# Гравець Рейтинг Очки загалом WL2020 WL2020 (960) EL2020 TMCL2020 1WL2020
1 dmitryi1994 2134 13.0 4.0 2.0 4.0 1.0 2.0
2 alexbuh8 2168 13.0 4.5 2.0 3.5 1.0 2.0
3 strateg19 1618 13.0 4.5 2.0 1.5 1.0 4.0
4 leovip 1663 12.0 3.5 2.0 2.0 1.5 3.0
5 pzs1985 1611 12.0 2.0 2.0 2.5 2.0 3.5
6 s1ava 1676 12.0 3.0 2.0 1.0 2.0 4.0
7 greta-5 1799 11.5 4.5 2.0 3.5 1.5 0.0
8 darius321 2107 11.5 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0
9 chayka 1718 11.5 4.0 0.0 2.5 1.0 4.0
10 phaeton_1985 1626 11.5 2.5 2.0 3.0 2.0 2.0
11 zhucher 1490 11.5 1.5 0.0 1.5 0.0 8.5
12 dimon131 1397 11.5 1.0 1.0 0.0 0.0 9.5
13 sequenser 1621 11.0 3.0 1.0 3.0 0.0 4.0
14 nazar_viktor 2142 11.0 4.5 1.0 4.0 1.5 0.0
15 pamorok 1458 11.0 5.0 2.0 4.0 0.0 0.0
16 sevenchildren 1648 11.0 3.0 1.0 3.0 0.5 3.5
17 serge_rain 1746 11.0 2.0 1.5 2.0 1.5 4.0
18 igorderibas 2021 10.5 4.0 1.0 3.5 2.0 0.0
19 lyub-ko 1826 10.5 2.0 2.0 4.0 0.5 2.0
20 beryslav-kyiv 1696 10.5 1.0 2.0 1.5 2.0 4.0
21 domitore 1756 10.5 5.0 2.0 2.0 1.5 0.0
22 igor2915 1472 10.5 4.0 2.0 1.0 0.5 3.0
23 evgeny2211 1356 10.5 1.0 0.5 2.0 1.0 6.0
24 minenko-1958 1640 10.0 0.0 1.0 4.0 1.5 3.5
25 petromich1967 1628 10.0 2.0 1.5 3.0 0.5 3.0
26 denisnicolaev 1601 10.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0
27 kyrish 2208 9.5 3.5 1.0 2.0 1.5 1.5
28 korok1 1562 9.5 3.0 1.0 1.0 1.5 3.0
29 mxgolota 1619 9.5 1.5 1.0 3.0 2.0 2.0
30 olegbondarenko 1714 9.5 2.0 1.5 3.0 0.5 2.5
31 ak8201 2225 9.5 3.0 2.0 1.0 1.5 2.0
32 andrewbor 1773 9.5 3.5 0.0 1.0 2.0 3.0
33 shymkiv 1559 9.5 2.5 2.0 0.0 2.0 3.0
34 vgtkach 1301 9.5 2.0 0.0 2.0 0.0 5.5
35 novik89 2075 9.0 3.0 1.5 2.5 0.0 2.0
36 valik3504 1759 9.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0
37 yurii_ch11 1693 9.0 3.0 0.0 4.0 0.0 2.0
38 dmytruk_vr 1604 9.0 1.0 2.0 3.5 0.0 2.5
39 serhiivolokh 1901 9.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0
40 1prk1 1607 9.0 2.0 1.0 2.0 0.0 4.0
41 gerasumov 1306 9.0 0.0 0.0 2.0 0.0 7.0
42 mrbezludov 1389 9.0 3.0 0.0 2.0 0.0 4.0
43 lizasharad1 1803 9.0 3.5 0.0 0.0 2.0 3.5
44 tum_nik 1875 8.5 2.5 2.0 2.0 2.0 0.0
45 buntsev 1938 8.5 2.5 2.0 4.0 0.0 0.0
46 vstrelnik 1727 8.5 4.5 0.0 4.0 0.0 0.0
47 sashakiev 1126 8.5 0.0 2.0 2.5 0.0 4.0
48 atos666 1841 8.5 2.5 2.0 1.5 0.0 2.5
49 iggorr1969 1382 8.5 2.0 2.0 0.0 0.0 4.5
50 illya_belov 2276 8.0 4.5 2.0 1.5 0.0 0.0
51 yanab 2003 8.0 2.5 2.0 3.0 0.5 0.0
52 dmytrot 1837 8.0 2.5 2.0 3.0 0.5 0.0
53 steppefox 1790 8.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0
54 de_utka 1662 8.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0
55 president9999 1533 8.0 1.0 1.0 2.5 1.5 2.0
56 dima1986g 1737 8.0 1.5 0.5 2.0 1.0 3.0
57 ponomargoal 1460 8.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0
58 netro085 1931 8.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0
59 piv1971 1584 8.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0
60 kuharigor1959 1522 8.0 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5
61 forint 1349 8.0 0.5 2.0 0.0 0.0 5.5
62 yumart 2066 8.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0
63 miksmen 1414 8.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0
64 yurkazp 1398 8.0 2.5 0.0 0.0 1.0 4.5
65 kulish_vasiliy 1890 7.5 2.0 1.0 3.5 1.0 0.0
66 dante_nick 1729 7.5 3.5 2.0 2.0 0.0 0.0
67 mikolar 1890 7.5 2.5 2.0 3.0 0.0 0.0
68 igorgolduban 1963 7.5 4.0 0.5 3.0 0.0 0.0
69 apte4nik 1704 7.5 4.0 1.0 2.5 0.0 0.0
70 vitdem 1707 7.5 2.0 0.0 3.5 0.0 2.0
71 lev1791 2088 7.5 3.5 2.0 2.0 0.0 0.0
72 sosevich_v 1757 7.5 2.5 1.0 1.0 0.5 2.5
73 multiwebcreation 1681 7.5 3.0 0.0 0.5 2.0 2.0
74 happyman_ua 1738 7.5 3.0 1.0 2.0 1.5 0.0
75 taras22 1437 7.5 1.0 2.0 0.5 0.0 4.0
76 markgoldshtein 1567 7.5 2.0 2.0 0.0 2.0 1.5
77 georgiygia 2009 7.5 4.0 2.0 0.0 1.5 0.0
78 alexandermatlak 2028 7.0 3.5 1.0 2.5 0.0 0.0
79 technics1234 2086 7.0 1.5 1.0 2.5 2.0 0.0
80 eugenerysaj 1974 7.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0
81 trojnar 1693 7.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0
82 shuhister 1621 7.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0
83 toopp 1509 7.0 1.0 1.0 3.0 2.0 0.0
84 maxsabadash 1909 7.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0
85 vasylsavchyn 1663 7.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0
86 did_gavrilo 1463 7.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0
87 gogol57 1320 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0
88 kvv05 1576 7.0 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0
89 horseunderumbrella 1486 7.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
90 blackoleg 2042 7.0 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0
91 vladislav_bytchek 1995 6.5 2.0 1.0 1.5 2.0 0.0
92 romankifliuk 2063 6.5 2.0 0.5 2.0 2.0 0.0
93 hungrydoggy 1885 6.5 2.0 0.0 2.5 0.0 2.0
94 vasiliy_korshak 1603 6.5 2.0 1.5 2.0 1.0 0.0
95 germanzo 1957 6.5 2.5 0.0 4.0 0.0 0.0
96 sharapovevgeny 2122 6.5 4.0 1.0 1.5 0.0 0.0
97 sokidze 2086 6.5 2.0 2.0 0.5 0.0 2.0
98 redborys 1891 6.5 3.0 1.5 1.0 1.0 0.0
99 kgrygoryev 1761 6.5 3.5 2.0 1.0 0.0 0.0
100 shin2010 1672 6.5 3.0 1.5 2.0 0.0 0.0
101 dancewer 1603 6.5 3.0 2.0 1.5 0.0 0.0
102 bugurtian_ii 1610 6.5 2.5 2.0 2.0 0.0 0.0
103 kristof44 1808 6.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.5
104 slovafn 2221 6.0 1.5 2.0 2.5 0.0 0.0
105 halfberg 2113 6.0 2.5 2.0 1.5 0.0 0.0
106 beefort 2010 6.0 1.5 2.0 2.5 0.0 0.0
107 kostyazaharov 1719 6.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0
108 uncle_ua 1693 6.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0
109 zelenklen 1557 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0
110 asarhaddon 1565 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
111 dwerty 1645 6.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0
112 troglodyt2017 2276 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
113 andriyp 1823 6.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0
114 d_julia 1719 6.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0
115 dulkus 1642 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
116 amm1984 1593 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0
117 pavel_y 1567 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
118 sambir_ns 1542 6.0 1.5 1.5 1.0 2.0 0.0
119 shumaaher 1651 6.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0
120 andriy_yaremovych 1539 6.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0
121 adriano81 1448 6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0
122 igorrud 1474 6.0 0.5 2.0 0.0 1.0 2.5
123 kolanina 1669 6.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0
124 romanpakosh 1314 6.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0
125 tasfighter 1509 6.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0
126 diug 1639 6.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0
127 svudu1980 1436 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
128 tuschesscm1 1818 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
129 alekvatagin 1480 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
130 burum 1464 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
131 vitaliy59 2002 5.5 1.5 0.5 3.5 0.0 0.0
132 igor-svoboda 1943 5.5 2.0 0.5 3.0 0.0 0.0
133 pylypenkodmytro 1685 5.5 1.0 2.0 2.5 0.0 0.0
134 dmitro74 1934 5.5 1.0 1.0 2.5 1.0 0.0
135 elsg 1911 5.5 2.5 0.0 3.0 0.0 0.0
136 bukvar21 1679 5.5 0.5 1.0 2.0 1.0 1.0
137 arthursu 1747 5.5 1.0 0.0 2.0 1.5 1.0
138 kostyn1964 1970 5.5 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0
139 pillyuk 2140 5.5 1.5 2.0 2.0 0.0 0.0
140 alonsoukr 1976 5.5 1.0 0.0 1.0 1.5 2.0
141 ruslanasiroff 1721 5.5 2.5 0.0 1.5 1.5 0.0
142 stepan123123 1820 5.5 3.0 0.0 1.0 0.0 1.5
143 kromchyk 1815 5.5 2.5 2.0 1.0 0.0 0.0
144 motopony 1453 5.5 2.5 1.0 2.0 0.0 0.0
145 grinsky1973 1161 5.5 0.0 2.0 2.0 0.0 1.5
146 sovhero 1134 5.5 2.0 2.0 1.0 0.5 0.0
147 skliarov_oleksandr 2262 5.5 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0
148 sergey097 1582 5.5 3.5 0.0 0.0 0.0 2.0
149 slavabazylev 2133 5.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0
150 alexshub 1964 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
151 krakoziabr 1737 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
152 yurii13 1647 5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0
153 nikolay1970 1471 5.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0
154 kerriennise 1874 5.0 2.5 2.0 0.5 0.0 0.0
155 sakas1979 1675 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
156 chesslovere4-e5 1698 5.0 1.5 2.0 1.5 0.0 0.0
157 bondar1983 1648 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
158 bodyabodiem 1500 5.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0
159 mykola_65 1396 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0
160 bearfromukraine 1585 5.0 1.5 1.5 2.0 0.0 0.0
161 savaofff 1378 5.0 1.0 0.5 0.0 1.0 2.5
162 tavor666 1361 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0
163 ex3muct 1296 5.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0
164 eugenyyy 1490 5.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0
165 ximikmamaj 1388 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
166 andrew_counsel 1458 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0
167 alexsemenoff 1406 5.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0
168 sankoff_64 1737 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0
169 blindprorok 1505 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
170 dolphin12q 1457 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
171 stas_pentsko 1080 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
172 ruslanchessnuttree 1786 4.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
173 ginobili 1784 4.5 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0
174 smilent 2019 4.5 1.5 0.5 2.5 0.0 0.0
175 tovstopyat 1689 4.5 1.0 0.5 3.0 0.0 0.0
176 horest9 1749 4.5 1.0 2.0 1.0 0.0 0.5
177 skayuaid46 1539 4.5 1.5 0.0 3.0 0.0 0.0
178 samenvondill 1989 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
179 skripkochess 1692 4.5 3.0 0.0 1.0 0.0 0.5
180 imagination2005 1948 4.5 2.5 1.5 0.5 0.0 0.0
181 tetyana08 1807 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
182 skarroman 1346 4.5 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5
183 vasyagord 1250 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
184 sm2175 1435 4.5 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0
185 bedzir 1817 4.5 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0
186 danilaalexandrov 2089 4.5 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0
187 2telec2 1730 4.5 1.5 0.0 0.0 2.0 1.0
188 val1024 1982 4.0 0.5 1.0 2.5 0.0 0.0
189 shinerzz 1998 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
190 herasymenkot2019 1463 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
191 kherson 1762 4.0 1.5 1.0 1.5 0.0 0.0
192 yutar 1657 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
193 levchenko 1755 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
194 alex_strjuk 1899 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
195 sanchosn 1677 4.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0
196 fora1113 1775 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
197 alex999888 1692 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
198 krasau4eg 1374 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
199 egorka78 1604 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
200 ctrl01 1719 4.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0
201 astells 1659 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
202 edichka2007 1522 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
203 v0lter 2096 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0
204 saqw3r 1955 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0
205 is_ludshego_goroda 2033 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
206 v_a_l_e_r_a 1926 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
207 alexandrasamaganova 1821 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
208 istain1405 1778 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
209 siverianyn 1863 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
210 ihordrobit 1602 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
211 svarozhich77 1732 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
212 dfnn 1580 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
213 j01y 1536 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
214 zdanevych 1619 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0
215 hamyak 1569 4.0 1.0 1.5 1.5 0.0 0.0
216 olegshevchenko2020 1590 4.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0
217 oleksandr12082008 1779 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
218 natovec 1471 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
219 kolia-nikolai 1373 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
220 kyivpilotvlad 1163 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
221 tomraf 1368 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
222 iceberg13ua 1409 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
223 slavynjka 1208 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
224 loban1973 1319 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
225 torgonski 1776 4.0 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0
226 mykola_udovytskyi 1414 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.5
227 eduard_1980 1851 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0
228 oleksa_dovbush 1726 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
229 alejandrokomnin 1419 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
230 yaroslavzhoglo 1275 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0
231 alexxstep 1755 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
232 grisha_izmailov 1635 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
233 tura29 1381 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
234 sanchess008 1073 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
235 baturin_yevgeniy 2023 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
236 anritter 1699 3.5 0.5 0.0 1.5 1.5 0.0
237 syvenkyy 1779 3.5 1.0 0.0 2.5 0.0 0.0
238 boris_62 1863 3.5 1.0 0.0 1.0 1.5 0.0
239 webgigant 2022 3.5 0.0 1.5 2.0 0.0 0.0
240 siroghik 1510 3.5 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0
241 evgeniy_ostapets 1705 3.5 0.5 0.0 3.0 0.0 0.0
242 rygyjpec 1566 3.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5
243 chukotka1980 1702 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0
244 fechedeu15 1713 3.5 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0
245 artem_ua 1880 3.5 1.0 1.5 1.0 0.0 0.0
246 acmelight 1748 3.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0
247 ukrwolf 1743 3.5 0.0 2.0 0.5 1.0 0.0
248 kvartirant 1850 3.5 1.0 1.0 1.5 0.0 0.0
249 zhylko 1442 3.5 0.5 1.0 2.0 0.0 0.0
250 janinij 1641 3.5 0.5 1.5 1.5 0.0 0.0
251 kotyk86 1797 3.5 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0
252 vmb9900 1565 3.5 1.0 0.0 1.0 1.5 0.0
253 backup-dancer 1591 3.5 0.0 0.0 1.0 0.5 2.0
254 vooodi74 1357 3.5 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0
255 okssa 1472 3.5 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0
256 dimalipki 1546 3.5 2.0 0.0 1.0 0.5 0.0
257 ukranian_boy 1613 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0
258 veterok 1510 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0
259 andrey_kolesnik 1414 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0
260 aledin 1320 3.5 0.0 0.0 0.5 0.0 3.0
261 redsox1970 1261 3.5 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0
262 rotor68 1685 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
263 yevgenchernetsky 1630 3.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0
264 axa_r 1545 3.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0
265 karukha 1550 3.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0
266 tiger2505 1438 3.5 1.5 0.5 0.0 0.5 1.0
267 my_chess_agent 1746 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
268 evgeniy_razborskiy 1843 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
269 rodiondr 1116 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
270 shchukhomet 2303 3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0
271 svshow 1703 3.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0
272 kostygov 1822 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
273 ptichkin 1977 3.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0
274 ukraine43 1783 3.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.0
275 vital715 1482 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
276 maxmakeevka14 1541 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
277 viktor-2006 1525 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
278 demon_zp 1478 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
279 smf1976 1595 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
280 mustitz 2265 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
281 viktorskliarov 2247 3.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0
282 protsiv13 1946 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
283 neonila-105 1861 3.0 2.5 0.0 0.5 0.0 0.0
284 dima_shevchuk 1740 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
285 _yaroslav_ 1753 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
286 alekskrrog 1731 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
287 dr_ol 1770 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
288 konovka_ukraine 1695 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
289 yuwild 1524 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
290 dimapl99 1542 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
291 algernoncowperwood 1371 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
292 vittia4759 1497 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
293 77mastermind77 1299 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
294 gylenkoryss 1322 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
295 orion_87 1433 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
296 yegordovganich 1390 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
297 vadimnikolay 1300 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
298 rekosheten 2271 3.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0
299 mykhailo_karpenko 0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
300 volodymyrkarpyshyn 1705 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
301 pavlo_baranov 1684 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
302 dgek88 1891 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
303 finstervarg 1600 3.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0
304 myckola 1312 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
305 andreymasha 1790 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
306 sergeimuha 1412 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
307 stas357 1492 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
308 katyaon 1355 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0
309 sergey_gnatushok 1374 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
310 yuriy07es 1384 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
311 serg_str 1236 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
312 vladimirischuk 1158 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
313 shamanua 1456 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
314 zybex9 1748 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
315 dvodotiiets 1211 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
316 gennady_maksimchuk 1962 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
317 rodenko 1767 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
318 leonid_starozhilov 2352 2.5 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0
319 karina55 2102 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
320 maniacus 2065 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
321 conormaclaud 1980 2.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0
322 fisik83 1931 2.5 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0
323 sergijtymchuk 1859 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
324 fso 1848 2.5 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0
325 urik777 1516 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
326 artem_kravchenko 1800 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
327 srtcomrad 1648 2.5 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0
328 krav62 1682 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
329 2007gvv 1388 2.5 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0
330 stranger27 1554 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
331 ykpon 1721 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
332 luckygrossman 1455 2.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0
333 victor580301 1407 2.5 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0
334 sk1912 1299 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
335 berdgross 949 2.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5
336 voyager_faraway 1611 2.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0
337 ihtiandr82 1473 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
338 swift-j 1469 2.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0
339 knight_chess 1896 2.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0
340 heidevolk 1986 2.5 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0
341 faraongoy 1686 2.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0
342 mirajo 1594 2.5 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0
343 andrew_ag 2000 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
344 prius777 1725 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
345 andreymaa2 1916 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
346 sasha77777 1846 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
347 ihor78 0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
348 oleg_st 1940 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
349 abramuk49 1268 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
350 kapablanka013 1800 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
351 mshvets 1858 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
352 oleg8874 1674 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
353 novovolynsk 1766 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
354 yaroslav0101 1625 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
355 nazaryus 1539 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
356 yychuzha 1529 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
357 rommantyk 1763 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
358 deus_ex777 1580 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
359 nikita_alexeev 0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
360 supertony83 1487 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
361 ststeve 1934 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
362 dimon4eg 1876 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
363 nazman 1862 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
364 artemian6 1637 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
365 nico-70 1961 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
366 tarik_train 1839 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
367 strateg24 1770 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
368 gralexv 1723 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
369 edward_kushnir 1610 2.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0
370 sergiy95 1594 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
371 tfityo 1607 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
372 k_gorobets 1657 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
373 bilousov 1595 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
374 21101981 1711 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
375 nikolaj1960 1628 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
376 kapablankaprs 1382 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
377 booyanov 1669 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
378 jarradrums 1513 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
379 predator-ua 1538 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
380 gubasik 1550 2.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0
381 ogrepet 1457 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
382 drozd_83 1341 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
383 sandrashama 1519 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
384 chuk1981 1488 2.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5
385 vovavpu 1481 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
386 zirca 1256 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
387 viktor19_80 1233 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
388 vua72 1429 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
389 defenderalist 1529 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
390 voedar 1423 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
391 zodchy-8686 1292 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
392 nat1946 1123 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
393 unnormal86 1369 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
394 diesel31 1727 2.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0
395 v1738 1702 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
396 valentinv77 1469 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
397 ilbod 1499 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
398 magicstone 1889 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
399 alexchetverik 0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
400 va_ua 2134 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
401 nutaras 1669 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
402 bugaevsky_sergey 2028 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
403 an555000 1588 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
404 kpamapb 2037 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
405 arthmax 1507 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
406 gangstr 1288 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
407 ygorko 1517 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
408 artemu 1696 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
409 sergeypolivanyy 1332 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
410 pobeda1982 1789 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
411 contrabass81 1576 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
412 pahka 1378 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
413 vlad_dubynskyi 1792 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
414 macmus2014 1498 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
415 yura2806 1338 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
416 pavlovdovych 1301 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
417 sashkoraketa 1324 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
418 shunkov 1717 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
419 blak_wolf 1938 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
420 perespa39 1200 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
421 aleksandrsavchenko 1771 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
422 mavr 992 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
423 anisimovvlad 1124 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
424 hurkovskiy2008 1511 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
425 anteatervd 948 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
426 leopolis91 1505 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
427 shevchik76 1400 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
428 vladnitros-2005 1585 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
429 nazarcuk 1077 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
430 mykhailob 1372 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 artem_berin 1520 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
432 asterix159 1153 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
433 juliakozhan 1457 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
434 hachuprianik 0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 matviy2009 1405 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 alexanderhominskiy79 1985 2.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0
437 filinchess 1415 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
438 eugenenkk 1399 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
439 ro4458 1434 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
440 zarvirov 1335 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
441 skrepers 1454 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
442 vedmedyck 1841 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
443 maximgovorukha 1419 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
444 red2white 1677 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
445 dnicka 1519 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
446 dimonchess10 1086 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
447 fargo05 2199 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 vitya72 1697 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 merk64 1644 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450 leekanlee 1448 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
451 steffei94 1745 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
452 bogdanholod 1708 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
453 asteelyng 1513 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
454 vasyl28 1181 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
455 rashpile 1182 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
456 giptop14 1220 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
457 sviatthegreat 1220 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
458 alleksandra 1321 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
459 katykat11 1535 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
460 yuriyvintonyak 1525 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
461 andriyyaremovych 1504 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
462 oleksandrhulak 1462 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
463 asmoday27 1322 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
464 fechedeu1503 1638 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
465 bibikartem86 1462 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
466 eliaserro 1523 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
467 rostikrambo 1375 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
468 pagan_slav 1384 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
469 vitalik21 1530 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
470 ruerg 1510 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
471 dolynachess 2115 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
472 alois_ruiz 1935 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
473 muksia 1993 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
474 dartvader79 2272 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
475 lev77777 1979 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
476 boris_altman 1836 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
477 mickhaylov 1815 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
478 moiseyb 1682 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
479 aleksandr_vlasov 1713 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
480 uakonstantin1988 1615 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
481 krasil73 1491 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
482 dmytro_prangov 1458 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
483 deniszayatc 1382 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
484 kostyavelikiy 1418 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
485 sbs91 1165 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
486 matrix_grek 2040 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0
487 tovarisch_bender 1769 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
488 vikod 1273 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
489 jaydan2009 2071 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
490 zaratustrik 1923 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
491 harm_no13 1785 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
492 ivangr 1745 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0
493 whysohateme 1730 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
494 welcomebackbogdanov 1838 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
495 phinneas 1897 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
496 malaros 1422 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
497 command2win18 1352 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
498 igorbozz 1960 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
499 fustov35nazarii 1891 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
500 tushinskiy 1500 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
501 ivan_nykyforuk 1720 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
502 voronavlad 1529 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
503 nerses11 2249 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
504 svjytik2 2052 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
505 dakabanov 2114 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
506 pavellavrenchuk89 1864 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
507 maxstat 1752 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
508 forst5 1689 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
509 21101980 1700 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
510 vbosac 1733 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
511 stroitel47 1399 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
512 gorbi1 1551 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
513 artem-vk 1125 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
514 zazimko 1508 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
515 aktar-ro-psc 1391 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
516 lvivmarko 1407 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
517 ivan_khmiletskyi 1461 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
518 gajovich79 1247 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
519 shunkadima 1156 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
520 alexandergorban 1555 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
521 drozdovskyy 1399 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
522 intel311 1340 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
523 skolb 1103 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
524 batya77713 1309 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
525 niehreskul 1282 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
526 egorvarchenko 1235 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
527 dmytro-ua 1375 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
528 nadya7778 1207 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
529 ukrainiandude 1215 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
530 rokirovka25 1266 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
531 aristarhllatarcev 818 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
532 sergeykovalyov 1544 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
533 mykser 1487 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
534 volodymyrl 1680 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
535 ihor4ik 1091 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
536 lookforgood 1935 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
537 im_golichenko 2241 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
538 queen_iryna 1826 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
539 anotheronebadplayer 1852 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
540 gerasimenyuk_miha 1837 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
541 sergisviat 1938 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
542 amstix 1616 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
543 drzedd 1678 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
544 viliyar 1390 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
545 demotivator 1744 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
546 andremor 1578 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
547 vlad_onipko 1378 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
548 volodumur0000 1473 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
549 johnny_g 1578 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
550 lisitz 1544 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
551 marko_ua 1348 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
552 new-found 1506 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
553 konstantin89148 1353 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
554 rusellky 1314 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
555 daniel-55 1365 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
556 pashakuz 1504 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
557 cristiancristian9 757 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
558 rabbitua 1274 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
559 valerii_s 1059 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
560 wiking2800 1380 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
561 kurkas 1212 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
562 zzz_05kz 1855 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
563 nastypanda 1896 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
564 sandrakonopatska 1665 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
565 lutovi 1577 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
566 serhioramos83 1509 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
567 wild_tiger 1491 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
568 d_konstantin 1362 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
569 kucher888 1583 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
570 faryma91 1112 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
571 yasson_s 1567 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
572 nuzniy24 1338 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
573 skusha81 1516 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
574 kulachok 1138 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
575 wonderhunter 972 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
576 pustovoy_a 1091 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
577 rostik23 1636 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
578 antoniobandito 1427 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
579 rastkovs 1438 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
580 korsares 1560 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
581 kvn1969 1355 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
582 babyboss2012 944 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
583 ultramagnys 1148 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
584 ggn66 1279 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
585 zionrsg 1462 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
586 mcfim 1884 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
587 estdeu 1645 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
588 konstantyn 2303 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
589 valeriygrinev 1878 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
590 sono_io 1942 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
591 threedaysgrace 1671 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
592 pan_grid 1390 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
593 potalov 1177 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
594 trueroman 1872 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
595 olegblohin 1563 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
596 luckytiger 2266 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
597 andriyl77 1989 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
598 ant_volkov 1656 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
599 anatoliy10912 1600 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
600 ckfdsr 1637 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
601 moksemrepka 1136 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
602 bilihor 2024 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
603 drdim 1841 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
604 boltonole 1734 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
605 haruki_murakami 1371 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
606 lisinsky 1273 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
607 deilos_mikaelson 1851 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
608 marseille786 1887 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
609 pandr0id 1557 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
610 tutanhamon1 1667 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
611 vanbov 1450 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
612 svr_2008 1258 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
613 romahaa 1716 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
614 rekhtman_pavel 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
615 olegmt 1961 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
616 player_daily 1329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
617 olegsyvenkyy 1511 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
618 volog 1740 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
619 u5053 1608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
620 gregfonsen 1508 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
621 bayrakv 1647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
622 vitali06 1506 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
623 nolikn 1553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
624 tarkovskiy 1461 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
625 faizik_ua 1236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
626 dmitriy777rat 1290 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
627 maxpast 1203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
628 cergeq70 1170 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
629 chessredol 770 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
630 desage 647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
631 dimas150150 556 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
632 dredyg 2187 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
633 alifanov 1776 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
634 ned22 1770 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
635 makksym 1717 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
636 boiko_olex 1378 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
637 vkomar 1153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
638 jacob_moss_ukr 1446 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
639 zirconium-youtube 1216 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
640 bogdan_bos 1241 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
641 ja1ldog 1043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
642 dialectik 1042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
643 andrusevich_andriy 946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
644 igorrrozdolski22 881 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
645 maks299 728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
646 wegera 1045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
647 kosse21 677 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
648 romanticvampire13 1260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
649 kantemir 1722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
650 timurkeleberda 1786 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
651 mazaychic 1364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
652 alexfoto 2151 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
653 alex_meta 1635 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
654 badik96 1616 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
655 romanromanyshyn 1567 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
656 ochmanillia 1457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
657 sashavalotovskiy 1443 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
658 tetyana 1436 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
659 chess_andr 1265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
660 nik27555 911 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
661 anatolijkorobka 1613 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
662 14141409 1337 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
663 vitalyazagurskij 1232 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
664 mr_grant_546 1682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
665 piter585 1591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
666 vasylnikolaishin 1157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
667 sergeychernihiv 1442 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
668 goalie29 996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
669 markiianba 896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
670 anatoliy4891 1019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
671 diana20135 1072 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
672 larchikov 1217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
673 kyryllogvin 1116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
674 andriy_26 1570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
675 alex_frost 1798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
676 astra81 1811 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
677 dim888kr 1829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
678 rd980vidpo4ynok 1603 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
679 olkarchess 1682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
680 ihorls 1499 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
681 vvv1437 1591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
682 verycoolalex 1556 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
683 tarasivanov 1581 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
684 hdmytro 1333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
685 mn_ua 1408 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
686 kingcs11 1233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
687 rrr004 1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
688 alexriabtsev 1198 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
689 hi_tech_1 1148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
690 vashchenko1 1075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
691 denisshelukhin 1005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
692 manv49 925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
693 antonchankie 930 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
694 romankos10 922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
695 polud 395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
696 turbion 1694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
697 patron7 1438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
698 kodzhesyan 1394 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
699 mecherus 1083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
700 dmitriyus 1132 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
701 artur_11 1036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
702 leveniatko 675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
703 zhenya539 818 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
704 polk_azov 1468 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
705 vladbakalov 396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
706 thepharaongames 438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
707 dt2304 1857 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
708 reflectivity 1621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
709 max_kornienko 1530 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
710 mrsadef 1412 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
711 niktos 1198 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
712 dmytronesterov 1090 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
713 frost_ros 1074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
714 wanttobreakfree 977 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
715 igo_vas 927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
716 gusteyksks 1346 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
717 farcept61 812 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
718 stasikborotba 984 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
719 hika1 943 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
720 kozak777 1205 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
721 ilyapuhach 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
722 romaso068 1310 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
723 sanya1sanya 889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
724 vasilvolga 1133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
725 sergej666666 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
726 demon456 400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
727 shahsharah 1238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
728 korchik31755 1456 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
729 zlyvkomiroslav 1133 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0