac95 0.0 0.00 608 0.0
1114 knyazik00 0.0 0.00 1541 0.0
1115 boltonole 0.0 0.00 1552 0.0
1116 kosemen 0.0 0.00 1652 0.0
1117 ahatol 0.0 0.00 1765 0.0
1118 zaslavskyi_denys 0.0 0.00 1780 0.0
1119 liches2015 0.0 0.00 1219 0.0
1120 made_in_ua 0.0 0.00 1594 0.0
1121 ynic81 0.0 0.00 1622 0.0
1122 shuhister 0.0 0.00 1291 0.0
1123 andreymat 0.0 0.00 1624 0.0
1124 talyan 0.0 0.00 1195 0.0
1125 makim1787 0.0 0.00 1607 0.0
1126 ivankovbasniuk 0.0 0.00 1146 0.0
1127 yuravv 0.0 0.00 1768 0.0
1128 zakusilo86 0.0 0.00 1460 0.0
1129 simtomast 0.0 0.00 2218 0.0
1130 sk1912 0.0 0.00 1288 0.0
1131 lubomirchik 0.0 0.00 1728 0.0
1132 loban1973 0.0 0.00 1123 0.0
1133 sm2175 0.0 0.00 1315 0.0
1134 lisserg33 0.0 0.00 1418 0.0
1135 tars8 0.0 0.00 2050 0.0
1136 misharodin 0.0 0.00 1060 0.0
1137 chubbyserg 0.0 0.00 2262 0.0
1138 poliklinika0078 0.0 0.00 1355 0.0
1139 artempoliak 0.0 0.00 1754 0.0
1140 piter585 0.0 0.00 1626 0.0
1141 perespa39 0.0 0.00 1170 0.0
1142 trueroman 0.0 0.00 1571 0.0
1143 domitore 0.0 0.00 1301 0.0
1144 pavel_y 0.0 0.00 1562 0.0
1145 duda2013 0.0 0.00 1408 0.0
1146 vasylpavliuk 0.0 0.00 1504 0.0
1147 vasylsavchyn 0.0 0.00 1684 0.0
1148 daaniafomin 0.0 0.00 938 0.0
1149 sashakiev 0.0 0.00 1082 0.0
1150 arnavgm1758 0.0 0.00 2105 0.0
1151 aristarhllatarcev 0.0 0.00 942 0.0 0.0
1152 toxinushka 0.0 0.00 769 0.0
1153 aristarhlatarcev 0.0 0.00 646 0.0
1154 danylozv 0.0 0.00 1563 0.0
1155 balamut4ik 0.0 0.00 2403 0.0
1156 igorrud 0.0 0.00 1438 0.0 0.0 0.0
1157 pozhiloy_shahist 0.0 0.00 1043 0.0
1158 romanticvampire13 0.0 0.00 1273 0.0
1159 awsomerahul 0.0 0.00 1433 0.0
1160 romanpakosh 0.0 0.00 969 0.0 0.0
1161 denbashmak 0.0 0.00 2089 0.0
1162 bad_sant 0.0 0.00 830 0.0
1163 roccccccco 0.0 0.00 1741 0.0
1164 vad_ser 0.0 0.00 1230 0.0
1165 reflax_r 0.0 0.00 1210 0.0
1166 delolub 0.0 0.00 1619 0.0
1167 dimas-dimas 0.0 0.00 2456 0.0
1168 dimka2 0.0 0.00 1292 0.0
1169 dimonshanson 0.0 0.00 1926 0.0
1170 dj_lialus 0.0 0.00 1030 0.0
1171 valerii_b 0.0 0.00 1135 0.0
1172 valeriisub 0.0 0.00 1450 0.0
1173 faizik_ua 0.0 0.00 1171 0.0
1174 toughguy14 0.0 0.00 1572 0.0
1175 okssa 0.0 0.00 1549 0.0
1176 fyutkbyf96 0.0 0.00 510 0.0
1177 grozavsehgopnikov 0.0 0.00 1228 0.0
1178 volodyaivanyak96 0.0 0.00 1334 0.0
1179 volodymyrm 0.0 0.00 1435 0.0
1180 hopop78 0.0 0.00 1432 0.0
1181 serhioramos83 0.0 0.00 1705 0.0
1182 andriy_vakulich 0.0 0.00 1724 0.0
1183 mokrykr 0.0 0.00 1707 0.0
1184 mishata 0.0 0.00 1270 0.0
1185 romn69 0.0 0.00 2291 0.0
1186 shankovsky 0.0 0.00 2516 0.0
1187 vovanello 0.0 0.00 1309 0.0
1188 miroslavchess 0.0 0.00 1602 0.0
1189 vovrud 0.0 0.00 1618 0.0
1190 andrianmd 0.0 0.00 2072 0.0
1191 mikhal867 0.0 0.00 2271 0.0
1192 mykola1602 0.0 0.00 1216 0.0
1193 mykola_65 0.0 0.00 1328 0.0 0.0
1194 mykolaj 0.0 0.00 1231 0.0 0.0
1195 vitalik32kmc 0.0 0.00 1675 0.0
1196 g1dra2020 0.0 0.00 1265 0.0 0.0
1197 nv84 0.0 0.00 1586 0.0
1198 nokaut 0.0 0.00 1195 0.0
1199 torgonski 0.0 0.00 1248 0.0
1200 sbs91 0.0 0.00 1203 0.0
1201 gmmikhailkazakov 0.0 0.00 2202 0.0
1202 vitalikgorbatenko 0.0 0.00 1632 0.0
1203 semenuha_4n 0.0 0.00 2118 0.0
1204 nekrasovnek 0.0 0.00 1699 0.0
1205 gorgers 0.0 0.00 1269 0.0
1206 nazarhaidai 0.0 0.00 946 0.0
1207 vlad-x 0.0 0.00 1766 0.0
1208 natovec 0.0 0.00 1284 0.0
1209 bellatrisa 0.0 0.00 1221 0.0
1210 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1296 0.0