# Гравець Рейтинг Очки загалом WL2020 WL2020 (960) EL2020 TMCL2020 1WL2020
1 dmitryi1994 2134 13.0 4.0 2.0 4.0 1.0 2.0
2 alexbuh8 2168 13.0 4.5 2.0 3.5 1.0 2.0
3 strateg19 1622 13.0 4.5 2.0 1.5 1.0 4.0
4 leovip 1709 12.0 3.5 2.0 2.0 1.5 3.0
5 pzs1985 1618 12.0 2.0 2.0 2.5 2.0 3.5
6 s1ava 1707 12.0 3.0 2.0 1.0 2.0 4.0
7 greta-5 1799 11.5 4.5 2.0 3.5 1.5 0.0
8 darius321 2109 11.5 2.0 2.0 3.5 2.0 2.0
9 chayka 1740 11.5 4.0 0.0 2.5 1.0 4.0
10 phaeton_1985 1622 11.5 2.5 2.0 3.0 2.0 2.0
11 sequenser 1692 11.0 3.0 1.0 3.0 0.0 4.0
12 nazar_viktor 2142 11.0 4.5 1.0 4.0 1.5 0.0
13 pamorok 1617 11.0 5.0 2.0 4.0 0.0 0.0
14 sevenchildren 1624 11.0 3.0 1.0 3.0 0.5 3.5
15 zhucher 1486 11.0 1.5 0.0 1.5 0.0 8.0
16 serge_rain 1800 11.0 2.0 1.5 2.0 1.5 4.0
17 igorderibas 2040 10.5 4.0 1.0 3.5 2.0 0.0
18 lyub-ko 1817 10.5 2.0 2.0 4.0 0.5 2.0
19 beryslav-kyiv 1726 10.5 1.0 2.0 1.5 2.0 4.0
20 domitore 1756 10.5 5.0 2.0 2.0 1.5 0.0
21 igor2915 1464 10.5 4.0 2.0 1.0 0.5 3.0
22 dimon131 1373 10.5 1.0 1.0 0.0 0.0 8.5
23 evgeny2211 1398 10.5 1.0 0.5 2.0 1.0 6.0
24 minenko-1958 1645 10.0 0.0 1.0 4.0 1.5 3.5
25 petromich1967 1616 10.0 2.0 1.5 3.0 0.5 3.0
26 denisnicolaev 1613 10.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0
27 kyrish 2194 9.5 3.5 1.0 2.0 1.5 1.5
28 korok1 1588 9.5 3.0 1.0 1.0 1.5 3.0
29 mxgolota 1566 9.5 1.5 1.0 3.0 2.0 2.0
30 olegbondarenko 1718 9.5 2.0 1.5 3.0 0.5 2.5
31 ak8201 2225 9.5 3.0 2.0 1.0 1.5 2.0
32 andrewbor 1773 9.5 3.5 0.0 1.0 2.0 3.0
33 shymkiv 1505 9.5 2.5 2.0 0.0 2.0 3.0
34 vgtkach 1413 9.5 2.0 0.0 2.0 0.0 5.5
35 novik89 2057 9.0 3.0 1.5 2.5 0.0 2.0
36 valik3504 1759 9.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0
37 yurii_ch11 1700 9.0 3.0 0.0 4.0 0.0 2.0
38 dmytruk_vr 1657 9.0 1.0 2.0 3.5 0.0 2.5
39 serhiivolokh 1912 9.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0
40 1prk1 1620 9.0 2.0 1.0 2.0 0.0 4.0
41 gerasumov 1346 9.0 0.0 0.0 2.0 0.0 7.0
42 mrbezludov 1394 9.0 3.0 0.0 2.0 0.0 4.0
43 lizasharad1 1762 9.0 3.5 0.0 0.0 2.0 3.5
44 tum_nik 1946 8.5 2.5 2.0 2.0 2.0 0.0
45 buntsev 1954 8.5 2.5 2.0 4.0 0.0 0.0
46 vstrelnik 1725 8.5 4.5 0.0 4.0 0.0 0.0
47 sashakiev 1220 8.5 0.0 2.0 2.5 0.0 4.0
48 atos666 1900 8.5 2.5 2.0 1.5 0.0 2.5
49 iggorr1969 1355 8.5 2.0 2.0 0.0 0.0 4.5
50 illya_belov 2217 8.0 4.5 2.0 1.5 0.0 0.0
51 yanab 2026 8.0 2.5 2.0 3.0 0.5 0.0
52 dmytrot 1882 8.0 2.5 2.0 3.0 0.5 0.0
53 steppefox 1851 8.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0
54 de_utka 1630 8.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.0
55 president9999 1606 8.0 1.0 1.0 2.5 1.5 2.0
56 dima1986g 1725 8.0 1.5 0.5 2.0 1.0 3.0
57 ponomargoal 1511 8.0 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0
58 netro085 1978 8.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0
59 piv1971 1714 8.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0
60 kuharigor1959 1514 8.0 1.5 2.0 2.0 1.0 1.5
61 forint 1461 8.0 0.5 2.0 0.0 0.0 5.5
62 yumart 1977 8.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0
63 miksmen 1499 8.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0
64 yurkazp 1392 8.0 2.5 0.0 0.0 1.0 4.5
65 kulish_vasiliy 1940 7.5 2.0 1.0 3.5 1.0 0.0
66 dante_nick 1771 7.5 3.5 2.0 2.0 0.0 0.0
67 mikolar 1884 7.5 2.5 2.0 3.0 0.0 0.0
68 igorgolduban 1964 7.5 4.0 0.5 3.0 0.0 0.0
69 apte4nik 1736 7.5 4.0 1.0 2.5 0.0 0.0
70 vitdem 1686 7.5 2.0 0.0 3.5 0.0 2.0
71 lev1791 2096 7.5 3.5 2.0 2.0 0.0 0.0
72 sosevich_v 1781 7.5 2.5 1.0 1.0 0.5 2.5
73 multiwebcreation 1708 7.5 3.0 0.0 0.5 2.0 2.0
74 happyman_ua 1723 7.5 3.0 1.0 2.0 1.5 0.0
75 taras22 1485 7.5 1.0 2.0 0.5 0.0 4.0
76 markgoldshtein 1531 7.5 2.0 2.0 0.0 2.0 1.5
77 georgiygia 2009 7.5 4.0 2.0 0.0 1.5 0.0
78 alexandermatlak 2031 7.0 3.5 1.0 2.5 0.0 0.0
79 technics1234 2010 7.0 1.5 1.0 2.5 2.0 0.0
80 eugenerysaj 2046 7.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0
81 trojnar 1682 7.0 2.0 0.0 0.0 1.0 4.0
82 shuhister 1543 7.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.0
83 toopp 1560 7.0 1.0 1.0 3.0 2.0 0.0
84 maxsabadash 1911 7.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0
85 vasylsavchyn 1614 7.0 0.0 2.0 2.0 1.0 2.0
86 did_gavrilo 1453 7.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0
87 kvv05 1576 7.0 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0
88 horseunderumbrella 1400 7.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0
89 blackoleg 2060 7.0 3.0 2.0 0.0 0.0 2.0
90 vladislav_bytchek 2083 6.5 2.0 1.0 1.5 2.0 0.0
91 romankifliuk 2042 6.5 2.0 0.5 2.0 2.0 0.0
92 hungrydoggy 1929 6.5 2.0 0.0 2.5 0.0 2.0
93 vasiliy_korshak 1845 6.5 2.0 1.5 2.0 1.0 0.0
94 germanzo 1957 6.5 2.5 0.0 4.0 0.0 0.0
95 sharapovevgeny 2089 6.5 4.0 1.0 1.5 0.0 0.0
96 sokidze 2003 6.5 2.0 2.0 0.5 0.0 2.0
97 redborys 1873 6.5 3.0 1.5 1.0 1.0 0.0
98 kgrygoryev 1761 6.5 3.5 2.0 1.0 0.0 0.0
99 shin2010 1801 6.5 3.0 1.5 2.0 0.0 0.0
100 dancewer 1603 6.5 3.0 2.0 1.5 0.0 0.0
101 bugurtian_ii 1651 6.5 2.5 2.0 2.0 0.0 0.0
102 kristof44 1817 6.5 3.0 0.0 0.0 0.0 3.5
103 slovafn 2256 6.0 1.5 2.0 2.5 0.0 0.0
104 halfberg 2087 6.0 2.5 2.0 1.5 0.0 0.0
105 beefort 2010 6.0 1.5 2.0 2.5 0.0 0.0
106 kostyazaharov 1770 6.0 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0
107 uncle_ua 1765 6.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0
108 zelenklen 1594 6.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0
109 asarhaddon 1557 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
110 dwerty 1657 6.0 1.0 1.0 4.0 0.0 0.0
111 troglodyt2017 2251 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
112 andriyp 1823 6.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0
113 d_julia 1731 6.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0
114 dulkus 1652 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
115 amm1984 1669 6.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0
116 pavel_y 1548 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0
117 sambir_ns 1564 6.0 1.5 1.5 1.0 2.0 0.0
118 shumaaher 1582 6.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0
119 andriy_yaremovych 1467 6.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0
120 adriano81 1518 6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0
121 igorrud 1426 6.0 0.5 2.0 0.0 1.0 2.5
122 kolanina 1724 6.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0
123 romanpakosh 1216 6.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0
124 tasfighter 1451 6.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0
125 diug 1639 6.0 1.0 2.0 0.0 1.0 2.0
126 svudu1980 1385 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 5.0
127 tuschesscm1 1798 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
128 alekvatagin 1415 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
129 burum 1443 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
130 vitaliy59 1975 5.5 1.5 0.5 3.5 0.0 0.0
131 igor-svoboda 1979 5.5 2.0 0.5 3.0 0.0 0.0
132 pylypenkodmytro 1685 5.5 1.0 2.0 2.5 0.0 0.0
133 dmitro74 1981 5.5 1.0 1.0 2.5 1.0 0.0
134 elsg 1924 5.5 2.5 0.0 3.0 0.0 0.0
135 bukvar21 1711 5.5 0.5 1.0 2.0 1.0 1.0
136 arthursu 1681 5.5 1.0 0.0 2.0 1.5 1.0
137 kostyn1964 1999 5.5 1.0 2.0 1.0 1.5 0.0
138 pillyuk 2069 5.5 1.5 2.0 2.0 0.0 0.0
139 alonsoukr 1925 5.5 1.0 0.0 1.0 1.5 2.0
140 ruslanasiroff 1721 5.5 2.5 0.0 1.5 1.5 0.0
141 stepan123123 1802 5.5 3.0 0.0 1.0 0.0 1.5
142 kromchyk 1798 5.5 2.5 2.0 1.0 0.0 0.0
143 motopony 1411 5.5 2.5 1.0 2.0 0.0 0.0
144 grinsky1973 1161 5.5 0.0 2.0 2.0 0.0 1.5
145 sovhero 1247 5.5 2.0 2.0 1.0 0.5 0.0
146 skliarov_oleksandr 2243 5.5 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0
147 sergey097 1538 5.5 3.5 0.0 0.0 0.0 2.0
148 slavabazylev 2133 5.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0
149 alexshub 2028 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
150 krakoziabr 1742 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
151 yurii13 1662 5.0 0.0 1.0 3.0 0.0 1.0
152 nikolay1970 1381 5.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0
153 kerriennise 1919 5.0 2.5 2.0 0.5 0.0 0.0
154 sakas1979 1685 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
155 chesslovere4-e5 1658 5.0 1.5 2.0 1.5 0.0 0.0
156 bondar1983 1525 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
157 bodyabodiem 1500 5.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0
158 mykola_65 1328 5.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0
159 bearfromukraine 1585 5.0 1.5 1.5 2.0 0.0 0.0
160 savaofff 1378 5.0 1.0 0.5 0.0 1.0 2.5
161 gogol57 1402 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0
162 tavor666 1426 5.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0
163 ex3muct 1291 5.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0
164 eugenyyy 1490 5.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0
165 ximikmamaj 1388 5.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0
166 sankoff_64 1767 5.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0
167 blindprorok 1505 5.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
168 dolphin12q 1418 5.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
169 stas_pentsko 1080 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
170 ruslanchessnuttree 1789 4.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
171 ginobili 1784 4.5 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0
172 smilent 1970 4.5 1.5 0.5 2.5 0.0 0.0
173 tovstopyat 1702 4.5 1.0 0.5 3.0 0.0 0.0
174 horest9 1749 4.5 1.0 2.0 1.0 0.0 0.5
175 skayuaid46 1539 4.5 1.5 0.0 3.0 0.0 0.0
176 samenvondill 1978 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
177 skripkochess 1685 4.5 3.0 0.0 1.0 0.0 0.5
178 imagination2005 1679 4.5 2.5 1.5 0.5 0.0 0.0
179 tetyana08 1882 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
180 skarroman 1332 4.5 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5
181 vasyagord 1317 4.5 1.5 2.0 1.0 0.0 0.0
182 sm2175 1381 4.5 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0
183 bedzir 1873 4.5 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0
184 danilaalexandrov 2134 4.5 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0
185 2telec2 1721 4.5 1.5 0.0 0.0 2.0 1.0
186 val1024 1940 4.0 0.5 1.0 2.5 0.0 0.0
187 shinerzz 2030 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
188 herasymenkot2019 1463 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
189 kherson 1717 4.0 1.5 1.0 1.5 0.0 0.0
190 yutar 1652 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
191 levchenko 1740 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
192 alex_strjuk 1910 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
193 sanchosn 1750 4.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0
194 fora1113 1748 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
195 alex999888 1722 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
196 krasau4eg 1374 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
197 egorka78 1612 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
198 ctrl01 1717 4.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0
199 astells 1659 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
200 edichka2007 1544 4.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
201 v0lter 2096 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0
202 saqw3r 1955 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0
203 is_ludshego_goroda 2012 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
204 v_a_l_e_r_a 1929 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
205 alexandrasamaganova 1757 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
206 istain1405 1801 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
207 siverianyn 1863 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
208 ihordrobit 1707 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
209 svarozhich77 1777 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
210 dfnn 1581 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
211 j01y 1536 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
212 zdanevych 1638 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0
213 hamyak 1571 4.0 1.0 1.5 1.5 0.0 0.0
214 olegshevchenko2020 1574 4.0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.0
215 oleksandr12082008 1772 4.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
216 natovec 1394 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
217 kyivpilotvlad 1245 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
218 tomraf 1368 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0
219 iceberg13ua 1331 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
220 slavynjka 1273 4.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0
221 loban1973 1276 4.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0
222 torgonski 1804 4.0 2.5 1.5 0.0 0.0 0.0
223 mykola_udovytskyi 1447 4.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.5
224 alexsemenoff 1423 4.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.0
225 eduard_1980 1814 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0
226 oleksa_dovbush 1686 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
227 alejandrokomnin 1355 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
228 yaroslavzhoglo 1179 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0
229 alexxstep 1683 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
230 grisha_izmailov 1635 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
231 tura29 1346 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0
232 baturin_yevgeniy 2023 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
233 anritter 1785 3.5 0.5 0.0 1.5 1.5 0.0
234 syvenkyy 1777 3.5 1.0 0.0 2.5 0.0 0.0
235 boris_62 1930 3.5 1.0 0.0 1.0 1.5 0.0
236 webgigant 1970 3.5 0.0 1.5 2.0 0.0 0.0
237 siroghik 1543 3.5 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0
238 evgeniy_ostapets 1701 3.5 0.5 0.0 3.0 0.0 0.0
239 rygyjpec 1595 3.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5
240 chukotka1980 1878 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0
241 fechedeu15 1713 3.5 2.0 0.0 1.5 0.0 0.0
242 artem_ua 1893 3.5 1.0 1.5 1.0 0.0 0.0
243 acmelight 1695 3.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0
244 ukrwolf 1772 3.5 0.0 2.0 0.5 1.0 0.0
245 kvartirant 1838 3.5 1.0 1.0 1.5 0.0 0.0
246 zhylko 1426 3.5 0.5 1.0 2.0 0.0 0.0
247 janinij 1641 3.5 0.5 1.5 1.5 0.0 0.0
248 kotyk86 1798 3.5 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0
249 vmb9900 1565 3.5 1.0 0.0 1.0 1.5 0.0
250 backup-dancer 1570 3.5 0.0 0.0 1.0 0.5 2.0
251 okssa 1472 3.5 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0
252 dimalipki 1520 3.5 2.0 0.0 1.0 0.5 0.0
253 ukranian_boy 1546 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0
254 veterok 1499 3.5 0.0 0.0 1.5 0.0 2.0
255 andrey_kolesnik 1415 3.5 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0
256 redsox1970 1278 3.5 0.5 0.0 0.0 1.0 2.0
257 rotor68 1740 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
258 yevgenchernetsky 1630 3.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0
259 axa_r 1677 3.5 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0
260 karukha 1660 3.5 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0
261 tiger2505 1438 3.5 1.5 0.5 0.0 0.5 1.0
262 my_chess_agent 1746 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
263 evgeniy_razborskiy 1814 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
264 rodiondr 1078 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
265 shchukhomet 2294 3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0
266 svshow 1790 3.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0
267 kostygov 1863 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0
268 ptichkin 1925 3.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0
269 ukraine43 1770 3.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.0
270 vital715 1619 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
271 maxmakeevka14 1672 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
272 viktor-2006 1608 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
273 demon_zp 1478 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
274 smf1976 1546 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
275 mustitz 2265 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
276 viktorskliarov 2171 3.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.0
277 protsiv13 1988 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
278 neonila-105 1867 3.0 2.5 0.0 0.5 0.0 0.0
279 dima_shevchuk 1782 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
280 _yaroslav_ 1791 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
281 alekskrrog 1705 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
282 dr_ol 1789 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
283 konovka_ukraine 1678 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
284 yuwild 1522 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
285 dimapl99 1506 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
286 algernoncowperwood 1426 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
287 vittia4759 1510 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
288 77mastermind77 1351 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
289 gylenkoryss 1343 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
290 orion_87 1465 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
291 yegordovganich 1313 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0
292 vadimnikolay 1286 3.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
293 rekosheten 2255 3.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0
294 mykhailo_karpenko 1621 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
295 volodymyrkarpyshyn 1705 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
296 pavlo_baranov 1633 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
297 dgek88 1949 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
298 finstervarg 1661 3.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0
299 myckola 1373 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
300 andreymasha 1725 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
301 sergeimuha 1380 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
302 stas357 1542 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
303 katyaon 1423 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0
304 sergey_gnatushok 1374 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
305 yuriy07es 1356 3.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
306 serg_str 1190 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
307 sanchess008 1294 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
308 vladimirischuk 1208 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
309 shamanua 1456 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
310 zybex9 1764 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
311 dvodotiiets 1114 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
312 gennady_maksimchuk 1908 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
313 rodenko 1787 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
314 leonid_starozhilov 2321 2.5 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0
315 karina55 2149 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
316 maniacus 2077 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
317 fisik83 1992 2.5 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0
318 sergijtymchuk 1849 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
319 fso 1849 2.5 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0
320 urik777 1553 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
321 artem_kravchenko 1910 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0
322 srtcomrad 1730 2.5 0.0 2.0 0.5 0.0 0.0
323 krav62 1629 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
324 2007gvv 1518 2.5 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0
325 stranger27 1575 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
326 vooodi74 1374 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0
327 ykpon 1673 2.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0
328 luckygrossman 1440 2.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0
329 victor580301 1407 2.5 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0
330 aledin 1286 2.5 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0
331 sk1912 1276 2.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0
332 berdgross 909 2.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5
333 voyager_faraway 1595 2.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0
334 ihtiandr82 1425 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
335 swift-j 1486 2.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0
336 knight_chess 1896 2.5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0
337 heidevolk 1963 2.5 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0
338 faraongoy 1691 2.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0
339 mirajo 1578 2.5 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0
340 andrew_ag 2000 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
341 prius777 1847 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
342 andreymaa2 1916 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
343 sasha77777 1879 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
344 ihor78 0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
345 oleg_st 1940 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
346 abramuk49 1268 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
347 kapablanka013 1784 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
348 mshvets 1858 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
349 oleg8874 1674 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
350 novovolynsk 1742 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
351 yaroslav0101 1625 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
352 nazaryus 1493 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
353 yychuzha 1529 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
354 rommantyk 1760 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
355 deus_ex777 1540 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
356 nikita_alexeev 0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
357 supertony83 1471 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
358 conormaclaud 1949 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
359 ststeve 1934 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
360 dimon4eg 1876 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
361 nazman 1862 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
362 artemian6 1672 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
363 nico-70 1944 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
364 tarik_train 1839 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
365 strateg24 1770 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
366 gralexv 1729 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
367 edward_kushnir 1610 2.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0
368 sergiy95 1582 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
369 tfityo 1607 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
370 k_gorobets 1619 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
371 bilousov 1598 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
372 21101981 1711 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
373 nikolaj1960 1628 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
374 kapablankaprs 1507 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
375 booyanov 1667 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
376 jarradrums 1492 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
377 predator-ua 1538 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
378 gubasik 1532 2.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0
379 ogrepet 1457 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
380 drozd_83 1335 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
381 sandrashama 1555 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
382 chuk1981 1420 2.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5
383 vovavpu 1481 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
384 zirca 1344 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
385 viktor19_80 1233 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
386 kolia-nikolai 1423 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
387 vua72 1429 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
388 defenderalist 1506 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
389 voedar 1356 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
390 zodchy-8686 1348 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
391 nat1946 1186 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
392 unnormal86 1311 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
393 diesel31 1636 2.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0
394 v1738 1688 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
395 valentinv77 1449 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
396 andrew_counsel 1478 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
397 ilbod 1562 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
398 magicstone 1889 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
399 alexchetverik 0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
400 va_ua 2134 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
401 nutaras 1771 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
402 bugaevsky_sergey 1964 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
403 an555000 1484 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
404 kpamapb 2024 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
405 arthmax 1507 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
406 gangstr 1288 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
407 ygorko 1517 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
408 artemu 1696 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
409 sergeypolivanyy 1315 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
410 pobeda1982 1789 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
411 contrabass81 1533 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
412 pahka 1413 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
413 vlad_dubynskyi 1767 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
414 macmus2014 1512 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
415 yura2806 1338 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
416 pavlovdovych 1301 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
417 sashkoraketa 1324 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
418 shunkov 1735 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
419 blak_wolf 1888 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
420 perespa39 1200 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
421 aleksandrsavchenko 1872 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
422 mavr 1122 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
423 anisimovvlad 1124 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
424 hurkovskiy2008 1475 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
425 anteatervd 948 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
426 leopolis91 1564 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
427 shevchik76 1400 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
428 vladnitros-2005 1585 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
429 nazarcuk 1077 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
430 mykhailob 1372 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
431 artem_berin 1520 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
432 asterix159 1153 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
433 juliakozhan 1457 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
434 hachuprianik 2071 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
435 matviy2009 1281 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
436 alexanderhominskiy79 1975 2.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0
437 filinchess 1338 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
438 eugenenkk 1399 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
439 ro4458 1434 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
440 zarvirov 1288 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
441 skrepers 1457 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
442 vedmedyck 1807 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
443 maximgovorukha 1646 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
444 red2white 1579 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
445 dnicka 1503 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
446 dimonchess10 1086 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
447 fargo05 2243 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
448 vitya72 1928 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
449 merk64 1681 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450 leekanlee 1433 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
451 steffei94 1810 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
452 bogdanholod 1708 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
453 asteelyng 1568 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
454 vasyl28 1245 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
455 rashpile 1182 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
456 giptop14 1198 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
457 sviatthegreat 1214 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
458 alleksandra 1319 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
459 katykat11 1527 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
460 yuriyvintonyak 1540 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
461 andriyyaremovych 1504 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
462 oleksandrhulak 1406 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
463 asmoday27 1282 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
464 bibikartem86 1467 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
465 eliaserro 1578 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
466 rostikrambo 1375 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
467 pagan_slav 1366 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
468 vitalik21 1509 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
469 ruerg 1380 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
470 dolynachess 2115 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
471 alois_ruiz 1935 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
472 muksia 1936 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
473 dartvader79 2234 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
474 lev77777 1931 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
475 boris_altman 1816 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
476 mickhaylov 1753 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
477 moiseyb 1649 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
478 aleksandr_vlasov 1771 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
479 uakonstantin1988 1697 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
480 krasil73 1491 1.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
481 dmytro_prangov 1482 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0
482 deniszayatc 1367 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0
483 kostyavelikiy 1418 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
484 sbs91 1205 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
485 matrix_grek 2040 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0
486 tovarisch_bender 1769 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
487 vikod 1273 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
488 jaydan2009 2189 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
489 zaratustrik 1923 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
490 harm_no13 1820 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
491 ivangr 1702 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0
492 whysohateme 1730 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
493 welcomebackbogdanov 1838 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
494 phinneas 1897 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
495 malaros 1418 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
496 command2win18 1388 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
497 igorbozz 1960 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
498 fustov35nazarii 1891 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
499 tushinskiy 1864 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
500 ivan_nykyforuk 1744 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
501 voronavlad 1529 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
502 nerses11 2226 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
503 svjytik2 2052 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
504 dakabanov 2114 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
505 pavellavrenchuk89 1864 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
506 maxstat 1752 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
507 forst5 1680 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
508 21101980 1714 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0
509 vbosac 1733 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
510 stroitel47 1399 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
511 gorbi1 1551 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
512 artem-vk 1125 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
513 zazimko 1508 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
514 aktar-ro-psc 1391 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
515 lvivmarko 1475 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
516 ivan_khmiletskyi 1502 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
517 gajovich79 1121 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
518 shunkadima 1156 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
519 alexandergorban 1504 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
520 drozdovskyy 1387 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
521 intel311 1299 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
522 skolb 1182 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
523 batya77713 1336 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
524 niehreskul 1282 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
525 egorvarchenko 1235 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
526 dmytro-ua 1375 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
527 nadya7778 1207 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
528 ukrainiandude 1291 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
529 rokirovka25 1266 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
530 aristarhllatarcev 818 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
531 sergeykovalyov 1588 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
532 mykser 1530 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
533 volodymyrl 1624 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
534 ihor4ik 1091 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
535 lookforgood 1909 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
536 im_golichenko 2261 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
537 queen_iryna 1826 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
538 anotheronebadplayer 1852 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
539 gerasimenyuk_miha 1837 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
540 sergisviat 1973 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
541 amstix 1621 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
542 drzedd 1657 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
543 viliyar 1442 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
544 demotivator 1744 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
545 andremor 1526 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
546 vlad_onipko 1446 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
547 volodumur0000 1473 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
548 johnny_g 1592 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
549 lisitz 1559 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
550 marko_ua 1345 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
551 new-found 1506 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
552 konstantin89148 1359 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
553 rusellky 1314 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
554 daniel-55 1348 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
555 pashakuz 1524 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
556 cristiancristian9 757 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
557 rabbitua 1285 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
558 valerii_s 1059 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
559 wiking2800 1690 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
560 kurkas 1212 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
561 zzz_05kz 1826 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
562 nastypanda 1871 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
563 sandrakonopatska 1646 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
564 lutovi 1577 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
565 serhioramos83 1494 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
566 wild_tiger 1522 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
567 d_konstantin 1233 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
568 kucher888 1583 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
569 faryma91 1117 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
570 yasson_s 1556 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
571 skusha81 1485 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
572 kulachok 1138 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
573 wonderhunter 947 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
574 pustovoy_a 1122 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
575 rostik23 1598 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
576 antoniobandito 1497 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
577 rastkovs 1618 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
578 korsares 1589 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
579 kvn1969 1320 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
580 babyboss2012 944 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
581 ultramagnys 919 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
582 fechedeu1503 1624 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
583 zionrsg 1400 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
584 mcfim 1832 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
585 estdeu 1645 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
586 konstantyn 2303 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
587 valeriygrinev 1886 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
588 sono_io 1921 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
589 threedaysgrace 1671 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
590 pan_grid 1564 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
591 potalov 1272 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
592 trueroman 1860 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
593 olegblohin 1521 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
594 luckytiger 2266 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
595 andriyl77 1988 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
596 ant_volkov 1630 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
597 anatoliy10912 1568 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
598 ckfdsr 1636 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
599 moksemrepka 1190 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
600 bilihor 1957 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
601 drdim 1841 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
602 boltonole 1685 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
603 haruki_murakami 1429 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
604 lisinsky 1295 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
605 deilos_mikaelson 1673 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
606 marseille786 1881 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
607 pandr0id 1557 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
608 tutanhamon1 1638 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
609 vanbov 1450 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
610 svr_2008 1258 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
611 romahaa 1715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
612 rekhtman_pavel 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
613 olegmt 1961 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
614 player_daily 1329 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
615 olegsyvenkyy 1511 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
616 volog 1740 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
617 u5053 1608 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
618 gregfonsen 1508 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
619 bayrakv 1491 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
620 vitali06 1479 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
621 nolikn 1528 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
622 tarkovskiy 1452 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
623 faizik_ua 1236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
624 dmitriy777rat 1279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
625 maxpast 1203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
626 cergeq70 1130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
627 chessredol 770 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
628 desage 647 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
629 dimas150150 556 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
630 dredyg 2187 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
631 alifanov 1784 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
632 ned22 1737 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
633 makksym 1673 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
634 boiko_olex 1356 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
635 vkomar 1153 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
636 jacob_moss_ukr 1288 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
637 zirconium-youtube 1216 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
638 bogdan_bos 1300 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
639 ja1ldog 1043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
640 dialectik 1042 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
641 andrusevich_andriy 946 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
642 igorrrozdolski22 881 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
643 maks299 728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
644 wegera 709 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
645 kosse21 677 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
646 romanticvampire13 1260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
647 kantemir 1722 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
648 timurkeleberda 1774 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
649 mazaychic 1364 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
650 alexfoto 2143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
651 alex_meta 1605 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
652 badik96 1616 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
653 romanromanyshyn 1532 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
654 ochmanillia 1457 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
655 sashavalotovskiy 1443 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
656 tetyana 1436 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
657 chess_andr 1313 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
658 nik27555 911 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
659 anatolijkorobka 1613 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
660 14141409 1292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
661 vitalyazagurskij 1249 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
662 mr_grant_546 1682 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
663 piter585 1591 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
664 vasylnikolaishin 1157 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
665 sergeychernihiv 1534 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
666 goalie29 1116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
667 markiianba 896 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
668 anatoliy4891 1019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
669 diana20135 1098 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
670 larchikov 1217 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
671 kyryllogvin 1116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
672 andriy_26 1570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
673 alex_frost 1798 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
674 astra81 1785 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
675 dim888kr 1829 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
676 rd980vidpo4ynok 1663 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
677 olkarchess 1675 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
678 ihorls 1519 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
679 vvv1437 1613 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
680 verycoolalex 1559 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
681 tarasivanov 1581 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
682 hdmytro 1348 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
683 nuzniy24 1361 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
684 mn_ua 1395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
685 kingcs11 1233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
686 rrr004 1200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
687 alexriabtsev 1216 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
688 hi_tech_1 1148 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
689 vashchenko1 1075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
690 denisshelukhin 1006 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
691 manv49 925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
692 antonchankie 911 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
693 romankos10 922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
694 polud 395 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
695 turbion 1694 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
696 patron7 1467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
697 kodzhesyan 1436 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
698 mecherus 1083 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
699 dmitriyus 1093 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
700 artur_11 1060 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
701 leveniatko 588 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
702 zhenya539 818 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
703 polk_azov 1468 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
704 vladbakalov 396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
705 thepharaongames 438 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
706 dt2304 2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
707 reflectivity 1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
708 max_kornienko 1473 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
709 mrsadef 1342 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
710 niktos 1198 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
711 dmytronesterov 1090 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
712 frost_ros 1074 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
713 wanttobreakfree 964 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
714 igo_vas 927 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
715 gusteyksks 1346 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
716 farcept61 979 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
717 stasikborotba 1065 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
718 hika1 982 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
719 kozak777 1205 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
720 ilyapuhach 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
721 romaso068 919 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
722 sanya1sanya 889 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
723 vasilvolga 1139 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
724 sergej666666 800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
725 demon456 400 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
726 shahsharah 1347 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
727 korchik31755 1393 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
728 ggn66 1349 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
729 zlyvkomiroslav 1300 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0