# Гравець Загалом очок % очок (від загальноможливих) Бліц-рейтинг Team France (r. 1) Argentina Live Chess (r. 2) IRAN. (r. 3) Team Russia (r. 4) Srbija Tim (r. 5) Team Peru (r. 6) Team Kazakhstan (r. 7) Srbija Tim (r. 8) Team Kazakhstan (r. 9) Team Russia (r. 10)
1 romankifliuk 41.0 73.21 2226 5.5 3.5 5.0 1.0 3.0 4.5 5.0 5.5 4.0 4.0
2 conormaclaud 40.0 71.43 2056 5.0 6.0 5.0 3.0 0.0 4.0 3.0 3.5 6.0 4.5
3 novik89 39.5 70.54 2303 4.0 6.0 0.0 3.5 6.0 2.5 2.5 5.5 5.0 4.5
4 tushinskiy 39.0 81.25 2129 3.0 6.0 5.0 3.0 5.0 5.5 3.5 6.0 2.0
5 shinerzz 38.5 71.30 2028 6.0 6.0 4.0 4.0 0.0 5.0 2.5 2.0 6.0 3.0
6 jaydan2009 38.5 66.38 2026 6.0 6.0 6.0 1.0 4.0 5.0 3.0 0.5 4.0 3.0
7 viktorskliarov 38.0 70.37 2590 3.0 4.0 4.0 2.0 5.0 5.5 2.5 1.5 4.5 6.0
8 beefort 38.0 70.37 2230 4.5 4.5 3.5 0.5 6.0 5.5 2.0 4.0 1.5 6.0
9 ctrl01 37.0 71.15 2547 6.0 3.0 6.0 1.5 6.0 1.5 4.0 5.0 4.0
10 artem_kravchenko 36.5 79.35 1970 6.0 6.0 3.0 4.0 2.5 4.5 6.0 4.5
11 redborys 36.0 75.00 2064 3.5 4.0 6.0 1.5 2.0 6.0 1.0 3.5 4.5 4.0
12 igor-svoboda 35.5 80.68 2002 4.5 6.0 3.0 1.0 2.0 6.0 3.0 6.0 4.0
13 alexandermatlak 35.0 62.50 2460 2.0 6.0 3.5 3.0 5.0 3.0 4.0 2.5 3.0 3.0
14 semen16 34.5 78.41 2394 4.0 4.5 4.0 3.0 4.5 3.5 6.0 5.0
15 kolyagros 34.0 70.83 2103 2.0 6.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.5 3.5 2.0 4.0
16 leonid_starozhilov 33.5 69.79 2689 4.0 3.0 3.5 4.0 3.0 4.5 3.0 3.5 5.0
17 sonegelm 31.5 78.75 1982 4.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 3.0 6.0
18 blagorod 31.5 71.59 2166 6.0 4.5 2.0 3.5 3.5 3.0 6.0 3.0
19 uaartur 31.5 65.62 2245 3.5 4.0 5.0 1.0 4.5 4.0 3.0 1.0 4.0 1.5
20 fso 31.0 59.62 2209 3.5 5.0 3.0 5.0 6.0 1.0 4.5 1.0 2.0
21 testuvalnyk 30.0 83.33 2102 4.0 6.0 2.0 4.0 3.0 3.5 3.0 4.5
22 rekosheten 30.0 65.22 2356 2.0 6.0 4.0 1.5 0.0 5.0 4.0 1.0 4.5 2.0
23 tonkoshkuramisha 29.5 86.76 1970 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.5
24 romkoval 29.5 81.94 2098 4.0 1.0 2.0 6.0 5.0 5.5 3.5 2.5
25 happyman_ua 29.5 77.63 1912 6.0 3.5 3.5 6.0 3.5 3.0 4.0
26 shchukhomet 29.5 52.68 2005 4.0 5.0 3.5 0.0 1.0 2.0 1.5 5.0 4.0 3.5
27 olehseagal 28.5 71.25 2346 4.0 4.5 2.0 4.0 2.5 1.5 2.0 4.0 4.0
28 val1024 28.5 64.77 1954 3.0 4.5 1.0 3.0 2.0 2.5 6.0 2.0 4.5
29 alex_molchanov 28.0 77.78 2534 1.0 3.5 5.5 5.0 3.0 4.0 4.0 2.0
30 ninifu 28.0 73.68 1776 4.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.5 4.0 2.5
31 kulish_vasiliy 28.0 66.67 2027 2.0 4.0 4.0 3.5 3.0 4.0 5.0 2.5
32 bedzir 27.5 68.75 2004 1.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.0 3.0 3.0 5.5
33 novoselskyoleh 27.5 50.93 2295 2.5 4.0 3.0 2.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 5.0
34 artem-vk 27.0 79.41 2198 5.5 0.0 2.0 4.0 5.5 6.0 4.0
35 galij 26.5 77.94 2226 2.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 2.5
36 zipperthefly 26.0 76.47 2476 1.0 1.0 0.0 3.5 6.0 4.0 6.0 4.5
37 dhryvastov2506 25.5 70.83 1952 4.0 4.0 2.0 1.5 4.0 3.0 2.0 5.0
38 supernotar 24.5 72.06 2807 4.5 5.0 4.5 2.5 4.0 4.0
39 hungrylion84 24.5 72.06 2335 3.5 2.0 3.5 4.0 1.5 6.0 4.0
40 pavelchernomordik 24.5 72.06 2356 6.0 6.0 1.0 3.0 4.0 4.5
41 skliarov_oleksandr 24.5 55.68 2611 4.5 2.5 2.0 1.0 2.0 3.5 2.5 1.5 3.0 2.0
42 oleksandr1967 24.0 75.00 1847 4.0 2.0 5.0 4.5 3.5 2.0 3.0
43 bugaevsky_sergey 24.0 66.67 2191 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 1.0 6.0 1.0
44 anuchynandrii1970 24.0 60.00 1904 4.0 1.0 1.0 3.5 5.0 0.0 4.5 5.0
45 kostyazaharov 24.0 54.55 1887 4.0 4.0 0.5 2.5 1.5 2.0 3.0 2.0 2.0 2.5
46 kemal_2007 23.0 76.67 2170 4.5 5.0 5.0 5.5 3.0
47 rekhtman_pavel 22.5 80.36 2155 3.0 4.0 5.0 6.0 4.5
48 mikhail_golubev 22.5 62.50 2611 3.5 2.5 4.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.0
49 tum_nik 22.5 56.25 1899 2.0 4.0 3.0 4.5 3.0 2.0 1.0 3.0
50 dolynachess 22.0 84.62 2419 4.0 4.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0
51 zazuliak 22.0 78.57 2691 1.5 3.5 4.0 4.0 3.0 6.0
52 staryjpes 22.0 73.33 2176 5.5 2.5 5.5 3.0 5.5
53 valeriygrinev 22.0 64.71 2693 4.5 4.0 5.0 3.0 2.0 3.5
54 aleksandrsavchenko 21.5 76.79 2173 4.0 4.5 4.5 2.5 6.0
55 motopony 20.5 68.33 1616 1.0 3.0 2.0 5.0 2.0 3.0 4.5
56 darius321 20.5 64.06 2199 4.5 2.0 5.0 1.5 3.0 4.5
57 igorfedak55 20.0 90.91 1961 5.5 5.5 4.0 5.0
58 mihail012345 20.0 66.67 1632 4.0 2.0 2.0 4.0 5.0 3.0
59 olkarchess 20.0 58.82 1709 2.0 0.0 5.0 4.0 3.0 2.0 4.0
60 chessboll 19.5 75.00 2067 3.0 5.0 4.5 4.0 3.0
61 alexbuh8 19.5 75.00 1489 4.0 2.0 4.5 3.0 2.0 4.0
62 vsavon 19.5 65.00 1791 4.0 2.0 1.5 1.0 2.0 4.0 5.0
63 ivan_1968 19.0 79.17 1766 4.0 4.5 5.5 2.0 3.0
64 ljuks68 19.0 63.33 2427 6.0 4.5 3.0 3.5 2.0
65 tarasivanov 18.5 71.15 2086 2.0 4.0 4.0 4.0 4.5
66 herasymenkot2019 18.5 66.07 2404 4.0 5.0 2.5 5.0 2.0
67 sharapovevgeny 18.5 48.68 2472 1.0 1.5 2.0 4.0 3.5 2.0 4.5 0.0
68 dearron_fox 18.0 90.00 2033 2.0 6.0 4.5 5.5
69 slav4ik228 18.0 69.23 1645 1.0 2.0 3.5 6.0 3.5 2.0
70 crasyhealer 17.5 87.50 2202 6.0 2.0 6.0 3.5
71 dub_maxym 17.5 72.92 2113 2.0 2.0 4.5 4.0 5.0
72 qart2003 17.5 67.31 2202 2.5 1.0 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0
73 tarasmokrytskyy 17.0 94.44 2041 5.0 6.0 6.0
74 paragelmen 17.0 65.38 1982 5.0 3.0 3.5 2.0 3.5
75 trojnar 17.0 65.38 1909 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0
76 balogamisha 17.0 50.00 2211 2.0 4.0 3.0 1.0 3.0 4.0
77 ruslanchessnuttree 16.5 75.00 1905 3.5 1.0 3.0 4.5 4.5
78 borsuk_konstantin 16.5 75.00 2575 3.0 1.0 3.0 4.0 5.5
79 markgoldshtein 16.5 51.56 1702 1.0 2.0 1.0 2.0 0.5 3.5 2.0 4.5
80 ritanovikova 16.0 80.00 2140 2.0 4.0 4.0 6.0
81 blak_wolf 16.0 72.73 1949 2.0 2.5 4.0 3.0 2.0 2.5
82 mxgolota 16.0 66.67 1614 2.0 2.0 2.0 0.5 2.0 4.0 3.5
83 valentunhulka 16.0 61.54 2601 2.0 5.5 1.5 4.0 3.0
84 sono_io 16.0 57.14 1819 2.0 3.0 3.0 3.5 4.5
85 ramsayflayer 16.0 53.33 1897 2.0 1.0 3.5 2.0 2.0 3.0 2.5
86 illya_belov 16.0 53.33 2232 2.0 1.5 4.0 2.5 4.0 2.0
87 kerriennise 15.5 96.88 1944 5.5 6.0 4.0
88 levon3000 15.5 86.11 2115 3.5 6.0 6.0
89 liub10 15.5 70.45 1806 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 1.0
90 vatashow 15.5 55.36 2285 4.0 1.0 4.0 3.0 0.0 3.5
91 nikolagry 15.0 75.00 2605 3.5 4.0 3.0 4.5
92 hurkovskiy2008 15.0 68.18 1687 5.5 2.0 1.5 1.0 5.0
93 orest_vovk 15.0 57.69 2410 1.5 3.0 2.5 0.0 2.0 1.5 3.0 1.5
94 glebe1 14.5 80.56 2106 5.0 5.0 4.5
95 dmitro74 14.5 60.42 1932 2.5 2.0 5.0 3.0 2.0
96 andriy_yaremovych 14.5 60.42 1512 2.0 0.0 5.0 4.5 3.0
97 aladin75aa 14.5 55.77 2206 2.0 1.5 4.0 0.0 4.0 2.0 1.0
98 karina55 14.0 87.50 1768 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 6.0
99 sokidze 14.0 87.50 2609 4.5 6.0 3.5
100 voronavlad 14.0 70.00 1617 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
101 piddub435 14.0 70.00 1703 1.5 4.0 3.5 2.0 3.0
102 smilent 14.0 50.00 1857 0.0 2.0 0.0 3.5 4.0 4.5
103 chessma48 13.5 96.43 1985 4.0 4.0 5.5
104 kamila0411 13.5 84.38 2031 2.0 2.5 5.0 4.0
105 ukrop2019 13.5 84.38 2390 6.0 3.5 4.0
106 artem_berin 13.5 75.00 2283 1.0 1.5 4.0 3.0 4.0
107 pavloolsh2007 13.5 75.00 2072 4.0 3.5 1.0 5.0
108 artem_ua 13.5 56.25 1913 1.0 2.0 2.5 4.0 0.0 4.0
109 kintoho 13.5 51.92 2412 0.5 4.0 1.0 0.0 2.0 3.0 3.0
110 egor_serbin 13.0 92.86 1546 4.0 4.0 5.0
111 yurkiv80 13.0 81.25 1908 1.0 5.0 4.0 3.0
112 martyniuk_andrey 13.0 81.25 1965 2.0 4.0 2.0 5.0
113 blind_turtle 13.0 72.22 1904 3.0 0.0 4.0 3.0 3.0
114 iwan1967 13.0 72.22 2042 4.5 4.5 4.0
115 octopus_11 13.0 72.22 1791 4.0 3.0 2.5 3.5
116 valerii13100 13.0 72.22 1621 4.5 5.0 3.5
117 pavlov_sergey 13.0 72.22 2577 4.0 4.0 5.0
118 yushko_olga 13.0 65.00 2111 2.0 4.5 4.0 2.5
119 witaliy1972 13.0 65.00 1955 0.0 4.0 4.5 4.5
120 petromich1967 13.0 54.17 1580 2.0 1.0 3.5 1.5 5.0
121 fechedeu15 13.0 54.17 1973 5.0 6.0 2.0 0.0
122 samenvondill 13.0 50.00 1614 1.0 0.5 1.0 4.5 3.5 2.5
123 svjytik2 13.0 43.33 1706 1.0 0.0 0.0 3.0 5.0 2.0 2.0
124 tarasm 12.5 89.29 1595 2.0 4.5 6.0
125 dmytro_nikolaienko 12.5 78.12 1735 2.0 3.0 3.0 1.0 3.5
126 artem_koval 12.5 78.12 2374 1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.5
127 beno_chess 12.5 69.44 2485 2.5 6.0 4.0
128 oleg8874 12.5 62.50 1647 1.5 5.0 2.0 4.0
129 s1ava 12.5 52.08 2027 3.0 4.0 1.5 2.5 1.5
130 yuramol2807 12.0 100.00 1913 4.0 4.0 4.0
131 epotapov75 12.0 75.00 1851 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0
132 artem_becker 12.0 75.00 1691 6.0 2.0 4.0
133 vladnitros-2005 12.0 66.67 1940 2.0 5.0 2.0 1.5 1.5
134 boyechko_o 12.0 66.67 2620 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0
135 gburtsev 12.0 66.67 1912 2.0 0.0 2.0 4.0 4.0
136 syvenkyy 12.0 60.00 1542 1.5 4.0 3.5 3.0
137 minenko-1958 12.0 46.15 1523 2.0 1.0 3.5 4.5 1.0
138 pletsokorvet 11.5 82.14 1911 4.0 3.0 4.0 0.5
139 ihtusandrew 11.5 82.14 2390 4.0 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0
140 anotheronebadplayer 11.5 82.14 2064 2.5 4.0 5.0
141 acm42 11.5 71.88 2263 4.5 3.5 3.5
142 akim55 11.5 71.88 1748 3.5 4.0 4.0
143 gross-aleks 11.5 71.88 2583 3.5 3.5 1.5 3.0
144 pavellavrenchuk89 11.5 63.89 2105 2.5 1.0 3.0 5.0
145 ak8201 11.5 63.89 1758 1.5 0.5 0.5 3.0 4.0 2.0
146 pylypenkoradomyr 11.5 63.89 1541 4.0 1.5 4.0 2.0
147 a13v 11.5 57.50 1473 2.0 1.5 2.0 2.0 4.0
148 rymlyanyn 11.5 47.92 2181 4.0 1.0 2.0 1.0 2.5 1.0
149 liusia 11.0 68.75 1921 2.5 3.5 1.0 4.0
150 zhekaillya2006 11.0 68.75 1830 4.0 4.0 3.0
151 ancient3000 11.0 61.11 2206 2.0 5.0 4.0
152 vicsv 11.0 61.11 2208 2.5 1.5 2.0 2.0 3.0
153 tashik 11.0 61.11 2509 3.5 2.0 4.0 1.5
154 maksymchess11 11.0 61.11 1907 0.0 5.0 1.0 5.0
155 yun_san8 11.0 55.00 1876 4.0 2.0 2.0 3.0
156 new-found 10.5 75.00 2108 4.0 3.0 3.5
157 konovka_ukraine 10.5 65.62 1827 3.0 1.5 3.0 3.0
158 dmytrot 10.5 65.62 1599 3.5 4.0 3.0
159 vsp_secgorous 10.5 65.62 1748 3.5 3.0 4.0
160 kykyryzka 10.5 65.62 2182 1.0 2.0 4.5 3.0
161 shunkov 10.5 65.62 1764 1.5 3.0 4.0 2.0
162 nikita_alexeev 10.5 58.33 1745 3.0 3.5 3.0 1.0
163 uncle_ua 10.5 58.33 1876 2.0 5.5 3.0
164 lvivmarko 10.5 58.33 1547 1.0 4.0 0.5 5.0
165 alexander_zubov 10.5 58.33 2993 4.5 2.0 4.0
166 hypnodisc 10.5 58.33 2121 0.5 3.5 4.0 2.5
167 ztr18 10.5 47.73 1545 1.0 3.0 2.5 4.0
168 lakituba 10.5 43.75 2031 0.5 4.0 4.0 2.0
169 popovkinblesk 10.0 83.33 2503 1.5 3.5 5.0
170 wgmanna 10.0 83.33 2259 1.0 2.0 2.0 4.0 1.0
171 nastyahn 10.0 83.33 1896 4.0 2.0 4.0
172 volodymyrmolyboha 10.0 71.43 2469 5.0 2.0 3.0
173 veronn999 10.0 71.43 1692 1.5 3.0 5.5
174 igor_anikieiev 10.0 71.43 1690 2.0 4.0 4.0
175 maxsabadash 10.0 62.50 1558 2.0 3.5 4.5
176 bohdan_ch 10.0 62.50 1755 1.0 3.0 0.0 6.0
177 maynav 10.0 55.56 1794 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0
178 salimskyi 10.0 55.56 2385 2.0 5.0 3.0
179 savitch333 10.0 55.56 1640 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0
180 rastkovs 10.0 55.56 1763 2.0 2.0 4.0 2.0
181 victorkovalchuk 10.0 50.00 2018 1.5 1.0 2.0 1.0 4.5
182 roger-ua 10.0 50.00 1757 1.0 0.5 1.0 3.0 2.0 2.5
183 oleksandrkhayrullin 10.0 50.00 1890 1.0 1.5 3.5 4.0
184 grug2089 9.5 95.00 2220 4.0 5.5
185 buntsev 9.5 95.00 1725 4.0 5.5
186 yarokalmuk 9.5 79.17 1586 5.0 4.5
187 danilo2008 9.5 79.17 1628 5.5 4.0
188 khrinovsky 9.5 67.86 1974 3.0 2.0 4.5
189 vmalinovskiy2009 9.5 67.86 1693 3.0 2.5 4.0
190 kavalira 9.5 67.86 2018 1.5 4.0 0.0 2.0 1.0 1.0
191 aborigen_came 9.5 67.86 2726 2.5 5.5 1.5
192 ksivany 9.5 59.38 1874 3.0 3.5 2.0 1.0
193 slidingknight2775 9.5 59.38 2112 1.0 2.0 2.5 4.0
194 pillyuk 9.5 52.78 1840 1.0 2.5 2.0 0.0 3.0 1.0
195 halfberg 9.5 43.18 1943 0.0 0.5 2.0 3.5 3.5
196 mmersiorest 9.0 90.00 2017 3.0 6.0
197 never_stop_dreams 9.0 75.00 2232 1.0 2.0 4.0 2.0
198 nykolay40 9.0 75.00 1742 4.0 1.0 4.0
199 berindmitry 9.0 75.00 1798 2.0 1.5 5.5
200 andreystarkon 9.0 75.00 2446 4.0 5.0
201 hitaman 9.0 75.00 2564 3.5 3.0 2.5
202 timurkeleberda 9.0 75.00 2159 3.0 6.0
203 fozik 9.0 64.29 1876 2.0 3.0 4.0
204 krombyk 9.0 64.29 2376 1.0 1.0 3.0 4.0
205 leovip 9.0 64.29 1626 0.0 3.0 3.0 3.0
206 chenrip 9.0 64.29 2427 1.0 4.0 4.0
207 saqw3r 9.0 64.29 2108 2.5 2.0 4.5
208 matviy200812 9.0 56.25 1791 1.0 2.0 6.0
209 maxim779 9.0 56.25 1871 1.0 4.0 4.0
210 luka4 9.0 56.25 1740 1.0 1.0 2.5 4.5
211 mshereng 9.0 56.25 1812 3.5 1.5 4.0
212 fustov35nazarii 9.0 50.00 2059 4.0 0.0 1.0 4.0 0.0
213 vova-79 9.0 50.00 2500 2.5 4.0 0.5 0.0 1.0 1.0
214 pylypenkodmytro 9.0 45.00 1363 1.5 2.0 1.5 4.0
215 igorkononets 9.0 45.00 2137 2.0 0.0 2.5 0.0 2.0 2.5
216 dkhimichenko 8.5 85.00 1454 3.0 5.5
217 antonromashov 8.5 85.00 2065 2.5 6.0
218 mazgol 8.5 85.00 1915 4.0 4.5
219 vusatiuk_vladimir 8.5 70.83 2318 4.5 4.0
220 alex77zp 8.5 70.83 1959 5.5 3.0
221 mcfim 8.5 70.83 1763 6.0 2.5
222 ready_to_battle 8.5 70.83 1909 4.0 4.5
223 mariya_zubova 8.5 70.83 2171 4.5 4.0 0.0
224 roenko_artur 8.5 60.71 2331 1.5 2.0 5.0
225 zubridis 8.5 60.71 2462 2.5 4.0 2.0
226 nitronstr 8.5 60.71 1579 4.5 0.5 3.5
227 olborg 8.5 53.12 2331 2.0 1.0 1.0 2.0 2.5
228 lgromiak 8.5 53.12 1699 3.0 2.0 3.5
229 mischuk_d 8.5 42.50 2622 2.0 3.0 2.0 1.5
230 ihtiandr82 8.5 38.64 1581 2.0 2.5 3.0 1.0
231 semnnay 8.0 100.00 2034 4.0 2.0 2.0
232 sofastar2007 8.0 100.00 1732 4.0 4.0
233 xenasona 8.0 100.00 1817 4.0 4.0
234 kobramis 8.0 80.00 2057 4.0 4.0
235 dankulinets_yulia 8.0 80.00 1842 5.5 2.5
236 iliabeliaev 8.0 80.00 2199 3.5 4.5
237 crazydmitreg 8.0 80.00 2115 5.0 3.0
238 olegshevchenko2020 8.0 66.67 1742 5.5 2.5
239 big_pirate 8.0 66.67 2431 5.0 3.0
240 tara7ka 8.0 66.67 2057 4.5 3.5
241 pultis 8.0 66.67 2731 3.5 3.0 1.5
242 gmlm 8.0 66.67 2188 2.5 3.0 2.5
243 vital715 8.0 57.14 1533 2.0 3.0 3.0
244 chibrikov_vadym 8.0 57.14 1846 4.0 1.0 3.0
245 imcoach 8.0 50.00 2461 3.5 0.0 2.0 2.5
246 supertony83 8.0 50.00 1456 2.0 2.0 4.0
247 bakki78 8.0 50.00 2683 3.0 2.0 3.0
248 atos666 8.0 50.00 1874 3.0 1.5 1.0 2.5
249 zamekhovskiycm 8.0 50.00 2042 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0
250 bodikpushka 8.0 40.00 1368 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0
251 magicchess777 8.0 33.33 2205 0.5 3.0 2.0 2.5 0.0
252 denisq 7.5 93.75 2593 2.0 5.5
253 kapablanka013 7.5 93.75 1697 2.0 5.5
254 semenov_dmytro 7.5 93.75 2350 3.5 4.0
255 gogieff 7.5 75.00 2895 4.5 3.0
256 dancingkozak 7.5 75.00 1595 2.5 5.0
257 ol_bilych 7.5 62.50 2470 2.0 4.0 1.5
258 kupchak 7.5 62.50 2005 4.0 3.5
259 larchikov 7.5 62.50 1753 3.5 4.0
260 adjorno 7.5 62.50 2441 1.5 6.0
261 turbion 7.5 53.57 2547 2.5 4.0 1.0
262 khanzhonk 7.5 53.57 2112 0.5 4.0 1.0 2.0
263 stepan123123 7.0 87.50 1730 2.0 3.0 2.0
264 troglodyt2017 7.0 87.50 1891 1.0 2.0 4.0
265 dniproliza 7.0 87.50 1706 4.0 3.0
266 acbars 7.0 87.50 2104 2.0 5.0
267 beryslav-kyiv 7.0 87.50 1727 1.5 1.5 4.0
268 elgasanov 7.0 70.00 2753 2.0 5.0
269 voyager_faraway 7.0 70.00 1754 2.0 1.0 4.0
270 jenia84 7.0 70.00 2325 0.5 3.5 3.0
271 de_utka 7.0 70.00 1449 1.0 6.0
272 ganimed17 7.0 70.00 2068 2.0 1.0 4.0
273 gross1975 7.0 70.00 2104 2.0 0.0 5.0
274 chessmasterzt 7.0 70.00 2581 2.0 1.0 2.0 2.0
275 ve-dzu 7.0 70.00 2403 4.0 3.0
276 samokl 7.0 70.00 2204 5.0 2.0
277 kostyn1964 7.0 70.00 2194 4.0 3.0
278 wiking2800 7.0 70.00 2215 5.0 2.0
279 lisandreua 7.0 58.33 1757 3.5 3.5
280 miksel3 7.0 58.33 1829 2.0 3.0 2.0
281 nataliva 7.0 58.33 1538 2.0 1.0 4.0
282 olegsyvenkyy 7.0 58.33 1446 1.0 3.0 3.0
283 ruzhuk 7.0 50.00 1579 0.0 4.0 3.0
284 chesslovere4-e5 7.0 50.00 1609 0.0 1.0 2.0 4.0
285 rygyjpec 7.0 43.75 1579 2.5 1.5 1.0 2.0
286 oleksii_k 7.0 43.75 1826 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0
287 vlad_dubynskyi 7.0 38.89 2170 1.0 0.0 3.0 0.5 2.5
288 srtcomrad 7.0 35.00 1813 2.0 0.0 1.0 4.0 0.0
289 awareidea 6.5 81.25 2484 3.0 3.5
290 vitaksin 6.5 81.25 1434 0.5 2.0 4.0
291 kulepestin 6.5 81.25 2127 1.0 5.5
292 vasil40 6.5 81.25 2175 2.5 4.0
293 ruthenianson 6.5 81.25 2479 1.5 2.0 3.0
294 taksistchortkivskiy 6.5 81.25 2263 0.5 6.0
295 kirillshevchenko 6.5 81.25 2863 3.0 3.5
296 bukvar21 6.5 81.25 1934 2.0 2.5 2.0
297 andriana_476 6.5 65.00 1352 3.0 3.5
298 volodymyrsimionesku 6.5 65.00 1690 1.5 5.0
299 dim-gor 6.5 65.00 2147 0.0 2.0 4.5
300 velychkosemen 6.5 65.00 1588 2.5 4.0
301 ingemars_jesse 6.5 65.00 2672 1.5 5.0
302 chaos44 6.5 54.17 2822 2.5 0.5 3.5
303 ytubedovchenko 6.5 54.17 2097 3.5 3.0
304 slovafn 6.5 54.17 2262 2.0 1.0 1.0 2.5
305 misha_chess 6.5 54.17 1864 2.5 4.0
306 vladislav_bytchek 6.5 54.17 2073 4.5 2.0 0.0
307 hdmytro 6.5 46.43 1497 0.0 1.5 1.0 1.0 3.0
308 bogdan_lozynskyi228 6.5 46.43 2259 3.0 1.0 2.5
309 tianachess 6.5 36.11 2099 1.5 2.0 3.0
310 mozart2006 6.0 100.00 2130 6.0
311 fylht86 6.0 100.00 1471 6.0
312 lukianpro 6.0 100.00 1605 6.0
313 granol 6.0 100.00 1922 6.0
314 andrjywa 6.0 100.00 2343 6.0
315 marnyansky 6.0 100.00 2161 6.0
316 ua_fischer 6.0 100.00 2180 2.0 4.0
317 andrbaryshpolets 6.0 100.00 2726 6.0
318 budnikov_oleg 6.0 100.00 2509 2.0 4.0
319 danylo_biletskiy 6.0 100.00 2404 2.0 4.0
320 wladwin1962 6.0 100.00 1822 6.0
321 x_r_o_n_i_k_1 6.0 100.00 1746 6.0
322 xumepa 6.0 100.00 2031 6.0
323 carefullake 6.0 100.00 1988 6.0
324 knight_chess 6.0 100.00 1892 2.0 4.0
325 dmytro01 6.0 100.00 1822 6.0
326 viktortyutyunnik 6.0 100.00 2159 2.0 4.0
327 alexfoto 6.0 75.00 1771 2.0 0.0 4.0
328 zorrrrrro 6.0 75.00 1605 0.0 6.0
329 kuznetsov-igor 6.0 75.00 2271 3.0 3.0
330 pal_palych 6.0 75.00 1818 0.0 6.0
331 21072010 6.0 75.00 1808 1.0 5.0
332 villips 6.0 75.00 1739 2.0 4.0
333 as74 6.0 75.00 1811 2.0 4.0
334 lineman90 6.0 60.00 1933 1.5 4.5
335 apte4nik 6.0 60.00 1424 0.0 4.0 2.0
336 egor1369 6.0 60.00 1601 2.5 3.5
337 dasha207 6.0 60.00 1679 2.0 4.0
338 sl44sl44 6.0 60.00 1471 2.0 0.0 4.0
339 panteljuk 6.0 60.00 1354 1.0 2.0 3.0
340 pashanyk 6.0 60.00 1721 3.0 3.0
341 yar_chess 6.0 60.00 2020 1.0 2.0 3.0
342 dancewer 6.0 50.00 1818 3.5 2.5
343 bogdanb96 6.0 50.00 2402 2.5 3.5
344 alex_chaban 6.0 50.00 1936 3.0 3.0
345 blackdog228 6.0 50.00 2113 1.0 3.0 2.0
346 andrii_prydun 6.0 50.00 2424 0.0 2.0 4.0
347 mikolar 6.0 42.86 1408 0.0 2.0 4.0
348 drbergerberger 5.5 91.67 2458 5.5
349 yaroslav548 5.5 91.67 1456 5.5
350 carachun1703 5.5 91.67 1967 2.0 2.0 1.5
351 andriy45-2000 5.5 91.67 1609 5.5
352 maghalashvili 5.5 91.67 2713 5.5
353 gena1969 5.5 91.67 1987 2.0 1.5 2.0
354 dimaf29 5.5 91.67 2150 5.5
355 bazar-wokzal 5.5 91.67 2464 5.5
356 shkvarchuk_illia 5.5 91.67 1674 5.5
357 oleg_st 5.5 91.67 2117 5.5
358 vrungele 5.5 68.75 1749 2.0 1.5 2.0
359 andreymasha 5.5 68.75 1245 4.0 1.5
360 anato1iy22 5.5 68.75 1999 2.5 3.0
361 alex_strjuk 5.5 68.75 1633 2.5 3.0
362 maxim_guzyo 5.5 68.75 2326 3.5 2.0
363 zefirka 5.5 68.75 2477 2.0 3.5
364 fatalispm 5.5 68.75 2537 2.5 3.0
365 nerses11 5.5 68.75 1840 2.0 1.0 2.5
366 svetlyov 5.5 68.75 2137 2.0 2.0 1.5 0.0
367 dmytro9 5.5 55.00 1473 1.0 0.0 4.5
368 valik3504 5.5 55.00 2302 1.5 4.0
369 multiwebcreation 5.5 55.00 1553 2.5 3.0
370 neonila-105 5.5 55.00 1382 3.5 2.0
371 yurii13 5.5 55.00 1778 0.0 2.0 3.5
372 riddik 5.5 55.00 2172 2.5 2.0 1.0
373 vlad_sid 5.5 55.00 2540 2.5 2.0 1.0
374 dwerty 5.5 45.83 1862 1.0 0.0 2.5 2.0
375 zdanevych 5.5 45.83 1493 0.0 2.0 3.5
376 vbosac 5.5 39.29 1873 5.0 0.0 0.5
377 sir73 5.0 83.33 1482 5.0
378 kotran 5.0 83.33 1840 2.0 3.0
379 magnuscarlsennad 5.0 83.33 1136 1.5 3.5
380 saxar85 5.0 83.33 2757 5.0
381 ilkivvasil 5.0 83.33 1786 5.0
382 kambroshka2015 5.0 83.33 2627 5.0
383 k-kucher 5.0 83.33 2184 2.0 2.0 1.0
384 sosevich_v 5.0 83.33 1734 5.0
385 legolas113 5.0 83.33 2117 2.0 2.0 1.0
386 kherson 5.0 83.33 2000 5.0
387 lriccir 5.0 83.33 2540 5.0
388 sssemenov 5.0 83.33 1480 5.0
389 kukuruza 5.0 83.33 1674 5.0
390 kokkomikoz 5.0 83.33 1564 2.0 3.0
391 gafkens 5.0 83.33 2363 5.0
392 queen_iryna 5.0 83.33 2324 1.0 4.0
393 rasplata_drakona1 5.0 83.33 1755 1.0 4.0
394 bothox 5.0 83.33 1636 5.0
395 yurahusti 5.0 83.33 2015 5.0
396 yonkayura 5.0 83.33 1699 5.0
397 nicknameforgame 5.0 83.33 1797 5.0
398 baby_legs 5.0 83.33 2635 5.0
399 artur728 5.0 83.33 1841 5.0
400 mysholov 5.0 83.33 1792 5.0
401 ave_mariia 5.0 83.33 2489 1.5 2.0 1.5
402 roman_granko 5.0 83.33 2409 3.0 2.0
403 gennady_maksimchuk 5.0 83.33 1826 5.0
404 maxim0610 5.0 83.33 1672 5.0
405 vadym232 5.0 83.33 1712 5.0
406 slava_ukr 5.0 62.50 2256 2.0 3.0
407 oleksandr12082008 5.0 62.50 1946 3.0 2.0
408 fanatikchess-twitch 5.0 62.50 1841 2.0 2.0 1.0 0.0
409 mpreall 5.0 62.50 1805 2.0 3.0
410 tricky_king64 5.0 62.50 1622 0.0 3.0 2.0
411 muchichka_serezha 5.0 62.50 1997 3.0 2.0
412 bohdan-tato 5.0 62.50 1948 0.0 1.0 4.0
413 aniuta_grechyshyna 5.0 62.50 1445 2.0 3.0
414 ghotrix 5.0 62.50 1884 3.0 2.0
415 chess_forester 5.0 62.50 1665 2.0 1.0 2.0
416 2007gvv 5.0 62.50 1719 1.0 4.0
417 andriy198922 5.0 50.00 1826 2.0 2.0 1.0 0.0
418 mr_wolf_1 5.0 50.00 2081 3.0 0.0 2.0
419 rshtukovany 5.0 50.00 1811 2.0 3.0
420 danik_rakubovchuk 5.0 50.00 1502 1.0 4.0
421 chess111chess111 5.0 50.00 1677 2.0 3.0
422 scorpchess_1 5.0 41.67 2003 2.0 3.0
423 terek_terek 5.0 41.67 2202 3.0 2.0
424 gorn1981 5.0 41.67 1697 1.5 2.0 1.5
425 yutar 5.0 35.71 1653 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0
426 vladyslav2008 5.0 31.25 1867 0.0 3.0 2.0
427 yarigo 4.5 75.00 2333 2.0 2.0 0.5
428 pschenichniyvladimir 4.5 75.00 2346 4.5
429 paul_akkerman93 4.5 75.00 1674 4.5
430 chessphoenix07 4.5 75.00 2117 4.5
431 pasha2010 4.5 75.00 1873 4.5
432 yuralug97 4.5 75.00 1909 4.5
433 eldar29 4.5 75.00 1387 2.0 2.5
434 ruslanasiroff 4.5 75.00 2205 4.5
435 anatolii_nikulenkov 4.5 75.00 1913 4.5
436 sambir_ns 4.5 56.25 1747 1.0 3.5
437 pitnicany 4.5 45.00 1957 2.0 1.5 1.0
438 ayvin4 4.5 45.00 2155 0.0 1.5 3.0
439 tetyana08 4.5 45.00 1556 0.0 2.0 2.5
440 kvartirant 4.5 45.00 1445 2.0 1.0 1.5
441 zavgorodniy_serg 4.5 45.00 2743 0.0 1.5 3.0
442 anik9609 4.5 45.00 1629 0.0 2.5 2.0
443 sotyast 4.0 100.00 1307 4.0
444 oleksiihusakov 4.0 100.00 1492 4.0
445 sakharovandrey 4.0 100.00 2169 4.0
446 olexiy109921 4.0 100.00 1465 4.0
447 tarasabc1 4.0 100.00 1634 4.0
448 luckytiger 4.0 100.00 2692 4.0
449 mykola-bortnyk 4.0 100.00 3003 4.0
450 pzs1985 4.0 100.00 1410 4.0
451 romanlvivukraine 4.0 100.00 1573 4.0
452 romchic2503 4.0 100.00 1908 4.0
453 nick_molchanov 4.0 100.00 1470 2.0 2.0
454 milanost 4.0 100.00 1466 4.0
455 razmenchic 4.0 100.00 2513 4.0
456 vaself1 4.0 100.00 1392 4.0
457 quo_vadis_3 4.0 100.00 2271 4.0
458 vartanianroman 4.0 100.00 1651 4.0
459 skzt 4.0 100.00 2520 4.0
460 mylash 4.0 100.00 1247 4.0
461 igor_temnik 4.0 100.00 2098 4.0
462 jurock 4.0 100.00 1470 4.0
463 evgeniyhaevtsov 4.0 100.00 2020 4.0
464 benjaminhuebner 4.0 100.00 1459 4.0
465 blower_beliy 4.0 100.00 1375 4.0
466 viktoria1403 4.0 100.00 1430 4.0
467 yaroslav7883 4.0 100.00 1500 4.0
468 bonantagulo 4.0 100.00 1587 4.0
469 breach_the_line 4.0 100.00 1707 4.0
470 did_panas_1911 4.0 100.00 1952 4.0
471 bulgakov7 4.0 100.00 1657 4.0
472 creativeedge 4.0 100.00 1307 4.0
473 denisfisenko 4.0 100.00 1722 4.0
474 ivan_ua 4.0 100.00 1529 4.0
475 galia4444 4.0 100.00 1661 4.0
476 3105yura 4.0 100.00 1737 4.0
477 albina_v 4.0 100.00 1787 4.0
478 geovin 4.0 100.00 2183 4.0
479 alois_ruiz 4.0 100.00 2007 4.0
480 vyura 4.0 100.00 1427 4.0
481 andriychess2006 4.0 100.00 1437 4.0
482 anisimovvlad 4.0 100.00 1546 4.0
483 flamaster7 4.0 100.00 2453 4.0
484 oleksandr_bortnyk 4.0 66.67 2922 4.0
485 predator-ua 4.0 66.67 1636 4.0
486 va_ua 4.0 66.67 1718 4.0
487 kotskovych60 4.0 66.67 1470 4.0
488 konstvik2112 4.0 66.67 1970 2.0 2.0
489 pastukhovigor 4.0 66.67 2020 4.0
490 sandrakonopatska 4.0 66.67 1704 4.0
491 valdem85 4.0 66.67 1696 4.0
492 tema1107 4.0 66.67 1689 1.0 3.0
493 kolya5 4.0 66.67 1730 4.0
494 tastycake123 4.0 66.67 2095 1.0 3.0
495 sevenchildren 4.0 66.67 1499 0.0 4.0
496 malysch 4.0 66.67 2429 4.0
497 mp20087 4.0 66.67 2064 2.0 2.0
498 nautilus1987 4.0 66.67 2100 4.0
499 kyrish 4.0 66.67 1886 1.0 1.0 2.0
500 nick210377 4.0 66.67 2425 4.0
501 ruslankorynenko 4.0 66.67 1926 4.0
502 sveta10 4.0 66.67 2306 4.0
503 olegira 4.0 66.67 2167 4.0 0.0
504 zvk 4.0 66.67 1958 2.0 2.0
505 vovan123456 4.0 66.67 1639 4.0
506 drakonchik 4.0 66.67 1935 4.0
507 bogdanstamat 4.0 66.67 1506 4.0
508 domanskiy_06 4.0 66.67 1934 1.0 3.0
509 bondar1983 4.0 66.67 1650 4.0
510 insterburg 4.0 66.67 2254 4.0
511 derg2010 4.0 66.67 1783 0.5 3.5
512 chesscoachkr 4.0 66.67 2031 4.0
513 danykopy 4.0 66.67 2401 4.0
514 danylong1 4.0 66.67 1394 0.0 4.0
515 ischukin 4.0 66.67 1792 4.0
516 vyacheslav_rogov 4.0 66.67 2078 4.0
517 yumart 4.0 66.67 1689 4.0
518 k_kirill 4.0 66.67 1542 4.0
519 ifnmu 4.0 66.67 1729 4.0
520 aleks45 4.0 66.67 2503 4.0
521 gerasimenyuk_miha 4.0 66.67 2404 1.0 3.0
522 artemho 4.0 66.67 1511 4.0
523 fisik83 4.0 66.67 2104 4.0
524 stoiko2010 4.0 50.00 1570 2.0 2.0
525 playgood28 4.0 50.00 2335 3.0 1.0
526 susvladimir 4.0 50.00 1600 1.0 3.0
527 super_stock_fish_6 4.0 50.00 1055 4.0 0.0
528 shin2010 4.0 50.00 1550 0.0 2.0 2.0
529 vasiliu45 4.0 50.00 1597 2.0 2.0
530 nazman 4.0 50.00 1591 1.0 3.0
531 volodimirivanchenko 4.0 50.00 1897 4.0 0.0
532 volog 4.0 50.00 1699 0.0 4.0
533 pauljacobson 4.0 33.33 2004 1.0 1.0 2.0
534 nazarkuzmak 4.0 33.33 1717 1.5 2.5
535 babagalya 4.0 33.33 2005 2.0 2.0 0.0
536 knjazj 4.0 25.00 2012 2.0 0.0 1.0 1.0
537 mykhailokr 3.5 87.50 1609 3.5
538 vladkhvost 3.5 87.50 1510 3.5
539 vkomar 3.5 87.50 1366 3.5
540 dima_horielov 3.5 87.50 2405 3.5
541 novikovpm 3.5 87.50 2657 1.5 2.0
542 danilaalexandrov 3.5 87.50 2049 3.5
543 sachakiver 3.5 87.50 1628 3.5
544 21101981 3.5 87.50 2100 1.5 2.0
545 zhuikov 3.5 87.50 1682 3.5
546 zhenyajuly 3.5 87.50 1730 3.5
547 andriy_2007 3.5 87.50 1722 3.5
548 rybka1989 3.5 87.50 2460 3.5
549 parter_chess04 3.5 87.50 2304 3.5
550 artyr_kaissa 3.5 87.50 1900 3.5
551 bepohuka 3.5 87.50 1773 3.5
552 bibikartem86 3.5 87.50 1389 3.5
553 ponichpavel 3.5 87.50 1636 3.5
554 bukovinet 3.5 87.50 1533 3.5
555 phinneas 3.5 87.50 1776 3.5
556 khabichess 3.5 87.50 1916 3.5
557 killergod1 3.5 87.50 1659 3.5
558 igorkorniychyk 3.5 87.50 1625 3.5
559 light_darkness 3.5 87.50 2058 3.5
560 jonny_dzz 3.5 87.50 1778 3.5
561 kvvm82 3.5 87.50 1460 3.5
562 vladimirsharapov 3.5 58.33 1533 1.5 2.0 0.0
563 shumaaher 3.5 58.33 1420 3.5
564 shmat09 3.5 58.33 1616 3.5
565 stas_pentsko 3.5 58.33 1493 3.5
566 sergey_kotlyarov 3.5 58.33 2067 3.5
567 romanovskyi_roman 3.5 58.33 1810 3.5
568 ykozak 3.5 58.33 1443 3.5
569 polasahmatistka 3.5 58.33 1900 2.0 1.0 0.5
570 pavlo_pylypenko 3.5 58.33 1569 3.5
571 kuznechik2006 3.5 58.33 2288 3.5
572 uvarov_andrey 3.5 43.75 2423 2.0 0.5 1.0
573 mary_cool 3.5 43.75 1985 1.5 1.0 1.0
574 miky777 3.5 43.75 1377 2.0 1.5
575 smaster_2012 3.5 43.75 1724 1.0 2.5
576 shyra2020 3.5 43.75 1806 0.0 3.5
577 lyubkomr 3.5 43.75 1731 0.5 3.0
578 vitaliy790 3.5 43.75 1493 2.5 1.0
579 igorbozz 3.5 43.75 1686 1.0 1.5 1.0
580 vasili_v_k 3.5 43.75 1721 1.5 0.5 1.5
581 vinnykmisha 3.0 75.00 1698 3.0
582 dmitrykolesetsky 3.0 75.00 1900 3.0
583 tigeremik 3.0 75.00 1359 3.0
584 kotnl 3.0 75.00 1318 2.0 1.0
585 dimon2525 3.0 75.00 1716 3.0
586 dinamo223 3.0 75.00 1892 3.0
587 koteykaya 3.0 75.00 2038 3.0
588 ard-999 3.0 75.00 1729 1.5 1.5
589 andreymarchenko2008 3.0 75.00 1714 3.0
590 every777 3.0 75.00 1420 3.0
591 sergeypanchenko906 3.0 75.00 1615 3.0
592 mr_vol4enok 3.0 75.00 1297 3.0
593 imbassador 3.0 75.00 2131 3.0
594 limpinggrandpa 3.0 75.00 853 3.0
595 dno-winster2006 3.0 75.00 2026 3.0
596 dmytroveselov 3.0 75.00 1567 3.0
597 andriy_dudko 3.0 75.00 1503 3.0
598 novovolynsk 3.0 75.00 1838 3.0
599 yura_ant89 3.0 75.00 2004 3.0
600 chessko_150 3.0 75.00 1956 3.0
601 vasyl770 3.0 75.00 1937 3.0
602 booot76 3.0 75.00 2262 3.0
603 bravenam 3.0 75.00 2168 3.0
604 polina_888 3.0 75.00 1884 3.0
605 peshkanchik 3.0 75.00 1743 3.0
606 bogdanlviv1991 3.0 75.00 1547 3.0
607 telegindima1998 3.0 75.00 1589 1.0 2.0
608 chesgamerr 3.0 75.00 1672 3.0
609 jim_chv 3.0 75.00 1440 3.0
610 volodya_ukraine 3.0 75.00 1829 3.0
611 jokers20184061 3.0 75.00 1950 3.0
612 olha84 3.0 75.00 1546 3.0
613 olexandrkh 3.0 75.00 1439 3.0
614 larkin-vladislav 3.0 75.00 2499 1.0 2.0
615 bcstandart 3.0 75.00 1674 3.0
616 vikarus 3.0 75.00 1822 3.0
617 lefthand23 3.0 75.00 2158 3.0
618 bankkeeper 3.0 75.00 2148 3.0
619 romanlemeshchuk 3.0 75.00 1587 3.0
620 vitalii_stasiuk 3.0 75.00 1828 3.0
621 kvazimotor 3.0 75.00 1586 3.0
622 frein503 3.0 75.00 2031 3.0
623 maksenas 3.0 75.00 1696 3.0
624 koryav4ik 3.0 75.00 1643 3.0
625 shinkarovandrew 3.0 75.00 1583 3.0
626 shn1979 3.0 75.00 1354 3.0
627 stanislav1973 3.0 75.00 1613 3.0
628 gulak63 3.0 75.00 1430 3.0
629 stalkeram 3.0 75.00 1765 1.0 2.0
630 makszb192 3.0 75.00 1858 3.0
631 kliopa 3.0 75.00 1667 3.0
632 acme2005 3.0 75.00 1632 3.0
633 maxim_87 3.0 75.00 2024 3.0
634 ufnornt 3.0 75.00 1435 3.0
635 ace9010 3.0 75.00 1972 3.0
636 lizasolovyova 3.0 75.00 2502 3.0
637 lizasharad1 3.0 75.00 1494 3.0
638 hm_anton_hlushko 3.0 75.00 1910 3.0
639 mirochka 3.0 75.00 2162 1.0 2.0
640 kolesnik_a 3.0 75.00 2252 1.0 2.0
641 i7ikhik 3.0 75.00 1386 3.0
642 dima1107 3.0 50.00 1441 2.0 1.0
643 annyta7 3.0 50.00 1570 3.0
644 anna_2009 3.0 50.00 1526 0.0 3.0
645 ly64yk 3.0 50.00 1608 3.0
646 tv35 3.0 50.00 1882 3.0
647 efm13 3.0 50.00 2285 3.0
648 nastya_rakhmangulova 3.0 50.00 2437 1.0 2.0
649 trifonov-oleg 3.0 50.00 1943 2.0 1.0
650 sashkoraketa 3.0 50.00 1609 3.0
651 prius777 3.0 50.00 1528 3.0
652 jaguarut 3.0 50.00 2146 3.0 0.0
653 ivkevych-ivan2008 3.0 50.00 1607 3.0
654 bogdanholod 3.0 50.00 1392 3.0 0.0
655 pasht156397 3.0 50.00 1522 1.0 2.0
656 danylabagrov 3.0 50.00 2427 2.0 1.0
657 defenderalist 3.0 50.00 1591 3.0
658 leopolis91 3.0 50.00 1767 3.0
659 asacvvg585 3.0 50.00 1625 3.0
660 fuksik 3.0 50.00 1396 1.5 1.5
661 shtymak1994 3.0 50.00 1858 3.0
662 grinsky1973 3.0 50.00 1399 3.0
663 gena02 3.0 50.00 1488 2.0 1.0
664 georgeon 3.0 50.00 1611 1.0 2.0
665 lornyepylyp 3.0 50.00 2223 1.0 1.0 1.0
666 fedot033 3.0 50.00 1434 3.0
667 grandcoach 3.0 50.00 2132 1.0 2.0
668 markian-michael 3.0 50.00 1545 3.0
669 alisaromanchenko 3.0 50.00 1353 0.0 2.0 1.0
670 dima1986g 3.0 37.50 1963 2.0 1.0
671 vsevolodzhdyniak 3.0 37.50 1427 2.0 1.0
672 sanbruh 3.0 37.50 2221 1.0 0.0 2.0
673 artemdovgan 3.0 37.50 1604 1.0 2.0
674 yasenytsky 3.0 37.50 1826 2.0 1.0
675 vo_va 3.0 37.50 1558 2.5 0.5
676 alex_meta 3.0 37.50 1448 1.0 2.0
677 kleversever 3.0 37.50 1503 3.0 0.0
678 ubiytza 3.0 37.50 1897 2.0 1.0 0.0
679 yuwild 3.0 30.00 1594 1.0 1.0 0.0 1.0
680 dakabanov 3.0 30.00 1721 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
681 successfulagent 2.5 62.50 2488 2.5
682 verycoolnickname 2.5 62.50 1703 2.5
683 rus_mary 2.5 62.50 1503 2.5
684 grigjriy 2.5 62.50 1729 1.5 1.0
685 numismaticsandchess 2.5 62.50 2115 2.5
686 artememelyanenko 2.5 62.50 1517 2.5
687 rapus 2.5 62.50 1540 2.5
688 asherith 2.5 62.50 1958 2.5
689 julia-z 2.5 62.50 1861 2.5
690 rassamakha 2.5 62.50 1624 2.5
691 olderson 2.5 62.50 2552 2.5
692 graflermontov 2.5 62.50 2625 2.5
693 2008den 2.5 62.50 1249 2.0 0.5
694 tdatsuk 2.5 62.50 2075 1.5 1.0
695 vadimiii 2.5 62.50 2275 2.5
696 valentinv77 2.5 62.50 1525 2.5
697 zagrebelniy 2.5 62.50 1609 2.5
698 prokopowiech 2.5 62.50 1420 1.5 1.0
699 semyi77 2.5 62.50 2007 2.5
700 kuzubovyuriy 2.5 62.50 2949 2.5
701 voha55 2.5 62.50 1825 2.5
702 galaxyfy 2.5 62.50 1843 2.5
703 maksymgoroshkov 2.5 62.50 2278 1.0 1.5
704 zeitron 2.5 62.50 2282 2.5
705 chayka 2.5 62.50 1330 0.5 2.0
706 lev1791 2.5 41.67 1842 1.0 1.5
707 mirror_sasha 2.5 41.67 1774 2.5 0.0
708 gmkomarov 2.5 41.67 2467 2.5
709 kradene_salo 2.5 41.67 1788 0.0 2.5
710 matviei27 2.5 41.67 1762 1.5 1.0
711 avrchess532 2.5 41.67 1905 2.5
712 robl73 2.5 41.67 1887 2.5
713 d_julia 2.5 41.67 1709 0.0 2.0 0.5
714 bars14 2.5 41.67 1744 2.5
715 chaplyn 2.5 41.67 2135 2.5
716 valeriy_khabichev 2.5 41.67 2144 2.5
717 kateryna_shkryl 2.5 41.67 1751 2.0 0.5
718 sergeich86 2.5 41.67 2035 2.5
719 aph83 2.5 41.67 1706 2.5
720 mishac75 2.5 41.67 1440 0.0 2.5
721 ivanovvol 2.5 41.67 1741 2.5
722 noam_vitenberg 2.5 25.00 2487 1.0 1.5
723 oles09 2.5 20.83 1605 0.0 1.0 1.5
724 slavabazylev 2.0 100.00 1656 2.0
725 sofia3100 2.0 100.00 1329 2.0
726 snjuk2 2.0 100.00 1278 2.0
727 tasfighter 2.0 100.00 1558 2.0
728 poigrat 2.0 100.00 2130 2.0
729 ra_miros 2.0 100.00 1382 2.0
730 yevtushenkoo 2.0 100.00 2204 2.0
731 bohdana_123 2.0 100.00 1341 2.0
732 slava2612 2.0 100.00 1371 2.0
733 kolya1985 2.0 100.00 2135 2.0
734 smaugdraggon 2.0 100.00 1545 2.0
735 akoshpal 2.0 100.00 1214 2.0
736 arvids_andrejevs 2.0 100.00 2324 2.0
737 zmey199 2.0 100.00 1743 2.0
738 strelokmasterok 2.0 100.00 1411 2.0
739 anritter 2.0 100.00 1283 2.0
740 stabondarenko 2.0 100.00 2027 2.0
741 andrunyk 2.0 100.00 1697 2.0
742 katerynakhomytska 2.0 100.00 1087 2.0
743 andreysk1972 2.0 100.00 1421 2.0
744 stanislav_pentsko 2.0 100.00 1765 2.0
745 zhekailyushaaaa 2.0 100.00 1261 2.0
746 steffei94 2.0 100.00 1613 2.0
747 stasvasyliv 2.0 100.00 1885 2.0
748 zelenklen 2.0 100.00 1544 2.0
749 kostyavelikiy 2.0 100.00 1467 2.0
750 arcsin1 2.0 100.00 1854 2.0
751 rklochenok 2.0 100.00 1345 2.0
752 artemkas2009 2.0 100.00 1415 2.0
753 kirbogdan 2.0 100.00 1180 2.0
754 baier_alex 2.0 100.00 1260 2.0
755 assassin_best 2.0 100.00 1603 2.0
756 alex_dol_kv 2.0 100.00 947 2.0
757 svyatoslavrak 2.0 100.00 1284 2.0
758 ruslan128 2.0 100.00 1916 2.0
759 alexnewrex 2.0 100.00 2057 2.0
760 siroghik 2.0 100.00 1324 2.0
761 artas_menethil 2.0 100.00 1662 2.0
762 arielka-spanielka 2.0 100.00 1322 2.0
763 arhimed84 2.0 100.00 1344 2.0
764 zhylko 2.0 100.00 1318 2.0
765 sasha1812 2.0 100.00 1584 2.0
766 larisa5979 2.0 100.00 1907 2.0
767 nykon03 2.0 100.00 1839 2.0
768 deutsch42 2.0 100.00 1682 2.0
769 nillufirag 2.0 100.00 2367 2.0
770 nonamex_x 2.0 100.00 1970 2.0
771 firefrog1 2.0 100.00 2240 2.0
772 mihail19761976 2.0 100.00 1953 2.0
773 denikboy 2.0 100.00 1390 2.0
774 vua72 2.0 100.00 1271 2.0
775 is_ludshego_goroda 2.0 100.00 2004 2.0
776 nazkom 2.0 100.00 1398 2.0
777 trickyfortem 2.0 100.00 2445 2.0
778 muksia 2.0 100.00 1834 2.0
779 myhas2011 2.0 100.00 1639 2.0
780 mykyta1988 2.0 100.00 1346 2.0
781 dmytruk_vr 2.0 100.00 1810 2.0
782 estdeu 2.0 100.00 1117 2.0
783 mixastikus 2.0 100.00 1659 2.0
784 dmitriys3 2.0 100.00 1661 2.0
785 nazar_matvienko 2.0 100.00 2008 2.0
786 nazar_viktor 2.0 100.00 2160 2.0
787 okeanelzy89 2.0 100.00 2179 2.0
788 vitaliybernadskiy 2.0 100.00 2727 2.0
789 vadym787 2.0 100.00 1708 2.0
790 mariia_yakymakha 2.0 100.00 1586 2.0
791 valueru 2.0 100.00 0 2.0
792 chernoz 2.0 100.00 2018 2.0
793 oleh-l 2.0 100.00 1283 2.0
794 boss105638 2.0 100.00 1212 2.0
795 mc_bodya 2.0 100.00 1189 2.0
796 ihor78 2.0 100.00 1381 2.0
797 vodolazs 2.0 100.00 1473 2.0
798 olegblohin 2.0 100.00 1504 2.0
799 legoira 2.0 100.00 2137 2.0
800 breadman74 2.0 100.00 1268 2.0
801 bodnar111 2.0 50.00 1862 2.0
802 radulov_roman 2.0 50.00 2096 2.0
803 pustovit_yaroslav 2.0 50.00 1404 2.0
804 jaroslav98 2.0 50.00 1907 2.0
805 bolekhivchess207 2.0 50.00 1498 2.0
806 andriiskomorokh 2.0 50.00 2047 2.0
807 zaetsdaryna 2.0 50.00 1743 2.0
808 zaratustrik 2.0 50.00 1632 2.0
809 sergmessi 2.0 50.00 1269 2.0
810 stasonchuk 2.0 50.00 2285 2.0
811 skripkochess 2.0 50.00 1694 1.0 1.0
812 aleksei_taranik 2.0 50.00 2101 2.0
813 romantarnovetskyi 2.0 50.00 2071 2.0
814 ronskiy 2.0 50.00 1364 2.0 0.0
815 kantemir 2.0 50.00 1655 2.0
816 kapablankaprs 2.0 50.00 1611 2.0
817 neolid 2.0 50.00 1494 2.0
818 dimakovel 2.0 50.00 2464 2.0
819 dima_shevchuk 2.0 50.00 1872 2.0
820 nik27555 2.0 50.00 1392 0.0 2.0
821 dgidaj 2.0 50.00 1307 2.0
822 dfnn 2.0 50.00 1609 2.0
823 dimon131 2.0 50.00 1094 2.0
824 notgodsslave 2.0 50.00 1992 2.0
825 vova338 2.0 50.00 1426 2.0
826 nemo_ss 2.0 50.00 1875 2.0
827 terrytet 2.0 50.00 1179 1.0 1.0
828 im_golichenko 2.0 50.00 2487 2.0
829 lighting-fast 2.0 50.00 2197 2.0
830 doctor_when 2.0 50.00 1663 2.0 0.0
831 eugenerysaj 2.0 50.00 1711 2.0
832 dmitrykudasov 2.0 50.00 1316 2.0
833 tutanhamon1 2.0 50.00 1428 0.0 2.0
834 vovkcoach 2.0 50.00 2760 2.0
835 piv1971 2.0 50.00 1606 2.0
836 v_a_l_e_r_a 2.0 50.00 1398 2.0
837 oleksiy_khrinovskyi 2.0 50.00 2405 2.0
838 oleoleole123 2.0 50.00 1291 2.0 0.0
839 golda17 2.0 50.00 2400 0.0 2.0
840 vitaliykorniy 2.0 50.00 1928 2.0
841 gotien 2.0 50.00 1634 2.0
842 mario_z 2.0 50.00 1168 2.0
843 grineva_marianna 2.0 50.00 2224 2.0
844 vanya20104 2.0 50.00 1386 2.0
845 guylevin1 2.0 50.00 2421 2.0
846 break_a_leg03 2.0 50.00 1415 2.0
847 maks_kozyharev 2.0 50.00 1428 1.0 1.0
848 x_poseidon_x 2.0 50.00 1948 2.0
849 oleksandr_khabichev 2.0 50.00 2182 2.0
850 dak001 2.0 50.00 1893 2.0
851 maximus051977 2.0 50.00 2118 2.0
852 oleksa_dovbush 2.0 50.00 1317 2.0 0.0
853 ygorko 2.0 33.33 1385 1.0 1.0
854 protsiv13 2.0 33.33 1488 2.0
855 konstantyn 2.0 33.33 2221 2.0
856 shawshah 2.0 33.33 1408 2.0
857 salyuk_oleksandr 2.0 33.33 1457 1.0 1.0
858 rusnak 2.0 33.33 1646 0.0 0.0 2.0
859 uasasha 2.0 33.33 1289 2.0
860 irynaa 2.0 33.33 1994 2.0
861 fvnfvn2505 2.0 33.33 1638 0.0 2.0
862 nastyashy 2.0 33.33 1523 0.0 2.0
863 eduard_1980 2.0 33.33 1746 1.0 1.0
864 gora-71 2.0 33.33 1645 2.0
865 grinishak 2.0 33.33 1444 0.0 2.0
866 buryshin_vasyl 2.0 33.33 2302 2.0 0.0
867 dante_nick 2.0 33.33 1394 2.0
868 lobyar07 2.0 33.33 1532 1.0 1.0
869 danielkerzhner 2.0 33.33 1432 2.0
870 phaeton_1985 2.0 33.33 1456 1.0 1.0
871 v1738 2.0 33.33 1335 1.0 1.0
872 acmelight 2.0 25.00 1382 0.0 2.0
873 erikneb 2.0 25.00 1435 0.0 0.0 2.0
874 sequenser 2.0 20.00 1262 1.0 0.0 1.0 0.0
875 konstantin454545 2.0 20.00 1900 0.5 0.0 1.5
876 mykola_udovytskyi 2.0 20.00 1215 1.0 1.0 0.0
877 lyub-ko 2.0 20.00 1491 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0
878 vstrelnik 2.0 16.67 1329 1.0 0.0 1.0
879 eljanov 1.5 75.00 2887 1.5
880 kontosnik 1.5 75.00 2581 1.5
881 adriano81 1.5 75.00 1191 1.5
882 ihorfedak 1.5 75.00 1785 1.5
883 fianketto79 1.5 75.00 2146 1.5
884 ucplayer 1.5 75.00 2187 1.5
885 playchesssimple 1.5 75.00 2519 1.5
886 andrey_kolesnik 1.5 75.00 1395 1.5
887 mykhailob 1.5 75.00 1506 1.5
888 west_tiger 1.5 75.00 2278 1.5
889 bogart66 1.5 75.00 1817 1.5
890 kangaroowild 1.5 75.00 2062 1.5
891 chess_prom_ua 1.5 75.00 2022 1.5
892 taras22 1.5 75.00 1558 1.5
893 crusty25 1.5 75.00 1855 1.5
894 x_your_angel_x 1.5 75.00 1658 1.5
895 vana45 1.5 75.00 993 1.5
896 romandehtiarov 1.5 75.00 2436 1.5
897 denisonopriichuk 1.5 75.00 1618 1.5
898 yuriy0961 1.5 75.00 0 1.5
899 peng_li-min 1.5 75.00 2518 1.5
900 sdavaaisya 1.5 75.00 1881 1.5
901 sveta_13 1.5 75.00 1689 1.5
902 bohdan28277 1.5 75.00 1263 1.5
903 bohdan73 1.5 75.00 1586 1.5
904 vikachess5 1.5 75.00 1869 1.5
905 nadezhda10 1.5 75.00 1118 1.5
906 janettar 1.5 75.00 2033 1.5
907 naughtygirlanya 1.5 75.00 1287 1.5
908 nastyapopova 1.5 75.00 1137 1.5
909 victor580301 1.5 37.50 1667 1.5
910 snepoch 1.5 37.50 2285 1.5
911 igorderibas 1.5 37.50 1749 1.5
912 malakhovkirill 1.5 37.50 2555 1.5
913 evgeniy_ostapets 1.5 37.50 1515 1.5
914 mitelshpill 1.5 37.50 2006 1.5
915 alexshub 1.5 37.50 1537 1.5
916 ultraplus 1.5 37.50 1836 1.5
917 mega_lodon 1.5 37.50 2280 1.5
918 nazargrs 1.5 37.50 1464 1.5
919 laki79 1.5 37.50 2183 1.5
920 yumi_mint 1.5 37.50 1629 1.5
921 bayrakv 1.5 37.50 1644 1.5
922 ramla2020 1.5 37.50 2438 0.5 1.0
923 did_gavrilo 1.5 37.50 1351 1.5
924 sergeykovalyov 1.5 25.00 1556 1.5
925 vasiliy_korshak 1.5 25.00 1571 0.5 1.0
926 chuikapridi 1.5 25.00 1945 1.5
927 vasroman 1.5 25.00 1403 1.5 0.0
928 yaroslav908 1.0 50.00 1902 1.0
929 vaheslavv 1.0 50.00 1208 1.0
930 yaroslavkalinin 1.0 50.00 1514 1.0
931 tayisia 1.0 50.00 1689 1.0
932 yanaladys 1.0 50.00 1232 1.0
933 yegorkur 1.0 50.00 1330 1.0
934 taras-ko 1.0 50.00 1151 1.0
935 vb94 1.0 50.00 1473 1.0
936 tania1606 1.0 50.00 1908 1.0
937 ukranian_boy 1.0 50.00 1531 1.0
938 yura91 1.0 50.00 1280 1.0
939 tiger275 1.0 50.00 1972 1.0
940 yurkazp 1.0 50.00 1512 1.0
941 vovka-turok 1.0 50.00 1203 1.0
942 vovan7777 1.0 50.00 1896 1.0
943 vetal2018 1.0 50.00 1546 1.0
944 sokilmax 1.0 50.00 2513 1.0
945 mischarusnak 1.0 50.00 1238 1.0
946 juliaefremova 1.0 50.00 2324 1.0
947 javors2017 1.0 50.00 2102 1.0
948 hyperfrequencies 1.0 50.00 1935 1.0
949 grossboss19 1.0 50.00 1824 1.0
950 great_pedro 1.0 50.00 2385 1.0
951 gogol57 1.0 50.00 1346 1.0
952 ger_manik 1.0 50.00 1893 1.0
953 gamechanger888 1.0 50.00 1567 1.0
954 fair2 1.0 50.00 1529 1.0
955 fadro1 1.0 50.00 1735 1.0
956 socievole 1.0 50.00 914 1.0
957 kolia-nikolai 1.0 50.00 1203 1.0
958 merry_corpse 1.0 50.00 1355 1.0
959 maxmakeevka14 1.0 50.00 1070 1.0
960 maximkris 1.0 50.00 1469 1.0
961 marchenko-liza 1.0 50.00 2066 1.0
962 maks735 1.0 50.00 1287 1.0
963 kostyukoff 1.0 50.00 2072 1.0
964 lukian_chess 1.0 50.00 1688 1.0
965 lookforgood 1.0 50.00 2156 1.0
966 elissweetener 1.0 50.00 0 1.0
967 dmitrymaximov 1.0 50.00 2638 1.0
968 diesel31 1.0 50.00 2100 1.0
969 andnar 1.0 50.00 2608 1.0
970 arcsin_1 1.0 50.00 1868 1.0
971 anteatervd 1.0 50.00 898 1.0
972 andrey121006 1.0 50.00 1131 1.0
973 alternate77 1.0 50.00 2316 1.0
974 arthursu 1.0 50.00 1594 1.0
975 algernoncowperwood 1.0 50.00 1265 1.0
976 asarhaddon 1.0 50.00 1167 1.0
977 denchik90 1.0 50.00 1915 1.0
978 buildermoa 1.0 50.00 1461 1.0
979 darkness228 1.0 50.00 1936 1.0
980 darijj 1.0 50.00 1725 1.0
981 covid19-pro 1.0 50.00 1317 1.0
982 chukotka1980 1.0 50.00 1936 1.0
983 caesar000000 1.0 50.00 1936 1.0
984 bond0079 1.0 50.00 2101 1.0
985 bohdantychkiv 1.0 50.00 1643 1.0
986 blackoleg 1.0 50.00 1606 1.0
987 bilous1234567 1.0 50.00 1420 1.0
988 bc-sasha 1.0 50.00 0 1.0
989 batya77713 1.0 50.00 1314 1.0
990 batasjon 1.0 50.00 1639 1.0
991 metalurg_forever 1.0 50.00 1529 1.0
992 shpindell88 1.0 50.00 2198 1.0
993 mykolasemeshko 1.0 50.00 1749 1.0
994 sanya270610 1.0 50.00 1214 1.0
995 shewki 1.0 50.00 1544 1.0
996 nastia12 1.0 50.00 1206 1.0
997 shapovaligor 1.0 50.00 2116 1.0
998 sergeylt 1.0 50.00 1376 1.0
999 roxyzz 1.0 50.00 1470 1.0
1000 pntstr 1.0 50.00 1213 1.0
1001 roman1602 1.0 50.00 1525 1.0
1002 mrdmitry93 1.0 50.00 1663 1.0
1003 romanhladun 1.0 50.00 1387 1.0
1004 popaduke 1.0 50.00 1533 1.0
1005 yom7102 1.0 25.00 1549 1.0
1006 yager001 1.0 25.00 2024 1.0
1007 v0lter 1.0 25.00 1528 0.0 1.0
1008 sviatik96 1.0 25.00 1132 1.0
1009 vitaliy59 1.0 25.00 1358 1.0
1010 1477dark 1.0 25.00 2118 1.0
1011 jacob_moss_ukr 1.0 25.00 1478 0.0 1.0
1012 igor2915 1.0 25.00 1313 0.0 1.0
1013 emirsim 1.0 25.00 1828 1.0
1014 emillyg 1.0 25.00 1334 1.0
1015 kolanina 1.0 25.00 1347 1.0
1016 maksym006 1.0 25.00 1520 1.0
1017 maxstat 1.0 25.00 1725 1.0 0.0
1018 lytvynec 1.0 25.00 1746 1.0
1019 leo1187 1.0 25.00 1552 1.0
1020 kyivpilotvlad 1.0 25.00 1430 1.0
1021 kuchma777 1.0 25.00 2509 1.0
1022 archangelmichael15 1.0 25.00 1092 1.0
1023 animeshnik2018 1.0 25.00 1466 1.0
1024 alexriabtsev 1.0 25.00 1281 1.0
1025 alexgelman2007 1.0 25.00 2003 1.0
1026 alexandrus-the-great 1.0 25.00 1866 1.0
1027 arsen_p 1.0 25.00 896 1.0
1028 capitan_anarchist 1.0 25.00 2232 1.0
1029 maryna-p 1.0 25.00 1735 1.0
1030 saidhell 1.0 25.00 1409 1.0
1031 pchelkinvk 1.0 25.00 2521 0.0 1.0
1032 samoletove 1.0 25.00 1914 1.0
1033 pavlo-ostrikov 1.0 25.00 1908 1.0
1034 scacchista83 1.0 25.00 2416 1.0
1035 serega_lobunec 1.0 25.00 1583 1.0
1036 netochaiev 1.0 25.00 954 1.0
1037 princeflorizel 1.0 25.00 1988 1.0
1038 movingrandompieces 1.0 25.00 1880 1.0
1039 mrnazario 1.0 25.00 1787 1.0
1040 shtembuliak 1.0 25.00 2795 1.0
1041 valentin4567 1.0 16.67 1635 1.0 0.0
1042 veron999 1.0 16.67 1689 1.0
1043 ikohut 1.0 16.67 1401 1.0
1044 andreysim2010 1.0 16.67 1429 0.0 1.0
1045 aleck_b 1.0 16.67 1235 1.0
1046 a959 1.0 16.67 1814 0.0 0.0 1.0
1047 romanzhyk 1.0 16.67 1579 0.5 0.5
1048 serhiivolokh 1.0 16.67 1850 1.0
1049 oleggal 1.0 16.67 1448 1.0
1050 nemiroffchess 1.0 16.67 1630 1.0
1051 rokirovka25 1.0 16.67 1027 1.0
1052 prometheus911 1.0 16.67 1467 1.0
1053 man_in_black_86 1.0 12.50 1730 1.0 0.0
1054 banditogangsterito 1.0 12.50 1910 0.0 1.0
1055 pr3dator1552 0.5 25.00 954 0.5
1056 ivan_monich 0.5 25.00 1216 0.5
1057 igor_kor 0.5 25.00 1720 0.5
1058 telegin_dmitriy 0.5 25.00 1813 0.5
1059 cor_leonis 0.5 25.00 1352 0.5
1060 vslynko 0.5 25.00 1808 0.5
1061 maximilian4012 0.5 25.00 1201 0.5
1062 aleks1961 0.5 25.00 1710 0.5
1063 n-a-z-a-r18947741 0.5 25.00 1094 0.5
1064 ministyle 0.5 25.00 1770 0.5
1065 sha170978 0.5 25.00 1476 0.5
1066 kvv05 0.5 25.00 1296 0.5
1067 igrik000 0.5 12.50 1492 0.5
1068 ironman-ua 0.5 12.50 1515 0.5
1069 vilcher 0.5 12.50 1663 0.5
1070 dmitryi1994 0.5 12.50 1191 0.5 0.0
1071 gapliakserg 0.5 12.50 1771 0.5
1072 evhen62 0.5 12.50 1788 0.5
1073 dimapl99 0.5 12.50 1239 0.0 0.5
1074 marat_1326 0.5 12.50 1069 0.5
1075 andrew_counsel 0.5 12.50 1363 0.5 0.0
1076 maxpast 0.5 12.50 1901 0.5
1077 andrianpro228 0.5 12.50 1403 0.5
1078 marchenko-amelia 0.5 12.50 1723 0.5
1079 shuhister 0.0 0.00 1315 0.0
1080 zimat3 0.0 0.00 1331 0.0
1081 chesspenguin6 0.0 0.00 0 0.0
1082 chessrook5t1 0.0 0.00 2228 0.0
1083 chesssaurusm 0.0 0.00 1348 0.0
1084 chubbyserg 0.0 0.00 2262 0.0
1085 romanticvampire13 0.0 0.00 1223 0.0
1086 yaremchik 0.0 0.00 1867 0.0
1087 romanpakosh 0.0 0.00 1104 0.0 0.0
1088 serhioramos83 0.0 0.00 1682 0.0
1089 simtomast 0.0 0.00 2218 0.0
1090 zirconium-youtube 0.0 0.00 1427 0.0 0.0
1091 alexshayda 0.0 0.00 1889 0.0
1092 zodiac95 0.0 0.00 608 0.0
1093 daaniafomin 0.0 0.00 901 0.0
1094 danylozv 0.0 0.00 1553 0.0
1095 white_king_81 0.0 0.00 1380 0.0
1096 sk1912 0.0 0.00 1266 0.0
1097 talyan 0.0 0.00 1222 0.0
1098 delolub 0.0 0.00 1580 0.0
1099 denbashmak 0.0 0.00 2062 0.0
1100 ahatol 0.0 0.00 1761 0.0
1101 denchuk10082004 0.0 0.00 1371 0.0
1102 sm2175 0.0 0.00 1317 0.0
1103 crashtop 0.0 0.00 1432 0.0
1104 aliktalik 0.0 0.00 1307 0.0
1105 romn69 0.0 0.00 2269 0.0
1106 zakusilo86 0.0 0.00 1470 0.0
1107 aristarhlatarcev 0.0 0.00 646 0.0
1108 yuravv 0.0 0.00 1715 0.0
1109 aristarhllatarcev 0.0 0.00 1207 0.0 0.0
1110 arnavgm1758 0.0 0.00 2121 0.0
1111 shankovsky 0.0 0.00 2516 0.0
1112 andriy_vakulich 0.0 0.00 1662 0.0
1113 artempoliak 0.0 0.00 1676 0.0
1114 roccccccco 0.0 0.00 1701 0.0
1115 awsomerahul 0.0 0.00 1722 0.0
1116 bad_sant 0.0 0.00 830 0.0
1117 balamut4ik 0.0 0.00 2403 0.0
1118 andrianmd 0.0 0.00 2048 0.0
1119 suhodolskiyartyr 0.0 0.00 1478 0.0
1120 stanis8 0.0 0.00 1376 0.0
1121 ynic81 0.0 0.00 1622 0.0
1122 andreymat 0.0 0.00 1623 0.0
1123 starlex13 0.0 0.00 1162 0.0
1124 zaslavskyi_denys 0.0 0.00 1780 0.0
1125 sbs91 0.0 0.00 1189 0.0
1126 sashakiev 0.0 0.00 1073 0.0
1127 bellatrisa 0.0 0.00 1216 0.0
1128 anatolkhimich 0.0 0.00 1914 0.0
1129 ambassador_chess 0.0 0.00 1838 0.0
1130 bodyabodiem 0.0 0.00 1893 0.0
1131 alonsoukr 0.0 0.00 1384 0.0
1132 boltonole 0.0 0.00 1489 0.0
1133 semenuha_4n 0.0 0.00 2136 0.0
1134 mokrykr 0.0 0.00 1764 0.0
1135 dimas-dimas 0.0 0.00 2458 0.0
1136 liches2015 0.0 0.00 1220 0.0
1137 made_in_ua 0.0 0.00 1536 0.0
1138 toxinushka 0.0 0.00 782 0.0
1139 toughguy14 0.0 0.00 1512 0.0
1140 lubomirchik 0.0 0.00 1731 0.0
1141 torgonski 0.0 0.00 1248 0.0
1142 loban1973 0.0 0.00 1110 0.0
1143 lisserg33 0.0 0.00 1314 0.0
1144 natovec 0.0 0.00 1237 0.0
1145 dimka2 0.0 0.00 1320 0.0
1146 nazarhaidai 0.0 0.00 921 0.0
1147 vasylpavliuk 0.0 0.00 1504 0.0
1148 vasylsavchyn 0.0 0.00 1666 0.0
1149 kuharigor1959 0.0 0.00 1086 0.0
1150 nekrasovnek 0.0 0.00 1636 0.0
1151 krav62 0.0 0.00 765 0.0
1152 kozhan_evgenii 0.0 0.00 1815 0.0
1153 makim1787 0.0 0.00 1610 0.0
1154 maksim-v 0.0 0.00 1311 0.0
1155 valeriisub 0.0 0.00 1394 0.0
1156 valerii_b 0.0 0.00 1054 0.0
1157 misharodin 0.0 0.00 1063 0.0
1158 miroslavchess 0.0 0.00 1616 0.0
1159 mikhal867 0.0 0.00 2341 0.0
1160 mykola1602 0.0 0.00 1156 0.0
1161 maxsaint22 0.0 0.00 1010 0.0
1162 trueroman 0.0 0.00 1611 0.0
1163 mykola_65 0.0 0.00 1237 0.0 0.0
1164 maximkovalenko83 0.0 0.00 2057 0.0
1165 maximirmmm8 0.0 0.00 2030 0.0
1166 vad_ser 0.0 0.00 1143 0.0
1167 maslovchessnoob 0.0 0.00 943 0.0
1168 markuscool 0.0 0.00 926 0.0
1169 markiyankhomichak 0.0 0.00 802 0.0
1170 mariia2007 0.0 0.00 1394 0.0
1171 mykolaj 0.0 0.00 1262 0.0 0.0
1172 kosemen 0.0 0.00 1734 0.0
1173 nokaut 0.0 0.00 1195 0.0
1174 knyazik00 0.0 0.00 1541 0.0
1175 gmmikhailkazakov 0.0 0.00 2105 0.0
1176 tars8 0.0 0.00 2169 0.0
1177 g1dra2020 0.0 0.00 1265 0.0 0.0
1178 fyutkbyf96 0.0 0.00 510 0.0
1179 faizik_ua 0.0 0.00 1201 0.0
1180 volodyaivanyak96 0.0 0.00 1300 0.0
1181 volodymyrm 0.0 0.00 1435 0.0
1182 pozhiloy_shahist 0.0 0.00 1058 0.0
1183 mishata 0.0 0.00 1313 0.0
1184 duda2013 0.0 0.00 1420 0.0
1185 domitore 0.0 0.00 1516 0.0
1186 vovanello 0.0 0.00 1421 0.0
1187 reflax_r 0.0 0.00 1210 0.0
1188 vovrud 0.0 0.00 1709 0.0
1189 dj_lialus 0.0 0.00 1030 0.0
1190 dimonshanson 0.0 0.00 1926 0.0
1191 poliklinika0078 0.0 0.00 1350 0.0
1192 gorgers 0.0 0.00 1290 0.0
1193 kiperman001 0.0 0.00 2175 0.0
1194 piter585 0.0 0.00 1684 0.0
1195 kecha53 0.0 0.00 2123 0.0
1196 nv84 0.0 0.00 1752 0.0
1197 kantata31 0.0 0.00 1040 0.0
1198 okssa 0.0 0.00 1627 0.0
1199 pavel_y 0.0 0.00 1590 0.0
1200 ivankovbasniuk 0.0 0.00 1162 0.0
1201 irenbern 0.0 0.00 925 0.0
1202 ihorzhuk 0.0 0.00 1416 0.0
1203 vitalik32kmc 0.0 0.00 1675 0.0
1204 vitalikgorbatenko 0.0 0.00 1716 0.0
1205 ihorkov 0.0 0.00 998 0.0
1206 igorrud 0.0 0.00 1444 0.0 0.0 0.0
1207 vlad-x 0.0 0.00 1618 0.0
1208 grozavsehgopnikov 0.0 0.00 1242 0.0
1209 perespa39 0.0 0.00 1170 0.0
1210 kayrom 0.0 0.00 1537 0.0