# Гравець Рейтинг Очки загалом WL2020 WL2020 (960) EL2020 TMCL2020 1WL2020
1 dmitryi1994 2134 13.0 4.0 2.0 4.0 1.0 2.0
2 alexbuh8 2168 13.0 4.5 2.0 3.5 1.0 2.0
3 strateg19 1599 13.0 4.5 2.0 1.5 1.0 4.0
4 leovip 1665 12.0 3.5 2.0 2.0 1.5 3.0
5 pzs1985 1618 12.0 2.0 2.0 2.5 2.0 3.5
6 s1ava 1692 12.0 3.0 2.0 1.0 2.0 4.0
7 greta-5 1799 11.5 4.5 2.0 3.5 1.5 0.0
8 darius321 2103 11.5 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0
9 chayka 1704 11.5 4.0 0.0 2.5 1.0 4.0
10 phaeton_1985 1620 11.5 2.5 2.0 3.0 2.0 2.0
11 zhucher 1477 11.5 1.5 0.0 1.5 0.0 8.5
12 dimon131 1406 11.5 1.0 1.0 0.0 0.0 9.5
13 sequenser 1653 11.0 3.0 1.0 3.0 0.0 4.0
14 nazar_viktor 2142 11.0 4.5 1.0 4.0 1.5 0.0
15 pamorok 1625 11.0 5.0 2.0 4.0 0.0 0.0
16 sevenchildren 1632 11.0 3.0 1.0 3.0 0.5 3.5
17 serge_rain 1750 11.0 2.0 1.5 2.0 1.5 4.0
18 igorderibas 2045 10.5 4.0 1.0 3.5 2.0 0.0
19 lyub-ko 1768 10.5 2.0 2.0 4.0 0.5 2.0
20 beryslav-kyiv 1652 10.5 1.0 2.0 1.5 2.0 4.0
21 domitore 1756 10.5 5.0 2.0 2.0 1.5 0.0
22 igor2915 1455 10.5 4.0 2.0 1.0 0.5 3.0
23 evgeny2211 1394 10.5 1.0 0.5 2.0 1.0 6.0
24 minenko-1958 1618 10.0 0.0 1.0 4.0 1.5 3.5
25 petromich1967 1625 10.0 2.0 1.5 3.0 0.5 3.0
26 denisnicolaev 1581 10.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0
27 kyrish 2214 9.5 3.5 1.0 2.0 1.5 1.5
28 korok1 1550 9.5 3.0 1.0 1.0 1.5 3.0
29 mxgolota 1605 9.5 1.5 1.0 3.0 2.0 2.0
30 olegbondarenko 1716 9.5 2.0 1.5 3.0 0.5 2.5
31 ak8201 2225 9.5 3.0 2.0 1.0 1.5 2.0
32 andrewbor 1773 9.5 3.5 0.0 1.0 2.0 3.0
33 shymkiv 1528 9.5 2.5 2.0 0.0 2.0 3.0
34 vgtkach 1359 9.5 2.0 0.0 2.0 0.0 5.5
35 novik89 2066 9.0 3.0 1.5 2.5 0.0 2.0
36 valik3504 1759 9.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0
37 yurii_ch11 1672 9.0 3.0 0.0 4.0 0.0 2.0
38 dmytruk_vr 1672 9.0 1.0 2.0 3.5 0.0 2.5
39 serhiivolokh 1858 9.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0
40 1prk1 1588 9.0 2.0 1.0 2.0 0.0 4.0
41 gerasumov 1388 9.0 0.0 0.0 2.0 0.0 7.0
42 mrbezludov 1334 9.0 3.0 0.0 2.0 0.0 4.0
43 lizasharad1 1781 9.0 3.5 0.0 0.0 2.0 3.5
44 tum_nik 1938 8.5 2.5 2.0 2.0 2.0 0.0
45 buntsev 1957 8.5 2.5 2.0 4.0 0.0 0.0
46 vstrelnik 1700 8.5 4.5 0.0 4.0 0.0 0.0
47 sashakiev 1144 8.5 0.0 2.0 2.5 0.0 4.0
48 atos666 1831 8.5 2.5 2.0 1.5 0.0 2.5
49 iggorr1969 1391 8.5 2.0 2.0 0.0 0.0 4.5
50 illya_belov 2293 8.0 4.5 2.0 1.5 0.0 0.0
51 yanab 2035 8.0 2.5 2.0 3.0 0.5 0.0
52 dmytrot 1858 8.0 2.5 2.0 3.0 0.5 0.0
53 steppefox 1787 8.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0
54 de_utka 1651 8.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0
55 president9999 1533 8.0 1.0 1.0 2.5 1.5 2.0
56 dima1986g 1693 8.0 1.5 0.5 2.0 1.0 3.0
57 ponomargoal 1507 8.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0
58 netro085 1961 8.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0
59 piv1971 1598 8.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0
60 kuharigor1959 1498 8.0 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5
61 forint 1345 8.0 0.5 2.0 0.0 0.0 5.5
62 yumart 2018 8.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0
63 miksmen 1427 8.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0
64 yurkazp 1408 8.0 2.5 0.0 0.0 1.0 4.5
65 kulish_vasiliy 1836 7.5 2.0 1.0 3.5 1.0 0.0
66 dante_nick 1741 7.5 3.5 2.0 2.0 0.0 0.0
67 mikolar 1921 7.5 2.5 2.0 3.0 0.0 0.0
68 igorgolduban 1943 7.5 4.0 0.5 3.0 0.0 0.0
69 apte4nik 1736 7.5 4.0 1.0 2.5 0.0 0.0
70 vitdem 1678 7.5 2.0 0.0 3.5 0.0 2.0
71 lev1791 2054 7.5 3.5 2.0 2.0 0.0 0.0
72 sosevich_v 1780 7.5 2.5 1.0 1.0 0.5 2.5
73 multiwebcreation 1735 7.5 3.0 0.0 0.5 2.0 2.0
74 happyman_ua 1738 7.5 3.0 1.0 2.0 1.5 0.0
75 taras22 1429 7.5 1.0 2.0 0.5 0.0 4.0
76 markgoldshtein 1557 7.5 2.0 2.0 0.0 2.0 1.5
77 georgiygia 2009 7.5 4.0 2.0 0.0 1.5 0.0
78 alexandermatlak 2004 7.0 3.5 1.0 2.5 0.0 0.0
79 technics1234 2071 7.0 1.5 1.0 2.5 2.0 0.0
80 eugenerysaj 2007 7.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0
81 trojnar 1667 7.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0
82 shuhister 1543 7.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0
83 toopp 1490 7.0 1.0 1.0 3.0 2.0 0.0
84 maxsabadash 1889 7.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0
85 vasylsavchyn 1662 7.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0
86 did_gavrilo 1461 7.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0
87 gogol57 1327 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0
88 kvv05 1576 7.0 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0
89 horseunderumbrella 1463 7.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
90 blackoleg 2056 7.0 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0
91 vladislav_bytchek 2043 6.5 2.0 1.0 1.5 2.0 0.0
92 romankifliuk 2092 6.5 2.0 0.5 2.0 2.0 0.0
93 hungrydoggy 1908 6.5 2.0 0.0 2.5 0.0 2.0
94 vasiliy_korshak 1700 6.5 2.0 1.5 2.0 1.0 0.0
95 germanzo 1957 6.5 2.5 0.0 4.0 0.0 0.0
96 sharapovevgeny 2132 6.5 4.0 1.0 1.5 0.0 0.0
97 sokidze 2100 6.5 2.0 2.0 0.5 0.0 2.0
98 redborys 1857 6.5 3.0 1.5 1.0 1.0 0.0
99 kgrygoryev 1761 6.5 3.5 2.0 1.0 0.0 0.0
100 shin2010 1721 6.5 3.0 1.5 2.0 0.0 0.0
101 dancewer 1603 6.5 3.0 2.0 1.5 0.0 0.0
102 bugurtian_ii 1587 6.5 2.5 2.0 2.0 0.0 0.0
103 kristof44 1809 6.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.5
104 slovafn 2173 6.0 1.5 2.0 2.5 0.0 0.0
105 halfberg 2072 6.0 2.5 2.0 1.5 0.0 0.0
106 beefort 2010 6.0 1.5 2.0 2.5 0.0 0.0
107 kostyazaharov 1777 6.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0
108 uncle_ua 1787 6.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0
109 zelenklen 1510 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0
110 asarhaddon 1555 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
111 dwerty 1645 6.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0
112 troglodyt2017 2249 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
113 andriyp 1823 6.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0
114 d_julia 1726 6.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0
115 dulkus 1640 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
116 amm1984 1546 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0
117 pavel_y 1567 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
118 sambir_ns 1545 6.0 1.5 1.5 1.0 2.0 0.0
119 shumaaher 1691 6.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0
120 andriy_yaremovych 1578 6.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0
121 adriano81 1518 6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0
122 igorrud 1345 6.0 0.5 2.0 0.0 1.0 2.5
123 kolanina 1682 6.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0
124 romanpakosh 1290 6.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0
125 tasfighter 1456 6.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0
126 diug 1639 6.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0
127 svudu1980 1439 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
128 tuschesscm1 1811 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
129 alekvatagin 1468 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
130 burum 1448 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
131 vitaliy59 1977 5.5 1.5 0.5 3.5 0.0 0.0
132 igor-svoboda 1933 5.5 2.0 0.5 3.0 0.0 0.0
133 pylypenkodmytro 1685 5.5 1.0 2.0 2.5 0.0 0.0
134 dmitro74 1991 5.5 1.0 1.0 2.5 1.0 0.0
135 elsg 1908 5.5 2.5 0.0 3.0 0.0 0.0
136 bukvar21 1681 5.5 0.5 1.0 2.0 1.0 1.0
137 arthursu 1721 5.5 1.0 0.0 2.0 1.5 1.0
138 kostyn1964 1999 5.5 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0
139 pillyuk 2140 5.5 1.5 2.0 2.0 0.0 0.0
140 alonsoukr 1979 5.5 1.0 0.0 1.0 1.5 2.0
141 ruslanasiroff 1721 5.5 2.5 0.0 1.5 1.5 0.0
142 stepan123123 1840 5.5 3.0 0.0 1.0 0.0 1.5
143 kromchyk 1815 5.5 2.5 2.0 1.0 0.0 0.0
144 motopony 1445 5.5 2.5 1.0 2.0 0.0 0.0
145 grinsky1973 1161 5.5 0.0 2.0 2.0 0.0 1.5
146 sovhero 1255 5.5 2.0 2.0 1.0 0.5 0.0
147 skliarov_oleksandr 2262 5.5 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0
148 sergey097 1549 5.5 3.5 0.0 0.0 0.0 2.0
149 slavabazylev 2133 5.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0
150 alexshub 2028 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
151 krakoziabr 1737 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
152 yurii13 1670 5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0
153 nikolay1970 1472 5.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0
154 kerriennise 2034 5.0 2.5 2.0 0.5 0.0 0.0
155 sakas1979 1675 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
156 chesslovere4-e5 1698 5.0 1.5 2.0 1.5 0.0 0.0
157 bondar1983 1635 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
158 bodyabodiem 1500 5.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0
159 mykola_65 1364 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0
160 bearfromukraine 1585 5.0 1.5 1.5 2.0 0.0 0.0
161 savaofff 1378 5.0 1.0 0.5 0.0 1.0 2.5
162 tavor666 1451 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0
163 ex3muct 1263 5.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0
164 eugenyyy 1490 5.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0
165 ximikmamaj 1388 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
166 alexsemenoff 1436 5.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0
167 sankoff_64 1710 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0
168 blindprorok 1505 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
169 dolphin12q 1463 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
170 stas_pentsko 1080 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
171 ruslanchessnuttree 1793 4.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
172 ginobili 1784 4.5 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0
173 smilent 1958 4.5 1.5 0.5 2.5 0.0 0.0
174 tovstopyat 1709 4.5 1.0 0.5 3.0 0.0 0.0
175 horest9 1749 4.5 1.0 2.0 1.0 0.0 0.5
176 skayuaid46 1539 4.5 1.5 0.0 3.0 0.0 0.0
177 samenvondill 2007 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
178 skripkochess 1684 4.5 3.0 0.0 1.0 0.0 0.5
179 imagination2005 1907 4.5 2.5 1.5 0.5 0.0 0.0
180 tetyana08 1906 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
181 skarroman 1375 4.5 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5
182 vasyagord 1251 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
183 sm2175 1456 4.5 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0
184 bedzir 1827 4.5 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0
185 danilaalexandrov 2136 4.5 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0
186 2telec2 1694 4.5 1.5 0.0 0.0 2.0 1.0
187 val1024 1953 4.0 0.5 1.0 2.5 0.0 0.0
188 shinerzz 1994 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
189 herasymenkot2019 1463 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
190 kherson 1731 4.0 1.5 1.0 1.5 0.0 0.0
191 yutar 1657 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
192 levchenko 1785 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
193 alex_strjuk 1890 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
194 sanchosn 1714 4.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0
195 fora1113 1766 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
196 alex999888 1710 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
197 krasau4eg 1374 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
198 egorka78 1612 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
199 ctrl01 1797 4.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0
200 astells 1659 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
201 edichka2007 1620 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
202 v0lter 2096 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0
203 saqw3r 1955 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0
204 is_ludshego_goroda 2023 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
205 v_a_l_e_r_a 1934 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
206 alexandrasamaganova 1805 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
207 istain1405 1771 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
208 siverianyn 1863 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
209 ihordrobit 1608 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
210 svarozhich77 1773 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
211 dfnn 1591 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
212 j01y 1536 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
213 zdanevych 1619 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0
214 hamyak 1582 4.0 1.0 1.5 1.5 0.0 0.0
215 olegshevchenko2020 1577 4.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0
216 oleksandr12082008 1802 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
217 natovec 1455 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
218 kyivpilotvlad 1198 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
219 tomraf 1368 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
220 iceberg13ua 1363 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
221 slavynjka 1235 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
222 loban1973 1309 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
223 torgonski 1817 4.0 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0
224 andrew_counsel 1452 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
225 mykola_udovytskyi 1440 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.5
226 eduard_1980 1848 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0
227 oleksa_dovbush 1707 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
228 alejandrokomnin 1344 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
229 yaroslavzhoglo 1246 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0
230 alexxstep 1690 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
231 grisha_izmailov 1635 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
232 tura29 1381 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
233 sanchess008 1069 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
234 baturin_yevgeniy 2023 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
235 anritter 1789 3.5 0.5 0.0 1.5 1.5 0.0
236 syvenkyy 1752 3.5 1.0 0.0 2.5 0.0 0.0
237 boris_62 1870 3.5 1.0 0.0 1.0 1.5 0.0
238 webgigant 2001 3.5 0.0 1.5 2.0 0.0 0.0
239 siroghik 1510 3.5 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0
240 evgeniy_ostapets 1676 3.5 0.5 0.0 3.0 0.0 0.0
241 rygyjpec 1574 3.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5
242 chukotka1980 1751 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0
243 fechedeu15 1713 3.5 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0
244 artem_ua 1886 3.5 1.0 1.5 1.0 0.0 0.0
245 acmelight 1711 3.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0
246 ukrwolf 1731 3.5 0.0 2.0 0.5 1.0 0.0
247 kvartirant 1850 3.5 1.0 1.0 1.5 0.0 0.0
248 zhylko 1442 3.5 0.5 1.0 2.0 0.0 0.0
249 janinij 1641 3.5 0.5 1.5 1.5 0.0 0.0
250 kotyk86 1797 3.5 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0
251 vmb9900 1565 3.5 1.0 0.0 1.0 1.5 0.0
252 backup-dancer 1570 3.5 0.0 0.0 1.0 0.5 2.0
253 vooodi74 1361 3.5 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0
254 okssa 1472 3.5 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0
255 dimalipki 1469 3.5 2.0 0.0 1.0 0.5 0.0
256 ukranian_boy 1578 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0
257 veterok 1509 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0
258 andrey_kolesnik 1407 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0
259 aledin 1338 3.5 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0
260 redsox1970 1262 3.5 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0
261 rotor68 1768 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
262 yevgenchernetsky 1630 3.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0
263 axa_r 1642 3.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0
264 karukha 1557 3.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0
265 tiger2505 1438 3.5 1.5 0.5 0.0 0.5 1.0
266 my_chess_agent 1746 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
267 evgeniy_razborskiy 1802 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
268 rodiondr 1092 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
269 shchukhomet 2303 3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0
270 svshow 1710 3.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0
271 kostygov 1853 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
272 ptichkin 1976 3.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0
273 ukraine43 1804 3.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.0
274 vital715 1525 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
275 maxmakeevka14 1541 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
276 viktor-2006 1567 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
277 demon_zp 1478 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
278 smf1976 1559 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
279 mustitz 2265 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
280 viktorskliarov 2205 3.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0
281 protsiv13 1975 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
282 neonila-105 1827 3.0 2.5 0.0 0.5 0.0 0.0
283 dima_shevchuk 1762 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
284 _yaroslav_ 1744 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
285 alekskrrog 1740 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
286 dr_ol 1748 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
287 konovka_ukraine 1696 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
288 yuwild 1549 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
289 dimapl99 1523 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
290 algernoncowperwood 1472 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
291 vittia4759 1513 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
292 77mastermind77 1356 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
293 gylenkoryss 1333 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
294 orion_87 1396 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
295 yegordovganich 1377 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
296 kolia-nikolai 1384 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0
297 vadimnikolay 1269 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
298 rekosheten 2263 3.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0
299 mykhailo_karpenko 1628 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
300 volodymyrkarpyshyn 1705 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
301 pavlo_baranov 1673 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
302 dgek88 1951 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
303 finstervarg 1612 3.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0
304 myckola 1329 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
305 andreymasha 1761 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
306 sergeimuha 1412 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
307 stas357 1492 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
308 katyaon 1423 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0
309 sergey_gnatushok 1374 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
310 yuriy07es 1398 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
311 serg_str 1224 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
312 vladimirischuk 1165 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
313 shamanua 1456 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
314 zybex9 1720 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
315 dvodotiiets 1224 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
316 gennady_maksimchuk 1967 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
317 rodenko 1767 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
318 leonid_starozhilov 2340 2.5 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0
319 karina55 2155 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
320 maniacus 2063 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
321 conormaclaud 1950 2.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0
322 fisik83 1916 2.5 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0
323 sergijtymchuk 1891 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
324 fso 1848 2.5 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0
325 urik777 1516 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
326 artem_kravchenko 1851 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
327 srtcomrad 1648 2.5 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0
328 krav62 1671 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
329 2007gvv 1388 2.5 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0
330 stranger27 1593 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
331 ykpon 1719 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
332 luckygrossman 1434 2.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0
333 victor580301 1407 2.5 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0
334 sk1912 1328 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
335 berdgross 964 2.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5
336 voyager_faraway 1646 2.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0
337 ihtiandr82 1429 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
338 swift-j 1441 2.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0
339 knight_chess 1896 2.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0
340 heidevolk 1977 2.5 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0
341 faraongoy 1693 2.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0
342 mirajo 1578 2.5 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0
343 andrew_ag 2000 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
344 prius777 1868 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
345 andreymaa2 1916 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
346 sasha77777 1883 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
347 ihor78 0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
348 oleg_st 1940 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
349 abramuk49 1268 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
350 kapablanka013 1818 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
351 mshvets 1858 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
352 oleg8874 1674 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
353 novovolynsk 1767 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
354 yaroslav0101 1625 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
355 nazaryus 1520 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
356 yychuzha 1529 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
357 rommantyk 1802 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
358 deus_ex777 1593 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
359 nikita_alexeev 0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
360 supertony83 1481 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
361 ststeve 1934 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
362 dimon4eg 1876 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
363 nazman 1862 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
364 artemian6 1637 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
365 nico-70 1961 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
366 tarik_train 1839 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
367 strateg24 1770 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
368 gralexv 1695 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
369 edward_kushnir 1610 2.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0
370 sergiy95 1609 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
371 tfityo 1607 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
372 k_gorobets 1644 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
373 bilousov 1620 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
374 21101981 1711 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
375 nikolaj1960 1628 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
376 kapablankaprs 1451 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
377 booyanov 1684 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
378 jarradrums 1512 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
379 predator-ua 1538 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
380 gubasik 1583 2.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0
381 ogrepet 1457 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
382 drozd_83 1395 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
383 sandrashama 1564 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
384 chuk1981 1460 2.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5
385 vovavpu 1481 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
386 zirca 1341 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
387 viktor19_80 1233 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
388 vua72 1429 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
389 defenderalist 1529 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
390 voedar 1372 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
391 zodchy-8686 1326 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
392 nat1946 1145 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
393 unnormal86 1318 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
394 diesel31 1718 2.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0
395 v1738 1702 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
396 valentinv77 1476 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
397 ilbod 1482 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
398 magicstone 1889 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
399 alexchetverik 0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
400 va_ua 2134 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
401 nutaras 1725 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
402 bugaevsky_sergey 2013 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
403 an555000 1527 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
404 kpamapb 1985 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
405 arthmax 1507 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
406 gangstr 1288 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
407 ygorko 1517 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
408 artemu 1696 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
409 sergeypolivanyy 1315 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
410 pobeda1982 1789 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
411 contrabass81 1521 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
412 pahka 1395 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
413 vlad_dubynskyi 1741 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
414 macmus2014 1514 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
415 yura2806 1338 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
416 pavlovdovych 1301 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
417 sashkoraketa 1324 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
418 shunkov 1717 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
419 blak_wolf 1915 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
420 perespa39 1200 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
421 aleksandrsavchenko 1898 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
422 mavr 1056 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
423 anisimovvlad 1124 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
424 hurkovskiy2008 1486 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
425 anteatervd 948 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
426 leopolis91 1589 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
427 shevchik76 1400 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
428 vladnitros-2005 1585 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
429 nazarcuk 1077 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
430 mykhailob 1372 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 artem_berin 1520 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
432 asterix159 1153 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
433 juliakozhan 1457 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
434 hachuprianik 0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 matviy2009 1300 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 alexanderhominskiy79 1975 2.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0
437 filinchess 1371 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
438 eugenenkk 1399 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
439 ro4458 1434 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
440 zarvirov 1339 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
441 skrepers 1436 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
442 vedmedyck 1798 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
443 maximgovorukha 1394 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
444 red2white 1705 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
445 dnicka 1515 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
446 dimonchess10 1086 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
447 fargo05 2182 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 vitya72 1819 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 merk64 1644 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450 leekanlee 1441 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
451 steffei94 1712 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
452 bogdanholod 1708 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
453 asteelyng 1509 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
454 vasyl28 1206 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
455 rashpile 1182 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
456 giptop14 1198 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
457 sviatthegreat 1222 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
458 alleksandra 1328 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
459 katykat11 1527 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
460 yuriyvintonyak 1556 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
461 andriyyaremovych 1504 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
462 oleksandrhulak 1462 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
463 asmoday27 1318 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
464 fechedeu1503 1641 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
465 bibikartem86 1463 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
466 eliaserro 1536 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
467 rostikrambo 1375 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
468 pagan_slav 1394 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
469 vitalik21 1500 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
470 ruerg 1429 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
471 dolynachess 2115 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
472 alois_ruiz 1935 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
473 muksia 1966 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
474 dartvader79 2272 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
475 lev77777 1979 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
476 boris_altman 1814 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
477 mickhaylov 1770 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
478 moiseyb 1685 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
479 aleksandr_vlasov 1752 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
480 uakonstantin1988 1670 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
481 krasil73 1491 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
482 dmytro_prangov 1479 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
483 deniszayatc 1356 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
484 kostyavelikiy 1418 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
485 sbs91 1206 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
486 matrix_grek 2040 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0
487 tovarisch_bender 1769 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
488 vikod 1273 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
489 jaydan2009 2093 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
490 zaratustrik 1923 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
491 harm_no13 1861 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
492 ivangr 1736 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0
493 whysohateme 1730 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
494 welcomebackbogdanov 1838 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
495 phinneas 1897 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
496 malaros 1390 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
497 command2win18 1368 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
498 igorbozz 1960 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
499 fustov35nazarii 1891 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
500 tushinskiy 1635 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
501 ivan_nykyforuk 1717 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
502 voronavlad 1529 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
503 nerses11 2249 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
504 svjytik2 2052 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
505 dakabanov 2114 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
506 pavellavrenchuk89 1864 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
507 maxstat 1752 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
508 forst5 1713 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
509 21101980 1711 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
510 vbosac 1733 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
511 stroitel47 1399 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
512 gorbi1 1551 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
513 artem-vk 1125 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
514 zazimko 1508 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
515 aktar-ro-psc 1391 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
516 lvivmarko 1441 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
517 ivan_khmiletskyi 1511 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
518 gajovich79 1188 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
519 shunkadima 1156 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
520 alexandergorban 1544 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
521 drozdovskyy 1387 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
522 intel311 1304 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
523 skolb 1165 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
524 batya77713 1351 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
525 niehreskul 1311 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
526 egorvarchenko 1235 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
527 dmytro-ua 1375 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
528 nadya7778 1207 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
529 ukrainiandude 1204 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
530 rokirovka25 1266 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
531 aristarhllatarcev 818 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
532 sergeykovalyov 1556 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
533 mykser 1495 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
534 volodymyrl 1680 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
535 ihor4ik 1091 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
536 lookforgood 1935 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
537 im_golichenko 2273 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
538 queen_iryna 1826 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
539 anotheronebadplayer 1852 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
540 gerasimenyuk_miha 1837 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
541 sergisviat 1938 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
542 amstix 1616 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
543 drzedd 1678 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
544 viliyar 1433 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
545 demotivator 1744 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
546 andremor 1578 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
547 vlad_onipko 1446 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
548 volodumur0000 1473 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
549 johnny_g 1578 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
550 lisitz 1519 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
551 marko_ua 1327 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
552 new-found 1506 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
553 konstantin89148 1341 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
554 rusellky 1314 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
555 daniel-55 1365 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
556 pashakuz 1504 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
557 cristiancristian9 757 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
558 rabbitua 1280 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
559 valerii_s 1059 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
560 wiking2800 1380 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
561 kurkas 1212 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
562 zzz_05kz 1805 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
563 nastypanda 1882 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
564 sandrakonopatska 1706 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
565 lutovi 1577 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
566 serhioramos83 1496 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
567 wild_tiger 1491 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
568 d_konstantin 1335 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
569 kucher888 1583 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
570 faryma91 1129 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
571 yasson_s 1567 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
572 nuzniy24 1338 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
573 skusha81 1516 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
574 kulachok 1138 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
575 wonderhunter 919 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
576 pustovoy_a 1078 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
577 rostik23 1637 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
578 antoniobandito 1452 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
579 rastkovs 1430 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
580 korsares 1569 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
581 kvn1969 1355 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
582 babyboss2012 944 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
583 ultramagnys 1085 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
584 ggn66 1271 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
585 zionrsg 1371 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
586 mcfim 1833 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
587 estdeu 1645 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
588 konstantyn 2303 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
589 valeriygrinev 1886 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
590 sono_io 1957 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
591 threedaysgrace 1671 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
592 pan_grid 1390 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
593 potalov 1194 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
594 trueroman 1872 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
595 olegblohin 1588 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
596 luckytiger 2266 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
597 andriyl77 1989 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
598 ant_volkov 1622 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
599 anatoliy10912 1606 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
600 ckfdsr 1637 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
601 moksemrepka 1151 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
602 bilihor 2024 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
603 drdim 1841 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
604 boltonole 1706 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
605 haruki_murakami 1408 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
606 lisinsky 1307 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
607 deilos_mikaelson 1782 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
608 marseille786 1887 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
609 pandr0id 1557 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
610 tutanhamon1 1682 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
611 vanbov 1390 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
612 svr_2008 1258 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
613 romahaa 1716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
614 rekhtman_pavel 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
615 olegmt 1961 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
616 player_daily 1329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
617 olegsyvenkyy 1511 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
618 volog 1740 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
619 u5053 1608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
620 gregfonsen 1508 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
621 bayrakv 1643 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
622 vitali06 1466 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
623 nolikn 1553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
624 tarkovskiy 1433 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
625 faizik_ua 1236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
626 dmitriy777rat 1268 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
627 maxpast 1203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
628 cergeq70 1100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
629 chessredol 770 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
630 desage 647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
631 dimas150150 556 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
632 dredyg 2187 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
633 alifanov 1820 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
634 ned22 1777 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
635 makksym 1680 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
636 boiko_olex 1372 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
637 vkomar 1153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
638 jacob_moss_ukr 1403 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
639 zirconium-youtube 1216 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
640 bogdan_bos 1255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
641 ja1ldog 1043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
642 dialectik 1042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
643 andrusevich_andriy 946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
644 igorrrozdolski22 881 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
645 maks299 728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
646 wegera 709 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
647 kosse21 677 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
648 romanticvampire13 1260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
649 kantemir 1722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
650 timurkeleberda 1786 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
651 mazaychic 1364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
652 alexfoto 2151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
653 alex_meta 1676 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
654 badik96 1616 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
655 romanromanyshyn 1635 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
656 ochmanillia 1457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
657 sashavalotovskiy 1443 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
658 tetyana 1436 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
659 chess_andr 1219 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
660 nik27555 911 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
661 anatolijkorobka 1613 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
662 14141409 1348 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
663 vitalyazagurskij 1113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
664 mr_grant_546 1682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
665 piter585 1591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
666 vasylnikolaishin 1157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
667 sergeychernihiv 1442 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
668 goalie29 1042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
669 markiianba 896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
670 anatoliy4891 1019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
671 diana20135 1159 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
672 larchikov 1217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
673 kyryllogvin 1116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
674 andriy_26 1570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
675 alex_frost 1798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
676 astra81 1800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
677 dim888kr 1829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
678 rd980vidpo4ynok 1625 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
679 olkarchess 1682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
680 ihorls 1519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
681 vvv1437 1617 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
682 verycoolalex 1493 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
683 tarasivanov 1581 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
684 hdmytro 1356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
685 mn_ua 1408 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
686 kingcs11 1233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
687 rrr004 1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
688 alexriabtsev 1210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
689 hi_tech_1 1148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
690 vashchenko1 1075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
691 denisshelukhin 1013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
692 manv49 925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
693 antonchankie 930 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
694 romankos10 922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
695 polud 395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
696 turbion 1694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
697 patron7 1446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
698 kodzhesyan 1436 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
699 mecherus 1083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
700 dmitriyus 1107 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
701 artur_11 1036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
702 leveniatko 675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
703 zhenya539 818 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
704 polk_azov 1468 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
705 vladbakalov 396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
706 thepharaongames 438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
707 dt2304 2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
708 reflectivity 1590 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
709 max_kornienko 1526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
710 mrsadef 1366 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
711 niktos 1198 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
712 dmytronesterov 1090 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
713 frost_ros 1074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
714 wanttobreakfree 977 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
715 igo_vas 927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
716 gusteyksks 1346 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
717 farcept61 937 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
718 stasikborotba 984 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
719 hika1 943 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
720 kozak777 1205 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
721 ilyapuhach 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
722 romaso068 1067 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
723 sanya1sanya 889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
724 vasilvolga 1133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
725 sergej666666 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
726 demon456 400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
727 shahsharah 1260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
728 korchik31755 1399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
729 zlyvkomiroslav 1133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0