# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Argentina Live Chess (r. 2) IRAN. (r. 3) Team Russia (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Peru (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 41.0 73.21 2253 5.5 3.5 5.0 1.0 3.0 4.5 5.0 5.5 4.0 4.0
2 conormaclaud 40.0 71.43 1996 5.0 6.0 5.0 3.0 0.0 4.0 3.0 3.5 6.0 4.5
3 novik89 39.5 70.54 2422 4.0 6.0 0.0 3.5 6.0 2.5 2.5 5.5 5.0 4.5
4 tushinskiy 39.0 81.25 2141 3.0 6.0 5.0 3.0 5.0 5.5 3.5 6.0 2.0
5 shinerzz 38.5 71.30 2031 6.0 6.0 4.0 4.0 0.0 5.0 2.5 2.0 6.0 3.0
6 jaydan2009 38.5 66.38 2016 6.0 6.0 6.0 1.0 4.0 5.0 3.0 0.5 4.0 3.0
7 viktorskliarov 38.0 70.37 2524 3.0 4.0 4.0 2.0 5.0 5.5 2.5 1.5 4.5 6.0
8 beefort 38.0 70.37 2230 4.5 4.5 3.5 0.5 6.0 5.5 2.0 4.0 1.5 6.0
9 ctrl01 37.0 71.15 2488 6.0 3.0 6.0 1.5 6.0 1.5 4.0 5.0 4.0
10 artem_kravchenko 36.5 79.35 1937 6.0 6.0 3.0 4.0 2.5 4.5 6.0 4.5
11 redborys 36.0 75.00 2075 3.5 4.0 6.0 1.5 2.0 6.0 1.0 3.5 4.5 4.0
12 igor-svoboda 35.5 80.68 2120 4.5 6.0 3.0 1.0 2.0 6.0 3.0 6.0 4.0
13 alexandermatlak 35.0 62.50 2460 2.0 6.0 3.5 3.0 5.0 3.0 4.0 2.5 3.0 3.0
14 semen16 34.5 78.41 2450 4.0 4.5 4.0 3.0 4.5 3.5 6.0 5.0
15 kolyagros 34.0 70.83 2103 2.0 6.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.5 3.5 2.0 4.0
16 leonid_starozhilov 33.5 69.79 2592 4.0 3.0 3.5 4.0 3.0 4.5 3.0 3.5 5.0
17 sonegelm 31.5 78.75 1963 4.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 3.0 6.0
18 blagorod 31.5 71.59 2124 6.0 4.5 2.0 3.5 3.5 3.0 6.0 3.0
19 uaartur 31.5 65.62 2206 3.5 4.0 5.0 1.0 4.5 4.0 3.0 1.0 4.0 1.5
20 fso 31.0 59.62 2215 3.5 5.0 3.0 5.0 6.0 1.0 4.5 1.0 2.0
21 testuvalnyk 30.0 83.33 2108 4.0 6.0 2.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.5
22 rekosheten 30.0 65.22 2361 2.0 6.0 4.0 1.5 0.0 5.0 4.0 1.0 4.5 2.0
23 tonkoshkuramisha 29.5 86.76 1970 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.5
24 romkoval 29.5 81.94 2098 4.0 1.0 2.0 6.0 5.0 5.5 3.5 2.5
25 happyman_ua 29.5 77.63 1925 6.0 3.5 3.5 6.0 3.5 3.0 4.0
26 shchukhomet 29.5 52.68 2006 4.0 5.0 3.5 0.0 1.0 2.0 1.5 5.0 4.0 3.5
27 olehseagal 28.5 71.25 2322 4.0 4.5 2.0 4.0 2.5 1.5 2.0 4.0 4.0
28 val1024 28.5 64.77 1936 3.0 4.5 1.0 3.0 2.0 2.5 6.0 2.0 4.5
29 alex_molchanov 28.0 77.78 2516 1.0 3.5 5.5 5.0 3.0 4.0 4.0 2.0
30 ninifu 28.0 73.68 1769 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.5 4.0 2.5
31 kulish_vasiliy 28.0 66.67 1999 2.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 5.0 2.5
32 bedzir 27.5 68.75 2075 1.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.0 3.0 3.0 5.5
33 novoselskyoleh 27.5 50.93 2132 2.5 4.0 3.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0
34 artem-vk 27.0 79.41 2198 5.5 0.0 2.0 4.0 5.5 6.0 4.0
35 galij 26.5 77.94 2226 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
36 zipperthefly 26.0 76.47 2550 1.0 1.0 0.0 3.5 6.0 4.0 6.0 4.5
37 dhryvastov2506 25.5 70.83 1897 4.0 4.0 2.0 1.5 4.0 3.0 2.0 5.0
38 hungrylion84 24.5 72.06 2360 3.5 2.0 3.5 4.0 1.5 6.0 4.0
39 supernotar 24.5 72.06 2778 4.5 5.0 4.5 2.5 4.0 4.0
40 pavelchernomordik 24.5 72.06 2346 6.0 6.0 1.0 3.0 4.0 4.5
41 skliarov_oleksandr 24.5 55.68 2568 4.5 2.5 2.0 1.0 2.0 3.5 2.5 1.5 3.0 2.0
42 oleksandr1967 24.0 75.00 1881 4.0 2.0 5.0 4.5 3.5 2.0 3.0
43 bugaevsky_sergey 24.0 66.67 2191 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 1.0 6.0 1.0
44 anuchynandrii1970 24.0 60.00 2028 4.0 1.0 1.0 3.5 5.0 0.0 4.5 5.0
45 kostyazaharov 24.0 54.55 1858 4.0 4.0 0.5 2.5 1.5 2.0 3.0 2.0 2.0 2.5
46 kemal_2007 23.0 76.67 2170 4.5 5.0 5.0 5.5 3.0
47 rekhtman_pavel 22.5 80.36 2155 3.0 4.0 5.0 6.0 4.5
48 mikhail_golubev 22.5 62.50 2605 3.5 2.5 4.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.0
49 tum_nik 22.5 56.25 1927 2.0 4.0 3.0 4.5 3.0 2.0 1.0 3.0
50 dolynachess 22.0 84.62 2451 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0
51 zazuliak 22.0 78.57 2691 1.5 3.5 4.0 4.0 3.0 6.0
52 staryjpes 22.0 73.33 2176 5.5 2.5 5.5 3.0 5.5
53 valeriygrinev 22.0 64.71 2584 4.5 4.0 5.0 3.0 2.0 3.5
54 aleksandrsavchenko 21.5 76.79 2197 4.0 4.5 4.5 2.5 6.0
55 motopony 20.5 68.33 1566 1.0 3.0 2.0 5.0 2.0 3.0 4.5
56 darius321 20.5 64.06 2165 4.5 2.0 5.0 1.5 3.0 4.5
57 igorfedak55 20.0 90.91 1961 5.5 5.5 4.0 5.0
58 mihail012345 20.0 66.67 1716 4.0 2.0 2.0 4.0 5.0 3.0
59 olkarchess 20.0 58.82 1672 2.0 0.0 5.0 4.0 3.0 2.0 4.0
60 chessboll 19.5 75.00 2041 3.0 5.0 4.5 4.0 3.0
61 alexbuh8 19.5 75.00 1506 4.0 2.0 4.5 3.0 2.0 4.0
62 vsavon 19.5 65.00 1836 4.0 2.0 1.5 1.0 2.0 4.0 5.0
63 ivan_1968 19.0 79.17 1757 4.0 4.5 5.5 2.0 3.0
64 ljuks68 19.0 63.33 2433 6.0 4.5 3.0 3.5 2.0
65 tarasivanov 18.5 71.15 1988 2.0 4.0 4.0 4.0 4.5
66 herasymenkot2019 18.5 66.07 2407 4.0 5.0 2.5 5.0 2.0
67 putinh-lo 18.5 48.68 2432 1.0 1.5 2.0 4.0 3.5 2.0 4.5 0.0
68 dearron_fox 18.0 90.00 1996 2.0 6.0 4.5 5.5
69 slav4ik228 18.0 69.23 1654 1.0 2.0 3.5 6.0 3.5 2.0
70 crasyhealer 17.5 87.50 2230 6.0 2.0 6.0 3.5
71 dub_maxym 17.5 72.92 2148 2.0 2.0 4.5 4.0 5.0
72 qart2003 17.5 67.31 2162 2.5 1.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0
73 tarasmokrytskyy 17.0 94.44 2082 5.0 6.0 6.0
74 trojnar 17.0 65.38 2005 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
75 paragelmen 17.0 65.38 1981 5.0 3.0 3.5 2.0 3.5
76 balogamisha 17.0 50.00 2211 2.0 4.0 3.0 1.0 3.0 4.0
77 borsuk_konstantin 16.5 75.00 2561 3.0 1.0 3.0 4.0 5.5
78 ruslanchessnuttree 16.5 75.00 1919 3.5 1.0 3.0 4.5 4.5
79 markgoldshtein 16.5 51.56 1635 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 3.5 2.0 4.5
80 ritanovikova 16.0 80.00 2175 2.0 4.0 4.0 6.0
81 blak_wolf 16.0 72.73 1949 2.0 2.5 4.0 3.0 2.0 2.5
82 mxgolota 16.0 66.67 1584 2.0 2.0 2.0 0.5 2.0 4.0 3.5
83 valentunhulka 16.0 61.54 2457 2.0 5.5 1.5 4.0 3.0
84 sono_io 16.0 57.14 1795 2.0 3.0 3.0 3.5 4.5
85 illya_belov 16.0 53.33 2303 2.0 1.5 4.0 2.5 4.0 2.0
86 ramsayflayer 16.0 53.33 1828 2.0 1.0 3.5 2.0 2.0 3.0 2.5
87 kerriennise 15.5 96.88 1889 5.5 6.0 4.0
88 levon3000 15.5 86.11 2064 3.5 6.0 6.0
89 liub10 15.5 70.45 1895 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 1.0
90 vatashow 15.5 55.36 2285 4.0 1.0 4.0 3.0 0.0 3.5
91 nikolagry 15.0 75.00 2640 3.5 4.0 3.0 4.5
92 hurkovskiy2008 15.0 68.18 1694 5.5 2.0 1.5 1.0 5.0
93 orest_vovk 15.0 57.69 2430 1.5 3.0 2.5 0.0 2.0 1.5 3.0 1.5
94 glebe1 14.5 80.56 2043 5.0 5.0 4.5
95 andriy_yaremovych 14.5 60.42 1636 2.0 0.0 5.0 4.5 3.0
96 dmitro74 14.5 60.42 1888 2.5 2.0 5.0 3.0 2.0
97 aladin75aa 14.5 55.77 2130 2.0 1.5 4.0 0.0 4.0 2.0 1.0
98 sokidze 14.0 87.50 2448 4.5 6.0 3.5
99 karina55 14.0 87.50 1748 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 6.0
100 voronavlad 14.0 70.00 1617 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
101 piddub435 14.0 70.00 1771 1.5 4.0 3.5 2.0 3.0
102 smilent 14.0 50.00 1779 0.0 2.0 0.0 3.5 4.0 4.5
103 chessma48 13.5 96.43 1891 4.0 4.0 5.5
104 ukrop2019 13.5 84.38 2300 6.0 3.5 4.0
105 kamila0411 13.5 84.38 2045 2.0 2.5 5.0 4.0
106 pavloolsh2007 13.5 75.00 1982 4.0 3.5 1.0 5.0
107 artem_berin 13.5 75.00 2218 1.0 1.5 4.0 3.0 4.0
108 artem_ua 13.5 56.25 1858 1.0 2.0 2.5 4.0 0.0 4.0
109 kintoho 13.5 51.92 2412 0.5 4.0 1.0 0.0 2.0 3.0 3.0
110 egor_serbin 13.0 92.86 1481 4.0 4.0 5.0
111 yurkiv80 13.0 81.25 1864 1.0 5.0 4.0 3.0
112 martyniuk_andrey 13.0 81.25 2035 2.0 4.0 2.0 5.0
113 valerii13100 13.0 72.22 1703 4.5 5.0 3.5
114 blind_turtle 13.0 72.22 1832 3.0 0.0 4.0 3.0 3.0
115 octopus_11 13.0 72.22 1768 4.0 3.0 2.5 3.5
116 iwan1967 13.0 72.22 2001 4.5 4.5 4.0
117 pavlov_sergey 13.0 72.22 2641 4.0 4.0 5.0
118 yushko_olga 13.0 65.00 2111 2.0 4.5 4.0 2.5
119 witaliy1972 13.0 65.00 1974 0.0 4.0 4.5 4.5
120 fechedeu15 13.0 54.17 1958 5.0 6.0 2.0 0.0
121 petromich1967 13.0 54.17 1578 2.0 1.0 3.5 1.5 5.0
122 samenvondill 13.0 50.00 1717 1.0 0.5 1.0 4.5 3.5 2.5
123 svjytik2 13.0 43.33 1683 1.0 0.0 0.0 3.0 5.0 2.0 2.0
124 tarasm 12.5 89.29 1614 2.0 4.5 6.0
125 artem_koval 12.5 78.12 2433 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.5
126 dmytro_nikolaienko 12.5 78.12 1735 2.0 3.0 3.0 1.0 3.5
127 beno_chess 12.5 69.44 2485 2.5 6.0 4.0
128 oleg8874 12.5 62.50 1576 1.5 5.0 2.0 4.0
129 s1ava 12.5 52.08 2155 3.0 4.0 1.5 2.5 1.5
130 yuramol2807 12.0 100.00 1863 4.0 4.0 4.0
131 epotapov75 12.0 75.00 1903 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0
132 artem_becker 12.0 75.00 1709 6.0 2.0 4.0
133 gburtsev 12.0 66.67 1962 2.0 0.0 2.0 4.0 4.0
134 boyechko_o 12.0 66.67 2620 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0
135 vladnitros-2005 12.0 66.67 1940 2.0 5.0 2.0 1.5 1.5
136 syvenkyy 12.0 60.00 1581 1.5 4.0 3.5 3.0
137 minenko-1958 12.0 46.15 1499 2.0 1.0 3.5 4.5 1.0
138 ihtusandrew 11.5 82.14 2347 4.0 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0
139 pletsokorvet 11.5 82.14 1935 4.0 3.0 4.0 0.5
140 anotheronebadplayer 11.5 82.14 2087 2.5 4.0 5.0
141 acm42 11.5 71.88 2297 4.5 3.5 3.5
142 gross-aleks 11.5 71.88 2602 3.5 3.5 1.5 3.0
143 akim55 11.5 71.88 1748 3.5 4.0 4.0
144 pavellavrenchuk89 11.5 63.89 2066 2.5 1.0 3.0 5.0
145 ak8201 11.5 63.89 1877 1.5 0.5 0.5 3.0 4.0 2.0
146 pylypenkoradomyr 11.5 63.89 1538 4.0 1.5 4.0 2.0
147 a13v 11.5 57.50 1447 2.0 1.5 2.0 2.0 4.0
148 rymlyanyn 11.5 47.92 2131 4.0 1.0 2.0 1.0 2.5 1.0
149 liusia 11.0 68.75 1921 2.5 3.5 1.0 4.0
150 zhekaillya2006 11.0 68.75 1888 4.0 4.0 3.0
151 tashik 11.0 61.11 2364 3.5 2.0 4.0 1.5
152 vicsv 11.0 61.11 2208 2.5 1.5 2.0 2.0 3.0
153 maksymchess11 11.0 61.11 1949 0.0 5.0 1.0 5.0
154 ancient3000 11.0 61.11 2166 2.0 5.0 4.0
155 yun_san8 11.0 55.00 1930 4.0 2.0 2.0 3.0
156 new-found 10.5 75.00 2027 4.0 3.0 3.5
157 vsp_secgorous 10.5 65.62 1612 3.5 3.0 4.0
158 dmytrot 10.5 65.62 1620 3.5 4.0 3.0
159 konovka_ukraine 10.5 65.62 1827 3.0 1.5 3.0 3.0
160 shunkov 10.5 65.62 1795 1.5 3.0 4.0 2.0
161 kykyryzka 10.5 65.62 2207 1.0 2.0 4.5 3.0
162 alexander_zubov 10.5 58.33 2946 4.5 2.0 4.0
163 uncle_ua 10.5 58.33 1847 2.0 5.5 3.0
164 lvivmarko 10.5 58.33 1684 1.0 4.0 0.5 5.0
165 hypnodisc 10.5 58.33 2126 0.5 3.5 4.0 2.5
166 nikita_alexeev 10.5 58.33 1792 3.0 3.5 3.0 1.0
167 ztr18 10.5 47.73 1582 1.0 3.0 2.5 4.0
168 lakituba 10.5 43.75 2096 0.5 4.0 4.0 2.0
169 wgmanna 10.0 83.33 2227 1.0 2.0 2.0 4.0 1.0
170 nastyahn 10.0 83.33 1896 4.0 2.0 4.0
171 popovkinblesk 10.0 83.33 2415 1.5 3.5 5.0
172 volodymyrmolyboha 10.0 71.43 2469 5.0 2.0 3.0
173 igor_anikieiev 10.0 71.43 1738 2.0 4.0 4.0
174 veronn999 10.0 71.43 1695 1.5 3.0 5.5
175 bohdan_ch 10.0 62.50 1776 1.0 3.0 0.0 6.0
176 maxsabadash 10.0 62.50 1593 2.0 3.5 4.5
177 savitch333 10.0 55.56 1607 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0
178 salimskyi 10.0 55.56 2437 2.0 5.0 3.0
179 maynav 10.0 55.56 1794 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0
180 rastkovs 10.0 55.56 1782 2.0 2.0 4.0 2.0
181 oleksandrkhayrullin 10.0 50.00 1892 1.0 1.5 3.5 4.0
182 roger-ua 10.0 50.00 1673 1.0 0.5 1.0 3.0 2.0 2.5
183 victorkovalchuk 10.0 50.00 2005 1.5 1.0 2.0 1.0 4.5
184 buntsev 9.5 95.00 1725 4.0 5.5
185 grug2089 9.5 95.00 2154 4.0 5.5
186 danilo2008 9.5 79.17 1727 5.5 4.0
187 yarokalmuk 9.5 79.17 1586 5.0 4.5
188 aborigen_came 9.5 67.86 2714 2.5 5.5 1.5
189 kavalira 9.5 67.86 2018 1.5 4.0 0.0 2.0 1.0 1.0
190 khrinovsky 9.5 67.86 1913 3.0 2.0 4.5
191 vmalinovskiy2009 9.5 67.86 1682 3.0 2.5 4.0
192 slidingknight2775 9.5 59.38 2112 1.0 2.0 2.5 4.0
193 ksivany 9.5 59.38 1872 3.0 3.5 2.0 1.0
194 pillyuk 9.5 52.78 1818 1.0 2.5 2.0 0.0 3.0 1.0
195 halfberg 9.5 43.18 1964 0.0 0.5 2.0 3.5 3.5
196 mmersiorest 9.0 90.00 2017 3.0 6.0
197 hitaman 9.0 75.00 2573 3.5 3.0 2.5
198 andreystarkon 9.0 75.00 2466 4.0 5.0
199 nykolay40 9.0 75.00 1680 4.0 1.0 4.0
200 berindmitry 9.0 75.00 1704 2.0 1.5 5.5
201 never_stop_dreams 9.0 75.00 2257 1.0 2.0 4.0 2.0
202 timurkeleberda 9.0 75.00 2119 3.0 6.0
203 krombyk 9.0 64.29 2376 1.0 1.0 3.0 4.0
204 leovip 9.0 64.29 1689 0.0 3.0 3.0 3.0
205 chenrip 9.0 64.29 2411 1.0 4.0 4.0
206 fozik 9.0 64.29 1878 2.0 3.0 4.0
207 saqw3r 9.0 64.29 1973 2.5 2.0 4.5
208 mshereng 9.0 56.25 1785 3.5 1.5 4.0
209 luka4 9.0 56.25 1744 1.0 1.0 2.5 4.5
210 matviy200812 9.0 56.25 1817 1.0 2.0 6.0
211 maxim779 9.0 56.25 1825 1.0 4.0 4.0
212 vova-79 9.0 50.00 2451 2.5 4.0 0.5 0.0 1.0 1.0
213 fustov35nazarii 9.0 50.00 2024 4.0 0.0 1.0 4.0 0.0
214 igorkononets 9.0 45.00 2135 2.0 0.0 2.5 0.0 2.0 2.5
215 pylypenkodmytro 9.0 45.00 1487 1.5 2.0 1.5 4.0
216 dkhimichenko 8.5 85.00 1476 3.0 5.5
217 mazgol 8.5 85.00 1915 4.0 4.5
218 antonromashov 8.5 85.00 2065 2.5 6.0
219 ready_to_battle 8.5 70.83 1909 4.0 4.5
220 mcfim 8.5 70.83 1723 6.0 2.5
221 vusatiuk_vladimir 8.5 70.83 2318 4.5 4.0
222 mariya_zubova 8.5 70.83 2209 4.5 4.0 0.0
223 alex77zp 8.5 70.83 1959 5.5 3.0
224 roenko_artur 8.5 60.71 2293 1.5 2.0 5.0
225 zubridis 8.5 60.71 2462 2.5 4.0 2.0
226 nitronstr 8.5 60.71 1510 4.5 0.5 3.5
227 olborg 8.5 53.12 2334 2.0 1.0 1.0 2.0 2.5
228 lgromiak 8.5 53.12 1794 3.0 2.0 3.5
229 mischuk_d 8.5 42.50 2610 2.0 3.0 2.0 1.5
230 ihtiandr82 8.5 38.64 1609 2.0 2.5 3.0 1.0
231 sofastar2007 8.0 100.00 1719 4.0 4.0
232 semnnay 8.0 100.00 2044 4.0 2.0 2.0
233 xenasona 8.0 100.00 1817 4.0 4.0
234 dankulinets_yulia 8.0 80.00 1721 5.5 2.5
235 iliabeliaev 8.0 80.00 2199 3.5 4.5
236 crazydmitreg 8.0 80.00 2114 5.0 3.0
237 kobramis 8.0 80.00 2003 4.0 4.0
238 big_pirate 8.0 66.67 2431 5.0 3.0
239 tara7ka 8.0 66.67 2024 4.5 3.5
240 olegshevchenko2020 8.0 66.67 1724 5.5 2.5
241 gmlm 8.0 66.67 2188 2.5 3.0 2.5
242 pultis 8.0 66.67 2644 3.5 3.0 1.5
243 vital715 8.0 57.14 1628 2.0 3.0 3.0
244 chibrikov_vadym 8.0 57.14 1788 4.0 1.0 3.0
245 imcoach 8.0 50.00 2522 3.5 0.0 2.0 2.5
246 bakki78 8.0 50.00 2695 3.0 2.0 3.0
247 zamekhovskiycm 8.0 50.00 2042 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0
248 atos666 8.0 50.00 1824 3.0 1.5 1.0 2.5
249 supertony83 8.0 50.00 1395 2.0 2.0 4.0
250 bodikpushka 8.0 40.00 1430 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0
251 magicchess777 8.0 33.33 2127 0.5 3.0 2.0 2.5 0.0
252 denisq 7.5 93.75 2649 2.0 5.5
253 kapablanka013 7.5 93.75 1697 2.0 5.5
254 semenov_dmytro 7.5 93.75 2350 3.5 4.0
255 gogieff 7.5 75.00 2875 4.5 3.0
256 dancingkozak 7.5 75.00 1539 2.5 5.0
257 ol_bilych 7.5 62.50 2475 2.0 4.0 1.5
258 adjorno 7.5 62.50 2467 1.5 6.0
259 larchikov 7.5 62.50 1743 3.5 4.0
260 kupchak 7.5 62.50 2005 4.0 3.5
261 turbion 7.5 53.57 2495 2.5 4.0 1.0
262 khanzhonk 7.5 53.57 2112 0.5 4.0 1.0 2.0
263 acbars 7.0 87.50 1972 2.0 5.0
264 dniproliza 7.0 87.50 1706 4.0 3.0
265 stepan123123 7.0 87.50 1531 2.0 3.0 2.0
266 beryslav-kyiv 7.0 87.50 1671 1.5 1.5 4.0
267 troglodyt2017 7.0 87.50 1891 1.0 2.0 4.0
268 samokl 7.0 70.00 2204 5.0 2.0
269 elgasanov 7.0 70.00 2752 2.0 5.0
270 gross1975 7.0 70.00 2070 2.0 0.0 5.0
271 ganimed17 7.0 70.00 1997 2.0 1.0 4.0
272 jenia84 7.0 70.00 2267 0.5 3.5 3.0
273 de_utka 7.0 70.00 1449 1.0 6.0
274 voyager_faraway 7.0 70.00 1754 2.0 1.0 4.0
275 ve-dzu 7.0 70.00 2406 4.0 3.0
276 chessmasterzt 7.0 70.00 2603 2.0 1.0 2.0 2.0
277 wiking2800 7.0 70.00 2121 5.0 2.0
278 kostyn1964 7.0 70.00 2162 4.0 3.0
279 nataliva 7.0 58.33 1693 2.0 1.0 4.0
280 olegsyvenkyy 7.0 58.33 1399 1.0 3.0 3.0
281 lisandreua 7.0 58.33 1735 3.5 3.5
282 miksel3 7.0 58.33 1756 2.0 3.0 2.0
283 ruzhuk 7.0 50.00 1600 0.0 4.0 3.0
284 chesslovere4-e5 7.0 50.00 1673 0.0 1.0 2.0 4.0
285 oleksii_k 7.0 43.75 1812 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0
286 rygyjpec 7.0 43.75 1579 2.5 1.5 1.0 2.0
287 vlad_dubynskyi 7.0 38.89 2013 1.0 0.0 3.0 0.5 2.5
288 srtcomrad 7.0 35.00 1754 2.0 0.0 1.0 4.0 0.0
289 taksistchortkivskiy 6.5 81.25 2304 0.5 6.0
290 ruthenianson 6.5 81.25 2476 1.5 2.0 3.0
291 vasil40 6.5 81.25 2175 2.5 4.0
292 bukvar21 6.5 81.25 1920 2.0 2.5 2.0
293 kulepestin 6.5 81.25 2034 1.0 5.5
294 kirillshevchenko 6.5 81.25 2933 3.0 3.5
295 awareidea 6.5 81.25 2468 3.0 3.5
296 vitaksin 6.5 81.25 1534 0.5 2.0 4.0
297 andriana_476 6.5 65.00 1436 3.0 3.5
298 volodymyrsimionesku 6.5 65.00 1690 1.5 5.0
299 dim-gor 6.5 65.00 2170 0.0 2.0 4.5
300 velychkosemen 6.5 65.00 1537 2.5 4.0
301 ingemars_jesse 6.5 65.00 2649 1.5 5.0
302 ytubedovchenko 6.5 54.17 2136 3.5 3.0
303 chaos44 6.5 54.17 2776 2.5 0.5 3.5
304 misha_chess 6.5 54.17 1864 2.5 4.0
305 vladislav_bytchek 6.5 54.17 2056 4.5 2.0 0.0
306 slovafn 6.5 54.17 2263 2.0 1.0 1.0 2.5
307 bogdan_lozynskyi228 6.5 46.43 2209 3.0 1.0 2.5
308 hdmytro 6.5 46.43 1503 0.0 1.5 1.0 1.0 3.0
309 tianachess 6.5 36.11 2122 1.5 2.0 3.0
310 budnikov_oleg 6.0 100.00 2541 2.0 4.0
311 wladwin1962 6.0 100.00 1822 6.0
312 fylht86 6.0 100.00 1471 6.0
313 andrjywa 6.0 100.00 2410 6.0
314 marnyansky 6.0 100.00 2158 6.0
315 carefullake 6.0 100.00 1936 6.0
316 knight_chess 6.0 100.00 1713 2.0 4.0
317 viktortyutyunnik 6.0 100.00 2203 2.0 4.0
318 ua_fischer 6.0 100.00 2199 2.0 4.0
319 granol 6.0 100.00 1981 6.0
320 lukianpro 6.0 100.00 1621 6.0
321 danylo_biletskiy 6.0 100.00 2332 2.0 4.0
322 dmytro01 6.0 100.00 1822 6.0
323 x_r_o_n_i_k_1 6.0 100.00 1745 6.0
324 andrbaryshpolets 6.0 100.00 2706 6.0
325 mozart2006 6.0 100.00 1913 6.0
326 xumepa 6.0 100.00 2001 6.0
327 pal_palych 6.0 75.00 1818 0.0 6.0
328 zorrrrrro 6.0 75.00 1637 0.0 6.0
329 villips 6.0 75.00 1709 2.0 4.0
330 alexfoto 6.0 75.00 1919 2.0 0.0 4.0
331 as74 6.0 75.00 1811 2.0 4.0
332 kuznetsov-igor 6.0 75.00 2247 3.0 3.0
333 21072010 6.0 75.00 1808 1.0 5.0
334 panteljuk 6.0 60.00 1331 1.0 2.0 3.0
335 lineman90 6.0 60.00 1911 1.5 4.5
336 pashanyk 6.0 60.00 1739 3.0 3.0
337 apte4nik 6.0 60.00 1456 0.0 4.0 2.0
338 yar_chess 6.0 60.00 2011 1.0 2.0 3.0
339 dasha207 6.0 60.00 1650 2.0 4.0
340 sl44sl44 6.0 60.00 1499 2.0 0.0 4.0
341 egor1369 6.0 60.00 1616 2.5 3.5
342 andrii_prydun 6.0 50.00 2367 0.0 2.0 4.0
343 bogdanb96 6.0 50.00 2437 2.5 3.5
344 blackdog228 6.0 50.00 2045 1.0 3.0 2.0
345 alex_chaban 6.0 50.00 1911 3.0 3.0
346 dancewer 6.0 50.00 1804 3.5 2.5
347 mikolar 6.0 42.86 1412 0.0 2.0 4.0
348 bazar-wokzal 5.5 91.67 2402 5.5
349 andriy45-2000 5.5 91.67 1519 5.5
350 drbergerberger 5.5 91.67 2385 5.5
351 oleg_st 5.5 91.67 2125 5.5
352 shkvarchuk_illia 5.5 91.67 1647 5.5
353 maghalashvili 5.5 91.67 2763 5.5
354 yaroslav548 5.5 91.67 1456 5.5
355 dimaf29 5.5 91.67 2153 5.5
356 carachun1703 5.5 91.67 1968 2.0 2.0 1.5
357 gena1969 5.5 91.67 2060 2.0 1.5 2.0
358 maxim_guzyo 5.5 68.75 2152 3.5 2.0
359 vrungele 5.5 68.75 1749 2.0 1.5 2.0
360 nerses11 5.5 68.75 1840 2.0 1.0 2.5
361 anato1iy22 5.5 68.75 1859 2.5 3.0
362 svetlyov 5.5 68.75 2137 2.0 2.0 1.5 0.0
363 alex_strjuk 5.5 68.75 1605 2.5 3.0
364 zefirka 5.5 68.75 2434 2.0 3.5
365 fatalispm 5.5 68.75 2542 2.5 3.0
366 andreymasha 5.5 68.75 1208 4.0 1.5
367 valik3504 5.5 55.00 2310 1.5 4.0
368 dmytro9 5.5 55.00 1473 1.0 0.0 4.5
369 neonila-105 5.5 55.00 1242 3.5 2.0
370 vlad_sid 5.5 55.00 2563 2.5 2.0 1.0
371 multiwebcreation 5.5 55.00 1553 2.5 3.0
372 yurii13 5.5 55.00 1750 0.0 2.0 3.5
373 riddik 5.5 55.00 2177 2.5 2.0 1.0
374 dwerty 5.5 45.83 1869 1.0 0.0 2.5 2.0
375 zdanevych 5.5 45.83 1411 0.0 2.0 3.5
376 vbosac 5.5 39.29 1828 5.0 0.0 0.5
377 rasplata_drakona1 5.0 83.33 1741 1.0 4.0
378 artur728 5.0 83.33 1841 5.0
379 roman_granko 5.0 83.33 2279 3.0 2.0
380 sir73 5.0 83.33 1516 5.0
381 ave_mariia 5.0 83.33 2384 1.5 2.0 1.5
382 kukuruza 5.0 83.33 1674 5.0
383 magnuscarlsennad 5.0 83.33 1136 1.5 3.5
384 saxar85 5.0 83.33 2772 5.0
385 kambroshka2015 5.0 83.33 2565 5.0
386 legolas113 5.0 83.33 2117 2.0 2.0 1.0
387 nicknameforgame 5.0 83.33 1787 5.0
388 ilkivvasil 5.0 83.33 1778 5.0
389 lriccir 5.0 83.33 2302 5.0
390 kokkomikoz 5.0 83.33 1556 2.0 3.0
391 queen_iryna 5.0 83.33 2238 1.0 4.0
392 gafkens 5.0 83.33 2413 5.0
393 kherson 5.0 83.33 2000 5.0
394 sssemenov 5.0 83.33 1443 5.0
395 yurahusti 5.0 83.33 2013 5.0
396 gennady_maksimchuk 5.0 83.33 1790 5.0
397 vadym232 5.0 83.33 1712 5.0
398 yonkayura 5.0 83.33 1672 5.0
399 maxim0610 5.0 83.33 1637 5.0
400 sosevich_v 5.0 83.33 1734 5.0
401 k-kucher 5.0 83.33 2193 2.0 2.0 1.0
402 bothox 5.0 83.33 1658 5.0
403 mysholov 5.0 83.33 1792 5.0
404 baby_legs 5.0 83.33 2605 5.0
405 kotran 5.0 83.33 1929 2.0 3.0
406 aniuta_grechyshyna 5.0 62.50 1449 2.0 3.0
407 slava_ukr 5.0 62.50 2217 2.0 3.0
408 chess_forester 5.0 62.50 1661 2.0 1.0 2.0
409 mpreall 5.0 62.50 1805 2.0 3.0
410 oleksandr12082008 5.0 62.50 1922 3.0 2.0
411 bohdan-tato 5.0 62.50 2012 0.0 1.0 4.0
412 tricky_king64 5.0 62.50 1625 0.0 3.0 2.0
413 muchichka_serezha 5.0 62.50 2023 3.0 2.0
414 fanatikchess-twitch 5.0 62.50 1859 2.0 2.0 1.0 0.0
415 2007gvv 5.0 62.50 1629 1.0 4.0
416 ghotrix 5.0 62.50 1850 3.0 2.0
417 andriy198922 5.0 50.00 1826 2.0 2.0 1.0 0.0
418 chess111chess111 5.0 50.00 1688 2.0 3.0
419 drakubovchuk 5.0 50.00 1548 1.0 4.0
420 mr_wolf_1 5.0 50.00 2081 3.0 0.0 2.0
421 rshtukovany 5.0 50.00 1750 2.0 3.0
422 nikolay_29 5.0 41.67 1986 2.0 3.0
423 gorn1981 5.0 41.67 1705 1.5 2.0 1.5
424 terek_terek 5.0 41.67 2135 3.0 2.0
425 yutar 5.0 35.71 1657 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0
426 vladyslav2008 5.0 31.25 1750 0.0 3.0 2.0
427 yarigo 4.5 75.00 2245 2.0 2.0 0.5
428 anatolii_nikulenkov 4.5 75.00 1913 4.5
429 eldar29 4.5 75.00 1386 2.0 2.5
430 ruslanasiroff 4.5 75.00 2213 4.5
431 yuralug97 4.5 75.00 1909 4.5
432 pschenichniyvladimir 4.5 75.00 2346 4.5
433 chessphoenix07 4.5 75.00 2048 4.5
434 paul_akkerman93 4.5 75.00 1647 4.5
435 pasha2010 4.5 75.00 2054 4.5
436 sambir_ns 4.5 56.25 1682 1.0 3.5
437 anik9609 4.5 45.00 1652 0.0 2.5 2.0
438 zavgorodniy_serg 4.5 45.00 2825 0.0 1.5 3.0
439 kvartirant 4.5 45.00 1408 2.0 1.0 1.5
440 pitnicany 4.5 45.00 1950 2.0 1.5 1.0
441 tetyana08 4.5 45.00 1514 0.0 2.0 2.5
442 ayvin4 4.5 45.00 2072 0.0 1.5 3.0
443 milanost 4.0 100.00 1407 4.0
444 mykola-bortnyk 4.0 100.00 2818 4.0
445 mylash 4.0 100.00 1247 4.0
446 jurock 4.0 100.00 1417 4.0
447 blower_beliy 4.0 100.00 1375 4.0
448 bonantagulo 4.0 100.00 1587 4.0
449 breach_the_line 4.0 100.00 1707 4.0
450 bulgakov7 4.0 100.00 1708 4.0
451 tarasabc1 4.0 100.00 1683 4.0
452 creativeedge 4.0 100.00 1307 4.0
453 sotyast 4.0 100.00 1271 4.0
454 nick_molchanov 4.0 100.00 1470 2.0 2.0
455 skzt 4.0 100.00 2520 4.0
456 benjaminhuebner 4.0 100.00 1381 4.0
457 andriychess2006 4.0 100.00 1437 4.0
458 3105yura 4.0 100.00 1930 4.0
459 albina_v 4.0 100.00 1716 4.0
460 alois_ruiz 4.0 100.00 1996 4.0
461 yaroslav7883 4.0 100.00 1500 4.0
462 vyura 4.0 100.00 1427 4.0
463 anisimovvlad 4.0 100.00 1531 4.0
464 vartanianroman 4.0 100.00 1626 4.0
465 viktoria1403 4.0 100.00 1430 4.0
466 vaself1 4.0 100.00 1350 4.0
467 denisfisenko 4.0 100.00 1718 4.0
468 geovin 4.0 100.00 2019 4.0
469 flamaster7 4.0 100.00 2453 4.0
470 quo_vadis_3 4.0 100.00 2162 4.0
471 galia4444 4.0 100.00 1661 4.0
472 pzs1985 4.0 100.00 1413 4.0
473 razmenchic 4.0 100.00 2513 4.0
474 igor_temnik 4.0 100.00 2158 4.0
475 olexiy109921 4.0 100.00 1465 4.0
476 oleksiihusakov 4.0 100.00 1527 4.0
477 ivan_ua 4.0 100.00 1546 4.0
478 luckytiger 4.0 100.00 2775 4.0
479 romanlvivukraine 4.0 100.00 1576 4.0
480 evgeniyhaevtsov 4.0 100.00 1949 4.0
481 romchic2503 4.0 100.00 1908 4.0
482 sakharovandrey 4.0 100.00 2202 4.0
483 did_panas_1911 4.0 100.00 1952 4.0
484 kolya5 4.0 66.67 1730 4.0
485 konstvik2112 4.0 66.67 1903 2.0 2.0
486 kotskovych60 4.0 66.67 1470 4.0
487 malysch 4.0 66.67 2472 4.0
488 mp20087 4.0 66.67 2022 2.0 2.0
489 nautilus1987 4.0 66.67 1960 4.0
490 nick210377 4.0 66.67 2402 4.0
491 kyrish 4.0 66.67 2040 1.0 1.0 2.0
492 k_kirill 4.0 66.67 1443 4.0
493 zvk 4.0 66.67 1960 2.0 2.0
494 derg2010 4.0 66.67 1778 0.5 3.5
495 bogdanstamat 4.0 66.67 1496 4.0
496 bondar1983 4.0 66.67 1661 4.0
497 tema1107 4.0 66.67 1689 1.0 3.0
498 tastycake123 4.0 66.67 2007 1.0 3.0
499 chesscoachkr 4.0 66.67 2085 4.0
500 sveta10 4.0 66.67 2304 4.0
501 danylong1 4.0 66.67 1364 0.0 4.0
502 va_ua 4.0 66.67 1718 4.0
503 valdem85 4.0 66.67 1708 4.0
504 aleks45 4.0 66.67 2545 4.0
505 yumart 4.0 66.67 1778 4.0
506 vyacheslav_rogov 4.0 66.67 2078 4.0
507 vovan123456 4.0 66.67 1639 4.0
508 artemho 4.0 66.67 1511 4.0
509 danykopy 4.0 66.67 2401 4.0
510 pastukhovigor 4.0 66.67 1916 4.0
511 gerasimenyuk_miha 4.0 66.67 2339 1.0 3.0
512 predator-ua 4.0 66.67 1741 4.0
513 ifnmu 4.0 66.67 1729 4.0
514 oleksandr_bortnyk 4.0 66.67 2932 4.0
515 insterburg 4.0 66.67 2258 4.0
516 olegira 4.0 66.67 1965 4.0 0.0
517 ischukin 4.0 66.67 1792 4.0
518 fisik83 4.0 66.67 2119 4.0
519 sandrakonopatska 4.0 66.67 1654 4.0
520 ruslankorynenko 4.0 66.67 1902 4.0
521 drakonchik 4.0 66.67 1935 4.0
522 domanskiy_06 4.0 66.67 1939 1.0 3.0
523 sevenchildren 4.0 66.67 1406 0.0 4.0
524 nazman 4.0 50.00 1591 1.0 3.0
525 susvladimir 4.0 50.00 1574 1.0 3.0
526 super_stock_fish_6 4.0 50.00 1115 4.0 0.0
527 stoiko2010 4.0 50.00 1512 2.0 2.0
528 volog 4.0 50.00 1757 0.0 4.0
529 volodimirivanchenko 4.0 50.00 1889 4.0 0.0
530 vasiliu45 4.0 50.00 1597 2.0 2.0
531 playgood28 4.0 50.00 2277 3.0 1.0
532 shin2010 4.0 50.00 1514 0.0 2.0 2.0
533 nazarkuzmak 4.0 33.33 1732 1.5 2.5
534 babagalya 4.0 33.33 2005 2.0 2.0 0.0
535 pauljacobson 4.0 33.33 1927 1.0 1.0 2.0
536 knjazj 4.0 25.00 1977 2.0 0.0 1.0 1.0
537 mykhailokr 3.5 87.50 1636 3.5
538 zhenyajuly 3.5 87.50 1653 3.5
539 zhuikov 3.5 87.50 1465 3.5
540 novikovpm 3.5 87.50 2657 1.5 2.0
541 vladkhvost 3.5 87.50 1510 3.5
542 sachakiver 3.5 87.50 1628 3.5
543 vkomar 3.5 87.50 1376 3.5
544 phinneas 3.5 87.50 1776 3.5
545 rybka1989 3.5 87.50 2679 3.5
546 ponichpavel 3.5 87.50 1636 3.5
547 kvvm82 3.5 87.50 1478 3.5
548 killergod1 3.5 87.50 1651 3.5
549 dima_horielov 3.5 87.50 2365 3.5
550 bibikartem86 3.5 87.50 1472 3.5
551 bepohuka 3.5 87.50 1773 3.5
552 jonny_dzz 3.5 87.50 1778 3.5
553 artyr_kaissa 3.5 87.50 1921 3.5
554 igorkorniychyk 3.5 87.50 1638 3.5
555 khabichess 3.5 87.50 1916 3.5
556 light_darkness 3.5 87.50 2147 3.5
557 c-b-y 3.5 87.50 2120 3.5
558 bukovinet 3.5 87.50 1534 3.5
559 21101981 3.5 87.50 2121 1.5 2.0
560 andriy_2007 3.5 87.50 1722 3.5
561 danilaalexandrov 3.5 87.50 1985 3.5
562 sergey_kotlyarov 3.5 58.33 2067 3.5
563 ykozak 3.5 58.33 1443 3.5
564 stas_pentsko 3.5 58.33 1482 3.5
565 pavlo_pylypenko 3.5 58.33 1569 3.5
566 vladimirsharapov 3.5 58.33 1508 1.5 2.0 0.0
567 polasahmatistka 3.5 58.33 1891 2.0 1.0 0.5
568 shmat09 3.5 58.33 1616 3.5
569 romanovskyi_roman 3.5 58.33 1841 3.5
570 shumaaher 3.5 58.33 1441 3.5
571 kuznechik2006 3.5 58.33 2308 3.5
572 lyubkomr 3.5 43.75 1727 0.5 3.0
573 shyra2020 3.5 43.75 1834 0.0 3.5
574 smaster_2012 3.5 43.75 1771 1.0 2.5
575 miky777 3.5 43.75 1421 2.0 1.5
576 vitaliy790 3.5 43.75 1485 2.5 1.0
577 vasili_v_k 3.5 43.75 1721 1.5 0.5 1.5
578 uvarov_andrey 3.5 43.75 2423 2.0 0.5 1.0
579 mary_cool 3.5 43.75 1985 1.5 1.0 1.0
580 igorbozz 3.5 43.75 1686 1.0 1.5 1.0
581 gulak63 3.0 75.00 1421 3.0
582 vikarus 3.0 75.00 1819 3.0
583 hm_anton_hlushko 3.0 75.00 1951 3.0
584 polina_888 3.0 75.00 1919 3.0
585 vitalii_stasiuk 3.0 75.00 1828 3.0
586 i7ikhik 3.0 75.00 1386 3.0
587 peshkanchik 3.0 75.00 1743 3.0
588 vinnykmisha 3.0 75.00 1703 3.0
589 olha84 3.0 75.00 1476 3.0
590 olexandrkh 3.0 75.00 1439 3.0
591 kolesnik_a 3.0 75.00 2252 1.0 2.0
592 kliopa 3.0 75.00 1667 3.0
593 andriy_dudko 3.0 75.00 1503 3.0
594 jokers20184061 3.0 75.00 2005 3.0
595 jim_chv 3.0 75.00 1440 3.0
596 volodya_ukraine 3.0 75.00 1829 3.0
597 novovolynsk 3.0 75.00 1777 3.0
598 vasyl770 3.0 75.00 1891 3.0
599 ard-999 3.0 75.00 1705 1.5 1.5
600 imbassador 3.0 75.00 2131 3.0
601 sergeypanchenko906 3.0 75.00 1566 3.0
602 shinkarovandrew 3.0 75.00 1521 3.0
603 shn1979 3.0 75.00 1354 3.0
604 tigeremik 3.0 75.00 1359 3.0
605 booot76 3.0 75.00 2335 3.0
606 bravenam 3.0 75.00 2189 3.0
607 telegindima1998 3.0 75.00 1589 1.0 2.0
608 stalkeram 3.0 75.00 1802 1.0 2.0
609 stanislav1973 3.0 75.00 1613 3.0
610 chessko_150 3.0 75.00 1956 3.0
611 bogdanlviv1991 3.0 75.00 1520 3.0
612 bankkeeper 3.0 75.00 2148 3.0
613 mr_vol4enok 3.0 75.00 1364 3.0
614 frein503 3.0 75.00 2031 3.0
615 every777 3.0 75.00 1420 3.0
616 romanlemeshchuk 3.0 75.00 1593 3.0
617 bcstandart 3.0 75.00 1650 3.0
618 dno-winster2006 3.0 75.00 1930 3.0
619 dmytroveselov 3.0 75.00 1481 3.0
620 dmitrykolesetsky 3.0 75.00 1800 3.0
621 dinamo223 3.0 75.00 1892 3.0
622 ufnornt 3.0 75.00 1468 3.0
623 dimon2525 3.0 75.00 1716 3.0
624 andreymarchenko2008 3.0 75.00 1714 3.0
625 chesgamerr 3.0 75.00 1672 3.0
626 maksenas 3.0 75.00 1696 3.0
627 lizasolovyova 3.0 75.00 2502 3.0
628 ace9010 3.0 75.00 1862 3.0
629 kvazimotor 3.0 75.00 1586 3.0
630 mirochka 3.0 75.00 2146 1.0 2.0
631 lefthand23 3.0 75.00 2158 3.0
632 larkin-vladislav 3.0 75.00 2525 1.0 2.0
633 lizasharad1 3.0 75.00 1454 3.0
634 yura_ant89 3.0 75.00 2004 3.0
635 limpinggrandpa 3.0 75.00 877 3.0
636 makszb192 3.0 75.00 1871 3.0
637 koryav4ik 3.0 75.00 1647 3.0
638 maxim_87 3.0 75.00 1968 3.0
639 acme2005 3.0 75.00 1684 3.0
640 koteykaya 3.0 75.00 2038 3.0
641 kotnl 3.0 75.00 1318 2.0 1.0
642 grinsky1973 3.0 50.00 1415 3.0
643 asacvvg585 3.0 50.00 1625 3.0
644 grandcoach 3.0 50.00 2118 1.0 2.0
645 pasht156397 3.0 50.00 1522 1.0 2.0
646 prius777 3.0 50.00 1551 3.0
647 nastya_rakhmangulova 3.0 50.00 2361 1.0 2.0
648 anna_2009 3.0 50.00 1526 0.0 3.0
649 annyta7 3.0 50.00 1570 3.0
650 jaguarut 3.0 50.00 2136 3.0 0.0
651 ivkevych-ivan2008 3.0 50.00 1607 3.0
652 fuksik 3.0 50.00 1362 1.5 1.5
653 georgeon 3.0 50.00 1601 1.0 2.0
654 bogdanholod 3.0 50.00 1344 3.0 0.0
655 trifonov-oleg 3.0 50.00 1940 2.0 1.0
656 dima1107 3.0 50.00 1441 2.0 1.0
657 shtymak1994 3.0 50.00 1858 3.0
658 defenderalist 3.0 50.00 1621 3.0
659 danylabagrov 3.0 50.00 2463 2.0 1.0
660 tv35 3.0 50.00 1916 3.0
661 gena02 3.0 50.00 1488 2.0 1.0
662 fedot033 3.0 50.00 1434 3.0
663 efm13 3.0 50.00 2219 3.0
664 sashkoraketa 3.0 50.00 1637 3.0
665 lornyepylyp 3.0 50.00 2223 1.0 1.0 1.0
666 markian-michael 3.0 50.00 1503 3.0
667 alisaromanchenko 3.0 50.00 1338 0.0 2.0 1.0
668 leopolis91 3.0 50.00 1786 3.0
669 ly64yk 3.0 50.00 1518 3.0
670 artemdovgan 3.0 37.50 1604 1.0 2.0
671 kleversever 3.0 37.50 1503 3.0 0.0
672 vsevolodzhdyniak 3.0 37.50 1417 2.0 1.0
673 vo_va 3.0 37.50 1579 2.5 0.5
674 dima1986g 3.0 37.50 1920 2.0 1.0
675 ubiytza 3.0 37.50 1904 2.0 1.0 0.0
676 sanbruh 3.0 37.50 2303 1.0 0.0 2.0
677 yasenytsky 3.0 37.50 1883 2.0 1.0
678 alex_meta 3.0 37.50 1578 1.0 2.0
679 dakabanov 3.0 30.00 1721 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
680 yuwild 3.0 30.00 1668 1.0 1.0 0.0 1.0
681 zeitron 2.5 62.50 2282 2.5
682 semyi77 2.5 62.50 1974 2.5
683 numismaticsandchess 2.5 62.50 2134 2.5
684 maksymgoroshkov 2.5 62.50 2278 1.0 1.5
685 olderson 2.5 62.50 2557 2.5
686 zagrebelniy 2.5 62.50 1669 2.5
687 voha55 2.5 62.50 1725 2.5
688 prokopowiech 2.5 62.50 1404 1.5 1.0
689 galaxyfy 2.5 62.50 1723 2.5
690 asherith 2.5 62.50 2025 2.5
691 verycoolnickname 2.5 62.50 1734 2.5
692 rapus 2.5 62.50 1535 2.5
693 rassamakha 2.5 62.50 1625 2.5
694 kuzubovyuriy 2.5 62.50 2824 2.5
695 graflermontov 2.5 62.50 2470 2.5
696 grigjriy 2.5 62.50 1622 1.5 1.0
697 valentinv77 2.5 62.50 1572 2.5
698 vadimiii 2.5 62.50 2275 2.5
699 artememelyanenko 2.5 62.50 1661 2.5
700 rus_mary 2.5 62.50 1503 2.5
701 tdatsuk 2.5 62.50 2075 1.5 1.0
702 chayka 2.5 62.50 1316 0.5 2.0
703 2008den 2.5 62.50 1249 2.0 0.5
704 successfulagent 2.5 62.50 2488 2.5
705 julia-z 2.5 62.50 1889 2.5
706 aph83 2.5 41.67 1682 2.5
707 lev1791 2.5 41.67 1840 1.0 1.5
708 ivanovvol 2.5 41.67 1741 2.5
709 kradene_salo 2.5 41.67 1784 0.0 2.5
710 sergeich86 2.5 41.67 2120 2.5
711 matviei27 2.5 41.67 1762 1.5 1.0
712 avrchess532 2.5 41.67 1950 2.5
713 bars14 2.5 41.67 1720 2.5
714 robl73 2.5 41.67 1887 2.5
715 valeriy_khabichev 2.5 41.67 2217 2.5
716 gmkomarov 2.5 41.67 2454 2.5
717 d_julia 2.5 41.67 1893 0.0 2.0 0.5
718 chaplyn 2.5 41.67 2135 2.5
719 mishac75 2.5 41.67 1482 0.0 2.5
720 kateryna_shkryl 2.5 41.67 1774 2.0 0.5
721 mirror_sasha 2.5 41.67 1794 2.5 0.0
722 noam_vitenberg 2.5 25.00 2399 1.0 1.5
723 oles09 2.5 20.83 1663 0.0 1.0 1.5
724 snjuk2 2.0 100.00 1272 2.0
725 zmey199 2.0 100.00 1764 2.0
726 larisa5979 2.0 100.00 2006 2.0
727 vadym787 2.0 100.00 1708 2.0
728 ruslan128 2.0 100.00 1905 2.0
729 sofia3100 2.0 100.00 1301 2.0
730 tasfighter 2.0 100.00 1514 2.0
731 smaugdraggon 2.0 100.00 1465 2.0
732 estdeu 2.0 100.00 1117 2.0
733 stabondarenko 2.0 100.00 2027 2.0
734 alex_dol_kv 2.0 100.00 947 2.0
735 baier_alex 2.0 100.00 1260 2.0
736 chernoz 2.0 100.00 1682 2.0
737 svyatoslavrak 2.0 100.00 1307 2.0
738 ra_miros 2.0 100.00 1426 2.0
739 strelokmasterok 2.0 100.00 1411 2.0
740 steffei94 2.0 100.00 1694 2.0
741 stasvasyliv 2.0 100.00 1885 2.0
742 firefrog1 2.0 100.00 2095 2.0
743 stanislav_pentsko 2.0 100.00 1765 2.0
744 valueru 2.0 100.00 0 2.0
745 rklochenok 2.0 100.00 1284 2.0
746 boss105638 2.0 100.00 1212 2.0
747 siroghik 2.0 100.00 1324 2.0
748 denikboy 2.0 100.00 1406 2.0
749 deutsch42 2.0 100.00 1737 2.0
750 zhekailyushaaaa 2.0 100.00 1261 2.0
751 bohdana_123 2.0 100.00 1325 2.0
752 zelenklen 2.0 100.00 1544 2.0
753 trickyfortem 2.0 100.00 2423 2.0
754 zhylko 2.0 100.00 1341 2.0
755 slavabazylev 2.0 100.00 1656 2.0
756 dmytruk_vr 2.0 100.00 1806 2.0
757 legoira 2.0 100.00 2145 2.0
758 slava2612 2.0 100.00 1441 2.0
759 dmitriys3 2.0 100.00 1661 2.0
760 mariia_yakymakha 2.0 100.00 1572 2.0
761 sasha1812 2.0 100.00 1584 2.0
762 akoshpal 2.0 100.00 1270 2.0
763 breadman74 2.0 100.00 1283 2.0
764 vitaliybernadskiy 2.0 100.00 2744 2.0
765 mihail19761976 2.0 100.00 1953 2.0
766 katerynakhomytska 2.0 100.00 1070 2.0
767 mc_bodya 2.0 100.00 1189 2.0
768 artemkas2009 2.0 100.00 1261 2.0
769 nazkom 2.0 100.00 1365 2.0
770 nykon03 2.0 100.00 1839 2.0
771 nazar_matvienko 2.0 100.00 2008 2.0
772 anritter 2.0 100.00 1280 2.0
773 ihor78 2.0 100.00 1380 2.0
774 kostyavelikiy 2.0 100.00 1346 2.0
775 okeanelzy89 2.0 100.00 2179 2.0
776 vodolazs 2.0 100.00 1428 2.0
777 is_ludshego_goroda 2.0 100.00 1977 2.0
778 olegblohin 2.0 100.00 1580 2.0
779 nonamex_x 2.0 100.00 1970 2.0
780 arhimed84 2.0 100.00 1329 2.0
781 yevtushenkoo 2.0 100.00 1718 2.0
782 oleh-l 2.0 100.00 1174 2.0
783 arielka-spanielka 2.0 100.00 1364 2.0
784 nillufirag 2.0 100.00 2367 2.0
785 artas_menethil 2.0 100.00 1662 2.0
786 nazar_viktor 2.0 100.00 2144 2.0
787 arcsin1 2.0 100.00 1854 2.0
788 mykyta1988 2.0 100.00 1407 2.0
789 myhas2011 2.0 100.00 1651 2.0
790 assassin_best 2.0 100.00 1662 2.0
791 andreysk1972 2.0 100.00 1475 2.0
792 muksia 2.0 100.00 1833 2.0
793 poigrat 2.0 100.00 2140 2.0
794 mixastikus 2.0 100.00 1616 2.0
795 vua72 2.0 100.00 1271 2.0
796 alexnewrex 2.0 100.00 2103 2.0
797 kolya1985 2.0 100.00 2156 2.0
798 arvids_andrejevs 2.0 100.00 2270 2.0
799 andrunyk 2.0 100.00 1697 2.0
800 kirbogdan 2.0 100.00 1170 2.0
801 zaetsdaryna 2.0 50.00 1783 2.0
802 dak001 2.0 50.00 1893 2.0
803 romantarnovetskyi 2.0 50.00 2089 2.0
804 ronskiy 2.0 50.00 1416 2.0 0.0
805 break_a_leg03 2.0 50.00 1415 2.0
806 eugenerysaj 2.0 50.00 1709 2.0
807 stasonchuk 2.0 50.00 2163 2.0
808 vanya20104 2.0 50.00 1428 2.0
809 v_a_l_e_r_a 2.0 50.00 1362 2.0
810 bolekhivchess207 2.0 50.00 1498 2.0
811 dimakovel 2.0 50.00 2464 2.0
812 terrytet 2.0 50.00 1179 1.0 1.0
813 pustovit_yaroslav 2.0 50.00 1404 2.0
814 dima_shevchuk 2.0 50.00 1952 2.0
815 lighting-fast 2.0 50.00 2227 2.0
816 dfnn 2.0 50.00 1634 2.0
817 sergmessi 2.0 50.00 1517 2.0
818 dgidaj 2.0 50.00 1338 2.0
819 maks_kozyharev 2.0 50.00 1428 1.0 1.0
820 skripkochess 2.0 50.00 1656 1.0 1.0
821 tutanhamon1 2.0 50.00 1428 0.0 2.0
822 doctor_when 2.0 50.00 1659 2.0 0.0
823 dmitrykudasov 2.0 50.00 1304 2.0
824 mario_z 2.0 50.00 1076 2.0
825 bodnar111 2.0 50.00 1862 2.0
826 aleksei_taranik 2.0 50.00 2101 2.0
827 zaratustrik 2.0 50.00 1692 2.0
828 dimon131 2.0 50.00 1122 2.0
829 radulov_roman 2.0 50.00 2096 2.0
830 vitaliykorniy 2.0 50.00 1928 2.0
831 oleksiy_khrinovskyi 2.0 50.00 2472 2.0
832 kantemir 2.0 50.00 1697 2.0
833 oleoleole123 2.0 50.00 1263 2.0 0.0
834 kapablankaprs 2.0 50.00 1555 2.0
835 neolid 2.0 50.00 1560 2.0
836 nemo_ss 2.0 50.00 1895 2.0
837 vova338 2.0 50.00 1426 2.0
838 guylevin1 2.0 50.00 2445 2.0
839 oleksandr_khabichev 2.0 50.00 2228 2.0
840 notgodsslave 2.0 50.00 1999 2.0
841 im_golichenko 2.0 50.00 2492 2.0
842 jaroslav98 2.0 50.00 1820 2.0
843 oleksa_dovbush 2.0 50.00 1317 2.0 0.0
844 nik27555 2.0 50.00 1356 0.0 2.0
845 vovkcoach 2.0 50.00 2724 2.0
846 andriiskomorokh 2.0 50.00 2079 2.0
847 gotien 2.0 50.00 1634 2.0
848 piv1971 2.0 50.00 1602 2.0
849 grineva_marianna 2.0 50.00 2172 2.0
850 golda17 2.0 50.00 2047 0.0 2.0
851 x_poseidon_x 2.0 50.00 1948 2.0
852 maximus051977 2.0 50.00 2061 2.0
853 danielkerzhner 2.0 33.33 1511 2.0
854 dante_nick 2.0 33.33 1481 2.0
855 buryshin_vasyl 2.0 33.33 2320 2.0 0.0
856 lobyar07 2.0 33.33 1509 1.0 1.0
857 fvnfvn2505 2.0 33.33 1528 0.0 2.0
858 eduard_1980 2.0 33.33 1773 1.0 1.0
859 rusnak 2.0 33.33 1646 0.0 0.0 2.0
860 shawshah 2.0 33.33 1408 2.0
861 v1738 2.0 33.33 1282 1.0 1.0
862 salyuk_oleksandr 2.0 33.33 1530 1.0 1.0
863 uasasha 2.0 33.33 1289 2.0
864 konstantyn 2.0 33.33 2203 2.0
865 irynaa 2.0 33.33 1994 2.0
866 ygorko 2.0 33.33 1312 1.0 1.0
867 protsiv13 2.0 33.33 1484 2.0
868 gora-71 2.0 33.33 1622 2.0
869 grinishak 2.0 33.33 1410 0.0 2.0
870 nastyashy 2.0 33.33 1541 0.0 2.0
871 phaeton_1985 2.0 33.33 1456 1.0 1.0
872 erikneb 2.0 25.00 1423 0.0 0.0 2.0
873 acmelight 2.0 25.00 1382 0.0 2.0
874 konstantin454545 2.0 20.00 1820 0.5 0.0 1.5
875 sequenser 2.0 20.00 1345 1.0 0.0 1.0 0.0
876 lyub-ko 2.0 20.00 1425 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0
877 mykola_udovytskyi 2.0 20.00 1214 1.0 1.0 0.0
878 vstrelnik 2.0 16.67 1395 1.0 0.0 1.0
879 bohdan73 1.5 75.00 1582 1.5
880 west_tiger 1.5 75.00 2278 1.5
881 x_your_angel_x 1.5 75.00 1658 1.5
882 bohdan28277 1.5 75.00 1263 1.5
883 kontosnik 1.5 75.00 2378 1.5
884 sveta_13 1.5 75.00 1689 1.5
885 janettar 1.5 75.00 2033 1.5
886 naughtygirlanya 1.5 75.00 1287 1.5
887 adriano81 1.5 75.00 1191 1.5
888 mykhailob 1.5 75.00 1506 1.5
889 taras22 1.5 75.00 1468 1.5
890 andrey_kolesnik 1.5 75.00 1409 1.5
891 crusty25 1.5 75.00 1900 1.5
892 denisonopriichuk 1.5 75.00 1508 1.5
893 nadezhda10 1.5 75.00 1106 1.5
894 nastyapopova 1.5 75.00 1137 1.5
895 kangaroowild 1.5 75.00 2064 1.5
896 peng_li-min 1.5 75.00 2637 1.5
897 vikachess5 1.5 75.00 1869 1.5
898 playchesssimple 1.5 75.00 2505 1.5
899 eljanov 1.5 75.00 2838 1.5
900 vana45 1.5 75.00 994 1.5
901 fianketto79 1.5 75.00 2146 1.5
902 romandehtiarov 1.5 75.00 2275 1.5
903 bogart66 1.5 75.00 1817 1.5
904 ihorfedak 1.5 75.00 1785 1.5
905 kylymar 1.5 75.00 1959 1.5
906 sdavaaisya 1.5 75.00 1881 1.5
907 yuriy0961 1.5 75.00 0 1.5
908 ucplayer 1.5 75.00 2187 1.5
909 did_gavrilo 1.5 37.50 1404 1.5
910 mitelshpill 1.5 37.50 2006 1.5
911 snepoch 1.5 37.50 2315 1.5
912 nazargrs 1.5 37.50 1451 1.5
913 ramla2020 1.5 37.50 2393 0.5 1.0
914 bayrakv 1.5 37.50 1693 1.5
915 evgeniy_ostapets 1.5 37.50 1641 1.5
916 alexshub 1.5 37.50 1537 1.5
917 victor580301 1.5 37.50 1667 1.5
918 yumi_mint 1.5 37.50 1621 1.5
919 mega_lodon 1.5 37.50 2280 1.5
920 igorderibas 1.5 37.50 1636 1.5
921 laki79 1.5 37.50 2208 1.5
922 ultraplus 1.5 37.50 1953 1.5
923 malakhovkirill 1.5 37.50 2567 1.5
924 chuikapridi 1.5 25.00 1905 1.5
925 vasroman 1.5 25.00 1403 1.5 0.0
926 sergeykovalyov 1.5 25.00 1556 1.5
927 vasiliy_korshak 1.5 25.00 1596 0.5 1.0
928 batya77713 1.0 50.00 1388 1.0
929 batasjon 1.0 50.00 1568 1.0
930 yurkazp 1.0 50.00 1368 1.0
931 asarhaddon 1.0 50.00 1167 1.0
932 tania1606 1.0 50.00 1898 1.0
933 andrey121006 1.0 50.00 1131 1.0
934 caesar000000 1.0 50.00 1955 1.0
935 vetal2018 1.0 50.00 1434 1.0
936 bc-sasha 1.0 50.00 0 1.0
937 vb94 1.0 50.00 1473 1.0
938 taras-ko 1.0 50.00 1222 1.0
939 buildermoa 1.0 50.00 1469 1.0
940 yanaladys 1.0 50.00 1257 1.0
941 arcsin_1 1.0 50.00 1863 1.0
942 yegorkur 1.0 50.00 1330 1.0
943 bohdantychkiv 1.0 50.00 1651 1.0
944 yaroslav908 1.0 50.00 1932 1.0
945 ukranian_boy 1.0 50.00 1484 1.0
946 anteatervd 1.0 50.00 898 1.0
947 blackoleg 1.0 50.00 1678 1.0
948 tiger275 1.0 50.00 1950 1.0
949 bilous1234567 1.0 50.00 1420 1.0
950 bond0079 1.0 50.00 2101 1.0
951 alternate77 1.0 50.00 2239 1.0
952 algernoncowperwood 1.0 50.00 1250 1.0
953 andnar 1.0 50.00 2608 1.0
954 vovan7777 1.0 50.00 1808 1.0
955 vovka-turok 1.0 50.00 1203 1.0
956 arthursu 1.0 50.00 1594 1.0
957 yura91 1.0 50.00 1276 1.0
958 tayisia 1.0 50.00 1705 1.0
959 yaroslavkalinin 1.0 50.00 1514 1.0
960 vaheslavv 1.0 50.00 1208 1.0
961 lookforgood 1.0 50.00 2084 1.0
962 great_pedro 1.0 50.00 2379 1.0
963 elissweetener 1.0 50.00 0 1.0
964 grossboss19 1.0 50.00 1824 1.0
965 dmitrymaximov 1.0 50.00 2664 1.0
966 sanya270610 1.0 50.00 1134 1.0
967 kostyukoff 1.0 50.00 2072 1.0
968 hyperfrequencies 1.0 50.00 1935 1.0
969 ger_manik 1.0 50.00 1893 1.0
970 roxyzz 1.0 50.00 1523 1.0
971 maximkris 1.0 50.00 1456 1.0
972 metalurg_forever 1.0 50.00 1529 1.0
973 merry_corpse 1.0 50.00 1355 1.0
974 fair2 1.0 50.00 1529 1.0
975 fadro1 1.0 50.00 1716 1.0
976 gogol57 1.0 50.00 1354 1.0
977 popaduke 1.0 50.00 1481 1.0
978 roman1602 1.0 50.00 1442 1.0
979 romanhladun 1.0 50.00 1462 1.0
980 pntstr 1.0 50.00 1242 1.0
981 mischarusnak 1.0 50.00 1253 1.0
982 maxmakeevka14 1.0 50.00 1239 1.0
983 sergeylt 1.0 50.00 1376 1.0
984 denchik90 1.0 50.00 1806 1.0
985 darkness228 1.0 50.00 1936 1.0
986 darijj 1.0 50.00 1746 1.0
987 mykolasemeshko 1.0 50.00 1749 1.0
988 socievole 1.0 50.00 837 1.0
989 javors2017 1.0 50.00 2137 1.0
990 sokilmax 1.0 50.00 2572 1.0
991 juliaefremova 1.0 50.00 2289 1.0
992 covid19-pro 1.0 50.00 1169 1.0
993 chukotka1980 1.0 50.00 1817 1.0
994 lukian_chess 1.0 50.00 1664 1.0
995 nastia12 1.0 50.00 1213 1.0
996 maks735 1.0 50.00 1321 1.0
997 gamechanger888 1.0 50.00 1548 1.0
998 diesel31 1.0 50.00 2064 1.0
999 mrdmitry93 1.0 50.00 1618 1.0
1000 marchenko-liza 1.0 50.00 2035 1.0
1001 shapovaligor 1.0 50.00 2116 1.0
1002 shewki 1.0 50.00 1536 1.0
1003 kolia-nikolai 1.0 50.00 1142 1.0
1004 shpindell88 1.0 50.00 2148 1.0
1005 yager001 1.0 25.00 2024 1.0
1006 alexandrus-the-great 1.0 25.00 1848 1.0
1007 capitan_anarchist 1.0 25.00 2170 1.0
1008 alexgelman2007 1.0 25.00 2003 1.0
1009 alexriabtsev 1.0 25.00 1350 1.0
1010 archangelmichael15 1.0 25.00 1092 1.0
1011 arsen_p 1.0 25.00 896 1.0
1012 v0lter 1.0 25.00 1511 0.0 1.0
1013 yom7102 1.0 25.00 1565 1.0
1014 vitaliy59 1.0 25.00 1358 1.0
1015 sviatik96 1.0 25.00 1072 1.0
1016 animeshnik2018 1.0 25.00 1466 1.0
1017 1477dark 1.0 25.00 2071 1.0
1018 pchelkinvk 1.0 25.00 2509 0.0 1.0
1019 saidhell 1.0 25.00 1394 1.0
1020 pavlo-ostrikov 1.0 25.00 1943 1.0
1021 samoletove 1.0 25.00 1914 1.0
1022 kyivpilotvlad 1.0 25.00 1454 1.0
1023 maryna-p 1.0 25.00 1735 1.0
1024 scacchista83 1.0 25.00 2416 1.0
1025 igor2915 1.0 25.00 1311 0.0 1.0
1026 leo1187 1.0 25.00 1580 1.0
1027 emillyg 1.0 25.00 1255 1.0
1028 maxstat 1.0 25.00 1728 1.0 0.0
1029 kuchma777 1.0 25.00 2509 1.0
1030 princeflorizel 1.0 25.00 2110 1.0
1031 emirsim 1.0 25.00 1787 1.0
1032 serega_lobunec 1.0 25.00 1539 1.0
1033 movingrandompieces 1.0 25.00 1893 1.0
1034 jacob_moss_ukr 1.0 25.00 1464 0.0 1.0
1035 lytvynec 1.0 25.00 1781 1.0
1036 netochaiev 1.0 25.00 954 1.0
1037 mrnazario 1.0 25.00 1832 1.0
1038 maksym006 1.0 25.00 1524 1.0
1039 kolanina 1.0 25.00 1351 1.0
1040 shtembuliak 1.0 25.00 2874 1.0
1041 a959 1.0 16.67 1770 0.0 0.0 1.0
1042 andreysim2010 1.0 16.67 1378 0.0 1.0
1043 veron999 1.0 16.67 1689 1.0
1044 aleck_b 1.0 16.67 1250 1.0
1045 valentin4567 1.0 16.67 1575 1.0 0.0
1046 rokirovka25 1.0 16.67 1029 1.0
1047 serhiivolokh 1.0 16.67 1836 1.0
1048 prometheus911 1.0 16.67 1478 1.0
1049 romanzhyk 1.0 16.67 1578 0.5 0.5
1050 nemiroffchess 1.0 16.67 1429 1.0
1051 oleggal 1.0 16.67 1459 1.0
1052 ikohut 1.0 16.67 1462 1.0
1053 banditogangsterito 1.0 12.50 1910 0.0 1.0
1054 man_in_black_86 1.0 12.50 1730 1.0 0.0
1055 ministyle 0.5 25.00 1754 0.5
1056 pr3dator1552 0.5 25.00 954 0.5
1057 vslynko 0.5 25.00 1770 0.5
1058 n-a-z-a-r18947741 0.5 25.00 1094 0.5
1059 ivan_monich 0.5 25.00 1081 0.5
1060 igor_kor 0.5 25.00 1847 0.5
1061 kvv05 0.5 25.00 1288 0.5
1062 aleks1961 0.5 25.00 1718 0.5
1063 maximilian4012 0.5 25.00 1123 0.5
1064 telegin_dmitriy 0.5 25.00 1945 0.5
1065 sha170978 0.5 25.00 1470 0.5
1066 cor_leonis 0.5 25.00 1388 0.5
1067 vilcher 0.5 12.50 1642 0.5
1068 ironman-ua 0.5 12.50 1515 0.5
1069 andrew_counsel 0.5 12.50 1363 0.5 0.0
1070 andrianpro228 0.5 12.50 1403 0.5
1071 igrik000 0.5 12.50 1493 0.5
1072 gapliakserg 0.5 12.50 1865 0.5
1073 marchenko-amelia 0.5 12.50 1600 0.5
1074 dimapl99 0.5 12.50 1286 0.0 0.5
1075 marat_1326 0.5 12.50 1069 0.5
1076 dmitryi1994 0.5 12.50 1171 0.5 0.0
1077 maxpast 0.5 12.50 1783 0.5
1078 evhen62 0.5 12.50 1788 0.5
1079 zirconium-youtube 0.0 0.00 1427 0.0 0.0
1080 maksim-v 0.0 0.00 1309 0.0
1081 andreymat 0.0 0.00 1611 0.0
1082 lubomirchik 0.0 0.00 1719 0.0
1083 andriy_vakulich 0.0 0.00 1728 0.0
1084 loban1973 0.0 0.00 1110 0.0
1085 white_king_81 0.0 0.00 1408 0.0
1086 zodiac95 0.0 0.00 608 0.0
1087 andrianmd 0.0 0.00 1980 0.0
1088 ahatol 0.0 0.00 1761 0.0
1089 knyazik00 0.0 0.00 1541 0.0
1090 makim1787 0.0 0.00 1622 0.0
1091 zimat3 0.0 0.00 1331 0.0
1092 lisserg33 0.0 0.00 1401 0.0
1093 mykola1602 0.0 0.00 1254 0.0
1094 zaslavskyi_denys 0.0 0.00 1780 0.0
1095 mykola_65 0.0 0.00 1311 0.0 0.0
1096 mykolaj 0.0 0.00 1262 0.0 0.0
1097 made_in_ua 0.0 0.00 1601 0.0
1098 kiperman001 0.0 0.00 2168 0.0
1099 liches2015 0.0 0.00 1161 0.0
1100 mokrykr 0.0 0.00 1754 0.0
1101 mariia2007 0.0 0.00 1394 0.0
1102 zakusilo86 0.0 0.00 1504 0.0
1103 alonsoukr 0.0 0.00 1346 0.0
1104 kuharigor1959 0.0 0.00 1039 0.0
1105 mikhal867 0.0 0.00 2362 0.0
1106 aliktalik 0.0 0.00 1338 0.0
1107 krav62 0.0 0.00 765 0.0
1108 kozhan_evgenii 0.0 0.00 1815 0.0
1109 vovrud 0.0 0.00 1704 0.0
1110 maxsaint22 0.0 0.00 1010 0.0
1111 miroslavchess 0.0 0.00 1632 0.0
1112 alexshayda 0.0 0.00 1889 0.0
1113 ambassador_chess 0.0 0.00 1785 0.0
1114 yuravv 0.0 0.00 1759 0.0
1115 anatolkhimich 0.0 0.00 1914 0.0
1116 maximkovalenko83 0.0 0.00 2085 0.0
1117 maximirmmm8 0.0 0.00 2030 0.0
1118 maslovchessnoob 0.0 0.00 961 0.0
1119 yaremchik 0.0 0.00 1874 0.0
1120 markuscool 0.0 0.00 933 0.0
1121 misharodin 0.0 0.00 1047 0.0
1122 markiyankhomichak 0.0 0.00 937 0.0
1123 mishata 0.0 0.00 1270 0.0
1124 kosemen 0.0 0.00 1658 0.0
1125 ynic81 0.0 0.00 1686 0.0
1126 natovec 0.0 0.00 1205 0.0
1127 chesspenguin6 0.0 0.00 0 0.0
1128 kecha53 0.0 0.00 2123 0.0
1129 toxinushka 0.0 0.00 776 0.0
1130 serhioramos83 0.0 0.00 1623 0.0
1131 trueroman 0.0 0.00 1590 0.0
1132 semenuha_4n 0.0 0.00 2124 0.0
1133 dimas-dimas 0.0 0.00 2436 0.0
1134 bodyabodiem 0.0 0.00 1832 0.0
1135 sbs91 0.0 0.00 1192 0.0
1136 sashakiev 0.0 0.00 1083 0.0
1137 dimonshanson 0.0 0.00 1926 0.0
1138 dj_lialus 0.0 0.00 1030 0.0
1139 domitore 0.0 0.00 1426 0.0
1140 duda2013 0.0 0.00 1420 0.0
1141 vad_ser 0.0 0.00 1183 0.0
1142 romn69 0.0 0.00 2287 0.0
1143 bellatrisa 0.0 0.00 1221 0.0
1144 romanticvampire13 0.0 0.00 1223 0.0
1145 romanpakosh 0.0 0.00 1041 0.0 0.0
1146 valerii_b 0.0 0.00 1032 0.0
1147 shankovsky 0.0 0.00 2516 0.0
1148 toughguy14 0.0 0.00 1572 0.0
1149 roccccccco 0.0 0.00 1673 0.0
1150 torgonski 0.0 0.00 1248 0.0
1151 chesssaurusm 0.0 0.00 1304 0.0
1152 chubbyserg 0.0 0.00 2262 0.0
1153 talyan 0.0 0.00 1195 0.0
1154 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1427 0.0
1155 starlex13 0.0 0.00 1202 0.0
1156 stanis8 0.0 0.00 1376 0.0
1157 daaniafomin 0.0 0.00 884 0.0
1158 tars8 0.0 0.00 2126 0.0
1159 danylozv 0.0 0.00 1578 0.0
1160 sm2175 0.0 0.00 1317 0.0
1161 delolub 0.0 0.00 1599 0.0
1162 denbashmak 0.0 0.00 2086 0.0
1163 denchuk10082004 0.0 0.00 1371 0.0
1164 sk1912 0.0 0.00 1205 0.0
1165 simtomast 0.0 0.00 2218 0.0
1166 shuhister 0.0 0.00 1298 0.0
1167 boltonole 0.0 0.00 1548 0.0
1168 valeriisub 0.0 0.00 1388 0.0
1169 faizik_ua 0.0 0.00 1165 0.0
1170 nazarhaidai 0.0 0.00 932 0.0
1171 chessrook5t1 0.0 0.00 2249 0.0
1172 ihorkov 0.0 0.00 980 0.0
1173 vlad-x 0.0 0.00 1737 0.0
1174 ihorzhuk 0.0 0.00 1421 0.0
1175 arnavgm1758 0.0 0.00 2105 0.0
1176 aristarhllatarcev 0.0 0.00 1052 0.0 0.0
1177 aristarhlatarcev 0.0 0.00 646 0.0
1178 irenbern 0.0 0.00 926 0.0
1179 ivankovbasniuk 0.0 0.00 1162 0.0
1180 okssa 0.0 0.00 1661 0.0
1181 nv84 0.0 0.00 1801 0.0
1182 volodyaivanyak96 0.0 0.00 1284 0.0
1183 volodymyrm 0.0 0.00 1435 0.0
1184 nokaut 0.0 0.00 1195 0.0
1185 kantata31 0.0 0.00 1040 0.0
1186 nekrasovnek 0.0 0.00 1626 0.0
1187 kayrom 0.0 0.00 1490 0.0
1188 vovanello 0.0 0.00 1381 0.0
1189 igorrud 0.0 0.00 1450 0.0 0.0 0.0
1190 vitalikgorbatenko 0.0 0.00 1682 0.0
1191 reflax_r 0.0 0.00 1210 0.0
1192 vitalik32kmc 0.0 0.00 1675 0.0
1193 fyutkbyf96 0.0 0.00 510 0.0
1194 g1dra2020 0.0 0.00 1265 0.0 0.0
1195 balamut4ik 0.0 0.00 2403 0.0
1196 vasylpavliuk 0.0 0.00 1504 0.0
1197 vasylsavchyn 0.0 0.00 1611 0.0
1198 bad_sant 0.0 0.00 830 0.0
1199 awsomerahul 0.0 0.00 1459 0.0
1200 gmmikhailkazakov 0.0 0.00 2202 0.0
1201 pozhiloy_shahist 0.0 0.00 1058 0.0
1202 poliklinika0078 0.0 0.00 1357 0.0
1203 gorgers 0.0 0.00 1269 0.0
1204 piter585 0.0 0.00 1561 0.0
1205 perespa39 0.0 0.00 1170 0.0
1206 artempoliak 0.0 0.00 1764 0.0
1207 grozavsehgopnikov 0.0 0.00 1228 0.0
1208 pavel_y 0.0 0.00 1572 0.0
1209 hopop78 0.0 0.00 1432 0.0
1210 dimka2 0.0 0.00 1385 0.0